Archief
Artikelen

Hoewel ik eigenlijk bezig was met Afghanistan, zijn er ook andere zaken die om aandacht vragen. Een daarvan is de toestand van de economie. Helaas weet ik weinig van economie, maar omdat de toestand ernstig lijkt, heb ik geprobeerd om het een beetje te volgen.

In de VS heeft de centrale bank, de Federal Reserve, in 2001 de rente verlaagd tot slechts 1%, om hem de volgende jaren weer te verhogen tot meer dan 5%. Zolang de banken goedkoop geld konden lenen bij de FED, konden zij ook goedkoop leningen verstrekken aan ondernemers en consumenten. Hypotheken waren plotseling zeer goedkoop, maar de looptijd van zo’n hypotheek was slechts een of twee jaar. Zolang de huizenprijzen bleven stijgen, omdat iedereen wel een huis wilde kopen, was er geen probleem. Als een hypotheek afliep, dan sloot men een nieuwe hypotheek, waarmee men de oude kon aflossen. Met de stijgende rentevoet was zo’n nieuwe hypotheek echter wel iets duurder.

De crisis begon met sterk stijgende olieprijzen. In de VS wonen de mensen vaak ver van hun werk, tot wel 80 of 100 km. Ook kent men in de VS geen verplichte ziektekostenverzekering. Wie niet verzekerd is, draait zelf op voor de medische kosten. Deze twee factoren maakten dat een groot aantal mensen gelijktijdig hun hypotheek niet meer konden betalen. In de VS kan men dan de huissleutel inleveren bij de bank. Deze zal het huis verkopen, maar als er veel huizen te koop staan, dan dalen de prijzen. Dit geldt des te meer, omdat hypotheken inmiddels duurder waren geworden, waardoor de vraag naar huizen afnam. Terwijl rond de steden “tent cities” verrezen, stond in sommige buurten meer dan een derde van de huizen leeg, waardoor de buurt verpauperde. De huizen werden daardoor nog minder waard.

De Amerikaanse hypotheken waren intussen in pakketten doorverkocht aan institutionele beleggers over de hele wereld. Banken die deze pakketten hadden gekocht, zagen ze nu (vrijwel) waardeloos worden. Op zich is dat nog geen groot probleem, maar alle banken doen aan fractioneel bankieren. Dat wil zeggen dat ze op iedere dollar of euro die ze bezitten, ongeveer het tienvoudige uitlenen. Het verlies dat de banken leden, werd aldus vertienvoudigd in het bedrag dat ze nu niet meer uitlenen.

Intussen gaan mensen wel door met het aflossen van leningen, maar het vermogen van de bank neemt daardoor niet toe. De lening stond immers reeds als vermogen op de balans. Die post wordt door de aflossing slechts vervangen door geld. Het vermogen neemt niet toe, de bank kan dat geld dus niet nogmaals (tien keer) uitlenen. Daardoor krimpt de hoeveelheid geld die in omloop is.

Door de hypotheekcrisis was aanvankelijk onduidelijk wat het vermogen was van banken en andere financiële instellingen. Nog voor de cijfers met de afschrijvingen bekend werden, daalden de beurskoersen van de banken. Twee grote hypotheekverstrekkers, Fannie Mae en Freddie Mac, zagen door de hypotheekcrisis hun vermogen dusdanig slinken dat ze niet langer konden voldoen aan hun verplichtingen. Zij waren eigenlijk failliet, maar ze werden begin september overgenomen door de Amerikaanse overheid. Fortis werd overgenomen door de Nederlandse Staat. Hetzelfde gebeurde met de banken in IJsland, die in heel Europa spaargeld hadden aangetrokken tegen een rente van meer dan 5%. Helaas is ook de Landsbanki, de Centrale Bank van IJsland, nu feitelijk failliet!

De aandelen van banken zijn grotendeels in handen van professionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Ook hun vermogen slonk, waardoor de waardevastheid van de pensioenen onzeker wordt. Maar ook de bedrijven die een lening willen sluiten voor noodzakelijke investeringen, worden nu de dupe, want de banken verstrekken vrijwel geen leningen meer. Als bedrijven niet langer kunnen investeren, dan gaat dat ten koste van de productie en van de werkgelegenheid. Zo breidt de crisis zich uit.

Sommige mensen verwachten dat deze crisis erger zal worden dan die van na de Beurskrach van 1929. Dat hoeft niet zo te zijn, want zowel de centrale banken als de overheden reageren nu wezenlijk anders op de crisis. Na 1929 leenden de centrale banken geen geld meer uit, ook niet aan de overheid, waardoor er steeds minder geld in omloop kwam. Op dit moment proberen ze juist de geldhoeveelheid te vergroten.

De steeds wederkerende economische crises zijn echter wel inherent aan het systeem. Aan de basis van dit systeem ligt fractioneel bankieren. Een bank mag ongeveer 10 maal zoveel geld uitlenen, als het in werkelijkheid bezit. Daardoor wordt er voortdurend geld vanuit het niets gecreëerd. Dat geld wordt ergens aan besteed, waarna de ontvanger het geld op de bank zet. Ook deze bank kan dat bedrag dan weer 10 maal uitlenen. Over deze leningen wordt rente betaald aan de bank. Het is daarom in het belang van de banken, om zoveel mogelijk geld uit te lenen. Dat kost immers niets, maar het brengt wel wat op!

Deze banken zijn het eigendom van de aandeelhouders, het zijn particuliere instellingen die winst willen maken. Hoe meer geld ze scheppen door het uit te lenen, des te groter is hun winst. Als tegenover de groei van het geld echter geen groei van kapitaal of goederen staat, dan leidt dat tot inflatie. Maar als de leningen (of de rente) niet langer kunnen worden terugbetaald, omdat alles opeens zoveel duurder is geworden, dan lijdt dat tot een crisis. Aldus blazen de banken steeds weer een zeepbel, die op den duur knapt.

Ook de centrale banken, zoals de Amerikaanse FED en de Bank of England, zijn particuliere ondernemingen die winst willen maken. Van wie de Europese Centrale Bank is, blijft onduidelijk. Deze bank is eigendom van een groot aantal nationale banken, maar wie de eigenaren (aandeelhouders) van deze banken zijn, weten we niet. De centrale banken worden echter niet bestuurd door de regeringen. Ze voeren hun eigen beleid, onafhankelijk van de politieke wensen van een land. Op dit moment pompen zij miljarden in de geldmarkt en ze verlagen de rente. Intussen stelt minister Bos van Financiën zich garant voor het spaargeld van particulieren en voor de leningen die de banken onderling afsluiten. Het geld kan hij lenen van de centrale banken, maar zowel de rente als de aflossing worden dan betaald uit de belastingpot. Zo betalen de burgers uiteindelijk het gelag.

Inmiddels hebben de regeringen van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje, Portugal, Oostenrijk en Engeland besloten om gezamenlijk 2,3 biljoen (met 12 nullen!) dollar te besteden om de banken te beschermen. Of dat zal helpen? Ze zullen dat geld moeten lenen en ook dat geleende geld ontstaat weer uit fractioneel bankieren. Het geld wordt uit het niets geschapen! Maar het telt wel op bij de staatsschuld waarover we rente moeten betalen. De zeepbel is gebarsten en zij blazen hem weer op! Deze economie is een piramidespel waar niemand beter van wordt, behalve de bankiers aan de top!

The Money Masters is een documentaire van drie en een half uur. Voor wie de moeite wil nemen om er naar te kijken en luisteren, blijkt het echter geen minuut verspilde tijd. Deze documentaire gaat over de geschiedenis van het bankieren. Dat gaat over geld, vooral over de manier waarop geld in omloop wordt gebracht. De banken lenen geld uit dat ze niet hebben en de rente is winst voor de eigenaren van de bank. Maar ook de schommelingen in de beurskoersen zijn winst voor degenen die de beurs kunnen manipuleren door voorkennis of door voldoende geld. Kortom: de Big Bankers beheersen onze economie!

The Money Masters, deel 1 duurt een uur en drie kwartier.

The Money Masters, deel 2 duurt een uur en drie kwartier.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

3 Reacties op “The Money Masters”

 • E-bee:

  Gelukkig komt er een nieuw monetair stelsel…

 • Op de website The Money Masters kan men doorlinken naar Monetary Reform Act, een voorstel om fractional banking te verbieden, door banken te verplichten om 100% reserve aan te houden. Ook zou het monopolie voor het scheppen van geld weer bij de staat moeten komen. Deze kan dan voldoende bankbiljetten drukken om de staatsschuld af te betalen en de dollars van de FED te vervangen voor eigen geld.

  Met dat laatste ben ik het niet zo eens. Door die schuld af te betalen, worden de money masters beloond met staatsdollars. Als men de staatsschuld gewoon vervallen verklaart, dan hebben ze het nakijken. Of zie ik dat verkeerd?

 • E-bee:

  Een land met een dergelijke schuld die niet(nooit) meer gedekt kan worden, is desondanks het machtigste en oorlogzuchtigste landvan de wereld en het is geen democratie. Dit land dat ongehinderd haar gang gaat wordt in haar opzet gesteund door de vazallen/leiders van alle Europese schijndemocratieen. Want u kunt justitie echt wel vergeten, niemand maakt meer een kans. Globaal werd er al langere tijd een nieuwe wereld orde geschapen die al lang effectief werkt ook , onder het mom van een sociaal masker. Wij zien het alleen niet omdat we dit zelf niet WILLEN geloven en door de corporate media. De maatregelen van de NWO zal haar niet populair maken maar zij is slechts het schaapskleed van de Wereldorde die daarna gaat komen en die hierachter schuil gaat. Nu eerst iedereen beroven van zijn spaargeld, pensioenen en waardevaste goederen, de mensen ontwortelen(is cultureel al gelukt) en daarna die nieuwe wereld orde er helemaal door heen drukken.
  De rest is nu alleen nog maar theorie.
  Achter dit alles gaan lieden schuil die dit door erfopvolging goed georganiseerd hebben. Dus al vele generaties achter elkaar. Wie goed gaat onderzoeken, dat moet men voor zichzelf doen, weet ook wie dat zijn. Die namen zijn allang bekend.

Laat een reactie achter