Archieven

De Deventer drijfjacht op Maurice de Hond

Gisteravond zou Netwerk aandacht besteden aan het strafproces tegen Maurice de Hond, maar vanwege een crash op Schiphol ging die uitzending niet door. Vandaag, 26 februari 2009, staat Maurice de Hond opnieuw voor de strafrechter. Het gaat daarbij om een regiezitting in het hoger beroep tegen de veroordeling wegens smaad. In november 2007 werd Maurice de Hond door de rechtbank te Amsterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De Hond had dat strafproces evenwel bewust uitgelokt, omdat hij geen andere manier meer zag om een opening te creëren in de Deventer Moordzaak. Toen hij te zijner verdediging een reeks van getuigen wilde oproepen, waaronder zowel de betrokken medewerkers van het OM als de klusjesman Michael de Jong en diens vriendin Meike Wittermans, werd hem dat echter geweigerd.

Een verdachte die getuigen wil oproepen, moet daartoe een verzoek indienen bij het OM. Als het OM dit verzoek afwijst, dan kan men dat voorleggen aan de rechter, die daarover dan beslist. In een regiezitting worden de beslissingen genomen over het toegestane bewijsmateriaal en de te horen getuigen. De regiezitting die vandaag wordt gehouden is weliswaar nog niet het echte strafproces, maar voor het verdere verloop is de uitspraak wel belangrijk. Opnieuw heeft Maurice de Hond gevraagd om Michael en Meike onder ede te mogen horen en weer heeft het OM dat verzoek afgewezen. Het woord is daarom nu aan de raadsheren van het hof Amsterdam.

Wat Maurice de Hond overkomt, is eigenlijk te dwaas voor woorden en het legt feilloos de machtspositie bloot die het OM tegenover een verdachte heeft. Het OM bepaalt op welke manier de verdachte zich mag verdedigen. Het feit dat Maurice geen getuigen mag oproepen, maakt dit strafproces tot een klucht. De Hond stelt dat er geen sprake is van smaad als daarmee een algemeen belang wordt gediend. Deze strafuitsluitingsgrond staat letterlijk in lid 3 van artikel 261 Sr., maar justitie geeft De Hond tot op heden niet de gelegenheid om te bewijzen dat het hem gaat om het algemeen belang, terwijl dat toch evident lijkt!

Het hele proces tegen Maurice de Hond is trouwens een krankzinnige zaak! In maart 2006 deed de advocaat J. Vlug aangifte wegens smaad tegen Maurice de Hond. Vlug is de raadsman van Michael de Jong en zijn vriendin Meike Wittermans. Tegen dat duo heeft het OM nooit een vervolging ingesteld, hoewel daar wel alle reden toe was. Michael de Jong had geen sluitend alibi voor donderdagavond 23 september 1999, het tijdstip waarop de weduwe werd vermoord. Ook loog hij over de magneetstrip die hij twee dagen na de moord zou hebben gekocht. Als de recherche dat indertijd even had nagetrokken, dan was Michael onmiddellijk door de mand gevallen. Hij kocht namelijk geen magneetstrip, maar een mes. Ook lijken de twee briefjes te zijn geschreven door Meike, waardoor zij medeplichtig zou kunnen zijn, maar er is bij Michael en Meike zelfs geen huiszoeking verricht.

In april 2007 kregen Michael en Meike in een civiele procedure tegen Maurice de Hond reeds de buitenproportionele schadevergoeding toegekend van € 120.000,-. Ook tegen dat vonnis heeft Maurice de Hond hoger beroep aangetekend. Die zaak diende op 16 oktober 2008 en de uitspraak zou volgen op 2 december 2008, maar deze uitspraak is inmiddels weer uitgesteld tot 10 maart, zo schreef Maurice op 10 februari. Met al deze procedures tegen Maurice de Hond blijft de Deventer moordzaak een gerechtelijke dwaling die in de doofpot wordt gestopt.

Men probeert Maurice de Hond de mond te snoeren, maar justitie gaat daarbij veel te ver. Het schitterende pleidooi dat De Hond had geschreven te verdediging in zijn strafzaak van november 2007, mocht hij zelfs niet onverkort publiceren, omdat daarin de naam van de klusjesman Michael de Jong voorkomt. Daarom heeft Maurice slechts een gecensureerde versie (pdf) gepubliceerd. Het strafproces is echter openbaar, iedereen heeft het recht om kennis te nemen van de ongekuiste versie van dat pleidooi. Het staat hier online (pdf).

Commissaris Theodor, oftewel Theodor Holman van het programma Het Gesprek praatte op 13 november 2007 bijna een uur met Maurice de Hond inzake de misstanden in de Deventer Moordzaak. Ook wordt dieper ingegaan op deze absurde jacht van Justitie.

Maurice de Hond gehoord door commissaris Theodor duurt 51 minuten.

Bekijk deze video op Google Video.

Meer informatie en pdf-files van de stukken die zijn gewisseld staan hier op het weblog van Maurice de Hond. De beslissing over deze regiezitting zal op 19 maart worden gegeven.

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

31 Reacties

 1. Antonius

  @Bou

  Helemaal mee eens, speculeren heeft geen zin, maar als je beschuldigt moet je kunnen bewijzen, Maueice speculeert ook en beschuldigt en beroept zich daarbij op het slechte werk van het OM, maar dat is geen excuus hoor.

  Er werd geen behoorlijk onderzoek gedaan naar niemand, dat is heel raar. Misschien werkt de dader wel bij de politie of recherche.

  Maurice dient geen enkel belang, mijn belang als burger is niet dat hij iemand beschuldigt zonder bewijs en maatregelen neemt tegen mensen die het niet met hem eens zijn.

  Als ik Maurice was zou ik maar oppassen, hij begint steeds meer te lijken op Peter de Vries. Beschuldigen zonder bewijs uit een soort professionele deformatie.

  De vraag is hier waarom wordt Maurice wel vervolgd en de Vries niet die veel ergere zaken op zijn geweten heeft, maar dat Maurice wordt vervolgd is, gezien zijn bewuste strategie, logisch.

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste Antonius, volgens mij mis je mijn punt. Maurice heeft inderdaad deze rechtszaken tegen hem (zowel een civiele als een strafrechtelijke procedure) welbewust uitgelokt, met de bedoeling om een opening te creëren. Maar los van de Deventer Moordzaak gaat het nu ook om een correcte afhandeling van het strafproces tegen hem.

  Maurice doet een beroep op de strafuitsluitingsgrond van lid 3. Daartoe wil hij een aantal getuigen oproepen. De aangifte is gedaan door Michael en Meike, volgens het EVRM heeft Maurice minstens het recht om hen als getuigen op te roepen. Dit is hem geweigerd door de rechtbank. Daarmee ontzegt men Maurice het recht op “equal arms” in zijn verdediging.

  Dit probleem speelde ook in de Deventer moordzaak en wel heel duidelijk in de zogenaamde herziening, als ik het me goed herinner was dat het hof van Den Bosch. Het OM kwam toen op het laatste moment opeens met die blouse met een DNA-spoor. Dat is tegen de regels, in een herzieningszaak is nieuw bewijs niet toegestaan. Toch werd Louwes daarop veroordeeld, zonder dat zijn advocaten de tijd en gelegenheid kregen om een goede verdediging op te bouwen.

  Het gaat daarom niet om de schuld van Louwes, of om de schuld van Michael, het gaat om een juiste procedure en een juist oordeel in een strafzaak. Jouw belang als burger is wel degelijk gediend met het op de juiste wijze verlopen van straf-processen. Of denk je dat het jou niet kan overkomen? Misschien wordt morgen jouw buurvrouw wel vermoord en wijst men jou aan als dader…

  Er worden mensen ten onrechte veroordeeld en er worden mensen ten onrechte niet vervolgd. Maurice probeert dat mechanisme bloot te leggen. Hij beschuldigt Michael ook niet zonder bewijs. Een aantal bewijzen duiden op de schuld van Michael, maar het OM negeert deze bewijzen. Maurice is er persoonlijk van overtuigd dat Michael de dader is en ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Dat de rol van Michael niet door het OM is onderzocht doet me echter vermoeden dat er nog meer achter steekt.

  Voor de queeste van Maurice heb ik respect. Voor PR de Vries heb ik daarentegen geen enkel respect. Ik kan slechts hopen dat hij ooit nog eens tegen de lamp loopt! Smaad is echter een klachtdelict, het OM kan PR slechts vervolgen als een van de slachtoffers aangifte doet. Tot op heden is dat niet gebeurd, want de slachtoffers van PR konden hun onschuld niet bewijzen. Een van hen, Hagemann, heeft nu levenslang en Kevin Sweeney vecht nog steeds voor het bewijs van zijn onschuld… Schandalige heksenprocessen!!! 🙁

  Antwoord
 3. Antonius

  Ach, beste Bou, ik ben zelf slachtoffer van justitie en weet alles van met een tunnelvisie zonder bewijs of vervalst bewijs en selectie van de getuigen dpoor de rechter op advies van het OM veroordeeld te worden. Je informeert mij over zaken die ik aan den lijve heb ondervonden. In 1966 ( ik was 16 ) werd ik voor het ererst illegaal/politiek veroordeeld doordat ik deelnam aan een happening op het Spui. Mijn laatste debakel met justitie dateert uit 1999, ik ben alleen maar schorem tegen gekomen toen en de advocaten waren zielig. Maurice is rijkelijk laat met zijn standpunt over het OM en justitie in het algemeen. Mij heeft hij nog steeds niets nieuws verteld. Hij heeft nergens bewezen dat Michael de dader is. Verder doet Maurice dingen achter mensen hun rug, hij deelt informatie niet en houdt onderonsjes met het OM, die hij steeds erg naief aanspreekt op hun verantwoordelijkheden. Hij onderschat zijn vijand en dat zal hij merken, hij wordt veroordeeld en mag voor de rest van zijn leven Michael niet meer beschuldigen van moord.
  Verder blijf ik van mening dat deze uitdaging noch Ernest Louwes noch wie dan ook iets brengt. Iemand beschuldigen zonder bewijs ten einde aan te tonen dat de rechtspraak niet deugt lijkt mij niet fris, als Maurice dat met mij zou doen zou ik hem ook aanklagen en zoveel mogelijk uitkleden en hem een klap voor zijn bek verkopen. Want ik ben niet bang voor Maurice, ook al heeft hij roddel onderonsjes met mijn familieleden en heeft hij daardoor mij onmogelijk gemaakt hem te emailen. Schrijven op zijn weblog kan niet vanwege de ban die hij mij moest geven ivm het feit dat hij Michael van moord beschuldigt en ik te nonchalant omging met Maurice zijn portemonnai.

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Beste Antonius,

  Jouw relatie met Maurice doet voor mij niet ter zake. Ik kan slechts constateren dat Maurice de Hond vanaf 2006 een hernieuwde hoeveelheid aandacht voor de Deventer moordzaak heeft gegenereerd door zelf zijn nek uit te steken. Ik heb niet de indruk dat hij dit doet om er zelf beter van te worden, de veroordeling van Louwes is eenvoudig in strijd met zijn rechtsgevoel.

  Verder heeft Ernest Louwes tot eind april een spreekverbod. De uitspraak over de getuigen die Maurice mag horen komt over 9 dagen. Speculaties over de werkelijke toedracht van de moord op de weduwe Wittenberg brengen ons niet verder, maar ook een persoonlijk oordeel over Maurice de Hond brengt ons niet verder. Een kritisch volgen van de gebeurtenissen is alles wat ik kan bijdragen.

  Ik denk wel dat we het eens zijn, wanneer ik zeg dat deze brute moord volstrekt niet past bij Ernest Louwes als moordenaar. Ook is het bewijs tegen Louwes gammel. Maar wat mij interesseert is de rechtsgang en de manier waarop de media daarmee omgaan. Ik ben het met geen van beide eens, maar op dit moment is het dus afwachten…

  Antwoord
 5. Observator

  Kom op , Antonius!
  Waar is je reactie op het leven na de dood?

  Antwoord
 6. Antonius

  Dat mijn relatie met Maurice voor jou niet ter zake is vind ik toch wel een beetje vreemd. Maurice is voor mij persoonlijk een gevaarlijk mens geworden, zoals hij gevaarlijk is voor Michael de Jong en dat jou dat niet interesseert lijkt mij naief gezien het feit dat Maurice voor smaad is veroordeeld en ik vanaf het begin dat ik meedeed op zijn weblog hem zijn strategie verweten heb. En zijn onderonsjes met het OM volstrekt belachelijk vind, alleen aanklagen die lui.

  Ik heb geen persoonlijk oordeel over Maurice ik deel mijn ervaringen zonder oordeel over zijn persoonlijke kenmerken. Ik las het artikel van Bas Heijne in de NRC,

  http://weblogs.nrc.nl/weblog/heijne/2009/03/08/bange-journalistiek/

  Bas Heijne baseert zijn conclusies in de zaak via een persoonlijk oordeel over Maurice. ( Schaamteloos narcisme Robert Hoodsyndroom etc. ) Bas Heijne doet Maurice hier zeker te kort en stapt daarmee over de feiten heen die Maurice aandraagt van een niet goed functionerend rechtssysteem, dat honderden slachtoffers maakt per jaar. Jammer. Terwijl Heijne zelf het voorbeeld geeft van emotie journalistiek door heel subjectief allerlei persoonlijke kenmerken van Maurice naar voren te brengen, klaagt hij eigenlijk over zichzelf en terecht. Ik zeg tegen Heijne en de rest van de lieden die hun persoonlijke antipathie tegen Maurice niet kunnen scheiden van hun oordeel in de DMZ; kijk eerst eens naar jezelf, ontdoe je van je vooroordelen en lees de stukken zonder persoonlijke rancunes en je zult bewezen vinden dat MDJ beschikt over zgn. daderkennis. Dat Maurice niet mag zeggen dat MDJ de dader is, is omdat hij het niet zeker weet en als Bner niet in de positie verkeerd als een willekeurige burger zonder bekendheid en dat wist hij.

  Maurice bevindt zich op glad ijs, een welbekende burgerspeurder kan beter oppassen met wat hij zegt. Dus nogmaals mijn persoonlijke “gevoelens tav Maurice die in mijn persoonlijk leven iets heeft gedaan waardoor ik hem eeuwig zal wantrouwen, achterbaks is hij, en dat kan ik bewijzen, met een groot ego, dat kan iedereen merken, maar schaamteloos narcistisch en Robert Hood syndroom is beledigend en niet ter zake.

  Antwoord
 7. mr. drs. BOU

  Sorry Antonius, maar dit vind ik gezeur. Je laatste reactie staat vol met insinuaties aan het adres van Maurice de Hond. Als hij voor jou persoonlijk zo gevaarlijk is, dan is dat jouw probleem en niet het mijne. Ik sta daar buiten en wens me niet te bemoeien met jouw persoonlijke controverses.

  Dat Maurice is veroordeeld wegens smaad, dat is in mijn ogen slechts het zoveelste slechte vonnis. Volgens mij heb ik duidelijk uitgelegd waarom ik dat vind. Het zegt dan ook niets over Maurice en alles over het zelfreinigend vermogen van onze rechterlijke macht!

  Je staat met stip genoteerd voor een IP-ban! 🙁

  Antwoord
 8. antonius

  Bou
  Als je me mijn gezeur wilt vergeven, gezeur komt met de jaren, ben ik tevreden. Het gaat er mij nu juist om dat Maurice uit rancune wordt beoordeeld door veel lui, zoals Bas Haan en PdVr. Heyne en dergelijke lieden en dat dat fout is, zij baseren hun uitlatingen op niets. Mijn persoonlijke kritiek op Maurice staat dan ook buiten de DMZ maar is er wel!

  Vandaag was er een nieuw persbericht van Maurice over zijn “smaad” zaak met de door mij voorspelde uitkomst, dwz vandaag is helaas mijn aanname over het verloop van het proces tegen Maurice uitgekomen. Ondanks het feit dat mijn recente productie over de daderkennis van MdJ het juridische ongelijk bewijst van Maurice zijn absolute dadertheorie, ben ook ik het volstrekt oneens met de aangevoerde gronden voor dit besluit, ( het afwijzen van de getuigen ) van het hof, zij zijn totaal niet geïnteresseerd in de waarheid. Ik behoor ook niet tot de mensen die uit rancune en een groot ego met Maurice in de clinch gaan om hun eigen ego op te poetsen, ondanks dat ik hem iets buitengewoon kwalijk neem. In de DMZ gebruik ik het door Maurice cs ( en gedeeltelijk door het OM ) geleverde bewijs om mijn stelling dat daderkennis bewezen was en geen daderschap te presenteren.

  Ware Maurice in het gelijk gesteld zouden we afstevenen op HET PROCES van de eeuw, ik ben er klaar voor. Maurice prijs ik op zijn nauwgezette analyse van de DMZ en het aantonen van het geklungel en valsspelen van het OM in deze zaak en de bewijzen dat Ernest Louwes onschuldig heeft vastgezeten (tot 22 april 2009 met beperkingen, zoals het basisrecht van iedere burger, verankerd in de grondwet: Vrijheid tot spreken) en de bewijzen die hij op tafel heeft gelegd van de daderkennis van MdJ, maar verder niet.
  Er zijn gewoon meer mensen bij de moord betrokken en die dingen verzwijgen en eraan meedoen dat iemand onschuldig vastzit en er zijn mensen bij de recherche/OM, die mensen dekken. Als Maurice dat over het voetlicht had gebracht had iedereen het begrepen en was er veel meer positieve media aandacht geweest die ook voor de rechtbank weer van belang is om een oordeel te vellen. Het was dan een soort nationale cluedo geworden: wie was de dader, in welke vertrek, met welk wapen en Maurice had kunnen rekenen op veel meer ( media ) “aanhang”.

  Maar, stel Maurice had dit gewonnen en het horen van getuigen werd toegestaan. Dan komt er nog een ander juridisch konijn uit de hoed. Namelijk dat de rechter ook bevoegd is getuigen te selecteren naar eigen onderbuikgevoel. De rechter kan iedere verklaring gewoon naast zich neerleggen en hoeft hierover tegen niemand verantwoording af te leggen. Zelfs als tijdens het horen iets wordt gezegd door iemand, Hennie of de beheerder of zijn baas of de krant of een agent die er meer van wist dan nog kan de rechter alles van tafel vegen zolang niet echt het daderschap van MdJ daarmee bewezen is.

  Helaas, broodje pindakaas, even een plas doen, en daar gaan we weer?
  Antonius, een bekend oude zeurpiet..

  Antwoord
 9. mr. drs. BOU

  Antonius ga ik bannen, wegens onleesbaar gezeur.
  Daar heb ik geen tijd voor… 🙁

  Antwoord
 10. mr. drs. BOU

  Antonius is nu gebannen wegens gezeur. Mocht hij dit toch kunnen lezen, weet dan, Antonius, dat het bannen me tijd kost. Ik hoop dat dit in de toekomst wat sneller gaat. ;-(

  Antwoord
 11. mr. drs. BOU

  Maurice is nu ook door de Hoge Raad veroordeeld. Hij kan nu de laatste stap gaan zetten: naar het Europese Hof in Luxemburg.

  Sterkte, Maurice, en ik wil dat je wint!

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. Ook Wim Dankbaar veroordeeld tot zwijgen in DMZ « BOUblog - [...] was het Maurice de Hond, die werd veroordeeld tot zwijgen over het eventuele daderschap van Michael de Jong in…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 − een =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën