Archief
Artikelen

Zowel de Joden als de Christenen als de Moslims beschouwen Jeruzalem als een Heilige Stad. Uit Het Jeruzalem Syndroom, een documentaire over godsdienstwaanzin, blijkt dat deze heiligheid een vreemd effect heeft op de menselijke psyche. Een documentaire over de Moslim bevolking van Jeruzalem liet zien dat zij sinds 1967 langzaam maar zeker uit Jeruzalem worden verdreven.

De nu volgende documentaire gaat over de tempel van Jeruzalem in Bijbelse tijden. Hij is gemaakt in 1999. Hoewel deze documentaire lijkt te gaan over de archeologie van Jeruzalem, maakt men daarbij zoveel fouten! Deze archeologen maken zich daarmee schuldig aan Joods Christelijke propaganda. Desondanks is een groot deel van hun verhaal niet alleen waar, maar ook leerzaam.

We maken eerst kennis met Martin Goodman, professor in Jewish Studies te Oxford. Men zou verwachten dat hij de Bijbel kent. Vervolgens suggereert men echter dat Abraham een woest en ledig Kanaän binnentrok, maar niets is minder waar! In de tijd van Abraham, omstreeks 1800 v.Chr., was Kanaän relatief dicht bevolkt en het land was vruchtbaar. Ook is de berg Moria, waar Abraham zijn zoon wilde offeren aan God (in een vlaag van godsdienstwaanzin?), zeker niet de Tempelberg, want daar lag sinds 3500 v.Chr. Jeruzalem, de stad der Jebusieten en hoofdstad van Kanaän. Volgens Genesis 14:20 betaalde Abraham belasting (een tiende) aan koning Melchisedek van Salem! Abraham woonde bij de eiken van Mamre, daar waar nu Hebron ligt.

Vervolgens maakt deze documentaire een grote sprong in de tijd. Abrahams “opvolger” David leefde namelijk ongeveer 8 eeuwen later! Van Abraham tot en met Mozes is volgens de Bijbel zeven generaties, van Mozes tot en met David is volgens die zelfde Bijbel minstens vijf eeuwen! Hoewel het volk van Israël volgens de Bijbel dus reeds eeuwen in Kanaän woonde, waren zij meestal onderworpen aan andere volkeren, waaronder de Filistijnen, waarvan de Bijbel zegt dat ze uit Kreta komen. David raakte bevriend met de Filistijnen en hij kon Jeruzalem rond het jaar 1000 v.Chr. veroveren op de Jebusieten. Zijn lijfwacht bestond uit “Kreti en Pleti”, wellicht Palestijnen uit Kreta. Ook sloot David vriendschap met de koningen van Fenicië, in het huidige Libanon, vooral met koning Hiram van Tyrus.

Vervolgens doet dr. Richard Andrews alsof koning David eigenhandig Jeruzalem heeft gesticht! Ook zal hij straks gaan beweren dat de Verbondskist een elektrische accumulator was, dit uitsluitend op grond van II Samuël 6:7, slechts één van de talloze wonderlijke zinnetjes uit de Bijbel.

Clive A. Lawton, een Joodse schrijver, vertelt ons dan dat David niet afstamt van Saul. Dat klopt, Saul was van de stam van Benjamin, maar Saul vormde nooit een dynastie! Saul was de eerste koning, na eeuwen van theocratie. Hij en zijn drie oudste zonen sneuvelden echter in de strijd tegen de Filistijnen, waarvan de voortdurende aanwezigheid door Lawton niet wordt vermeld. David was van de stam van Juda en kwam uit Hebron. Hij veroverde de vesting Sion van Jeruzalem en ging er wonen. Zo werd hij koning van Juda. Na zeven jaar gesteggel met de jongste zoon van Saul, werd hij koning over alle 12 stammen van Israël.

Daarop liet David de Verbondskist naar Jeruzalem komen. In die kist zaten de stenen tafelen van Mozes. Abraham kwam oorspronkelijk uit Ur en in Sumerië schreef men op kleitabletten. Die kist met zeer oude tabletten was volgens de Bijbel van acaciahout, overtrokken met goud. Hij is spoorloos verdwenen toen Babylon Jeruzalem veroverde. Dat deze gouden kist de plundering van de stad door de legers van Nebukadnezar II zou hebben overleefd, is zeer onwaarschijnlijk.

