Archief
Artikelen

Het idee dat er ooit een Messias zal komen, een Verlosser die alle boze mensen zal straffen, waarna de ware gelovigen nog lang en gelukkig leven, is van oorsprong Joods. Het geloof in de Messias lijkt ontstaan ten tijde van de Babylonische Ballingschap (587-539 v.Chr.). In en rond Babylon bevond zich toen een grote groep Joden, oftewel leden van de stam van Juda, in gevangenschap of slavernij. Zij droomden van een terugkeer naar Jeruzalem, van een hernieuwd koninkrijk en een machtige Joodse koning. Een belangrijk figuur uit die tijd was de profeet Daniël. Het boek over zijn leven en zijn visioenen stamt echter uit de tijd van de Makkabeeën, omstreeks 165 v.Chr. In het Bijbelboek Daniël speelt de komst van de Messias een grote rol.

Het geloof in het Laatste Oordeel, met de wederkomst van Christus, is van Christelijke makelij. De Christenen geloofden dat Jezus de langverwachte Messias was, maar vrijwel onmiddellijk na zijn dood gingen ze geloven in zijn herrijzenis en zijn hemelvaart. Het wachten was vervolgens op zijn wederkomst. Aan het einde van de 1e eeuw AD schreef Johannes zijn cryptische Openbaring. Op het concilie van Nicea in 325 AD werd dit boek toegevoegd aan de Bijbel en sindsdien behoort het Laatste Oordeel tot het gedachtegoed der Christenen.

De Islam is ontstaan vanuit de Joods-Christelijke traditie, in combinatie met Arabische gebruiken. Het hoeft dan ook niet te verbazen, dat ook in de Islam een geloof in het Einde der Tijden bestaat. Op dat moment zal de Mahdi naar de aarde komen, waarna de hele wereld Islamitisch zal worden. Een eeuwig tijdperk van vrede breekt dan aan. De Shi’iten geloven dat de Mahdi reeds is verschenen, maar hij houdt zich schuil. Ze noemen hem de Verborgen Imam of de 12e Imam. Volgens de Soennieten moet de Mahdi nog komen, al weten ze niet precies in welke vorm hij zal verschijnen.

Niet alleen de fundamentalistische Christenen, maar ook sommige Moslims geloven dat het Einde der Tijden nabij is. De volgende documentaire is vermoedelijk gemaakt door Shi’itische moslims, al weet ik dat niet zeker. Alle hedendaagse rampen en oorlogen worden bij elkaar opgeteld, om te bewijzen dat deze wereld spoedig zal eindigen, zoals Mohammed heeft voorspeld.

The End Times and the Mahdi duurt 41 minuten

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

24 Reacties op “Het Einde der Tijden in de Islam”

 • W. Post:

  ”Op dat moment zal de Mahdi naar de aarde komen, waarna de hele wereld Islamitisch zal worden. Een eeuwig tijdperk van vrede breekt dan aan.’

  God verhoede het… 😉 Maar goed, als ik die heftige animositeit tussen soenieten en shi’iten zo eens bekijk, zal er van die eeuwige vrede ook wel weinig terecht komen…

  Het ‘einde der tijden’ zal voor ons aardbewoners ooit wel eens komen. Maar als we verstandig met onze planeet omgaan, zal dit op z’n vroegst over enkele honderden miljoenen jaren zijn, wanneer onze zon uitdijt tot een rode reus en niet omdat een of andere randdebiel met baard en jurk terugkeert naar de aarde.

 • Beste W. Post, Hoewel je mijn stukjes leest en commentaar plaatst, heb ik niet het idee dat je de bijbehorende reportages ook bekijkt. Klopt dat?

  Zonder deze reportage zou ik niet hebben geweten dat ook in de Islam mensen zijn die geloven dat het einde der tijden nabij is. Ik heb het vandaag gevraagd aan drie Islamitische vriendinnen, twee Soennitische en een Shi’itische. Geen van de drie had ooit gehoord dat we nu in de Eindtijd zouden leven. Het blijkt een idee dat bij de Moslims veel minder aanslaat, dan bij de Christenen.

  Van een heftige animositeit tussen Shi’iten en Soennieten is ook al geen sprake. Volgens mij verwar je de mislukte politiek van de VS in Irak met de religie.

  Er is ook nog een andere mogelijkheid voor het ‘einde der tijden”. Dat is als een of andere randdebiel in de VS of Israël besluit om te gaan smijten met de atoombommen die deze landen wel degelijk hebben!

 • E-bee:

  Ik wist dat dit leefde onder moslims omdat Amahdinejad in toespraken gewag maakte van de Mahdi, waar ik daarvoor nog nooit van gehoord had. Toen bleek mij ook dat er nog stromingen in de Islam zijn die meer mystiek gericht waren. Dit heeft altijd wel mijn belangstelling. In ieder geval moet ik toch vaststellen dat het beeld van de Islam hier door de media bepaald wordt en er over het algemeen geen recht aan doet. Zo vraag ik me wel af of die Islamitische apocalyps niet geinspireerd is en of niet naar een behoefte is toegevoegd door Mohammed. Nogmaals, mijn visie is beperkt terzake.

 • ko:

  Gewoon eerst achterhalen waar al die onzin nu oorspronkelijk vandaan komt in die achterlijke geloven…

  Het evangelie van Isis – Lauri Franssen

  http://www.ama-terra.nl/index.php?page=boek.inc

  goed boeoeoek…. 🙂

  verplichte leesstof wat mij betreft

 • E-bee:

  Ah, weer een interpretatie. Zal dan ook wel achterlijk zijn.

 • E-bee, ik denk dat we twee dingen duidelijk moeten onderscheiden: het geloof dat er ooit een Laatste Oordeel zal komen en het geloof dat we NU in de Eindtijd leven.

  Dat er ook in de Islam een geloof in het Laatste Oordeel bestaat, verbaast me niet. De Islam is immers nauw verwant met Jodendom en Chrsitendom. Lees de Koran enje komt ze allemaal tegen: Abraham, Moses, Jesus… alleen hun namen worden op de klinkers anders gespeld: Ibrahim, Moesa, Isa… maar het oude alfabet kende geen klinkers.

  Dat we NU in de eindtijd leven, daarvan hadden mijn Moslim-vriendinnen nog nooit gehoord. Ik heb het hen gisteren gevraagd, maar het antwoord was: “Nee.” Ahmadinejad gelooft natuurlijk wel in de Mahdi, zoals een Rooms Katholiek in de Heilige Maagd Maria. Maar dat wil niet zeggen dat hij de Eindtijd verkondigt. Ik heb bij bovenstaande reportage eigenlijk veel vragen: wat is de achtergrond, wie zijn de makers, wat is hun agenda?

  Mijn Moslim-vriendinnen begonnen toen over 2012, ook dat is een Eindtijd-theorie! En deze is niet afkomstig van de “gelovigen”, maar van de New Age beweging. Er wordt wat gegoocheld met een Maya-kalender en zie daar: de wereld vergaat in 2012!

  @ Ko, In de eerste eeuwen na Christus was de verering van Isis een heftige concurrent van het Christendom. Als ik tijd heb, zal ik het boek eens lezen, maar helaas voorlopig even niet.

 • W. Post:

  Mevrouw, ik erken nederig dat ik niet altijd in staat ben de documentaires die u zorgvuldig voor ons uitkiest te bekijken. Ze duren vaak nogal lang en doorgaans geeft u de essentie ervan reeds goed weer in uw postings. Ik hoop echter dat het feit dat ik niet alle films bekijk niet betekent dat ik daarom niet mag reageren? Indien wel, dan zal ik mij voortaan onthouden van commentaar. Als de eindtijd overigens inhoudt dat iedereen moslim wordt, dan denk ik dat ik een primeur ga begaan: zelfmoord plegen in het ‘paradijs’. Dit in de hoop te worden verbannen naar de hel – waar ik méér vrijheid vermoed.

 • W.Post, als u de documentaires had bekeken, dan was het helder geweest. Dat eindtijd-gedoe is beslist niet uniek voor de Islam. Verder is de man die de documentaire inspreekt een Amerikaan. De meeste moslims geloven wel in de eindtijd, maar niet dat deze nabij is. Het zijn de Christenen in de VS, en nu dus ook een Islamiet uit dat land, plus de New Age beweging, die dit soort ideeën propageren.

  Misschien had mijn uitleg wat helderder kunnen zijn, maar plaats deze docu s.v.p. in de context waarin ik hem breng.

 • E-bee:

  Isis kent zelfs een oudere oorsprong dan Jezus/Isa, maar heeft daar niets mee van doen.
  Definitieve eindtijd is, op basis van eigen onderzoekingen, naar mijn mening absoluut niet aan de orde, de aarde draait nog wel een tijdje door en om precies te zijn, 440.00 jaar. Naast de Exodus en de Islam zijn er meer voorspellingen gedaan in betrouwbaardere geschriften en van een duizenden jaren oudere oorsprong. De Veda,s.
  Dit is wel de laatste van 4 fasen van deze scheppingsronde die 5000 jaar geleden is begonnen. Waarna er weer nieuwe scheppingsronde volgt met een eigen opdracht. In deze 4e periode zullen de koningen en bestuurders van het allerlaagste allooi zijn, wij zullen worden geregeerd door louter tirannen.
  Wat we nu te zien krijgen is in de geschiedenis al meermaals opgetekend. En waarvan ook de exodus getuigt. De kennis hierover in oude bibliotheken is door de opeenvolging van wrede heersers verdwenen. Dit is cruciaal blijkt nu. Het maakte het voor ingewijden mogelijk voorspellend te schrijven. Nu krijgen we weer te maken met dezelfde periodieke gebeurtenis die al zo treffend beschreven werd in de Exodus, maar volledig uit ons collectieve geheugen is gewist door die kennis in oude bibliotheken te vernietigen. Deze gebeurtenis vind dus peiodiek plaats en heeft te maken met een door zijn lange elliptische omloop merendeels van de tijd onzichtbare bruine dwerg, de uitgedoofde binaire zon van dit zonnestelsel. De ene keer gaat deze passage gepaard met poolverschuivingen de andere keer niet. Die tijd van die passage is nu. De opwarming heeft ook niets met de Aarde te maken, die vindt momenteel ook plaats op alle andere planeten in dit zonnestelsel. Deze binaire zon zal binnen ongeveer een jaar voor iedereen zichtbaar zijn.

 • Beste E-bee, je zegt: “de aarde draait nog wel een tijdje door en om precies te zijn, 440.00 jaar.” Maar waarop is dat jaartal gebaseerd? Op de Veda’s? Ik heb er een aantal gelezen, maar deze zijn cryptisch en multi-interpretabel. Ook daar kun je alle kanten mee uit.

  Wat die Bruine Dwerg betreft, ook deze wordt door de astronomen naar het rijk der fabelen verwezen, net als Niburu. Als er zo’n bruine dwerg zou zijn, dan zou baan van de zon een spiraal vormen. Dit zou blijken uit manier waarop de sterren bewegen. Men heeft niets van dat alles gevonden.

  Het probleem met die profetieën is: men gelooft er in, men zoekt een verklaring, men baseert zich op iets was er wel moet zijn, maar wat nog niet ontdekt is en zo voort.

  Maar goed, je zegt ook: “Deze binaire zon zal binnen ongeveer een jaar voor iedereen zichtbaar zijn.” Ik zou zeggen: Houd contact, dan weten we over een jaar wie er gelijk had. 😉

 • E-bee:

  De veda,s zijn enorm uitgestrekt, breed en onpeilbaar diep. Edoch in het Westen zijn vele goede beschouwingen uitgekomen, en niet van de minsten, zelfs Schopenhauer(The Upanishads, introduction). En filosoof A. Schlegel(Wisdom of the Ancient Indian) Interessant is History of Ancient Sanskrit Literature(Max Mueller) e.v.a. De beste introductie is echter nog steeds gewoon de Ramayana en de Mahabharata. De essentie van de veda,s, de Bagavad Gita “behelst” vooral het religieuze aspect.
  Volgens de Veda,s is een dag van Brahma opgedeeld in 1000 cycli van 4 yuga,s namelijk Satya Yuga, Treta-yuga, Dvapara-yuga en Kali-yuga. We zitten aan het begin van Kali-yuga. De nacht van Brahma idem dito. Kali bestuurt nu de Aarde in hun opvatting, volgens mij is dat ook te merken.

 • E-bee:

  Moet zijn: De Bhagavad Gita behelst vooral het persoonlijke religieuze aspect
  (o. m. in de vorm van bahkti yoga.)

 • Beste E-bee, de Baghavad Gita is prachtig. Wat een filosofische diepgang, wat een genot! Maar ik probeer alles te plaatsen in een historische context. Wat denk je van Arjuna als tijdgenoot van Jessaia?

  Dit soort analogieën interesseren me.

 • E-bee:

  Arjuna was actief in de Kuruksetra oorlog, het voordeel van de geschriften van de veda,s is dat eea vrij exact te dateren valt. Deze oorlog is uitgevochten in 3138BC, exact. Jessaia kan ik niets van zeggen.

 • @ E-bee, “3138 BC, exact”. Leg dat eens uit! Gaarne met bronnen.

  Want ik ben zeer geïnteresseerd in de chronologie, als ruggengraat van de geschiedenis.

 • E-bee:

  De geschiedenis die nog in het geheugen van de mensheid opkomt in mythen en de 1e geschreven geschiedenis, is in de regel niet eerder te traceren dan deze datering van de Mahabharata oorlog te Kuruksetra. Daarna ontstond het schrift doordat het geheugen van de mensen achteruitging als gevolg van het begin van Kali-yuga. Als de exodus en de daarin beschreven natuurrampen van toepassing zijn op de periodieke omloop van een hemellichaam, theoreties, dan zou die rond 3620 jaar terug moeten liggen.

 • E-bee:

  Talloze bronnen, maar deze baseert zich op de veda,s.

  Proof of Vedic Culture,s Global Existence, auteur Stephen Knapp.

 • E-bee:

  Voor deze Kuruksetra oorlog werd alles mondeling overgeleverd.
  Het geheugen van de mensen was nog fenomenaal.

  Deze bijzonderheid zal je niet veel helpen maar geeft je een idee van de ouderdom:
  In de Bhagavad Gita wordt uiteengezet dat de vedische kennis werd overgedragen aan Vivasan, die haar op zijn beurt weer overdroeg aan Manu, die haar op zijn beurt weer overdroeg aan zijn leerling en zoon, Koning Iksvaku, de toenmalige koning van de wereld. Deze huidige Manu heeft een levensduur van 305.300.000 jaar waarvan 120.400.000 jaar zijn verstreken. Zo oud is dus de Bhagavad Gita.

 • E-bee:

  Ik vind dat ook altijd wel een leuke puzzel, dat plaatsen in de tijd. We zijn het er in het algemeen wel over eens dat de ontwikkeling van het schrift te plaatsen valt rond 3000BC. Die stenen met de 10 geboden waren dus schrift, dus zou het aannemelijk zijn dat het max. 3000BC. heeft plaatsgehad. Theoretisch. Mijn vermoeden van de specifiek omschreven(!) gebeurtenissen gedurende de exodus, die slechts zijn te verklaren dan door de passage van een hemellichaam met grote aantrekkingskracht, is ca. 1600BC.

 • E-bee:

  Een ander ijkpunt voor een grote natuurlijke catastrophe is het vergaan van Dwaraka. Voor de kust van India zijn de restanten hiervan daadwerkelijk aangetroffen waarnaar sinds de jaren 60 van de vorige eeuw archaeologisch onderzoek is verricht en dit is dus geboekstaafd. Er zijn diverse officiele Indiase archaeologische sites op internet te raadplegen. Volgens de veda,s, waar later essenties, upanisads etc. uit zijn voortgekomen, zou het beschreven Dwaraka exact 3108 BC zijn vergaan en daarmee uiterlijk de vedische beschaving goeddeels zijn verdwenen. Dit is in overeenstemming met de koolstof dateringen van de artefacten, deze zijn zelfs ouder. Gezien uw dateringen van de exodus kan mijn eerdere vermoeden hieromtrent geen stand houden nader inziens. Maar in 3108BC heeft er dus wel aantoonbaar iets plaatsgevonden waarbij de zeespiegel plotseling een enorme sterke stijging heeft vertoond die heel erg lang niet was voorgekomen. Ik vind dat wel een goede mogelijkheid voor een datering van de zondvloed. Na de zondvloed maar voor de exodus had je dacht ik in het OT een reeks van profeten, ik ben dus niet bijbelvast, die zelfs nog reuzen bevochten. Dan krijg je de exodus en dan vind een zeer specifieke reeks van nauwkeurig beschreven gebeurtenissen plaats die ik heb bestudeerd en die slechts eenduidig zijn te verklaren, met name de oversteek van de Rode zee.

Laat een reactie achter