Archief
Artikelen

Op de webstite van Robert Hörchner staat een dankwoord (pdf), dat met zijn toestemming hier is overgenomen. Het is echter niet alleen een dankwoord, maar er staan ook beloften in voor toekomstige onthullingen. Volgend jaar wil Robert weer naar buiten treden. We hopen op zijn hele verhaal!


St. Michielsgestel, 19-12-2008

Mede namens mijn gezin wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele reacties c.q. steunbetuigingen en met name de inzet en volharding van mr. C.F. Korvinus, mr. S.H. van Erk en onze adviseur dhr. S.R.L. Lancee.
Tijdens mijn detentie in Polen heb ik zowel vanuit Nederland als het buitenland honderden brieven en kaarten ontvangen en was het hartverwarmend dat zoveel mensen met ons meeleefden.
Enkele onder hen stuurden zelfs iedere week een kaartje met daarop geschreven een “pakketje goede moed”, of hele mooie zelfgemaakte kaarten.
Daar hebben mijn gezin en ik enorm veel kracht uitgeput en het gaf ons het gevoel dat we er niet alleen voor stonden. Helaas was het niet altijd mogelijk om alle brieven en kaarten te beantwoorden, daar er soms geen of geen volledig adres van de afzender was vermeld.

Donaties
In een tijdsbestek van 8 jaar werd ons gezin voor de tweede maal geconfronteerd met een justitiële klopjacht, wat enorme kosten met zich meebrengt. Gelukkig zijn vrienden en vele loyale mensen ons tegemoet gekomen door een donatie te storten, teneinde mijn verdediging te kunnen betalen en zijn we daar ontzettend dankbaar voor. Klokkenluider ingenieur John Sanders (www.stabifix.nl) had zich de zaak erg aangetrokken en heeft maar liefst een bedrag van € 2500,- overgemaakt, zodat de Poolse advocaat meteen aan de slag kon.
Zonder al deze fantastische mensen had ik het naar alle waarschijnlijkheid niet gered, indien ik het zonder advocaat had moeten stellen, in een ander land, met een ander rechtssysteem en een voor mij onbegrijpelijke taal. Het was in meerdere opzichten een duur gelag, 1 maand voorlopige hechtenis in Nederland en precies 10 maanden voorlopige hechtenis in Polen.

Publiciteit
Voor diegenen die het al weer vergeten zijn: ik heb alle betrokkenheid bij een huurcontract en/of opzetten van een hennepplantage in 1999 bij de plaats Osielsko in Polen ten stelligste ontkend.
In het eerste kwartaal van 2009 treden we naar buiten met de schokkende feiten over justitie, “ons” rechtssysteem in Nederland en in Europees verband, waarover niemand zich meer zal verbazen.
Een kundig en onafhankelijk onderzoeksjournalist, gespecialiseerd in juridische zaken, zal binnenkort alle feiten onder ogen krijgen. Gezien de hoeveelheid aan materiaal zullen er naar verwachting meerdere afleveringen gepubliceerd worden.
Waarom we een aantal maanden gewacht hebben met naar buiten te treden, lag aan het feit dat de Polen tot bovenstaande datum geen enkel stuk uit het strafdossier aan de verdediging en verdachte wilden overleggen. Daarom verwijzen we eerdere publicaties en uitzendingen over deze Poolse zaak tijdens mijn voorlopige hechtenis naar het land der fabeltjes en haal ik wellicht ten overvloede aan dat het recht, c.q. de waarheid gebaseerd moet zijn op feiten en niet op fictie.

Wie was de bron van Peter R. de Vries?
Wat wel een feit is, dat de bron van Peter R. de Vries in de uitzending d.d. 18 november 2007 bij ons in ieder geval bekend is. In deze uitzending verkondigde Peter R. de Vries een aantal “nieuwe feiten” die niet in het strafdossier van de XTC-zaak voorkomen, waardoor de indruk werd gewekt dat er toch nog een luchtje zat aan de vrijspraken van Hörchner en Pijnenborg. Aan het verzoek om deze “nieuwe feiten” aan ons te overleggen is tot op de dag van vandaag geen gehoor gegeven.
Er gingen vele stemmen op na deze uitzending, dat de bron van Peter R. de Vries een justitiemedewerker moet zijn geweest. Of dat ook werkelijk zo is, laten wij nog heel even in het midden. Wel kunnen we vast verklappen dat we in het bezit zijn van geluidstapes, die onomstotelijk hebben vastgelegd, wie deze persoon was die door zijn onverenigbare motieven een onbetrouwbare bron is gebleken.
Wordt vervolgd!

Tapverslag wederom in de doofpot
Het inmiddels spraakmakende proces-verbaal in de XTC-affaire uit 1999 is niet naar waarheid opgemaakt, zo is gebleken uit de kopie van de originele geluidsopname, verstrekt door het College van Procureurs-generaal, d.d. 22 mei 2007. De kopie van de originele geluidsopname geeft duidelijk weer wat er werkelijk gezegd is. Tevens is dit de bevestiging dat er nooit verhuurd is en ook nooit over een geldbedrag gesproken is m.b.t. Hörchner en Pijnenborg, zoals de beschuldiging van het Openbaar Ministerie luidde.
Ook de twee eerdere uitwerkingen kwamen totaal niet overeen met het kopie van de originele geluidsopname. Derhalve bestaan er nu 4 verschillende versies van 1 telefoongesprek, waarbij Hörchner en Pijnenborg niet eens deelnemers waren aan het desbetreffende gesprek.
Hörchner en Pijnenborg stellen zich op het standpunt dat de geluidsopname door justitie opnieuw op ambtseed moet worden uitgewerkt in het kader van de waarheidsbevinding. Justitie stelt zich echter nog steeds op het standpunt dat er “niets” aan de hand is en weigerde op 8 december 2008 hieraan gevolg te geven. De kopie van de originele geluidsopname is het zoveelste ontlastend bewijs ten aanzien van de enige grond van aanhouding van Hörchner en Pijnenborg als “verdachten” in de XTC-affaire uit 1999.

Onbehoorlijke handelswijze
Ook het College van Procureurs-generaal volharden in hun weigering om de lijvige aangifte opgenomen d.d. 23 augustus 2006 door Interne Zaken van politie, gedaan door Hörchner en Pijnenborg tegen het onrechtmatig justitie optreden, af te handelen. Tevens ervaren Hörchner en Pijnenborg het als zeer onbehoorlijk dat hun raadsman mr. C.F. Korvinus geen antwoord heeft gekregen op zijn schriftelijke verzoeken aan het College van Procureurs-generaal, om een beslissing te nemen t.a.v. deze aangifte. Hierdoor wordt voor Hörchner en Pijnenborg de weg afgesneden naar de rechter in een z.g.n. artikel 12 procedure en dat is niet rechtstatelijk.
Echter blijft de prangende vraag nog steeds: waarom moest Hörchner zonder toetsing door de rechtelijke macht en dus zonder vorm van proces en onder verdachte omstandigheden overgeleverd worden door de Nederlandse justitie naar Polen? Wel willen we een tipje van de sluier oplichten door nog eens te verwijzen naar de laatste passages van mijn verklaring (R. Hörchner) vlak voor mijn overlevering door Nederland naar Polen, d.d. 1 oktober 2007. (zie ook http://www.roberthorchner.nl/nieuws.htm)

Vanuit mijn cel in Polen kan ik mij niet meer in het openbaar verweren zoals ik dat, samen met mijn partner, jaren achtereen heb moeten doen. Daarom heb ik deze verklaring op de dag van mijn uitlevering opgesteld. Mocht de komende tijd blijken dat de geluidsopname d.d. 12 november 1999 inderdaad is gemanipuleerd, dan wel dat de uitwerking van deze telefoontap niet conform de waarheid is opgesteld, dan leg ik bij deze aan iedereen de prangende vraag voor: Wie had er belang bij om ondergetekende, na een aaneenrijging van opmerkelijke gebeurtenissen en een acht jaar durende drijfjacht van politie en justitie, waarop vrijspraak door de rechterlijke macht uiteindelijk geen enkele invloed bleek te hebben, onder verdachte rechtsomstandigheden aan Polen uit te leveren?

Namens Annelies en de tweeling wens ik iedereen, en met name die geweldige loyale mensen die ons zo gesteund hebben, prettige feestdagen en een zeer gelukkig, gezond en rechtvaardig 2009 toe.

Robert Hörchner

———————————————-

Wij wensen Robert, Annelies en de tweeling van ganser harte het zelfde toe!

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

9 Reacties op “Een dankwoord van Robert Hörchner”

 • Anna:

  Familie Horchner, van harte wens ik jullie alle goeds en wijsheid toe die jullie toekomt.

  Anna

 • Bauer:

  Klinkt veelbelovend. Veel succes toegewenst in 2009!

  Robert Hörchner werd overigens begin december opgevoerd (en geïnterviewd) als goede vriend van René Lancee in de actualiteitenrubriek Netwerk, als ik het me goed herinner. (René Lancee is de nieuwe “operationeel manager” van Trots op Nederland / Rita Verdonk).

  De onbetrouwbare bron van P.R. de Vries is misschien iets voor het VARA-programma De Leugen Regeert, wat ook in de eerste helft van 2009 uitgezonden wordt.

 • Dick:

  Fijn om dit bericht te lezen.
  Ik denk ook dat ik Robert samen met Lancee gezien had, dus dan moet het vrij goed gaan dacht ik.
  Ik zie uit naar de onthullingen.

  Ik dacht dat ik iets gelezen had over een zaak bij de hoge raad over de motieven van mevr. Mr. A.A. Spoel.
  Hoe zij denk, de rechtspraak in Nederland een dienst heeft kunnen bewijzen, terwijl er ook andere belangen spelen.
  Ik verschoon mij is dan een gebruikelijke oplossing.
  Als je dat niet doet, moet je een goed verhaal hebben.
  Ik wil dat goede verhaal van mevr. weten.

  Maar ik kon het nu niet terug vinden.

 • Wieteke:

  Robert en Annelies en de tweeling,

  Fijne feestdagen, die gelukkig weer met de complete familie gevierd mag worden.
  Maar nog veel meer wens ik jullie een strijdvolle 2009 en eerherstel.

 • Gerda van Loon:

  Lieve Robert, Annelies en de tweeling

  Jan en ik wensen jullie alle goeds voor 2009 en dat er maar eindelijk gerechtigheid mag komen, want dat verdienen jullie zo.
  Maar het allerbelangrijkste, blijf Gezond. Jullie zijn een “gouden stel”.
  En dat pakketje “Goede Moed” houden we erin.
  Liefs Jan en Gerda

 • Hallo Robert, Annelies en de tweeling

  Ook wij wensen jullie fijne feestdagen en een rechtszegenvierend 2009 toe. Wij weten als geen ander waartoe Peter R de Vries toe
  in staat is. Het heeft ons een levenslange veroordeling opgeleverd.

  Groetjes,

  Louis & Jacqueline

 • Marcella:

  Beste Robert, Annelies en kinderen,

  Fijne feestdagen en dat 2009 jullie gerechtigheid brengt !!!

 • Veel informatie staat ook bij de Sociale Databank Nederland met een videoverslag van Robert Hörchner in de RAI na zijn vrijlating. Hij vertelt daar hoe het er aan toegaat in de Poolse gevangenis, zonder dat er een schijn van bewijs is geweest van zijn betrokkenheid bij die wietplantage.

  Zie: http://www.pj-design.nl/video/robert-horchner-over-uitlevering-naar-polen.wmv

  Het Nederlandse recht blijkt zo krom als een hoepel als het gaat om waarheidsvinding. Andere onverteerbare debacles zijn te vinden op http://www.sdnl.nl/klokkenluider.htm

 • Uiteindelijk wordt door de Nederlandse samenleving – via het parlement – gedoogd dat het Nederlandse recht “zo krom is als een hoepel”. Niet alleen voor de wetgeving maar ook voor de handhaving is het parlement (lees: zijn wij) verantwoordelijk.
  En zolang dit feit niet onderkend wordt wijst men met de beschuldigende vinger naar zichzelf. Oplossing? Kies een integere vertegenwoordiging. Ja. Dat is makkelijk gezegd maar daarom niet minder een feit. Zie m’n website onder ‘column’.

Laat een reactie achter