Dr. Rupert Chapman van het Palestine Exploration Fund vertelt ons hoe deze kist er volgens de Bijbel uitzag. Daarna wordt verteld dat koning David de kist op de berg Moria plaatste, maar dat is niet waar! De kist werd volgens de Bijbel geplaatst in de burcht Sion die David had veroverd op de Jebusieten. David bouwde een nieuwe muur en een nieuw paleis. De tempel werd gebouwd door zijn zoon en opvolger, koning Salomo. Na de dood van Salomo viel het land uiteen in Juda en Israël. De kaart van Kanaän zag rond 830 v.Chr. zo uit:

Vervolgens vertelt de reportage over de geschiedenis van de tempel, dit gedeelte is redelijk waarheidsgetrouw. Wat men er niet bij vertelt, is dat koning Cyrus van Perzië aan de Joden die terug mochten keren uit de Babylonische ballingschap het bestuur opdroeg over zowel Juda als Israël. Juda, en daarmee Jeruzalem, bleef onderworpen aan Perzië, daarna aan Alexander de Grote, daarna aan Ptolemaeus van Egypte, daarna aan Antiochus van Syrië. Pas in de 2e eeuw v.Chr. werd Juda weer even zelfstandig onder de Makkabeeën of Hasmoneeën. Vervolgens kwamen de Romeinen en onder koning Herodus, een vazal van Rome, werd de tempel vergroot en verfraaid. De Romeinen noemden het land Judea. In deze tijd leefde Jezus Christus en Jeruzalem zag er toen zo uit. In 70 AD werd de tempel van Herodus verwoest door de Romeinen en 135 AD werden alle Joden door hen uit Judea verjaagd.

De Oost-Romeinse keizer Constantijn gaf in 325 AD opdracht tot het bouwen van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem, op de plaats waar Christus was gekruisigd. Het land werd toen reeds Palestina genoemd, naar zijn bewoners: de Filistijnen. In 660 AD werd op de plaats waar bijna 6 eeuwen tevoren de tempel had gestaan, een moskee gebouwd: de Al Aqsamoskee, met daarnaast de Gouden Koepel uit 690 AD. Gelukkig zijn deze gebouwen niet verwoest door de Kruisvaarders die in 1099 Jeruzalem veroverden en er een gruwelijk bloedbad aanrichtten. In 1187 werden ze verjaagd door Saladin, die de vrede in Jeruzalem herstelde en de verjaagde Joden aanmoedigde om terug te keren.

Vanaf ongeveer 1800 ontstond in Europa de wetenschap der archeologie. Voor het Bijbelse land werd in 1866 het Palestine Exploration Fund opgericht. Omstreeks 1870 ontdekte Charles Warren dat er onder de Tempelberg een heel systeem van tunnels loopt. Ze leiden naar de Gihon bron, of ze dienden ooit als riolering. Hun eerste constructie stamt uit de tijd van Abraham en koning Melchisedek. Ook tonen ze de waarheid achter de woorden van David in boek II Samuel 5:8: “Wie de Jebusieten wil verslaan, moet door de watertunnel…” Warren dacht echter dat in deze tunnels misschien de Verbondskist verborgen kon zijn.

Tot op heden is die Verbondskist niet gevonden en ook van de Tempel van Herodus, of van Salomo, bestaat geen archeologische opgraving. Daarom zouden dr. Richard Andrews en zijn collega’s het liefst de hele Tempelberg afgraven, maar helaas staat daar nu al veel meer dan 1000 jaar een moskee met een Gouden Koepel. De Moslims willen dat graag zo houden en mede gezien de grote schoonheid en ouderdom van hun Heiligdom, hebben we daar alle begrip voor.

Een kaart van Jeruzalem uit 1854 staat hier en een moderne versie van dezelfde kaart staat hier. Mooie foto’s van de stad staan hier.

Lost Treasures Of The Ancient World – Jerusalem duurt 51 minuten

Bekijk de video op de originele website.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter