Selecteer een pagina

Archieven

Maand: november 2008

Joris D. in het Anne Frankplantsoen

In februari 2003 ging het in de zaak Baybasin nog uitsluitend om telefoontaps. Volgens de advocate van Baybasin zijn de telefoontaps waarop Baybasin werd veroordeeld, verknipt en aan elkaar geplakt. Hoewel inmiddels vier onafhankelijke onderzoekers een kopie van deze taps hebben onderzocht en unaniem hebben verklaard dat dit inderdaad het geval lijkt, weigert het OM de originelen vrij te geven voor onderzoek. Aldus is er niets bewezen! De pedofilie van Joris D. maakte toen nog geen deel uit van de zaak.
Lees meer…

De ontvankelijkheid van Baybasin

(illustratie: Huseyin Baybasin)

Wanneer iemand een klacht indient op grond van art. 12 Sv., dan stelt de wet daaraan twee eisen: de klager moet rechtstreeks belanghebbende zijn en de klacht moet kennelijk gegrond zijn. Heeft de klager geen rechtstreeks belang bij de klacht, dan verklaart het hof hem niet ontvankelijk. Naar de argumenten en bewijzen wordt dan verder niet gekeken. De klager had dan immers niet het recht om te klagen. Is de klager wel ontvankelijk, dan bekijkt men de argumenten en de bewijzen. Bestaan deze uit louter flauwe kul, dan wordt de klacht kennelijk ongegrond verklaard. In het Advies van de Advocaat Generaal, mr. L. Ph. den Hollander, wordt dit als volgt verwoord:
Lees meer…

Baybasin en de doofpotcultuur

Baybasin 11
(illustratie: Huseyin Baybasin)

Wat een raar ding is die artikel 12 procedure! Niet alleen staat er geen beroep tegen open, maar zelfs de uitspraak is niet openbaar. Het verbaast me dat deze procedure zo stiekem is, want andere uitspraken in een art. 12 procedure staan gewoon op internet. Niemand heeft daar ooit iets van gezegd! Dat niet iedere procedure openbaar is, daar kan ik begrip voor opbrengen, maar een niet openbare uitspraak lijkt me heftig in strijd met de principes van een democratische rechtsorde. Deze procedure past in een doofpotcultuur. Gelukkig heeft Baybasin via zijn advocaat in Turkije en zijn vrienden aldaar deze uitspraak op internet kunnen plaatsen, ver buiten het bereik van de Hollandse doofpot!
Lees meer…

Baybasin en het geheim van de raadkamer

Baybasin 25
(illustratie: Huseyin Baybasin)

Nadat het Hof den Haag het beklag van Baybasin op grond van art.12 Sv tegen het niet vervolgen van Joris D. in de doofpot had gestopt, wilde ik graag weten op grond van welke argumenten. Daarom vroeg ik de advocate van Baybasin argeloos om de stukken. Haar antwoord vond ik wonderlijk: deze uitspraak is niet openbaar! Helaas, daarom kreeg ik de stukken niet. Die weigering vormde voor mij een bron van vragen. Waarom mag ik die uitspraak niet lezen en bespreken? Iedere gerechtelijke uitspraak is toch openbaar?

Mr. Adèle van der Plas was zo genereus om deze vragen te beantwoorden, waarvoor mijn dank. Zelf zal ik haar toelichting aanvullen met een uitleg van de wetsartikelen.
Lees meer…

Joris gaat mainstream: de Joris D. Hyve

Joris D. heeft tegenwoordig niet alleen zijn eigen lemma op Wikipedia in het Nederlands, maar zelfs in het Engels! En sinds 31 oktober heeft hij ook een eigen Hyve. Deze heeft nu reeds meer dan 3000 leden en het ledental stijgt nog steeds. Helaas verdwaal ik altijd op Hyves, maar omdat ik deze Hyve vanaf het begin heb gevolgd, ken ik er een beetje de weg en ik kom er leuke dingen tegen. Daarom wil ik rondleiding maken, dan raak ik in het vervolg de weg niet zo snel kwijt.
Lees meer…

De nieuwe Joran-show van PR de Vries

Omtrent de eerste Joran-show van PR de Vries is nogal wat te doen geweest. Deze werd tot twee maal toe uitgezonden en staat zelfs op Google Video, terwijl de PR-show toch meestal achteraf niet nogmaals kan worden bekeken. De tweede Joran-show baarde nog veel meer opzien, het was de kijkcijferdoorbraak van de eeuw! Ook deze staat op Google Video: De ontmaskering van Joran van der Sloot.

Deze show werd op 30 januari van dit jaar aangekondigd en de sensatie overschaduwde zelfs de verjaardag van de koningin. Op 3 februari was het zo ver: zeven miljoen kijkers, een miljoen aan reclame-inkomsten, een bekentenis van Joran, een heksenjacht in Drachten, de uitzending voor zeven miljoen dollar verkocht aan de VS en Harm Brouwer blies de loftrompet. Juridisch had deze scoop echter geen verdere consequenties.
Lees meer…

The Road to Guantanamo


(Illustratie: Banksy)

The Road to Guantanamo is een documentaire speelfilm van Michael Winterbottom en Mat Whitecross. Hij gaat over de Tipton Three, drie jonge Britse moslims uit Tipton, die eind 2001 op weg waren naar een bruiloft in Pakistan. Ze raakten echter verzeild tussen de Moslimstrijders in Kandahar. De vrienden waren aanvankelijk met hun vieren, maar een van hen raakte verloren in de chaos van de oorlog. De anderen zijn Ruhal Ahmed, Asif Iqbal en Shafiq Rasul. Zij werden gearresteerd en zaten twee jaar lang gevangen in Guantanamo Bay, zonder formele aanklacht en zonder dat ze contact mochten hebben met hun familie of een advocaat.
Lees meer…

Zeven jaar Guantánamo Bay


(Illustratie: Banksy)

De Amerikaanse militaire basis Guantánamo Bay, oftewel Gitmo, werd gevestigd in 1898, nadat de VS Cuba had veroverd op Spanje. Nadien werd Gitmo door de VS gepacht van Cuba. Er zijn circa 3000 Amerikaanse soldaten gelegerd. Fidel Castro beschouwde de basis echter als onrechtmatig en hij weigerde de pachtsom te aanvaarden. De Cubaanse regering sloot ook de waterleiding van de basis af, waardoor de VS water uit Jamaica moesten invoeren. Later hebben ze eigen waterzuiveringsinstallaties gebouwd. De basis voorziet nu in zijn eigen water en elektriciteit.
Lees meer…

Categorieën