Selecteer een pagina

Archieven

Baybasin en de doofpotcultuur

Baybasin 11
(illustratie: Huseyin Baybasin)

Wat een raar ding is die artikel 12 procedure! Niet alleen staat er geen beroep tegen open, maar zelfs de uitspraak is niet openbaar. Het verbaast me dat deze procedure zo stiekem is, want andere uitspraken in een art. 12 procedure staan gewoon op internet. Niemand heeft daar ooit iets van gezegd! Dat niet iedere procedure openbaar is, daar kan ik begrip voor opbrengen, maar een niet openbare uitspraak lijkt me heftig in strijd met de principes van een democratische rechtsorde. Deze procedure past in een doofpotcultuur. Gelukkig heeft Baybasin via zijn advocaat in Turkije en zijn vrienden aldaar deze uitspraak op internet kunnen plaatsen, ver buiten het bereik van de Hollandse doofpot!

Op 10 april 2007 deed Baybasin aangifte van een aantal strafbare feiten, gepleegd door Joris D., secretaris generaal van justitie, in samenwerking met mr. H.M.P. Hillenaar, officier van justitie, en een aantal lagere ambtenaren van justitie, waarvan hij de namen niet kent. Uit de aangifte blijkt dat Baybasin heeft ontdekt dat hij het slachtoffer is van een politiek complot om hem monddood te maken. Dit kwam aan het licht, nadat er in Turkije een parlementair onderzoek was verricht naar de betrokkenheid van de Turkse overheid bij de uitvoer van heroïne, dit naar aanleiding van het zogenaamde Susurluk-ongeval.

Aan de basis van dit complot ligt volgens Baybasin de actieve pedofilie van Joris D., die in 1995 in de Turkse badplaats Bodrum zou zijn aangetroffen op een uit de hand gelopen seksfeest met jonge kinderen. De Turkse geheime dienst zou hem daarmee chanteren. Laten we nog even kijken naar EenVandaag, op 13 april 2007:

Dit was bepaald niet de eerste keer dat Joris D. onder vuur kwam te liggen wegens pedofilie. Hij speelde ook een beduidende rol in het pedo-schandaal rond het Anne Frank plantsoen, waarin de directeur van PSV openlijk aan de schandpaal werd genageld, dit om Joris D. uit de wind te houden. De hoofdredacteuren van de Gay Krant en de Panorama, die over deze zaak hadden gepubliceerd, werden zo geïntimideerd dat ze tot op heden hebben gezwegen over de gang van zaken. Micha Kat heeft nu de waarheid boven tafel gehaald. Kat schrijft vandaag over de advocaat van Joris D.:

Knijff gaat als Demmink-advocaat rigoreus te werk, met name waar het gaat om het intimideren van journalisten. In de Runderkamp-papers worden daarvan enkele huiveringwekkende voorbeelden beschreven. Bij Henk Krol van de GayKrant, zo melden ons nieuwe bronnen, werd ‘nog een tandje bijgezet’: de complete GayKrant zou worden kapot geprocedeerd als er nog een enkele publikatie over Joris D. zou verschijnen. Uiteindelijk heeft arme Henk een druk ondertekend waarin staat dat hij 100.000 Euro verbeurt als hij doorgaat Demmink te exposen als seksmonster en sadistische kinderverkrachter.

Daarnaast is bekend geworden dat Knijff ook De Telegraaf heeft bedreigd met juridische stappen als de publikatie over Demmink van 21 juni 2008 het licht zou zien; auteur Joost de Haas bevestigt dit desgevraagd tegen Klokkenluideronline.

Maar het verhaal van Kat gaat nog verder. Mr. Harro Knijff probeerde zelfs de advocaten van Baybasin te intimideren! Volgens Micha Kat hebben mr. Van der Plas en wijlen haar compagnon mr. Bakker-Schut van mr. Knijff een brief ontvangen, gedateerd 5 april 2007, waaruit ik alleen het slot citeer:

Mijn client heeft nimmer Bodrum bezocht, niet in 1995, niet daarvoor en ook niet daarna. Alle feiten waaraan in de aangifte wordt gerefereerd en betrekking hebben op het vermeende bezoek aan Bodrum of andere plaatsen in Turkije zijn mitsdien evident onjuist. Hetzelfde geldt overigens voor feestjes in Tsjechie en Roemenie, zoals reeds eerder is komen vast te staan. Ook overigens betwist mijn client de inhoud van de aangifte, voorzover het zijn persoon en zijn functioneren betreft. U heeft betreffende aangifte openbaar gemaakt, waardoor ten onrechte inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke integriteit van mijn client. Onder deze omstandigheden is een dergelijke handelwijze onrechtmatig.
Mijn client beraadt zich nog op zijn positie zowel tegenover Baybasin als tegenover u beiden.

Weet mr. Harro Knijff dan niet, dat er in een dergelijk geval een dubbele rechtsgang openstaat, wellicht niet tegen de advocaten van Baybasin, maar zeker tegen hun cliënt? Joris D. kan aangifte doen wegens smaad en in een civiele procedure kan hij ook nog eens schadevergoeding eisen. Dat heeft mr. Frits Salomonson, de hof-advocaat, indertijd wel geweten! Waarom bewandelt mr. Harro Knijff dan niet deze aangewezen weg?

In het advies van de AG, mr. L. Ph. den Hollander, staat op pagina 2:

B.2. Klager en zijn raadsvrouwe hebben ervoor gekozen om in deze zaak een beklag ex art. 12 Sv. in te dienen. Daarmee hebben zij gekozen voor een besloten procedure buiten tegenwoordigheid van publiek of media. Het Hof heeft immers te beoordelen of de ingebrachte beschuldigingen al dan niet tot een vervolging moeten leiden. De wetgever heeft in dat licht bepaald dat deze raadkamerprocedure niet openbaar is. Achtergronden daarvan zijn o.m. de privacy van de beklaagden en de hun, zéker in de positie van niet eens verdachten, maar beklaagden, toekomende praesumptio innocentiae. In tegenstelling tot deze niet-openbare procedure, en dat is het eerste opmerkelijke punt, heeft de raadsvrouwe de openbaarheid gezocht door aan de pers mededelingen te doen over deze klacht, waardoor de zaak dan ook begin juni 2008 ruime aandacht in publiciteit kreeg. Daarbij zijn door de raadsvrouwe grote woorden gebruikt. Zo neemt zij in het AD van 3 juni 2008 het woord “doofpotcultuur” in de mond. De impact van deze publiciteit op beklaagden laat zich raden.

Als ik dit zo lees, dan is dit zelfs geen doofpotcultuur. Het lijkt meer op ongeoorloofd machtsmisbruik door justitie! Ook mr. den Hollander komt kennelijk niet op het idee van de gebruikelijke rechtsgang, namelijk dat deze beklaagden aangifte kunnen doen wegens smaad en zo voort. In een democratische rechtsstaat geeft het toch geen pas dat intimidatie wordt ingezet als rechtsmiddel!

Laten we het laatste woord geven aan de politiek. Op 13 juni 2007 verklaarden Krista van Velzen (SP) en Aleid Wolfsen (PvdA) in EenVandaag, dat een topambtenaar van justitie die in opspraak komt, op non actief moet worden gesteld. Een meerderheid van de Kamer leek daar toen vóór. Tot op heden is dat echter niet gebeurd. Wie begrijpt waarom Joris D. nog steeds niet is weggestuurd?

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

11 Reacties

 1. anna

  Om bij de laatste vraag te blijven” wie begrijpt waarom Joris D. nog niet is weggestuurd”:
  – Misschien omdat er- met Joris voorop- nog veeeeel meer rondloopt wat dan maar beter meteen kan vertrekken, voor ze dadelijk eruit geknikkerd worden. Oftewel: er is misschien wel structureel iets mis onder “belangrijke” mensen (kijk naar o.a. de top van Fortis)
  Men voelt de bui al hangen, dus is het van groot belang de schijn zolang mogelijk in stand te houden, in de hoop dat de buien overdrijven en de klokkenluiders ontmoedigd raken.
  Dat is de tactiek die altijd werkte, maar nu blijkbaar niet meer.
  Interessant zou zijn erachter te komen waarom deze “geaardheid” bestaat en misschien altijd bestaan heeft in een of andere vorm.
  Wat zit daar achter wat voor een enigzins normaal mens toch niet te bevatten is. Heeft het met macht te maken en hoever gaat dat allemaal? Hoe houden ze die macht in stand en welke ( duistere) middelen worden daarvoor ingezet?
  Joris -als onderdeel- heeft misschien te maken met een “groot geheim verhaal” in onze geschiedenis…
  Tijd voor op (ver-)klaringen!!

  Antwoord
 2. E-bee

  Mijn idee: Moreel gestoorden worden(soms van jongsaf) gecreeert en aangesteld op sleutelposities in de regering. Deze zijn te manipuleren want ze zitten aan draadjes. Dat werkt makkelijker voor geheime diensten en/of schaduwregeringen die de echte macht hebben. Men noemt het ook wel mindcontrolled. Vandaar het veelvuldig in opspraak zijn van leden van de rechterlijke macht. Schijnt in zijn geheel al te zijn omgevallen, decennia geleden.

  Antwoord
 3. Anna

  @ E-bee:

  Vandaar het veelvuldig in opspraak zijn van leden van de rechterlijke macht. Schijnt in zijn geheel al te zijn omgevallen, decennia geleden.

  Hoe bedoel je dat?

  Antwoord
 4. E-bee

  Door veelvuldige belangenverstrengeling is er geen integere magistratuur meer, slechts in uiterlijke vorm nog is Justitie een instituut waar men zijn recht kan halen, dit is een langdurig proces geweest. Advocaten kunnen optreden als PLV rechter.
  Baybasin is maar 1 in het oog springend voorbeeld, op het allerhoogste niveau maar het heeft thans op alle niveau,s plaats.
  Zie bv ook :Karel de Werd, de Oppositie.
  Het is een vorm van illusie, een rechter of topman van Justitie zou niet automatisch verdacht worden van dergelijke praktijken blijkt uit uw afvraging. Dat is wat ze willen dat u denkt. Deze personen worden doelbewust aangesteld, bij ontmaskering, zoals nu, doet men grote mediamoeite(bv. PRdeV. en doodzwijgen onderwerp in de media) om te zorgen dat dit niet opvalt. Echter lijkt het te falen en nu trekt men het middel van intimidatie uit de mouw.
  Zoe ook:
  http://www.henrymakow

  Antwoord
 5. Anna

  @E-bee: bedankt voor je uitleg. Ik ben het met je eens. Het is ook allemaal illusie waaraan we onszelf ophangen. We zullen een boeiende toekomst tegemoet kunnen zien! Veel ogen zullen opengaan!

  Antwoord
 6. W. Post

  Even geheel off topic, maar daarom niet minder verheugend:

  Kleintje wint Kort Geding!
  dinsdag 11 november 2008
  Gisteren, op 10 november hebben we het kort geding vonnis binnen gekregen van een kort geding dat diende op 17 oktober jongstleden. Het is een uiterst succevolle verdediging geworden voor Stichting De Stelling – de uitgever van Kleintje Muurkrant – en haar twee bestuursleden tegen de aanvallen van Essence BV en de directeur van Essence de heer Sagiv. En een klinkende overwinning voor ieders recht op vrije meningsuiting.

  zie verder: http://www.stelling.nl

  Antwoord
 7. petje

  Kleintje Muurkrant is een onmisbare bron van ongefilterde informatie. Prachtig nieuws.
  Leve de vrijheid van meningsuiting.

  Antwoord
 8. mr. drs. BOU

  Dank je wel, W. Post! We gaan daar weer dagelijks langs. 😉

  Antwoord
 9. Anna

  @E-bee:
  Bedankt voor je uitleg.
  En ja, er is veel over te zeggen, ik begrijp wat je bedoelt.
  Er zal het laatste woord nog wel niet over gesproken zijn.

  Antwoord
 10. Anna

  @ sorry E-bee, ik had je al eerder bedankt…(last van kort geheugen…) haha, nou ja een dubbele dankbetuiging is niet gek, toch?

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

5 × drie =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën