Selecteer een pagina

Archieven

De zaak Baybasin en de zusjes Albayrak

Neza en Nebahat Albayrak

Het probleem met de zaak Baybasin/Demmink en de daarmee gepaard gaande pedo-doofpot, is dat we niet langer weten op wie of wat we nog kunnen vertrouwen. Valt er een Turks vliegtuig uit de lucht, kunnen we dan vertrouwen op de verklaring van mr. Pieter van Vollenhove van de Onderzoeksraad voor Veiligheid? Of heeft het OM een stok achter de deur in de vorm van een pedofiele SG Joris D. die van de prins wel degelijk kwaad weet? Per slot maakt ook mr. Pieter door zijn huwelijk met prinses Margriet deel uit van ons vorstenhuis…

En hoe zit dat nu met de misdaadbestrijding na afloop van de IRT-affaire en het Susurluk-onderzoek? Turkije staat bekend als een doorvoerland voor opium uit Afghanistan die in Turkije wordt verwerkt tot heroïne, maar de Turkse opsporingsdienst wil van Hollanders niets meer weten en het vervolgen van de PKK in Nederland heeft voor Turkije ook geen prioriteit meer. De Turkse relaties zijn danig bekoeld. Dat ook minister Hirsch Ballin chantabel zou kunnen zijn, vermoedt men in Turkije misschien nog niet.

Vorig jaar zomer toog minister Hirsch Ballin persoonlijk naar Turkije voor een charmeoffensief, samen met staatssecretaris Albayrak. Zij zouden gaan praten over eerwraak en zo, dus niet over heroïne en zeker niet over Baybasin/Demmink. De Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali heeft zijn Baybasin/Demmink-dossier toen overhandigd aan Nebahat Albayrak. Dat blijkt uit een interview dat Micha Kat vorig jaar november hield met meester Adèle van der Plas, de advocate van Baybasin.

Op donderdag 12 maart publiceerde Micha Kat nogmaals een interview met mr. Adèle van der Plas. Justitie liegt duurt 14 minuten.

Er lopen volgens mr. Adèle nu drie officiële Turkse onderzoeken naar de zaak Baybasin! Voor Turks sprekende mensen is dit te volgen op internet. In Nederland probeert het OM daarentegen de aangifte van Moustafa Y. tegen Joris D. in de doofpot te stoppen. Nog erger: men heeft Moustafa benaderd en bedreigd. Gezien de tijdslijn die mr. Van der Plas ons voorlegt, lijkt die bedreiging rechtstreeks afkomstig van ons Landelijk Parket, oftewel het OM.

De PVV stelde daarover Kamervragen aan minister Hirsch Ballin, maar zijn naam is Haas. Volgens Micha Kat is ook Sinan Can bedreigd door Joris D., waarbij de bron volgens Micha Kat zou liggen bij Burhan Kazmali. En Ton Biesemaat vraagt al maanden tevergeefs om inzage in het dossier dat Kazmali aan Albayrak heeft overhandigd. Is de staatssecretaris van justitie soms ook niet te vertrouwen?

Wikipedia zegt:

Nebahat Albayrak werd (op 10 april 1968) geboren als vijfde kind in een gastarbeidergezin. Haar vader werkte op dat moment in Rotterdam als steigerbouwer, de rest van het gezin woonde nog in Turkije. In juli 1970 verhuisde Albayrak naar Nederland, waar ze opgroeide. Ze volgde de Havo en later het atheneum, voordat ze internationaal en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Leiden ging studeren. Ook volgde ze een opleiding in Parijs en Ankara. Voor ze in de Tweede Kamer kwam, werkte Albayrak achtereenvolgens op het Landelijk Bureau Racismebestrijding en op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Albayrak omschrijft zichzelf als “seculiere moslim”.
Op 22 februari 2007 trad Albayrak toe tot het kabinet Balkenende IV als staatssecretaris van Justitie.
De dubbele nationaliteit van Albayrak (naast de Nederlandse nationaliteit heeft zij ook de Turkse nationaliteit), leidde al voor haar beëdiging tot Kamervragen van de PVV. Dezelfde partij kondigde aan tijdens het debat om de regeringsverklaring met een motie van wantrouwen te komen tegen Albayrak en haar collega Aboutaleb. Staatsrechtelijk is dit een novum: nog niet eerder is een motie van wantrouwen ingediend tegen een bewindspersoon nog voordat zij een debat met de Tweede Kamer had gevoerd.

De PVV wantrouwt iedere buitenlander, maar Ahmed Aboutaleb komt uit Marokko. Zijn carrière vertoont een heel ander beeld dan dat van Albayrak. Wikipedia zegt:

Aboutaleb groeide op als zoon van een imam in Beni Sidel, een klein dorp in het Marokkaanse Rifgebergte. Op 17 oktober 1976, op vijftienjarige leeftijd, kwam hij met zijn moeder en broers naar Nederland. Hij leerde snel Nederlands en begon een opleiding aan de lts. Daarna volgde hij de mts en deed vervolgens de hts-opleiding telecommunicatie. Na zijn opleiding ging hij als verslaggever aan de slag bij Veronica en de NOS-radio, vervolgens bij RTL Nieuws. Daarna werd hij persvoorlichter op het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en bij de Sociaal Economische Raad (SER).

Deze zoon van een Marokkaanse geestelijk lijkt een self-made man. Nebahat Albayrak heeft echter een opleiding kunnen volgen in Leiden, Parijs en Ankara. Haar oudere zus Neza zit ook in de politiek. Wikipedia zegt over haar:

Neza Albayrak (Turkije, circa 1965) is een Nederlandse politica van Turkse afkomst. Ze is lid van de PvdA en de oudere zus van Nebahat Albayrak. Haar vader werkte als gastarbeider in Rotterdam. Met haar moeder en de rest van het gezin woonde ze de eerste jaren van haar leven in Turkije. Later kwam ze naar Nederland. Aanvankelijk werkte ze bij het ministerie van Justitie.
In 2006 werd ze wethouder voor de PvdA in Dordrecht, ondanks dat ze niet in deze gemeente woonde. Volgens de regels moest ze binnen een jaar verhuizen. Na een aantal maanden ontstond ophef, toen bleek dat ze zich soms met de gemeentelijke dienstauto van en naar haar woning in Rotterdam liet vervoeren. Ook zou ze volgens oppositiepartij Beter voor Dordt soms niet bij belangrijke evenementen aanwezig zijn omdat ze niet in de stad woonde. Toen ze na een jaar nog niet verhuisd was, vroeg ze opnieuw uitstel van de verhuisplicht aan. Officieel was de reden vanwege persoonlijke omstandigheden (ze zat op dat moment ziek thuis), maar in sommige media werd gespeculeerd dat ze niet wilde verhuizen om haar zoon van zes die ze alleen moest opvoeden omdat haar echtgenoot in het leger van Turkije diende. De meerderheid van de gemeenteraad zegde daarop het vertrouwen in haar op. Omdat ze vervolgens aangaf niet zelf ontslag te nemen, werd ze ontslagen door de gemeenteraad.

Neza Albayrak is ruim 40 jaar oud en haar man dient in het Turkse leger. Hij is geen dienstplichtige, maar een Turkse beroepsofficier. Desondanks kan Neza een politieke carrière maken binnen de PvdA. Nebahat Albayrak heeft ook de Turkse nationaliteit. Haar goede scholing lijkt gericht op een hoge positie in de Nederlandse politiek. De PvdA wil graag allochtonen op de kieslijst, want dat trekt stemmen van allochtone Nederlanders. Met Albayrak heeft de PvdA voor de Turkse kiezers een sterke troef in handen.

Maar ook de Turkse deep state kan die troef uitspelen, door via de PvdA agenten of mollen de Nederlandse politiek en de ambtelijke organisaties in te sturen. Zijn de zusjes Albayrak soms binnen onze justitie geplaatst als oren en ogen voor de ultra-rechtse Turkse organisatie Ergenekon? Dat zou wel handig zijn voor zaken als drugstransporten, de toetreding tot de EU en de Koerdische kwestie. Heeft Nebahat Albayrak dan soms ook instructies om Baybasin binnen de gevangenis te houden en Demmink er buiten te laten? We weten het niet… We weten alleen dat Albayrak het dossier van Kazmali in handen heeft en dat ze weigert om dat openbaar te maken. In Turkije wordt de zaak Baybasin/Demmink nu door drie instanties onderzocht, maar de Turks-Nederlandse staatssecretaris van justitie doet alsof haar neus bloedt!

Steun dus het Burgerinitiatief: Onderzoek Joris Demmink!

15 Reacties

 1. Observator

  Laten we eens bij het begin beginnen.
  Beide ‘zusjes’ hebben een dubbele nationaliteit.
  Die zij kúnnen opgeven, wat mensen uit Marokko, om bijzonder merkwaardige redenen, níet lijken te kunnen.
  Waarom houden ze vast aan beide nationaliteiten, terwijl ze in de Nederlandse politiek bezig zijn en daarom in niet geringe mate aan achterdocht onderhevig zijn?

  Wie in de Nederlandse politiek actief is, zelfs op het hoogste niveau, zou toch alle achterdocht van zich af kunnen schudden door ronduit te kiezen voor uitsluitend de Nederlandse nationaliteit?
  Dit laatste zou ook erkenning en erkentelijkheid met zich mee brengen.

  Men wil toch Nederlandse in Nederland zijn? Anders begeef je je niet in de politiek nietwaar? Dan wil je hier toch blíjven? En wat maal je dan om bijvoorbeeld Turks erfrecht of andere aan dat paspoort gekoppelde zaken? Turkse steigerbouwers zullen toch niet over grootkapitaal beschikken bijvoorbeeld? De winst aan vertrouwen zal bij het opgeven van die dubbele nationaliteit in ieder geval boven welke erfenis dan ook uitstijgen en op een houtje bijten hoeven de zusjes ook al niet.

  En dan dat dossier. Een bijzonder merkwaardige zaak. Wat zou daar in staan? Wie heeft er belang bij geheimhouding? Bestaat er een relatie met het gevaar dat hooggeplaatsten zouden lopen als een en ander tot een proces kwam? Is dat laatste de reden waarom Hirsch Ballin -in mijn ogen- keihard liegt over de Demmink/Baybasin-zaak en waarom alles ‘onder de pet’ moet blijven? Is dat ook de reden dat bijvoorbeeld Micha Kat, die toch wel het een en ander over Joris Demmink durft te zeggen, géén proces wegens smaad aan zijn broek krijgt? Omdat er anders dingen bven water dreigen te komen die de door mij bedoelde ‘hooggeplaatsten’ ernstig zouden schaden?

  Ik weet het, ik stel allemaal vragen, gewoon omdat ik niet begrijpen kan dat (uiterst) kwalijke zaken niet onderzocht worden of dat de ‘beschuldigers’ niet via de wet tot de orde worden geroepen.

  Daarom vind ik dat de zaak stinkt, zoals meer zaken trouwens.
  En, mocht een en ander tóch eens duidelijk worden, heeft iemand met twee paspoorten dan niet een prachtige vluchtweg?
  Waarmee we weer terug zijn op het gedrag van ‘de zusjes’.

  Bij dit al memoreer ik Bou’s uitspraak dat iemand die beschikt over een goed verstand dat een en ander zóu moeten kunnen begrijpen, maar dat niet kán, denkt dat er stront aan de knikker is. Een beetje vieze uitspraak, maar mijns inziens daarom volkomen passend bij de bedoelde zaak.

  Antwoord
 2. Observator

  Het onderwerp laat mij niet los. WAT is hier toch aan de hand?

  Omdat ik Bou al citeerde dan wel paraphraseerde, voeg ik daar nog een letterlijk citaat aan toe dat mij al vele jaren aan het hart gebakken is. Het betreft een uitspraak van de schrijver Ferdinand Bordewijk, destijds advocaat in Schiedam en inmiddels ook al jaren geleden overleden. Het staat in een van zijn boeken. Vraag me maar niet welk.

  “Het ingewikkelde begint eerst daar, waar de leugen aanvangt”

  En onder meer dát citaat is mij altijd een leidraad geweest.
  Ik heb er meer, en dat van BOU is daar inmiddels bijgekomen.

  Antwoord
 3. zdkdick

  En Ton Biesemaat vraagt al maanden tevergeefs om inzage in het dossier dat Kazmali aan Albayrak heeft overhandigd.
  Soms moet je tot de Raad van Staten, begreep ik.
  Hoe loopt dit tijdspad? Loopt dit tijdpad al?

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Beste zdkdick, de Wet Openbaarheid Bestuur zegt in artikel 6 lid 1 dat over het verzoek binnen 14 dagen moet worden beslist. Eventueel kan er een uitstel van 14 dagen zijn, maar dat moet dan wel worden gemotiveerd.
  Artikel 6 lid 2 zegt dat de gevraagde informatie binnen een maand moet worden verstrekt. Deze termijn kan eventueel met vier weken worden verlengd.
  Het verzoek van Ton Biesemaat is gedateerd op 24 november 2008. Tot op heden is over dit verzoek niets beslist en de gevraagde informatie is niet geleverd.

  Overigens staat in de WOB geen enkele sanctie als een bestuursorgaan zich niet houdt aan deze wet. Er is geen beroepsinstantie. Als ik het goed begrijp kan Biesemaat zich alleen nog beklagen bij de Ombudsman:

  Geachte Ombudsman, de staatssecretaris van Justitie houdt zich niet aan de wet! Kunt u haar even op de vingers tikken?

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Micha Kat schreef laatst ook over de relatie van Albayrak met de Turkse Grijze Wolven.

  Thans komt aan het licht via stukken uit Turkije en Turkse websites dat Albayrak een familielid, een hoog lid van de zogeheten ‘Grijze Wolven’, op het ministerie heeft ontvangen om te spreken over de zaak-Baybasin. Dit familielid, Mushin Yazicioglu, bezwoer haar ‘zich niet in te laten met de zaak-Baybasin’. Dit past bij de positie van de Grijze Wolven als representanten van de ‘oude’ Turkse (mafia)-politiek die willen dat de criminele activiteiten en de heroinehandel van het tijdperk-Ciller onder dikke Turkse tapijten verborgen blijven. Yazicioglu is tevens lid van het parlement voor de partij Genel Baskani Sivas Milletvekilli, bekend als de Grote Eenheidspartij. Bij thuiskomst in Turkije sprak hij over zijn ontmoeting met Albayrak met een Turkse journalist, Mahmut Adanir. Kort daarna (op 25 maart) kwam Yazicioglu om het leven bij een helikoptercrash.

  Zie hier op Klokkenluider.

  Antwoord
 6. BOU

  Beste Petje,
  Ach, ik lach bij het geruis van jouw vallende muntje…
  Wij zijn allen één!

  Antwoord
 7. jan schapers

  Ik ben onaangenaam getroffen door de houding van de dames Albayrak. De meest recente actie van oud staatsecr. Nebahat doet weer eens de deur dicht. Heb bovenstaande informatie uit 2008/2009 voor het eerst gelezen. Is er nog iets valide hiervan op dit moment ? Is de man van Nebahat nog steeds officier in Turkije ? Dat beide zussen nog een dubbele nationaliteit hebben zak nog wel waar zijn. Meest intrigerende is de vraag of er achter het hele gedoe een formele strategie heeft plaatsgevonden ? De opleiding van beide dames liegt er niet om ? Wie heeft dit betaald ? En wat was het doel om beiden een baan te bezorgen op belangrijke ministeries ? etc. etc.

  Ook de rol van het PvdA bestuur staat m.i. in een uiterst kwalijk daglicht ?

  En dan heb ik het nog helemaal niet gehad over de nicht Nurten ? Hoe is het in godesnaam mogelijk geweest, dat zij mede onder toezicht van toch niet de geringste liberalen al die fratsen heeft kunnen uithalen in het COA ?

  Wie helpt mij uit deze boze droom ?

  Antwoord
 8. mr. drs. BOU

  Beste Jan Schapers,

  Dit is geen boze droom, maar de boze werkelijkheid!
  Lees over de liberalen en de fratsen van het COA eens iets over de zaak Vaatstra (op Klokkenluider en op deze site). Dan weet je hoe de hazen lopen… Chantage en pedofilie tot op het hoogste niveau.

  Hoe het verder gaat met de dames Albayrak, weet ik niet. Helaas kan ik niet alles blijven volgen. Maar als je zelf iets tegenkomt, plaats het dan gerust in een reactie. Bij voorbaat mijn dank!

  Antwoord
 9. Onno Dekker

  Onbegrijpelijk dat dit land niet in staat is het dossier dat Kazmali overhandigde op het net te zetten. Er zijn tenminste 7 volledige copies.
  Sinds de NCF is er niets veranderd: geld wordt met drugs verdiend en het kartel houd je in stand met chantage, sex en moord.

  Kortom: Nederland staat in ontwikkeling nog voor de Franse Revolutie. Niet verwonderlijk voor een delta, waar het vuil van het continent bezinkt rondom Dordrecht.

  En wat het salaris van de zusjes betreft: halveren bij halve nationaliteit en nogmaals halveren bij halve loyaliteit.
  Dat wordt dan een kwart!

  Overigens ben ik bereid, tegen betaling naar genoegen, het Nederlands
  van Nurten op enige punten aan te scherpen!
  Gek eigenlijk dat met al die prachtige eisen, bij deze banen op hoog niveau, de taalbeheersing slechts matig is.

  Antwoord
 10. hank

  Over Neza Albayrak: Het is toch niet te geloven dat ze in dienst wordt genomen als wethouder van Dordrecht onder voorwaarde dat naar deze gemeente zal verhuizen.

  Nadat ze de baan heeft gekregen weigert ze vervolgens en wordt ontslagen.
  Resultaat: € 111.000,- wachtgeld in de pocket.

  Zie hier de exacte bedragen:
  http://www.geenstijl.nl/archives/images/wachtgelddordt.pdf

  Antwoord

Laat een reactie achter voor Hendrik Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

15 + 3 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën