Selecteer een pagina

Archieven

Economische groei en de exponentiële functie

Fractional Banking ligt aan de basis van onze economie. De banken lenen geld uit tegen rente, maar deze leningen zijn slechts voor hoogstens 10 % gedekt. Zij worden voor het grootste deel uit het niets geschapen. Zo brengen de banken geld in omloop, waarover rente moet worden betaald. In principe bestaat het geld voor deze rente nog niet, hij kan slechts worden betaald uit nieuwe leningen. De hoeveelheid geld die in omloop is, blijft altijd kleiner dan de schuld aan de bank. Daardoor kunnen de leningen nooit allemaal volledig worden afgelost en de rente kan slechts worden voldaan zolang de hoeveelheid geld groeit.

Op dit moment heeft het systeem zichzelf ingehaald. Er zijn veel te veel leningen verstrekt, hypotheekhouders konden hun rente en aflossing niet meer betalen, vervolgens konden de banken niet meer aan hun verplichtingen voldoen en zo voort. Dit leidde tot een kredietcrisis, die via een bankencrisis uitliep op een beurscrisis. Het systeem loopt spaak en men verwacht dat de economische groei zal teruglopen en zelfs kan overgaan in een economische kripm. Bedrijven gaan dan failliet en moeten sluiten, met als gevolg een stijgende werkloosheid en armoede voor de bevolking. Er ontstaat dan een economische crisis.

De economische groei bedroeg de laatste jaren steeds enige procenten. Deze groei is exponentieel. Helaas blijken zelfs de beleidsmakers niet te begrijpen wat exponentiële groei betekent. Men is geneigd om te denken in rechte lijnen, maar een exponentiële functie is een curve die steeds sneller stijgt.

De volgende lezing gaat over exponentiële groei. Albert Bartlett is emeritus hoogleraar in de fysica aan de Universiteit van Colorado in Boulder. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden laat deze professor zien hoe een exponentiële functie zich gedraagt en wat dat in de praktijk betekent. Hij gaat daarbij vrij snel, maar hij illustreert zijn betoog met grafieken en rekenvoorbeelden.

Eerst vereenvoudigt hij de formule voor de verdubbeling bij exponentiële groei tot een simpele handgreep. De natuurlijke logaritme van 2 is: ln 2 = 0,693. Dit getal wordt afgerond tot 0,7. De uitkomst benadert dan de werkelijke uitkomst. Dit getal, 0,7 wordt gedeeld door de groei-exponent, oftewel de groei per jaar. Dat is een percentage, oftewel zoveel honderdste. De formule wordt daarom voor het gemak met 100 vermenigvuldigd. Boven de streep staat dan 70 en onder de streep het aantal procenten. De formule luidt daarom: De verdubbelingstijd = 70 gedeeld door het het percentage. Bij exponentiële krimp geldt hetzelfde: De halveringstijd = 70 gedeeld door het percentage.

Bij een groei van 7% per jaar is de verdubbelingstijd 10 jaar, want 70 gedeeld door 7 is 10. Bij een groei van 3 1/2 % per jaar is deze 20 jaar en zo voort. Iedere verdubbeling is een verdubbeling van de vorige verdubbeling. Die exponentiële reeks gaat als volgt: 2, 4, 8, 16, 32, 64 en zo voort maal zo groot in 10, 20, 30, 40, 50, 60 en zo voort jaar tijd bij een groeipercentage van 7% per jaar. In 70, 80, 90, 100 jaar is dat 128, 254, 508, 1016 maal zo groot, ruim 1000 maal zo groot in een eeuw! In twee eeuwen is dat dan ruim een miljoen maal zo groot, in 3 eeuwen ruim een miljard… Hoe lang kan dat goed gaan?

Neem een jampot en stop daarin een schimmeltje met een verdubbelingstijd van 1 minuut. Na 10 minuten zijn dat 1016 schimmeltjes, maar die ziet men nog niet. Na 20 minuten ontstaat er een vlekje van welgeteld 1.040.384 of ruim een miljoen schimmels. Een minuut later is het vlekje twee maal zo groot, het groeit nu zichtbaar. Na verloop van tijd is het potje half vol. Het duurt dan nog exact 1 minuut tot het potje helemaal vol is! De vraag is: waar ligt de limiet? Stopt u op dat moment de helft van de schimmels in een andere jampot, dan zijn na exact 1 minuut beide potjes vol, dus dat helpt niet. Wat volgt is het proces van afsterving, de schimmels gaan langzaam maar zeker dood. Als een wezen of fenomeen met een exponentiële groei stuit op een limiet, dan sterft het.

Vervolgens betrekt Bartlett deze formule op twee maatschappelijke vraagstukken die actueel waren in de jaren ’90: de bevolkingsgroei en het energievraagstuk. Alles wat hij vertelt, geldt echter ook voor de economie en allerlei andere maatschappelijke groeiprocessen.

Een economie die gebaseerd is op fractional banking en rente, kan alleen maar functioneren dank zij een exponentiële groei van de hoeveelheid geld. De huidige economische crisis vloeit daaruit voort. Op dit moment doen regeringen dan ook hun uiterste best om de groei te herstellen. Misschien zal dat lukken, maar in dat geval wacht ons later toch een crisis die nog veel ernstiger is. Er is maar een manier om dit probleem op te lossen: stop met fractioneel bankieren! Maar een einde aan dit systeem, dat slechts kan bestaan bij een exponentiële groei!

Arithmetic, Population, and Energy duurt een uur en 15 minuten.

2 Reacties

 1. E-bee

  U besteed hier altijd veel werk aan maar het is al een voldongen feit.
  Het hoogtepunt moet nog komen en we zien nu al tentenkampen in de VS. Er zal wel een sort of revolutie komen a la Argentina maar die wordt wel neergeslagen. En dat zal ook wel in Europa gebeuren, alhoewel, het zijn hier hardstikke makke schapen.

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  E-be, dat laatste verandert pas als ze begrijpen wat er gaande is. En zelfs de meest voldongen feiten houden geen stand tegen de tijd. 😉

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 + 19 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën