Archief
Artikelen

We moeten de oorlog voeren volgens de regels, we moeten de vijand verslaan met alle middelen. We moeten doen wat de autoriteiten van ons verlangen, zo blijkt uit het Milgram-experiment. Martelen mag niet, maar het gebeurt nou eenmaal. Martelen is verboden, in strijd met de internationale wet. Maar hoe gemakkelijk kan men die wet omzeilen? Kijk naar de Abu Ghraib gevangenis in Irak.

De jongens en meisjes die in hun onschuld of domheid hadden ingescheept op deze dwaze vaart van macht en destructie, getuigen bij deze van de wanhopige wrakken die een dergelijke terreur achterlaat. En dat niet alleen bij de slachtoffers, maar ook bij de zogenaamde daders, de soldaten die deze wanhopige orde in opdracht van hun meerderen hebben gehandhaafd.

In deze documentaire van de met prijzen bekroonde documentairemaakster Rory Kennedy komen zowel de slachtoffers van Abu Ghraib als hun beulen aan het woord. Dan blijkt dat de soldaten die in Abu Ghraib als beulen optraden, evenzeer het slachtoffer zijn van de politiek, als hun slachtoffers. Hoewel de VS de Conventies van Genève heeft ondertekend, verklaarde de regering van de VS deze regels niet van toepassing op “Al Qaida”. De gevangenbewaarders kregen de opdracht om informatie te verkrijgen over deze vermeende leden van een terroristische organisatie. Zij handelden onder druk van hun meerderen en zagen de normvervaging met lede ogen aan. Marteling moest mogen. Zolang het niet de dood tot gevolg had, was het immers geen marteling.

De liefdeloosheid van de oorlog in Irak vond een uitweg in het gezwel van het seksuele geweld. Deze documentaire laat openlijk zien hoe ver dat gaat. Misselijk makend en het bezorgt me kippenvel… Deze documentaire is zeer verontrustend als men bedenkt hoeveel mensen zich aan deze orde onderwerpen. De Geesten van Abu Ghraib lezen ons de les…

GHOSTS OF ABU GHRAIB duurt een uur en 20 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter

Recente reacties