Selecteer een pagina

Archieven

Voedsel en de biotechnologie

Vroeger groeide het voedsel in de natuur. De mensen verzamelden voedsel en hun dieet was zeer divers: kruiden, wortels, vruchten, bonen, granen, noten en zaden, aangevuld met de eiwitrijke slakken, mossels en andere schelpdieren, vissen, eieren, larven en insecten, plus het vlees dat werd verkregen door het zetten van strikken, of door de jacht op grotere dieren. Deze mensen leidden een nomadisch bestaan. Ze trokken met de seizoenen mee het voedsel achterna. Hun kennis van de natuur was groot, ze wisten welke paddenstoelen eetbaar waren en welke giftig, ze wisten welke kruiden geneeskrachtig waren en welke planten een opwekkende of zelfs een hallucinerende werking hadden.

Tijdens de agrarische revolutie rond het einde van de laatste ijstijd, gingen de mensen over op landbouw en veeteelt. Dit maakte hun dieet niet meer divers, maar het verzekerde hen wel van een min of meer betrouwbare voedselbron: ze verbouwden granen. De landbouw maakte dat de mensen hun nomadenbestaan opgaven en zich gingen settelen. Er ontstonden dorpen en steden. Dank zij de landbouw kon een mens meer voedsel produceren, dan hij of zij zelf nodig had. Sommige mensen kregen daardoor “vrije tijd”, er ontstond een grotere arbeidsverdeling, maar ook slavernij werd daardoor lucratief. Gerst werd het belangrijkste voedingsmiddel in het midden oosten, in AziĆ« was dat rijst en in Amerika mais. Graan kan worden opgeslagen en jaren bewaard. Alleen als de oogst een aantal jaren achter elkaar mislukte, ontstond er hongersnood. De veeteler trok echter nog steeds rond met zijn kudde. Tijdens een hongersnood vielen ook veel landbouwers terug op een nomadisch bestaan.

Tegenwoordig leven de meeste mensen gesetteld in de steden. Zij kopen hun voedsel in winkels en ze weten nauwelijks nog waar dit voedsel vandaan komt. Het wordt geproduceerd door de boeren, maar niet langer alleen door hen. De chemische industrie heeft een grote greep gekregen op de voedselproductie, aanvankelijk in de vorm van kunstmest en pesticiden, maar tegenwoordig vooral in de vorm van de biotechnologie. Met genetische manipulatie wordt de genetische code in planten en dieren veranderd en deze genetisch gemanipuleerde gewassen en dieren komen in de voedselketen.

Naar de gevolgen van genetisch gemanipuleerd voedsel wordt vooraf volstrekt geen onderzoek gedaan. De volgende documentaire wijst op de gevaren. Een belangrijke rol in het versluieren van de gevaren wordt gespeeld door de Amerikaanse Food and Drugs Administration, de FDA. Deze instantie bepaalt in de VS wat geschikt is voor menselijke consumptie, welk voedsel er mag worden verkocht, welke geneesmiddelen er worden geslikt en ook welke stoffen verboden zijn, als zijnde drugs.

Genetically Modified Food duurt 54 minuten.

6 Reacties

 1. E-bee

  In onze complexe stedelijke samenlevingen zijn mensen het zicht op de werkelijkheid en hun verbondenheid met alles om hen heen, kwijtgeraakt. Geen kennis van je oorsprong. Hun bestaan is illusionair geworden en artificieel. Alleen in de natuur zie je in alles een harmonie. Maar onze landbouw wordt nu grotendeels vernietigd inclusief visgronden(door Greenpeace nb)kennelijk om opzettelijk een hongersnood te creeren, als of het systeem op scherp wordt gezet. De in eeuwen opgedane kennis van de landbouw is vergiftigd met corporatieproducten. Alle huidige, veelal steriele, gewassen behoeven kunstmest en intensieve methodiek, veel oorspronkelijke gewassen zijn verdwenen en bijen zijn uitgestorven, vrijwel. De oorzaak is bekend en werd ook in Europa, met medeweten van onze autoriteiten, uitgevoerd. Met name de afwezigheid van bijen zal in combinatie met een of andere ecologische ramp wel tot een catastrophe moeten leiden in de voedselvoorziening. Ik veroorloof me het oneens te zijn met uw opvatting dat er vooraf geen onderzoek werd gedaan. Ze hebben het zelfs doorgerekend, zelf zullen deze beramers het door zelfverrijking langer volhouden dan het Goyim. Ze hoeven het maar tot medio 2012 vol te houden. Alles wijst op een planning waarbij rekening werd gehouden met een ramp van catastrophale omvang. De bezorgdheid van prins Charles voor de boeren in arme landen en Maxima,s zorgen om een micro krediet, moeten we maar niet al te serieus nemen.

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Dank voor je reactie, E-bee. Je zegt:

  “Ik veroorloof me het oneens te zijn met uw opvatting dat er vooraf geen onderzoek werd gedaan. Ze hebben het zelfs doorgerekend, zelf zullen deze beramers het door zelfverrijking langer volhouden dan het Goyim.”

  Kun je me daar ook goed onderbouwde voorbeelden van geven? Want zonder betrouwbare documentatie kun je je dit niet veroorloven.

  Als je begrijpt wat ik bedoel. šŸ˜‰

  Antwoord
 3. E-bee

  Zelf ben ik in de agrarische sector opgeleid en actief geweest en kan de gewas proefvelden herinneren vanaf begin jaren 70. En er zijn er nu nog veel meer. Daar werd veel ervaring mee opgedaan, de ecologische effecten in beeld gebracht op de omgeving/bodem/waterhuishouding en de opbrengsten droge stof per hectare berekend. Daar heb ik geen link voor nodig, die data zijn er. Landbouwopbrengsten in kg droge stof per hectare is in hoge mate per gewas door te rekenen. Het consumptieverbruik ook. Het enige is het weer. Die gentech gewassen zijn niet bedoeld om op lange termijn geld uit de zakken van arme boeren te kloppen. zover komen ze niet, ze zijn er eerder reden van dat landbouwgronden braak komen te liggen door de side effects alleen al. De effecten van deze gewassen zijn, door onderzoek hiernaar te verrichten, bekend en tamelijk desastreus. Maar kennelijk ontwikkeld om oudere gewassen te verdrijven en armere boeren de nek om te draaien. De reden om dat te doen, daarover kunnen we van mening verschillen, maar niet dat er geen onderzoek werd gedaan.

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Dank voor je reactie, maar sorry, E-bee. Er werd in Europa wel onderzoek gedaan naar de ecologische consequenties. In Europa is gen-tech ook veel minder ver doorgevoerd.

  Maar ik bedoelde onderzoek naar de gezondheidseffecten van mais die zelf insecticiden produceert en dat soort genetische kul. Dat onderzoek is nooit gedaan, al worden er nu mensen ziek van. Zij moeten aantonen dat dit komt door de mais.

  In de VS eet men mais zoals wij een patatje!

  Antwoord
 5. E-bee

  Klopt. En dan onderzoeken ze alles, behalve de werkzame stof of mutatie die zij wel kennen. Het is dus een vorm van homocide of genocide. Maar ik heb geen link.

  Antwoord
 6. mr. drs. BOU

  E-bee, volgens mij is het geen bewuste homocide of genocide. Het gaat de grote corporaties slechts om geld verdienen en onderzoek kost geld.

  Het is dus geen homocide, maar collateral damage… šŸ™

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vijftien + 16 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieƫn