Archief
Artikelen

In Afghanistan dreigt een zeer ernstige hongersnood, maar Barack Obama wil meer troepen sturen. In Uruzgan zijn Nederlandse troepen gestationeerd en men telt wel de Nederlandse slachtoffers, maar niet de slachtoffers die de Nederlanders maken. Dat zijn immers Taliban! Als het geld dat werd besteed aan militair ingrijpen, was gegaan naar de progressieve organisaties in Afghanistan, dan hadden zij hun land weer kunnen opbouwen. Een progressieve kracht is bij voorbeeld Malalai Joya, die in mei van dit jaar in Nederland was. In de volgende korte documentaire zien we haar aan het werk.

Afghanistan: a documentary on Malalai Joya’s activities duurt 10 minuten.

Helaas heeft haar werk ernstig te lijden onder de voortdurende oorlog en de armoede die daaruit voortvloeit. Hoewel er vele redenen worden genoemd voor de oorlogen op aarde, blijken de meeste onjuist. Vrijheid en democratie, bescherming tegen het communisme of de radicale Islam, dit alles is slechts demagogie. De bittere waarheid is, dat oorlogen goed zijn voor de westerse economie. Deze moet blijven groeien en iedere oorlog draagt substantieel bij aan deze groei. Zonder oorlog is de wapenindustrie ten dode opgeschreven. Dat zou dan weer gepaard gaan met het verlies van talloze banen, niet alleen in de wapenindustrie, maar ook in de dienstverlening aan militairen. Er zijn hoge winsten te behalen met oorlog.

De documentaire Why we fight van Eugene Jarecki is gemaakt in 2005. Hij gaat over het ontstaan en in stand houden van het militair-industrieel complex en de betrokkenheid van de wapenindustrie bij de oorlogen. De aandacht gaat daarbij vooral naar de invasie van Irak in 2003, maar hetzelfde mechanisme is ook verantwoordelijk voor de oorlog in Afghanistan, de Golfoorlog begin jaren ’90, de Vietnam-oorlog en zo voort.

De documentaire laat zien waarom er sinds de Tweede Wereldoorlog ieder decennium wel een oorlog werd gevoerd door de VS, om de militair-economische machine van brandstof te voorzien. Enerzijds gaat dit gepaard met leugens en propaganda, maar ook leidde dit er toe dat vrijwel de hele wereld door de Verenigde Staten van Amerika wordt overheerst.

De documentaire bevat interviews met onder andere de huidige Republikeinse presidents-kandidaad John McCain, de oorlogszuchtige neo-con Richard Perle en de rechtse publicist William Kristol, maar ook met de pacifistische emeritus hoogleraar en schrijver Chalmers Johnson, de links-liberale schrijver Gore Vidal en de vredesactivist Joseph Cirincione.

Aan het woord komt ook een Vietnam-veteraan die bij de aanslagen van 11 september zijn zoon verloor en die ter nagedachtenis de naam van zijn zoon op een bom liet schrijven die op Irak werd afgeworpen. Toen Bush op de TV bekende dat Irak niets van doen had met 11 september, stortte zijn wereld in! Verder een 23-jaar oude soldaat die zich uit financiële noodzaak aanmeldde bij het leger en een Vietnamese vluchtelinge die nu werkt als ontwerpster van bommen, maar ook talloze anderen die blijven geloven in oorlogen omwille van vrijheid en democratie.

Why We Fight duurt een uur en 40 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter

Recente reacties