Selecteer een pagina

Archieven

Maand: januari 2009

NWO-INFO zoekt web-designer

Toen ik begin juni 2007 werd uitgenodigd om stukjes te schrijven op dit blog van Eagle, wilde ik slechts uiting geven aan mijn verontwaardiging over de zaak Baybasin. Ik dacht: misschien een blogje of tien, maar al snel kwamen er andere zaken bij, die volgens mij nauw samenhangen. Uit deze juridische zaken blijkt dat het niet goed gaat met onze rechtsstaat en ik blijk ook bepaald niet de enige die zich daar bezorgd over maakt.

Nadat Eagle had besloten dat ik zijn blog mocht houden, wilde ik ook graag een archief aanleggen van de documentaires die ik op internet heb bekeken. Die links werden voordien door mij bewaard in Word-documenten, maar niet alleen vind ik het leuk om dat archief te delen, ook wordt het veel overzichtelijker op een blog. Na 244 documentaires wordt de lijst echter wel erg lang. Het hele blog vraagt nu eigenlijk om een betere indeling. Lees meer…

Jeruzalem volgens Paddy Ashdown

Paddy Ashdown is een Engelse politicus die een grote rol gespeeld heeft in het vredesproces in Noord Ierland. In een bijna twee uur durende documentaire onderzoekt Ashdown de mogelijkheden voor een zelfde vredesproces in Jeruzalem. Hij onderzoekt daartoe zowel de oude als de recente geschiedenis van de stad. Daarbij stuit hij op vreemde situaties en vrijwel onmogelijke tegenstellingen.

Lees meer…

Jeruzalem volgens Evangelische Christenen

In de VS zijn miljoenen Christenen er tegenwoordig van overtuigd dat het Einde der Tijden nabij is. Hun voorgangers en predikanten beweren dat dit in de Bijbel staat. Zij baseren zich daarbij op slechts een klein aantal bijbel-teksten, die hap-snap aan elkaar worden geplakt. Op internet staan talloze versies van de sombere voorspellingen van deze Evangelische Christenen omtrent het lot van Jeruzalem. Deze stad zal worden verwoest, waarna alle gelovige Christenen door Jezus worden gered!

De Strijd om Armageddon, een woord dat slechts één maal in de Bijbel voorkomt, zal volgens deze gelovigen binnenkort plaatsvinden. In de Bijbel zou immers reeds zijn voorspeld dat de Israëlieten ooit zullen terugkeren naar Jeruzalem, waarna er een hemelse strijd zal uitbreken tussen het Beest (de Anti-Christ) en de Messias (Christus). Wie zich dan nog niet heeft bekeerd tot het Evangelische Christendom, zal voor eeuwig verdoemd zijn. Dat geldt ook voor de Joden, want zij hebben Jezus Christus niet als Messias erkend. Maar de ware gelovigen wacht het Eeuwige Leven in het 1000-jarige Rijk dat Christus dan zal vestigen, met Jeruzalem als de Heilige Hoofdstad.

Lees meer…

Arabisch Nieuws-Mozaïek 4: van 19 tot 23-01-2009

Link TV brengt iedere werkdag een mozaïek van het nieuws uit de Arabische wereld. Dit geeft een tegenwicht tegen de Westerse propaganda, niet alleen omdat de inhoud van de berichten vaak anders gestructureerd is en omdat er andere beelden worden vertoond, maar ook omdat er zaken aan de orde komen, die in de Westerse pers niet of nauwelijks aandacht krijgen, tot er “plotseling” weer een “conflict” uitbreekt, waarvan wij in het “Vrije Westen” de achtergrond niet kennen.

Zo blijkt de situatie in Mauretanië op dit moment gespannen. Zonder Link TV was me dat ontgaan. Mauretanië is voor de gemiddelde Europeaan weliswaar “…ergens in Duister Afrika”, maar voor de Marokkanen is dit het buurland ten zuiden van hun thuisland Marokko en voor de hele Arabische wereld zijn het Moslims, die evenals als zijzelf de wetten van Allah naleven, de Koran lezen en de Arabische taal verstaan. Let ook op het brede verschil met het nieuws uit Israël!
Lees meer…

Gaza onder ogen zien, door Jonathan Miller

Na drie weken van zware beschietingen kwam er deze week in de Gazastrook een wapenstilstand tot stand. Journalisten en hulpverleners werden weer toegelaten tot de Gazastrook en in het Westerse nieuws verschenen beelden van de verwoesting. In Nederland werd dat nieuws echter volledig overschaduwd door het bloedbad van België: Bij een steekpartij in een crèche in het Vlaamse Sint-Gilles bij Dendermonde zijn zeker vier doden, waarvan een volwassene en drie kinderen, en dertien gewonden gevallen. De volgens ooggetuigen zwart-wit geschminkte man liep in het kinderdagverblijf eerst de baby- en vervolgens de peuterafdeling op en stak wild om zich heen.
Lees meer…

De verwoesting van Gaza en de media

Terwijl het Israëlische leger drie weken lang een totale verwoesting aanrichtte in de Gazastrook, verzamelden de buitenlandse journalisten zich op een heuveltop buiten de Gazastrook. Ze mochten de Gazastrook niet in. In de Gazastrook bevonden zich echter ook journalisten, zowel van Hamas als van Al Jazeera. Zij bleven beelden uitzenden, onder andere via internet. Arabische zenders namen deze beelden over, maar de Westerse media achtten deze beelden niet geschikt voor het grote publiek. Er ontstaan daardoor twee versies van de verwoesting van Gaza: een bloedeloze versie voor het Westerse publiek en een gruwelijk bloedige versie voor de mensen die naar Arabische zenders kijken. Deze scheiding loopt ook door de Westerse bevolking heen. Veel mensen kijken naar Arabische zenders, of halen hun informatie van internet.
Lees meer…

Jeruzalem, heilige stad van de Moslims

In 638 AD werd Jeruzalem een deel van het Islamitische Kalifaat. Van meet af aan was het ook voor de Moslims een heilige stad. Aanvankelijk werd er zelfs gebeden met het gezicht in de richting van Jeruzalem, al nam Mekka deze rol wat later over. Ook werd er reeds in 660 AD een stenen moskee gebouwd op de Tempelberg: de Al Aqsamoskee, het oudste Islamitische gebouw ter wereld. In 691 werd de Rotskoepel voltooid, waarvan de gouden koepel tot op heden het stadsbeeld domineert. Lees meer…

Categorieën