Archief
Artikelen

Obama wil meer troepen naar Afghanistan sturen, maar dat wordt slechts meer kruit stoppen in een toch al zeer explosieve situatie. De grenzen van Afghanistan zijn namelijk poreus en ten zuiden van Afghanistan ligt nog een ander politiek kruitvat: Kashmir. Met de naam Kashmir werd oorspronkelijk slechts een vallei bedoeld, maar tegenwoordig duidt men daarmee twee oude koninkrijken aan: Jammu en Kashmir. Dit hele gebied wordt zowel geclaimd door Pakistan als door India en ook daar speelt de Islam een grote rol in het conflict.

Pakistan is in 1947 ontstaan om de moslims in het toenmalige Brits-India een eigen staat te geven. In het grootste deel van India was de dominante religie het Hindoeïsme, maar in het noordwesten en in het noordoosten was de bevolking overwegend Islamitisch. Terwijl de Britten zich terugtrokken uit India, ontstond er een bloedige strijd tussen moslims en hindoes, waarop de Britten besloten om Brits-India op te splitsen in twee staten: India en Pakistan. Het Islamitische Pakistan bestond aanvankelijk uit twee ver uit elkaar liggende delen, maar in 1971 brak er een burgeroorlog uit in Oost-Pakistan, dat zich onafhankelijk verklaarde. Sindsdien heet dat land Bangladesh.

In Kashmir was de bevolking voornamelijk moslim, maar de heersende klasse, de Pundits, waren hindoes. Zij kozen voor aansluiting bij India, maar volgens Pakistan hoort het bij Pakistan, omdat de bevolking overwegend moslim is. Vrijwel onmiddellijk na het ontstaan van Pakistan brak er een gewapend conflict uit met India over Kashmir. In 1949 werd er een wapenstilstand gesloten en hoewel er sindsdien tot drie maal toe een oorlog is uitgebroken tussen Pakistan en India over dit omstreden gebied, geldt de toenmalige bestandslijn nu nog steeds als grens. Een deel van Kashmir ligt nu in Pakistan, een ander deel ligt in India en door een politieke manoeuvre van Pakistan ligt er ook een deel in China. Volgens India is het hele gebied echter van India.

In de jaren ’80 van de vorige eeuw kwam de bevolking in het Indiase gedeelte van Kashmir in opstand, waarbij het Indiase leger heftig ingreep. Een cruciaal jaartal daarbij is 1987, toen een grootscheepse fraude bij de verkiezingen er toe leidde dat de moslims gewelddadig in opstand kwamen tegen de overheersing door de hindoes. Het brute geweld waarmee deze opstand door het leger werd neergeslagen, heeft de moslims van Kashmir verder geradicaliseerd. Het verzet wordt gesteund door Pakistan, dat de moslim-radicalen van wapens voorziet.

De bevolking van Kashmir zit nu al jaren klem tussen de opstandelingen en het Indiase leger. Het toerisme, een belangrijke bron van inkomsten, kwam volledig tot stilstand en ook andere economische activiteiten hebben zwaar te lijden. De volgende reportage werd gemaakt in april 2001 en laat zich niet embedden.

Kashmir – Valley of Tears – India duurt 28 minuten.

Het Engelse programma Unreported World van Channel 4 heeft in april 2008 een reportage uitgezonden over de toestand in Kashmir. Daaruit blijkt dat het Indiase leger en de politie zich systematisch schuldig maken aan ontvoering, marteling en moord op onschuldige burgers. De inwoners van Kashmir zijn het slachtoffer van zowel het Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF) als het leger van India.

Een half miljoen Indiase troepen zijn nu gelegerd in Kashmir, waar ze vechten tegen de door Pakistan gefinancierde militante moslims die de grens over glippen om de troepen aan te vallen, maar ook de bevolking dwingen om hen voedsel en onderdak te verschaffen. Meer dan 60.000 mensen, voornamelijk onschuldige burgers, zijn reeds gedood en 8.000 mensen zijn “verdwenen” in dit conflict.

Deze documentaire werd gemaakt door Sandra Jordan en Rodrigo Vazquez, die in 2003 ook de beroemde documentaire The Killing Zone in de Gazastrook maakten.

Unreported World: Killing of Kashmir duurt 50 minuten.

Bekijk deze video in groter formaat.

Het conflict om Kashmir heeft echter niet alleen consequenties voor de bevolking aldaar, maar het verziekt ook de verhouding tussen India en Pakistan. Beide landen beschikken inmiddels over kernwapens waarmee ze hun buurland bedreigen. Dat India zich in de strijd om Afghanistan actief aan de zijde van de NAVO heeft geschaard, leidde in Pakistan tot nog meer wantrouwen. Door de aanslagen in Mumbai in november van vorig jaar is de relatie tussen India en Pakistan nog verder verslechterd.

Op dit moment worden er in India verkiezingen gehouden. Het geweld in Kashmir neemt daardoor weer toe. Vraagt men de bewoners van Kashmir naar de oplossing van dit conflict, dan willen ze graag hun eigen onafhankelijke staat.

De volgende reportage vertelt meer over de historische en politieke achtergronden van het conflict over Kashmir. Daaruit wordt duidelijk dat deze situatie voortvloeit uit het Britse koloniale verleden en tevens wordt gevoed door de oorlog in Afghanistan. Sinds 1998 beschikken India en Pakistan over kernwapens, waardoor het conflict in Kashmir nog in scherpte toenam. Een militaire oplossing wordt daarbij zo gevaarlijk, dat deze eigenlijk onmogelijk wordt.

Crossing the Lines: Kashmir, Pakistan, India duurt 46 minuten.

Bekijk deze video in groter formaat.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter