Archief
Artikelen

Het begint er nu toch wel ernstig naar uit te zien, dat we aan de vooravond staan van een economische crisis. Evenals de crisis die volgde op de beurskrach van 1929, begint ook deze in de Verenigde Staten. Vanmorgen luisterde ik naar een analyse van de Amerikaanse econoom Michael Hudson, die te gast was in het radioprogramma Guns & Butter. Hij bleek vrij somber over de vooruitzichten. Ook was hij van oordeel dat de crisis bewust is geïnitieerd door misdadige elementen in de financiële wereld.

Michael Hudson bij Guns & Butter duurt een uur. Zijn eigen blog staat hier.

Dat de economische crisis welbewust wordt georganiseerd door criminele bankiers, zou maar al te waar kunnen zijn. Niet alleen verlaagde de FED de rente die de banken aan de FED betalen tot 1%, ook beloofde president Bush in 2002 aan iedere Amerikaan een eigen huis. Leningen werden goedkoper en de banken werden min of meer gedwongen om hypotheken te verstrekken. Vervolgens verhoogde de FED de rente weer, de hypotheken werden duurder en toen ook de benzineprijs steeg, was de hypotheekcrisis een feit. Mede omdat de dollar in de wereldeconomie zo’n prominente plaats inneemt, verspreidt deze crisis zich nu wereldwijd.

Maar de gelegenheid maakt de dief en economische crises maken deel uit van het systeem. Fractional Banking, gepaard gaande met rente, maakt dat iedere bankier er belang bij heeft om zoveel mogelijk leningen te verstrekken. Het maakt daarbij niet uit, of deze gaan naar particulieren, naar bedrijven of naar de staat. Maar de staat is wel de meest veilige melkkoe, omdat de staat belasting kan heffen, om daaruit de rente te voldoen. Het meest lucratief is een land dat oorlog voert. Om te winnen, zal dat land namelijk wapens moeten kopen en soldaten moeten betalen. Een oorlog leidt al snel tot een grote staatsschuld. Deze wordt meestal niet afgelost en vormt daarom een permanente bron van inkomsten voor de bankiers.

Fractional Banking werd ooit ontdekt door goudsmeden die tegen betaling goud in bewaring namen. Zij gaven daar een ontvangstbewijs voor terug. Deze papieren, die een waarde vertegenwoordigden die gelijk was aan het goud, begonnen te circuleren als zelfstandig betaalmiddel. Omdat vrijwel niemand ooit zo’n ontvangstbewijs inleverde, kon de goudsmid het goud gerust even uitlenen, tegen rente uiteraard. Maar hij kon als lening ook een papier geven, waarop stond dat het inwisselbaar was tegen goud. Als er voor iedere ons goud twee papieren in omloop zijn, waarop staat dat men recht heeft op een ons goud, dan is ieder papier slechts gedekt door een half ons goud. De Fractional Banking Rate is dan 50%. Zolang niemand het goud opvraagt, weet niemand dat er voor het papier (met daarop: waarde = 1 ons goud) nog maar een half ons goud staat. De goudsmid kan het goud op papier zelfs nogmaals en nogmaals uitlenen, en zo voort.

De Europese Fractional Banking Rate is nu nog slechts 10%. Hoewel de rente daardoor laag blijft, is de winst voor de bank. Over dit percentage blijken echter wat misverstanden te heersen. Volgens Wikipedia kan een bank met een Fractional Banking Rate van 20% van iedere 1000 dollar slechts 800 dollar uitlenen. Volgens mij is dit onjuist. Een bank die 1000 dollar bezit, kan 5.000 dollar uitlenen. De dekking is dan 20%. Maar ik ben geen econoom. Mocht ik het bij het verkeerde eind hebben, dan hoor ik dat graag.

Het geld dat de banken in omloop brengen, heeft altijd de vorm van leningen waarover men rente betaalt. De totale schuld aan de banken is daarom altijd groter dan de hoeveelheid geld die in omloop is! Zolang er steeds nieuwe leningen worden gesloten, waardoor de geldhoeveelheid vermeerdert, wordt dat verschil steeds net niet gedekt. Af en toe gaat er daarom iemand failliet. Worden er geen leningen meer gesloten, dan komt er geen extra geld meer in omloop waaruit men de rente kan voldoen. Dan gaan er plotseling veel mensen of bedrijven failliet.

Daaruit volgt dat deze economie moet blijven groeien! Er moet worden geleend, geïnvesteerd, winst gemaakt en rente betaald, misschien zelfs afgelost! Lenen de banken teveel geld uit, dan staan daar te weinig goederen tegenover, zodat de prijzen stijgen. Er ontstaat inflatie. Dat is goed zichtbaar in de huizenmarkt! Het eerste resultaat is, dat er steeds meer geld geleend wordt, want alles wordt duurder, maar door dat vele lenen wordt alles nog duurder. Tot de zeepbel barst. Besef daarbij dat ook de beurshandel grotendeels plaats vindt met geleend geld. Het huidige probleem begon, toen veel particulieren hun hypotheek niet meer konden betalen. Wie begrijpt hoe het systeem werkt, had dit in 2003 reeds kunnen zien aankomen!

In Amerika hebben de banken te veel geld uitgeleend. De Amerikaanse staatsschuld bedraagt nu ruim 10 biljoen dollar en hij stijgt in een rap tempo. Dat geld wordt echter niet uitgegeven aan onderwijs, infrastructuur of sociale voorzieningen, maar aan oorlog. Dat is helaas een noodzakelijk kwaad om het monetaire systeem in stand te houden. Oorlog maakt dat de staat moet lenen van de bankiers. Er komt daardoor steeds meer geld in omloop, een voorwaarde voor het systeem. Omdat de staat belasting kan heffen, wordt de rente altijd betaald. Oorlog brengt echter geen rijkdom, maar verwoesting.

In Amerika gaan nu stemmen op om de dollar weer te koppelen aan de goudstandaard. Een voorstander daarvan is de politicus Ron Paul. De oplossing ligt volgens anderen echter niet in goud. Ooit was dit het belangrijkste betaalmiddel, maar inmiddels lijkt goud voor de economie niet langer relevant. De historische documentaire The Money Masters vertegenwoordigt dit standpunt. Het elektronische betalingsverkeer heeft slechts een virtuele waarde. Zolang deze waarde de hoeveelheid goederen en diensten niet overstijgt, gaat alles goed. Die goederen en diensten vormen immers de werkelijk waarde van onze economie.

Misschien hebben de grote bankiers in de VS deze crisis welbewust veroorzaakt. Maar hoe het ook zij, als de banken geen geld in omloop mogen brengen, dan kunnen ze ook geen crisis veroorzaken! Men kan dan alleen nog maar geld lenen, als dat eerst daadwerkelijk is gespaard. Het in omloop brengen van geld behoort daarom een taak te zijn van de overheid, niet van de managers die namens de eigenaren (aandeelhouders) van de banken zo veel mogelijk winst proberen te maken, door geld uit te lenen dat niet bestaat. Als alleen de staat geld in omloop mag brengen, dan kunnen de belastingen drastisch omlaag. Ambtenaren, sociale voorzieningen en openbare werken worden dan met nieuw te creëren geld betaald. Brengt de staat teveel geld in omloop, dan betaalt iedereen mee aan de gevolgen, in de vorm van inflatie. Willen we dat niet, dan zal de staat moeten bezuinigen, of de bevolking zal wat meer belasting moeten betalen.

De volgende documentaire stamt uit 1996 en gaat over de rol van de FED in de VS. Hoewel veel mensen denken dat de FED een staatsbank is, blijkt deze bank volledig particulier eigendom. Toch heeft de FED het alleenrecht om dollars te drukken. Deze worden dan uitgeleend aan de banken en aan de staat. Hoe dat met de Europese Centrale Bank is geregeld, heb ik nog steeds niet kunnen ontdekken, maar ook in Europa mogen de banken fractioneel bankieren.

Money, Banking and the Federal Reserve duurt 41 minuten.

De volgende documentaire stamt uit 1999. De presentatie is iets minder zakelijk, maar ook deze documentaire bevat goede informatie. Achter de schermen blijken de eigenaren van de FED de politiek te bepalen. Ook hebben zij de main stream media in handen, waarmee ze de publieke opinie beïnvloeden. Zij beschikken over de hoeveelheid geld en zijn daarmee oppermachtig. Met democratie heeft dat niets te maken, de democratisch verkozen regering van de VS is slechts hun facade.

Monopoly Men (Federal Reserve Fraud) duurt 47 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

9 Reacties op “Fractional Banking en de economische crisis”

 • E-bee:

  Ik heb net vernomen dat Alan Greenspan onbezoldigd adviseur wordt van Gordon Brown die een oproep doet tot een 2e Bretton Woods Conferentie(IMF) om te komen tot een Centrale Wereldbank. Uiteraard door degenen die achter de huidige situatie zitten…

 • Kleine correctie: de docu The Money Masters is niet gemaakt door een voorstander van de goudstandaard. In tegendeel, dit beschouwt de documentaire als een gevaarlijke ontwikkeling, gezien de schaarste van goud.

 • Jongens, dank je wel voor het commentaar. Ik vind dit moeilijke materie!

  Yelamdenu, misschien moet ik The Money Masters nogmaals bekijken. Die docu vertelt zo veel. Ik dacht dat de makers juist een voorstander waren van de goudstandaard, maar mij lijkt dat niet opportuun.

  Het belangrijkste lijkt mij, dat er een einde komt aan het fractioneel bankieren. Dat moet doodgewoon verboden worden! Ik leen mijn buurvrouw toch ook geen leeg kopje suiker? En dat nog tegen rente bovendien!

 • E-bee:

  Nog een paar maandjes en de beleggers moeten betaald worden, cash wordt dan schaars. Een einde aan fractioneel bankieren is nu al te laat. dit schept de mogelijkheid tot 1 wereldbank en die beslissing is al gevallen.

 • Beste E-bee, een wereldbank die door gaat met fractioneel bankieren, slokt op den duur alles op. De wereld is dan nog slechts verdeeld tussen de haves en have-nots. Dit is het scenario van de Nieuwe Wereld Orde, waar sommige websites al zo lang voor waarschuwen!

  Maar deze Nieuwe Wereld Orde is er nog lang niet. Er is ook een andere Nieuwe Wereld Orde mogelijk, waarin banken slechts financiële diensten verlenen, terwijl democratisch gekozen regeringen het monopolie hebben op het scheppen van geld.

  Goed, op dit moment probeert men de schuldenput te dempen met nieuwe leningen van de FED en de ECB, waarover de belastingbetaler later weer de rente mag voldoen. Maar zelfs de FED en de ECB zijn nu nog onafhankelijk van elkaar.

  Eigenlijk weet ik nog steeds niet wie nou de werkelijke eigenaren zijn van de ECB. Zijn dat ook particulieren? Als dat dezelfde Morgans, Rothschilds en Rockefellers zijn als de eigenaren van de FED, dan zijn we in de aap gelogeerd. Want in dat geval is hun onenigheid maar schijn…

  Misschien kunnen we dan beter naar China emigreren, of zo. 😉

 • E-bee:

  Op dit moment glunderen de socialisten het hardst want hun rijk wordt thans gevestigd over de rug van het volk. Er komt een nieuw monetair systeem maar iedereen zal eerst van ALLES worden beroofd onder de huidige condities, dat praat wat makkelijker voor de NWO, die slechts wegbereider is. Het systeem wat de NWO gaat opvolgen, dat moeten we pas vrezen.

 • piet:

  goud is het roer dat schommelingen van wind en water (markt en staat, snelle jongens en zorgelijkeren) compenseert.

  Lees Ulrich von Beckerath (zie bloglijst).

 • E-bee:

  Zie: www. financialsense.com, artikel: Central Banks Failing To Solve Crisis, van Christopher Laird.
  Dan ziet u wat er aan geld in de markt gepompt moet worden om haar 1 dag overeind te houden terwijl de markt nog krimpen gaat de komende 2 kwartalen.
  Interessant is dat het artikel op het eind aardig weergeeft wat er in het recente verleden gebeurde (Klokkenluideronline.nl heeft op dit moment een aardige video uit Argentinie) nog gaat gebeuren hier en we nu al in IJsland op micro schaal zagen.
  Ik merk hierbij, uiteraard ten overvloede, op dat de huidige politici het kapitaal en dus de elite dienden, dienen en zullen dienen en niet het volk in deze crisis.
  Dat zegt alles.

 • Hans:

  De kredietcrisis is natuurlijk een duivelse van een kleine groep bankiers, die na het ENRON-schandaal opeens inzagen dat de controle-mechanismen faalden.
  De kredietcrisis is het ENRON-schandaal op wereldschaal.
  Ik noem het voortaan de controlled demolition van het monetaire systeem.
  Wel vreemd dat je de deskundigen nooit hoort over dat fractional banking. Consequent 10x zoveel geld uitlenen als je bezit, dat moet fout lopen.

Laat een reactie achter