Selecteer een pagina

Archieven

Maand: mei 2009

911: Wie heeft John O’Neill vermoord?

Als laatste in deze reeks over 11 september wil ik een speelfilm plaatsen die meer vertelt over de achtergronden van 11 september, dan de beste documentaire kan doen: Who Killed John O’Neill. Op dinsdag 11 september 2001 stierf John O’Neill in het World Trade Center, waar hij een dag eerder was begonnen in zijn nieuwe baan als hoofd beveiliging in dienst van het bedrijf Kroll. Voor die tijd was hij agent bij de FBI, waar hij onderzoek deed naar Osama Bin Laden en Al Qaeda. Toen de FBI hem verbood om daar nog verder onderzoek naar te doen, nam hij ontslag. Hij kreeg een nieuwe baan aangeboden bij het WTC, waar hij op zijn tweede werkdag omkwam bij de aanslagen van 11 september.
Lees meer…

Arundhati Roy: Come September

De aanslagen van 11 september zijn door de VS en hun bondgenoten misbruikt om een een machtspolitiek van veroveringsoorlogen mogelijk te maken, eerst in Afghanistan en vervolgens in Irak. Daarbij wordt misbruik gemaakt van de emoties van afschuw en angst die deze aanslagen hebben opgeroepen. Zonder die emoties rond 11 september zouden deze oorlogen volstrekt onmogelijk zijn geweest. Ook het Nederlandse leger vecht in Afghanistan tegen de “Taliban”. De plaatselijke bevolking is daarbij voortdurend het slachtoffer, niet alleen van de bombardementen, maar ook van de economische en sociale ontregeling die gepaard gaat met oorlog. De angst voor het moslimterrorisme draagt er aan bij, dat de illegale bezetting van Afghanistan door de Nederlandse regering wordt gesteund.
Lees meer…

911: Oil, Smoke and Mirrors

Achter de aanslagen van 11 september gaan politieke krachten schuil, die alles te maken hebben met Peak Oil. De documentaire Oil, Smoke & Mirrors, gaat over het verband tussen Peak Oil en 11 september. Deze terroristische Valse Vlag is geen losstaand incident, maar hij maakt deel uit van een bewuste strategie. Aardolie is de belangrijkste grondstof voor de huidige welvaart, maar aardolie is een fossiele delfstof die bij verbranding verloren gaat. De voorraad aardolie in de aardkorst is echter niet oneindig, maar beperkt. Sinds het einde van de 19e eeuw is deze voorraad in een steeds hoger tempo aangesproken. De voorraden die nog overblijven, zijn soms moeilijk te bereiken en het is kostbaar om deze olie winnen. Grote voorraden gemakkelijk te winnen aardolie zijn nog slechts aanwezig in Irak en Iran. Ook rond de Kaspische Zee ligt nog aardolie en aardgas. Om deze voorraden beschikbaar te maken voor het “Vrije Westen” is een pijplijn door Afghanistan nodig.
Lees meer…

Open brief aan Nujij

Sinds Webmaster Jacky zulke leuke knopjes onder mijn berichten heeft geplaatst, zet ik mijn nieuwe posts ook weer op Nujij. Zo gemakkelijk als dat gaat! Vandaag wilde ik even controleren of mijn laatste post op Nujij nog discussie opriep, maar ik mocht er niet meer in. Er verscheen het volgende bericht:

“Er is een probleem geconstateerd. Neem contact op met de redactie.”

Lees meer…

911: Iedereen zal het ooit moeten leren

We blijven nog even bij 11 september, want die gebeurtenis vormt toch wel een scharnier in de huidige wereldpolitiek. Een belangrijke documentaire over 11 september is Everybody’s Gotta Learn Sometime van John Albanese. De titel verwijst naar de gelijknamige song van de Britse band The Korgis. Deze documentaire gaat niet alleen over de aanslagen van 11 september, maar belicht vooral ook de politieke krachten die achter deze aanslagen zitten. We komen dan uit bij PNAC, oftewel het Project for the New American Century.
Lees meer…

911: Wat is de waarheid?

De waarheid rond 11 september staat voor sommigen al vast. De vragen rond de instorting van de Twin Towers zouden zogenaamd beantwoord zijn door talloze wetenschappelijke publicaties. Deze gaan dan vooral over allerlei technische verhandelingen waaruit zou blijken dat de inslagen van de Boeings en de daarop volgende branden konden leiden tot het instorten van de torens. Wie gelooft in de waarheid van deze wetenschap, houdt er geen rekening mee dat sommige “wetenschappers” gewoon te koop zijn. In deze “wetenschappelijke” rapporten houdt men dan geen rekening met feiten die niet gelegen komen, zoals bij voorbeeld de talloze getuigen die verklaarden dat er bommen ontploften, ook in de kelders van het WTC en zelfs vlak voor de vliegtuigen insloegen.
Lees meer…

9/11 In Plane Site

Als mensen twijfelen aan de officiële verklaring over 11 september, dan gaat het meestal over de Twin Towers. Toch was het de aanslag op het Pentagon die als eerste de alarmbellen deed rinkelen. De documentaire 9/11 In Plane Site gaat over de vragen rond de inslag van de gekaapte Boeing (vlucht AA77) in het Pentagon. De Franse journalist Thierry Meyssan, schrijver van het boek “L’Effroyable Imposture”, (vertaald als “The Big Lie”), was de eerste die luid en duidelijk de vraag stelde: Waar is de Boeing? In het Pentagon zat aanvankelijk slechts een gat van ruim 5 meter doorsnee. Pas een half uur na de inslag stortte de voorgevel in. De weinige resten van een vliegtuig die werden gevonden, vormen samen nog niet het begin van een Boeing. Het heeft er dan ook alle schijn van, dat de hele wereld opzettelijk werd misleid.
Lees meer…

911 Onopgeloste raadsels

Rond 11 september zijn de meeste vragen nog altijd niet beantwoord. Een zeer duidelijke vraag is: Hoe konden de Twin Towers instorten, terwijl ze toch gebouwd waren om de inslag van een Boeing te weerstaan? De documentaire 9/11 Mysteries: Demolitions gaat over deze vraag. Uiteraard zijn alle antwoorden dan nog altijd niet meer dan vermoedens. Daarom is het belangrijk dat er een onafhankelijk onderzoek komt, waarbij de werkelijke gang van zaken aan het licht komt en de ware daders worden ontmaskerd.
Lees meer…

Nieuw onderzoek naar 11 september

Op de voorpagina van Zapruder verscheen gisteren een bericht van Arie over een nieuw onderzoek naar 11 september. De New York City Coalition for Accountability Now wil dit onderzoek via een referendum afdwingen. Onderzoek is nog altijd hard nodig, want de officiële verklaring, het complot van Osama bin Boeman en zijn 19 plofmoslims, is werkelijk te zot voor woorden. Omtrent de ware gang van zaken bestaan nog steeds talloze vragen. Toch is er sinds 11 september een wereldwijde strijd tegen het “terrorisme” gaande, waaraan ook Nederland meedoet. Om ons tegen dat “terrorisme” te beschermen, wordt onze vrijheid drastisch ingeperkt en op grote schaal worden burgers afgeluisterd en bespioneerd. Ons land voert nu oorlog tegen de bevolking van Afghanistan (de zogenaamde Taliban) en onze regering heeft illegale steun verleend aan de illegale inval en de vrijwel totale verwoesting van Irak.
Lees meer…

Categorieën