Archief
Artikelen

Aanstaande zondag is het Moederdag, maar de zaterdagavond die daaraan voorafgaat is een aantal jaren geleden internationaal uitgeroepen tot Moedernacht. Wereldwijd wordt er dan aandacht besteed aan de gevaren van het moederschap. Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen aan de gevolgen van hun zwangerschap. Het terugdringen van de moedersterfte was een van de millennium-doelstellingen van de Verenigde Naties. Rond de millennium-wende was het voornemen om de moedersterfte tegen 2015 met drie vierde te laten dalen in vergelijking met 1990. In dat jaar stierven 572.000 vrouwen en in 2005 waren dat er 533.000, een teleurstellend resultaat.

Bijna alle gevallen van moedersterfte doen zich voor in ontwikkelingslanden. De kans dat een vrouw overlijdt ten gevolge van haar zwangerschap of bevalling is in Nederland ongeveer 1 op 10.200. In ontwikkelingslanden is dat 1 op 76 en in Afrika zelfs 1 op 26. In Niger is het risico op moedersterfte het hoogst: gemiddeld 1 op 7 vrouwen overlijdt er aan de gevolgen van zwangerschap of bevalling. Een belangrijke oorzaak is het gebrek aan medisch geschoolde verzorgsters en voorlichters. In Niger is er voor 33.500 mensen slechts een vroedvrouw. Van alle ontwikkelingslanden is in Sri Lanka is de moedersterfte het laagst, daar is een vroedvrouw voor elke 1.800 inwoners. Illegale en gevaarlijke abortussen zijn eveneens een belangrijke oorzaak van de hoge moedersterfte. De beschikbaarheid van voorbehoedsmiddelen en veilige abortus is daarom voor vrouwen van levensbelang.

Dit jaar staat de Moedernacht in het teken van tienermoeders. In een zojuist verschenen rapport van de Verenigde Naties staat dat meisjes die voor hun 15e zwanger raken 5 maal zoveel kans hebben om daaraan te sterven, dan vrouwen boven de 20. Elk jaar sterven er 70.000 meisjes tussen de 15 en 19 jaar aan complicaties tijdens zwangerschap. Alarmerende cijfers!

Naast de landelijke Moedernacht in Rotterdam worden regionale Moedernachten georganiseerd in diverse provincies in Nederland. In Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Amsterdam, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland zijn activiteiten gepland. De invulling van het programma is per regio verschillend. Voor meer informatie over het programma en voor de locatie kan men klikken op de link.

Tienerzwangerschappen komen in Nederland vaker voor onder de allochtone bevolkingsgroepen. Onder invloed van de religie is de seksuele voorlichting daar vaak gering. Van het meisje wordt eenvoudig verwacht dat ze zich zal onthouden van seksuele activiteiten. Maar meisjes doen dat nu eenmaal niet… In Californië komen de tienerzwangerschappen om dezelfde redenen vaak voor bij de Latino’s. De volgend documentaire gaat over de manier waarop men in Californië deze jonge moeders probeert te helpen, maar ook hoe men tienerzwangerschappen probeert te voorkomen.

Teen Pregnancy duurt 23 minuten

Bekijk deze video in groter formaat.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter