Archief
Artikelen


(Illustratie: Banksy)

De Amerikaanse militaire basis Guantánamo Bay, oftewel Gitmo, werd gevestigd in 1898, nadat de VS Cuba had veroverd op Spanje. Nadien werd Gitmo door de VS gepacht van Cuba. Er zijn circa 3000 Amerikaanse soldaten gelegerd. Fidel Castro beschouwde de basis echter als onrechtmatig en hij weigerde de pachtsom te aanvaarden. De Cubaanse regering sloot ook de waterleiding van de basis af, waardoor de VS water uit Jamaica moesten invoeren. Later hebben ze eigen waterzuiveringsinstallaties gebouwd. De basis voorziet nu in zijn eigen water en elektriciteit.

Tot het einde van de twintigste eeuw werd de basis gebruikt om Cubaanse en Haïtiaanse bootvluchtelingen te huisvesten. Sinds begin 2002 wordt een gedeelte van de basis gebruikt om verdachte al Qaida-leden en Taliban gevangen te houden, die waren gevangen in Afghanistan. De laatste keer dat er nieuwe gevangenen bijkwamen was op 22 september 2004, toen tien gevangenen uit Afghanistan werden overgebracht. Er worden nu ongeveer 650 vermeende terroristen gevangen gehouden, zonder proces, zonder aanklacht, zonder contact met de buitenwereld, zelfs zonder bijstand van een advocaat.

Omdat Guantánamo Bay op Cubaans grondgebied ligt en de gevangenen dus juridisch buiten de VS verblijven, vond de regering van de VS dat zij geen aanspraak konden maken op de constitutionele rechten die gelden op Amerikaans grondgebied. Daarom zou men er mensen zonder proces mogen vasthouden en martelen, zonder dat de wet werd overtreden. In 2004 verwierp het Amerikaanse Hooggerechtshof dit argument. De gevangenen moeten toegang hebben tot de Amerikaanse gerechtshoven. Tot op heden zijn ze echter niet berecht!

Deze situatie is ook in strijd met de Geneefse Conventies die het oorlogsrecht regelen. Nationale en internationale druk heeft de afgelopen jaren echter niet geleid tot meer respect voor de eigen Amerikaanse wetten of de internationale verdragen. Zo accepteerde het Amerikaanse Congres op 6 september 2006 een wetsvoorstel van president George W. Bush waarmee de kort daarvoor illegaal verklaarde Militaire Commissies om de gedetineerden van Guantánamo Bay te berechten, alsnog werden gelegaliseerd. In plaats van een openbare rechtsgang krijgen deze gevangen nu te maken met een geheime krijgsraad!

Drie Britse gevangenen, de zogenaamde Tipton Three, werden in 2004 vrijgelaten. Zij getuigden van voortdurende martelingen, seksuele vernedering, gedwongen drugsgebruik en godsdienstige vervolging door de Amerikaanse troepen. Ze hebben een 115 pagina’s dik dossier opgesteld met gedetailleerde beschuldigingen. Hun beweringen werden bevestigd door twee Franse en een Zweedse ex-gevangene.

Sommige gevangenen van Gitmo zitten al bijna 7 jaar opgesloten. Ze werden gevangen genomen tijdens of vlak na de Amerikaans-Britse invasie in Afghanistan. Er zijn toen hoge bedragen uitgeloofd aan iedereen die een lid van El Qaida of de Taliban aangaf. Het resultaat was, dat allerlei willekeurige mensen werden aangegeven door mensen die geld nodig hadden. Dit blijkt ook uit het volgende fragment, waarin twee verontwaardigde professoren getuigden voor een commissie van de Senaat die de situatie rond Gitmo onderzocht.

Gitmo Truth and Lies duurt 10 minuten

Zowel Barack Obama als John McCain beloofde om Gitmo te sluiten. Dat is niet voldoende, want ook in andere landen hebben de Amerikanen dergelijke gevangenissen. Ook zouden de gevangenen van Gitmo daarmee nog steeds geen recht hebben op een normaal proces. Amnesty International protesteert daarom niet alleen tegen de situatie in Guantánamo Bay, maar ook tegen andere situaties waarin de VS de mensenrechten schenden.

Gitmo, The new rules of war is een documentaire die in 2005 werd gemaakt door de Zweedse filmers Erik Gandini en Tarik Saleh. In 2003, een jaar nadat de Zweed Mehdi Ghezali in Guantánamo Bay gevangen was gezet, gingen Gandini en Saleh naar Gitmo. De autoriteiten verzekerden hen dat ze welkom waren, dat ze gerust mochten komen kijken en filmen. Ze kregen een uitgebreide rondleiding in de prachtige omgeving, maar de gevangenis zelf kregen ze alleen vanuit de verte te zien.

In 2004 werd Ghezali vrijgelaten. In deze documentaire komt hij ruimschoots aan het woord, samen met een medegedetineerde die eveneens werd vrijgelaten. De beelden van de reis naar Gitmo en de verhalen van de vrijgelaten gevangenen zijn door elkaar gemonteerd. Samen geven zij een indringend beeld van wat zich afspeelt in Guantánamo Bay.

Tevens bevat de documentaire een zoektocht naar de achtergrond van de martelpraktijken. Het gaat dan met name om Generaal Geoffrey Miller, die ook in Abu Ghraib bij de martelingen betrokken was. Ten slotte komen Gandini en Saleh uit bij de private contractors, de huursoldaten die zich aan geen enkele krijgswet of krijgstucht hoeven te houden. Ook zij worden ingeschakeld bij de ondervraging van gevangenen.

Gitmo, The new rules of war duurt een uur en 15 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

2 Reacties op “Zeven jaar Guantánamo Bay”

 • Er zijn intussen weer drie gevangenen vrijgelaten:

  Release of three prisoners highlights failures of Guantánamo

  Guantánamo, it seems, is about to become a buzzword once more, as it is, in many ways, the most iconic symbol of Barack Obama’s challenge to undo the Bush administration’s zeal for unfettered executive power. Already, however, pundits are stepping forward to point out the difficulties involved in dismantling the system, whining about the dangerous terrorists held there, and neglecting to note that, above all, Guantánamo is a brutal and failed experiment, in which hubris and torture are tangled up with, on the one hand, a small group of terrorist threats and, on the other, many more examples of prisoners seized and held as a result of bungled intelligence and pointlessly abusive interrogations.

  Lees hier verder.

 • En er zijn vijf Algerijnen vrijgelaten, na 7 jaar Guantanamo Bay:
  Ze werden zeven jaar geleden gearresteerd in Bosnië!

  “Volgens de rechter heeft de Amerikaanse regering geen bewijzen gevonden voor de bewering dat ze van plan zouden zijn geweest naar Afghanistan te gaan om te vechten tegen de Amerikaanse troepen, aldus de rechter.”

  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1096328.ece/Algerijnen_na_7_jaar_uit_Guantanamo

Laat een reactie achter