Archief
Artikelen

In het vorige artikel heb ik een aantal documentaires over 11 september proberen te plaatsten in een klein historisch kader. Zo kwamen we ook Jimmy Walter tegen, de miljonair en filantroop die 300.000 DVD’s liet verspreiden met een documentaire waarin hij beweerde dat de Twin Towers niet door vliegtuigen waren geraakt. Dat is wel wonderlijk. Nadat het WTC 1 was geraakt, waarbij het vliegtuig toevallig werd gefilmd, waren alle blikken gericht op het brandende en rokende WTC 1. Toen ruim een kwartier later ook WTC 2 werd geraakt, stonden er reeds vele camera’s gericht op de Twin Towers. De inslag van het tweede vliegtuig is vanuit alle hoeken gefilmd.

De volgende collage van 28 opnamen van de inslag in WTC 2 duurt 10 minuten. Op 25 van deze filmfragmenten zie ik een vliegtuig en op slechts 3 opnamen niet. En dat steeds om een goede reden. Ik hoop dat ik goed heb geturfd, maar wie ziet hier geen vliegtuig?

Rond de No Plane theorie van Jimmy Walters ontstond enige commotie. Het gerucht ging, dat hij werkte voor de CIA. Inmiddels is Walters van het toneel verdwenen, we horen weinig meer van hem. Als Walters inderdaad werkte voor de CIA, dan is zijn actie te begrijpen. Nadat het boek van Thierry Meyssan: 9/11 The Big Lie een bestseller was geworden, verschenen er steeds meer berichten waaruit bleek dat de officiële complottheorie niet klopt. Het belangrijkste element uit de theorie van Meyssan is dat het Pentagon niet werd geraakt door een Boeing, maar door een missile. In het Pentagon was No Plane!

Er kwamen steeds meer serieuze onderzoekers en websites, zoals Pilots for 911 Truth, 9-11 Research, Physics 911 en 911 Truth. Daarnaast was er een wildgroei van websites die nu niet langer worden bijgewerkt, maar die toch min of meer integer de vragen rond 11 september aan de orde te stelden. De simpele waarheid dat de officiële complottheorie van Osama en zijn 19 plofmoslims niet klopt, begon zich te verspreiden.

Stel dat de aanslagen van 11 september het label dragen: “Made by the US Government”, dan moet de regering ingrijpen wanneer dat label al te zichtbaar wordt. Ontkennen helpt niet, want wie denkt of vermoedt dat 11 september werd georganiseerd door de regering, zal in de verklaringen van die regering geen vertrouwen meer hebben. Door de grote media werden de vragenstellers van het eerste uur afgeschilderd als “complot-theoretici” en extremisten. Deze vragenstellers vroegen zich af, waarom er bij het Pentagon geen brokstukken van een Boeing lagen. Doe daar een schepje bovenop, kom met een onmogelijke complottheorie, dan zal niemand de “complotters” nog geloven. Wellicht was dit de taak van Jimmy Walters: beginnen met een zogenaamde psy-op. Maar misschien was hij ook wel gewoon te goeder trouw… In dat geval bracht hij anderen op een idee!

De volgende stap was, dat deze No Plane theorie steun kreeg uit een onverwachte hoek. We zagen reeds dat de uitstekende documentaire In Plane Site van Dave VonKleist begin 2006 werd uitgezonden op de TV in Australië en later ook Nieuw Zeeland. Australië werd de “bakermat” van een nieuwe documentaire, die in januari 2007 op internet verscheen. Ook daarin werd beweerd dat er geen vliegtuigen in het WTC waren gevlogen. Als we toch vliegtuigen zien, dan worden we door de media bedrogen. Zij hebben namelijk alle filmbeelden vervalst! Het vliegtuig kan ook nooit zomaar ineens in zijn geheel in het WTC verdwijnen. Het was daarom geen vliegtuig, maar een hologram.

Deze documentaire draagt de wonderlijke titel: An Octopus Down the Rabbithole. De Octopus staat voor een onbekende dreiging met vele armen of tentakels. Het konijnenhol is beeldspraak, ontleend aan Alice in Wonderland. Aldus suggereert de titel een groot gevaar, dat alleen met veel fantasie te ontmaskeren is. Men kan de titel echter ook anders interpreteren: een inktvis in een konijnenhol zal op den duur wel gaan stinken!

De anonieme maker Fred zou wonen in Australië. Zijn documentaire lijkt op het eerste gezicht amateuristisch, maar wie beter oplet, herkent de trucks. Geen enkele amateur zou op deze manier te werk gaan. De introductie is rommelig, de leugens van de regering komen in snel tempo voorbij. Er is geen gesproken commentaar, alles gaat met geschreven teksten. Reeds na 5 minuten zien we het vliegtuig inslaan in WTC 2 met daarover het woord: FAKE. Dan start de muziek, hard en nerveus, om ons af te leiden. Er razen geschreven teksten door het beeld, sommige zo snel als subliminale boodschappen. Ze worden pas leesbaar wanneer je het beeld stil zet. Vervolgens wordt gesuggereerd dat alles wat we op de TV hebben gezien, berust op fakery. Alle beelden zijn vervalst. De muziek leidt slechts de aandacht af en doet volstrekt niet ter zake, terwijl de suggestieve beelden elkaar in snel tempo afwisselen en de razendsnelle, vrijwel onleesbare teksten door het beeld lopen. Wie de film argeloos ondergaat, denkt na afloop verbijsterd: HELP! Er was geen vliegtuig!

An Octopus Down the Rabbithole duurt 34 minuten.

update 24 mei 2009: Deze krankzinnige propagandafilm is inmiddels overal van internet verwijderd.

Er verscheen ook een langere versie, voor de liefhebbers. De formule is hetzelfde, de boodschap ook, maar nu wordt die boodschap aangevuld met nog meer bewijzen. We zien de verklaring van wat waarschijnlijk een valse getuige is, waaruit de conclusie wordt getrokken dat alle getuigen liegen. We kunnen niets en niemand meer vertrouwen. De docu bevat veel verontrustende beelden, sommige daarvan zijn reëel, maar opnieuw is de conclusie: geen vliegtuigen. Alle beelden zijn vervalst, TV-Fakery. En de Twin Towers zijn vernietigd met een uiterst geheim nieuw wapen.

9/11 Octopus – New World Order duurt 1 uur en 33 minuten.

Deze onmogelijke complottheorie werd opgepikt door een aantal extreme waarheidszoekers, die hem ook nog eens zeer fanatiek gingen verkondigen. De eerste was Nico Haupt, die zich al snel ontpopte tot een plaag voor de waarheidsbeweging. Hij verscheen overal waar mensen samenkomen om de waarheid rond 11 september te verspreiden. Hier zien we hem in actie tegen demonstranten op Ground Zero.

Provocateur Attacks WeAreCHANGE duurt 10 minuten

We weten niet of Nico Haupt een betaalde provocateur is, of slechts een van hogerhand beschermde, bruikbare gek. Hij is echter wel het levende bewijs van de manier waarop men met een psy-op de waarheid kan verdraaien en daardoor tweespalt in een beweging kan zaaien. Het doet volgens mij namelijk volstrekt niet ter zake of er vliegtuigen in de Twin Towers zijn gevlogen, of missiles, of desnoods hologrammen en space beams.

Volgens de officiële complottheorie hebben 19 plofmoslims, gestuurd door Osama, vier Boeings gekaapt om daarmee de aanslagen te plegen. Deze officiële verklaring van de regering van de VS is in elk geval niet waar! En als de regering er om liegt, dan moet daar een reden voor zijn…

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

9 Reacties op “11 september en de inktvis in het konijnenhol”

 • Een leuk voorbeeld van een reactie van een No Plane aanhanger staat in dit comment onder mijn vorige post.

 • Schoonheidsfoutje: het is niet ‘Thruth’ maar ‘Truth’ in ‘Pilots for 911Truth’ en ‘911 Truth’. Kan dat nog verbeterd worden? – staat zo slordig.

 • Beste Rudolf Paul, dank je wel en het is verbeterd. Spelling is niet mijn sterkste kant. Maar wel leuk om te weten dat je nog meeleest! 😉

 • ko:

  We weten niet of Nico Haupt een betaalde provocateur is, of slechts een van hogerhand beschermde, bruikbare gek.

  Ik weet niet of mr. drs. BOU nu een betaalde provocateur is of slechts een van hogerhand beschermde, bruikbare gek… :))

  Een gesprek tussen Nico Haupt en Morgan Reynolds.
  http://blogger.webcoat.net/?p=41

  Waarom er sprake is van TV Fakery. De 5 hoofdargumenten.

  1. de vliegsnelheid afgeleid van de beelden is onmogelijk
  2. de manier waarop het vliegtuig het gebouw binnenvliegt is onmogelijk
  3. de natuurwetten worden overtreden door het vliegtuig bij de impact
  4. de inslagen en de explosies worden op dat moment niet door vliegtuigen veroorzaakt
  5. op andere punten blijken de verklaringen van de videomakers verzinsels te zijn en onmogelijkheden te bevatten

  Een discussie waarom er geen vliegtuigen werden gebruikt bij het WTC en waarom er in plaats daarvan TV-Fakery werd gebruikt.

  Killtown bij Jim Fetzer.
  http://blogger.webcoat.net/?p=40

  Andrew Heyward, the president of CBS News, verklaarde op 13 januari 2000 in de NYT dit over TV Fakery:
  http://blogger.webcoat.net/?p=43

 • Geus:

  Ik krijg dat Utube filmpje niet aan de gang. Hij download wel, maar wil niet afspelen, ook niet op Youtube zelf.

  In ieder geval, wat ik ook in een ander commentaar plaatste, ik heb genoeg aanwijzingen dat de Boeings op afstand bestuurd waren, de animatie verhalen zijn om het bewuste feit te verbergen. Ik had dit hier uitgelegd met bronverwijzingen;
  http://www.forum.geenflauwekul.nl/viewtopic.php?f=34&t=105

  @Ko
  Volgens mij is mr. drs. BOU geen desinformant. Ik ken deze auteur ook niet persoonlijk, maar ik vermoed op basis van bepaalde artikelen en reacties, dat mr. drs. BOU op eerlijke wijze tracht de bezoeker te informeren.

 • @ Ko: “Ik weet niet of mr. drs. BOU nu een betaalde provocateur is of slechts een van hogerhand beschermde, bruikbare gek… :))”

  Beste Ko, ik sta niet te vloeken en tieren, ik bijt ook niemand in zijn gezicht. Je bent welkom om hier on topic te reageren, maar nog één belediging en je vliegt er uit!

 • Beste Geus, bij mij doet hij het wel, maar het overkomt mij ook wel eens dat YouTube er na 1 seconde mee stopt. geen idee waaraan het ligt, maar het gaat vanzelf weer over. 😉

 • ko:

  “Beste Ko, ik sta niet te vloeken en tieren, ik bijt ook niemand in zijn gezicht. Je bent welkom om hier on topic te reageren, maar nog één belediging en je vliegt er uit!”

  Ik gebruik exact dezelfde woorden als jij gebruikt en dan heet het bij mij beledigen… :))

  Hoe noem je hetzelfde bij jou dan?

 • Ko, je reactie is off topic. Dat Nico Haupt zich òf gedraagt als een bewuste provocateur, òf als een compleet gestoorde aso, moge voor iedereen duidelijk zijn die even wil kijken naar die YouTube. Wat een onbeschoftheid! Wat een agressie! En de politie grijpt niet in…

  Je mag hier reageren, maar als je persoonlijk wordt en me zelfs gaat tergen, zoals nu, dan vlieg je er uit!

  Overigens bekijk ik ook de YouTubes die jij post, maar helaas vind ik de kwaliteit bedroevend! Dat jij op grond van dit materiaal je mening vormt, dat verbaast me. Maar je bent helaas niet de enige.

Laat een reactie achter

Recente reacties