Archief
Artikelen

De onvolprezen Johnito heeft een videoverslag gemaakt van de demonstratie Volksopstand, die op zaterdag j.l. plaats vond op het Plein in Den Haag. Mijn probleem met een dergelijke demonstratie is het geluidsniveau: tegen muziek heb ik geen bezwaar, maar de versterkers maakten het onmogelijk om een normaal gesprek te voeren. En dat terwijl er zoveel mensen waren, met wie ik graag wilde praten. Het verslag van Johnito begint met de muziek, maar de beelden waarmee hij deze illustreert, geven wel een goede indruk van de inzet van de dag: privacy!

De toespraak van ex-justitieambtenaar Ton Theunis, schrijver van o.a. De Kluizenaar, was zeer de moeite waard. Het verzamelen van persoonlijke gegevens van alle burgers komt de rechtsstaat niet ten goede en verhoogt evenmin de veiligheid. De kans op fouten, zoals in de Puttense moordzaak en de zaak Lucia de Berk, wordt daardoor alleen maar groter. Deze toespraak begint na ongeveer zes minuten.

Met de toespraak van Marcel Messing, auteur van o.a. Wij Worden Wakker, had ik meer moeite. Volgens Messing maakt de huidige politiek deel uit van een allesomvattend plan van enkele zeer rijke en machtige families om de wereld te beheersen. Op deze manier verklaart Messing ook de huidige kredietcrisis. Deze zou bedoeld zijn om wereldwijd nog slechts een bank te creëren.

Deze theorie gaat voorbij aan het feit dat het kapitalisme inherente eigenschappen heeft die keer op keer tot een dergelijke crisis leiden. Aan de basis van de economische groei ligt het systeem van fractioneel bankieren, oftewel het creëren van geld door het verstrekken van leningen. In dit systeem mogen banken leningen verstrekken tot het tienvoudige van hun eigen vermogen. Het probleem ontstaat, wanneer een grote groep mensen dat geleende geld niet kan terugbetalen. Dit gebeurde in de VS met de hypotheken, maar deze schulden waren toen reeds in pakketten verkocht, ook aan de Europese banken. Deze oninbare schulden waren plotseling waardeloos, waardoor het eigen vermogen van de banken daalde. Een dergelijke crash is volgens mij inherent aan het systeem, waarin geld wordt gecreëerd, zonder dat daar kapitaalgoederen tegenover staan.

Volksopstand The Movie duurt iets meer dan een half uur.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter