Archief
Artikelen

Michael Ruppert werkte ooit bij de politie van Los Angeles, maar hij ontdekte dat de CIA drugs importeerde in de VS, om wapens te leveren aan rechtse groeperingen in Zuid Amerika. Toen hij probeerde om dit aan te kaarten bij de hoogste bazen van de CIA, werd er een aanslag op hem gepleegd. Daarna verzamelde hij ruim 20 jaar lang informatie over de drugshandel en andere illegale activiteiten van de CIA en andere instanties. Ten slotte werd hij dusdanig tegengewerkt en bedreigd, dat hij de VS in 2006 is ontvlucht. In 2004 schreef Ruppert de bestseller: Crossing the Rubicon, dat geheel online staat. In 1998 begon hij een website: From the Wilderness, die een mirror heeft op copvcia.com.

Op 28 november 2001 gaf Ruppert een lezing voor de Portland State University in Oregon, over de achtergrond van de aanslagen van 11 september. Hoewel er op dat moment nog nauwelijks twijfel was gerezen aan het complot van de 19 plofmoslims van Osama, waarschuwde Ruppert dat deze aanslagen slechts om twee zaken draaiden: aardolie en drugs.

Het eerste uur praat Ruppert uitsluitend over drugs en dollars. Het gaat niet alleen over de illegale drugstransacties van de CIA, maar ook over de witwaspraktijken, de relatie met Wall Street en de verbondenheid van bankiers met de politiek. Dat laatste blijkt bij voorbeeld ook uit het boek: “George Bush: The Unauthorized Biography” van Webster G. Tarpley en Anton Chaitkin, dat in zijn geheel hier online staat.

De witwaspraktijken van de drugsmaffia zorgen voor voldoende cashflow om de speculatie op de beurzen gaande te houden. De JP Morgan Chase Bank, die op dit moment banken opkoopt die ten prooi vallen aan de kredietcrisis, lag in 2001 onder vuur vanwege zijn aandeel in het ENRON-schandaal. Het onderzoeksdossier van de SEC over ENRON lag echter in het WTC 7. Na 11 september was een diepgaand onderzoek niet meer mogelijk. Deze bank wordt door Ruppert doorgelicht op het witwassen van drugsgeld. Het gaat dan jaarlijks om een biljoen (1000 miljard) dollars aan cashflow. Ook de Dow Jones Index is volledig afhankelijk van de drugshandel.

Na ongeveer een uur begint Ruppert over 11 september. Hij vertelt over de voorkennis op de beurzen die blijkt uit de put-opties die voor 11 september zijn geplaatst. De identiteit van de mensen die deze opties plaatsten en aldus miljoenen verdienden aan de aanslagen, blijft echter onbekend. Het blijkt wettelijk onmogelijk om hun namen te achterhalen. De reden die Ruppert geeft voor de inval in Afghanistan, die reeds op 7 oktober 2001 plaats vond, heeft ook alles te maken met drugs en dollars. De Taliban hadden de opiumproductie stilgelegd, in 2001 werd nog slechts 5% van gebruikelijke productie gerealiseerd. Daardoor werden er te weinig heroïne-dollars gewit om de beurs te smeren met cashflow. De andere reden was olie. Er moest een pijplijn komen van het Kaspische bekken, door Afghanistan en Pakistan naar de Arabische Zee.

Het blijkt ook allemaal al jaren van te voren gepland. Zbigniew Brzezinski was de Nationale Veiligheidsadviseur van de VS. In zijn boek The Grand Chessboard (vertaald als Het Grote Schaakbord) schreef hij reeds in 1997 dat de VS, om de wereldhegemonie te behouden, het gebied rond de Kaspische Zee moet beheersen, omdat daar een grote voorraad olie ligt en omdat dit gebied de verbinding vormt tussen Europa en Azië. Na de ineenstorting van de Sovjet Unie behoorde dit gebied niet langer tot een supermacht. Er ontstonden zelfstandige staten die volgens Brzezinski spoedig onder controle van de VS moesten worden gebracht. Om te voorkomen dat de bevolking van de VS zich tegen dit beleid zou keren, was een dreiging van buitenaf noodzakelijk.

Na anderhalf uur komt de gang van zaken rond 11 september ter sprake. Van groot belang is daarbij de tijdslijn: wie was waar op welk moment? De tijdslijn van Ruppert is afkomstig uit erkende bronnen en kranten. Zowel de voorbereidingen als de waarschuwingen voor 11 september komen aan de orde. Ruppert toont aan dat Mahmud Achmed, het hoofd van de Pakistaanse geheime dienst ISI, 100.000 dollar heeft overgemaakt aan Mohammed Atta, de leider van de 19 plofmoslims. Ook de inval in Afghanistan vergde een lange voorbereiding. De troepen werden al maanden van te voren naar het Midden Oosten gedirigeerd. En zo voort!

Vervolgens komt de Patriot Act aan de orde, de wet die zo snel werd aangenomen als “reactie” op 11 september. Het recht op privacy, op een eerlijk en openbaar proces, zelfs het Habeas Corpus, het recht van een gevangene om te weten hoe de beschuldiging luidt, geldt niet als iemand wordt beschuldigd van terrorisme. Ook in Europa zijn inmiddels wetten aangenomen die een ernstige schending van het recht op privacy impliceren. Op 11 oktober zal daar in Den Haag een demonstratie tegen worden gehouden.

Hoewel deze lezing van Michael Ruppert bijna zeven jaar geleden werd gehouden, is het nog steeds een van de meest heldere uiteenzettingen over de oorzaken, de daders en de gevolgen van de aanslagen van 11 september. Omdat Ruppert heel veel vertelt, is deze lezing wel iets waar men rustig de tijd voor moet nemen.

The Truth & Lies of 9/11 duurt 2 uur en 17 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter

Recente reacties