Archief
Artikelen

Op 31 maart werd in Den Haag een top-conferentie gehouden over de toestand in Afghanistan. De conferentie werd bijgewoond door delegaties uit 73 landen. Voorzitter was de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon, met als mede-voorzitters speciaal VN-gezant Kai Eide en de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken Spanta.

Op 27 maart was reeds een speciale conferentie over Afghanistan gehouden in Moskou. Deze was georganiseerd onder auspiciën van de Sjanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO) en werd tevens bijgewoond door onderministers van Iran en de Verenigde Staten. Vandaag en morgen zal de top van regeringsleiders van de NAVO-landen samenkomen in Straatsburg. Volgens onze “eigen” Secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer, zal Afghanistan ook op die conferentie het belangrijkste onderwerp zijn.

De top-conferentie in Den Haag ging gepaard met extra veiligheidsmaatregelen, er werden zo’n 3500 man politie ingezet. Actiegroepen hadden immers demonstraties aangekondigd. Ook zorgde de conferentie voor een verkeerschaos tussen Schiphol en Den Haag, waarvoor de automobilisten van te voren werden gewaarschuwd. De Telegraaf schreef: ‘Het lijkt wel oorlog’. Het is ook oorlog, maar niet in Den Haag!

Onze minister-president Jan Peter hield een openingstoespraak over de toekomst van Afghanistan in Den Haag. Zes grote hulporganisaties en een groep Nederlandse leden van de Eerste en Tweede Kamer mochten de bijeenkomst als waarnemer bijwonen. Minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken wenste de deelnemers succes en het brave journaille was in groten getale toegestroomd. Ook Arnold Karskens was aanwezig, hoewel met tegenzin, maar het moest van zijn opdrachtgever, de Pers.

De uitslag van de conferentie was te verwachten: meer troepen en meer geld, hoewel Verhagen zei dat het ging om een blijvende betrokkenheid bij Afghanistan. Maar zelfs op Wikipedia is het resultaat van deze conferentie onduidelijk en ook blijkt dat de Afghaanse gemeenschap in Nederland zelfs niet was uitgenodigd. Tot zo ver de betrokkenheid van deze top-conferentie bij Afghanistan…

Een van de weinige mensen die werkelijk blijk geeft van een blijvende betrokkenheid bij Afghanistan, is Arnold Karskens. Zijn commentaar op de conferentie is dan ook vernietigend.

Arnold Karskens over de Afghanistan-conferentie in Den Haag duurt 4 minuten.

In 2006 reisde Karskens naar Afganistan, niet als embedded journalist voor het Nederlandse leger, maar als zelfstandige journalist voor Zembla. Karskens sprak met burgerslachtoffers en verbitterde Afghanen in een gebied dat bijna volledig is overgenomen door de Taliban en waar de Nederlandse militairen vooral bezig zijn met hun eigen veiligheid. Deze reportage is nog steeds het bekijken waard, want er is sindsdien niet veel veranderd. Hoogstens is de situatie sindsdien nog verslechterd! Dit blijkt ook uit een uitzending van Zembla uit december 2007: Moeras Uruzgan.

Zembla – Uruzgan ongecensureerd duurt 40 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter