Archief
Artikelen

Apocalypse

Terwijl de Islam op dit moment regelmatig wordt veroordeeld als een achterlijke en agressieve religie, groeit tegelijkertijd in de VS het aantal mensen dat de Bijbel letterlijk neemt. In dat boek staan echter de meest vreselijke dingen. Het boek Jozua bevat in de hoofdstukken 5-12 het verslag van een weerzinwekkende genocide. De bewoners van Kanaän werden uitgeroeid door de Israëlieten, want zo had de Heer bevolen. Stad na stad werd veroverd en geen van de inwoners werd gespaard. Aldus veroverden de Israëlieten Kanaän: de inwoners roeiden ze tot de laatste man uit. Daarna werd het land verdeeld tussen de stammen van Israël.

Een nog gruwelijker verhaal staat in het laatste Bijbelboek: de Openbaring van Johannes. Het is een toekomstvisioen, dat zich volgens de fundamentalistische Christenen binnenkort zal voltrekken. Uiteraard zullen deze Christenen dan zelf worden gespaard, zij stijgen zonder een centje pijn ten hemel, waar zij voor eeuwig gelukkig zullen zijn in de aanwezigheid van God. Zij noemen dit: de Rapture, die deel uitmaakt van het Laatste Oordeel.

Voor de “ongelovigen” die op aarde achterblijven volgt echter de ene gruwel na de andere, plagen en rampen wisselen elkaar af. Een grote veldslag tussen Christenen en de Anti-Christ zal ten slotte plaats vinden op de vlakte bij Meggido, die in het boek Openbaringen Armageddon wordt genoemd. Die vlakte heeft in Bijbelse tijden wel vaker gediend als slagveld. Als ten slotte alle volgelingen van de Anti-Christ naar de hel zijn verdreven, daalt Christus neer op aarde en vanaf dat moment zal er alleen nog vrede en voorspoed heersen.

De mensen die in deze dwaze voorspelling geloven, begrijpen niet dat dit boek 2000 jaar geleden werd geschreven. Omdat zij zichzelf beschouwen als de rechtvaardigen die zullen worden gespaard, verlangen ze naar het Laatste Oordeel. Vanuit die visie willen ze de voorspelling zelfs zo snel mogelijk waar maken. Ook de huidige president van de VS behoort als “Born-Again Christian” tot deze groep van fundamentalistische godsdienstwaanzinnigen!

De volgende documentaire plaatst het boek Openbaring in zijn historische context: 2000 jaar geleden, ten tijde van Keizer Nero, op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk. Dan blijkt dat die voorspellingen volstrekt niet zijn bedoeld voor de huidige tijd. Op dit moment leiden ze echter wel tot het huidige tijdsgewricht. Om het Laatste Oordeel mogelijk te maken, zullen de Moslims namelijk moeten verdwijnen uit Israël! De hedendaagse anti-Islam politiek heeft daarom weinig te maken met de Islam, maar vloeit voort uit het fundamentalistische Christendom.

The Secret Bible: Apocalypse duurt 47 minuten

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

9 Reacties op “Het boek Openbaring in de Bijbel”

 • Geus:

  Als je de ballen begrijpt waar het over gaat, link dan gewoon die film en houd verder je mond. Door het lezen van dat artikel, heb ik geen zin meer om die film te bekijken.

  Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de waarheid achter de leugens, maar toch hier terechtkwamen, ik zal even uitleggen waar dit artikel over gaat;
  Het hele verhaal heeft NIETS met Christendom te maken, tenzij je vindt, dat Rooms Katholieken ook Christenen zijn. Als je meent dat Katholieken Christenen zijn, je kan verder ook geen verschil zien tussen lieden die de bijbel gebruiken om wijsheid op te doen (protestanten) en lieden die de Bijbel verbranden, Maarten Luther vervolgt hebben, Willem Tyndale verbrandt hebben voor het vertalen van kennis naar begrijpbare taal voor de mensen in Europa, de Rooms Katholieke Kerk, ja, dan kan je Christendom erbij halen.

  Aangezien bijna iedereen hier in Nederland dit doet, behalve Protestanten zelf lijkt mij, zullen we dat vuile woord maar overboord zetten.

  De Bijbel is een geschiedenis boek. Vooral het grootste eerste gedeelte van de Bijbel, is een geschiedenis van een gedeelte van de mensheid gedurende circa 5000 jaar geleden tot aan circa 2000 jaar geleden. Alleen al daarom is het een belangrijk literair boek, met veel kennis en menselijke ervaring, waarin de verschillende beschreven feiten overeenkomen met boeken van volkeren die ook in die tijd leefden, en ook konden schrijven. En aangezien dat Hebreeuwse volk kon schrijven, waarvan hier in Noord Europa niets is overgebleven uit die tijd, behalve wat Rune stenen, is de cultuur in de Bijbel een hoogstaander cultuur, als die van de analfabetische heidenen van Europa. Het analfabetisme is gestopt hier door Willem de Zwijger, toen dit land begon, waarbij voor het eerst iedereen leerde lezen en schrijven vanuit de Bijbels die destijds gedrukt werden. Deze Statenbijbel was bovendien de standaard voor de Nederlandse taal.

  Waarom de webmaster hier leugens tracht te verspreiden over de Bijbel, dat zal hoogstwaarschijnlijk zijn, omdat ie een agent is van de titel van deze website, wat deze agenten NWO noemen. NWO is een afkorting van New World Order, wat een vertaling is van de kerklatijnse tekst op de Amerikaanse Dollar; Novus Ordo Seclorum. De Dollar is beheert door de Federal Reserve bank, een van de banken van de Paus. Er zijn verschillende boeken geschreven over de popistische oorsprong van de Federale Reserve Bank, bekend daar van is de Rotchild bloedlijn. Volgens de Encyclopedia Brittanica is de Rotschild Familie de Bankier van het Vatikaan. Maar ook zonder deze informatie is gezien vanuit de geschiedenis van dit bank imperium het duidelijk voor de eerlijke onderzoeker, dat de Rotschild bank een bank is van het Vatikaan. De Rotschild’s begonnen met een Joodse bank in London in een tijd dat Rooms Katholicisme terecht verboden was in Brittanië. Nu dan is Tony Blair Rooms Katholiek. Net als deze webmaster, of auteur van dit artikel, want ieder weldenkend mens ziet dat dit een rij suggestieve leugens zijn.

  De werkelijk betekenis van NWO is Contrareformatie.
  Mijn commentaar is dus werkelijke NWO-info.
  Reformatie is wat ik zojuist beschreven had als, de analfabetische Nederlanders die leerden lezen en schrijven uit de Bijbel.
  Overigens, Maarten Luther was niet de eerste die geschiedenisboeken ging vertalen voor een hoogstaander cultuur. In Haarlem waren al Bijbels in de 15de Eeuw, Maarten Luther is uit de 16de eeuw.

  Er zijn veel bijbels beschikbaar op internet, dankzij moedige 2500000 Nederlanders die, vaak op afschuwelijke wijze, vermoord werden in Nederland door de Bloedraad van Hertog Alva. Omdat ze een bijbel in huis hadden of lazen of er uit lieten citeren in de Hagepreken. 100 Jaar Hagepreken voor tachtig jaren vrijheid. Als de corrputie stopt, krijg je vanzelf een Gouden Eeuw. Zelfs als het Oorlog is.

 • E-bee:

  Persoonlijk denk ik dat in de kern Jezus de belangrijkste religieuze persoon was in DIE periode en de bijbel in aanvang een bundeling van geschriften. Hoger dan een profeet sla ik hem niet aan want als zodanidg waren Mohammed en Jezus duizenden jaren geleden al voorspeld in de Veda,s. Maar naar mijn mening is er vanaf de 4e tot de 6e eeuw enorm veel in verschreven en gewijzigd. Mogelijk zelfs naar een plot toe wat nu gebruikt wordt. Verder kun je daar net als bij de Ilias wel degelijk gevolgtrekkingen uit maken voor de geschiedenis maar letterlijk nemen is niet verstandig. Overigens ben ik van mening dat die Jezus een Vedische achtergrond had maar dat zult u wel niet met mij eens zijn, hij praate vaak verholen over reincarnatie en ik herken gebruiken uit die cultuur die hij toepaste. Over die tijdsperiode kan ik niets zeggen maar 5000 jaar is min of meer aan te nemen daar in die periode de Aardse natuur een gewelddadig toneel was en dit past in het scenario.
  Nu blijkt dat u hier wat van weet, wil ik wel eeens wat vragen.
  Bent u met mij eens dat de Paus een sinistere satanist is?

 • Beste Geus,

  Je schrijft: “Waarom de webmaster hier leugens tracht te verspreiden over de Bijbel…” Staat er in mijn stukje ook maar iets dat niet waar is? Of neem je me kwalijk dat er over de Bijbel nog zoveel meer te vertellen valt?

  Het is jammer dat je de reportage niet wil bekijken, want deze is echt verhelderend! En de titel NWO-INFO heb ik niet zelf verzonnen. Ik heb dit blog overgenomen van een vriend en de titel dekt daarom de lading niet. Ik zou het blog graag anders noemen, maar ik kan helaas niet programmeren. Daarom laten we het maar zo…

  Het gaat me nu om het volgende: Er bestaat vooral in de VS een groeiende groep Christenen die geloven dat de Bijbel het woord van God is. Zelf zie ik de Bijbel liever als een verzameling geschriften met een historische grondslag, geschreven door mensen met een eigen religie: het geloof in Jhwh. Het Nieuwe Testament is daarbij een ander verhaal. Maar het Nieuwe Testament is wel gebaseerd op het Oude Testament, ze moeten worden gelezen in hun samenhang.

  Vanuit die optiek vermoed ik dat de genocide in het boek Jozua min of meer waar gebeurd is, maar omdat ik niet geloof in Jhwh, zie ik dit niet als een recept voor toekomstig handelen. Hedendaagse Zionisten en fundamentalistische Christenen menen echter van wel. De Joden zouden recht hebben op het land van Israël, omdat Jhwh (= god) hen dat land heeft beloofd. De inwoners mag men uitroeien!

  Er staan in de Bijbel nog meer dingen die in mijn ogen geen recept zijn voor ethisch handelen, maar in het denken van de Christen-fundamentalisten speelt het boek Openbaringen een grote rol. Die Christen-fundamentalisten zijn overigens geen Rooms Katholieken, maar Amerikaanse protestanten.

  Mijn bijdrage van vandaag zal gaan over deze fundamentalistische protestanten. Zij geloven in het Laatste Oordeel en handelen daar ook naar. Om deze reportage beter te begrijpen, zou men eigenlijk eerst de bovenstaande reportage moeten bekijken. Het is in mijn ogen een goede analyse van het boek Apocalyps.

 • @ E-bee: “Bent u met mij eens dat de Paus een sinistere satanist is?”

  De Paus staat aan het hoofd van een gigantische institutie met een ideologie die uitgaat van totaal achterhaalde premissen. Sinister vind ik Ratzinger inderdaad, maar ik geloof niet in satanisme. Volgens mij geloven de katholieken wel in de satan, maar dat maakt hen nog niet tot satanisten. Het maakt hen echter wel tot seksuele sadisten. En dat is erg genoeg! Zie: http://www.nwo-info.nl/2008/02/17/seksuele-misdaden-en-het-vaticaan/

 • W. Post:

  Sterke repliek, mevrouw. Als u dit niet had geschreven, had ik zelf wel iets in die geest geproduceerd. De reactie van de heer Geus toont maar weer eens aan dat aan (nagenoeg) alle gelovigen een schroefje los zit – en zeker aan de fanatiekelingen onder hen. Het maakt niet uit of ze in god geloven, in allah, in jaweh, in het internationale socialisme, het milieu of whatever. Ik prijs me gelukkig in een land te wonen waar de religie nog slechts een marginale rol speelt. Des te meer verontrusten mij de opkomst van de islam (sodemieter toch op met die krankzinnige voorschriften en gebruiken!) en dit christengriezelkabinet, met godsdienstwaanzinnigen als Balkenende, Rouvoet, Donner, Hirsch Ballin en Van der Hoeven (‘creationisme op scholen doceren moet kunnen’) in de gelederen. En de enige minister in wie ik vertrouwen had, Ronald Plasterk, neemt hier helaas geen afstand van. Hij ontpopt zich steeds meer als een malle ijdeltuit (die hoeden…) die meer gehecht is aan macht en roem, dan aan intellect.

 • E-bee:

  @mr. drs. Bou.
  Dank u voor uw antwoord al had ik gehoopt dat ook de Geus hierop vanuit zijn visie had willen reageren, de naam is waarlijk niet gering die hij voert!
  Ik heb toch al betrouwbare dossiers aangetroffen terzake van zelfs in het Vaticaan uitgevoerde rituelen van pedofiel misbruik en offering door een verklarend ingewijd meisje/jonge vrouw. Verder moet u eens heel goed naar dat merkwaardige gebogen kruis kijken wat de paus hanteert en die obelisk met Amon is ook niet te miskennen, midden op het St Pietersplein, er is een speciale handleiding hoe om te gaan met meldingen van pedofiel misbruik door priesters etc etc. en de aantallen zijn enorm. Verder zijn zij de handlangers van de illuminati en niet te beroerd slachtoffers te beroven en de berovers te helpen. Ik dacht, laat ik het een kenner vragen. Dan weet ik het zekerder.
  @Ah, mijnheer W. Post.
  Het is een vooringenomenheid iedereen die verondersteld wordt gelovig te zijn af te doen als zijnde met een schroefje los, het is slechts uw projectie van afkeer van gelovigen. Die Islam is eigenlijk een marktverschuiving. Die neemt dus de ruimte in die is ontstaan…eigenlijk gelooft u nergens in maar dat enige waar u nog wel in geloofde stelde u teleur, Ronald Plasterk. Vergissen is menselijk…

 • Geus:

  @mr. drs. BOU
  Ik heb nu het eerste gedeelte (circa 20 seconden) van de film bekeken, wat me opnieuw een reden gaf, dat ik geen zin heb mijzelf te laten hersenspoelen met die Rooms Katholieke propaganda. Ik raad iedereen aan het boek zelf te lezen en zo uw eigen conclusies op te maken.
  http://www.coas.com/bijbel/op1.htm
  De nederlandse taal had deze vertaling als standaard. Ik heb nog niet gecontroleerd of deze vertaling correct is, maar in de noten had ik al leugens gevonden. Het woord “kerk”komt namelijk in de Bijbel niet voor. Dat woord is er in geplaatst door de Contrareformatie.

  Geografic of NOS, ik ben geen fan van leugens. Misschien later. Maar u kan dan van mij wel een hele verhandeling gaan verwachten als ik die propaganda te analyseren.
  HO

 • Beste Geus, Rouvoet is niet katholiek, maar zwaar gereformeerd.
  De Paus verbrandt ook geen Bijbels. Uw lange reactie is niet alleen in alle opzichten off topic, maar staat ook vol onzin. Vandaar dat ik hem heb verwijderd. In mijn artikel had ik reeds een link geplaatst naar het boek Openbaring. De Statenvertaling staat hier.

  De bovenstaande documentaire komt ook niet uit de Roomse hoek, hij is zelfs niet bijzonder Christelijk geïnspireerd. Van Rooms Katholieke propaganda is dan ook geen sprake. Als we de huidige hysterie rond de Eindtijd willen begrijpen, dan is het belangrijk om te weten wat in het boek Openbaring staat en hoe dit boek in de Bijbel terecht is gekomen. Als u na 20 seconden al bent afgehaakt, waarop baseert u dan uw veroordeling?

  Overigens heb ik uw andere uitingen van papenhaat eveneens verwijderd. De 80-jarige oorlog is namelijk voorbij!

 • freedomfighter:

  hey
  het filmpje
  het lijkt alsof je een derde wereldoorlog kunt verwachten met atoombommen
  het lijkt alsof de mizerie in de wereld komt door satan
  wel hier komt mijn versie
  de bijbel staat vol leugens
  en hoe komt dat?
  door kwaadaardige engelen.
  die hebben in de gespreken die gevoert wierden met god hun snater er tussen geslaan.
  en als je het volgens het joodse religie bekijkt
  dan moesten die zogenaamde kwaadaardige engelen dat doen van god
  want satan is niet kwaadaardig volgens het joodse religie
  daarintegen hij is dienaar van god
  volgens mij kan je niet steunen op de bijbel en moet je zelf uitzoeken wie god is
  en zit er een schroefje los bij mij
  Ja!
  ik zit in het psyhiatrische zieken huis
  ik hoor stemmen die er niet zijn
  ik zie dingen die er niet zijn(engelen enzovoort)
  ben ik daarom minder correct over de bijbel dan een normaal mens
  waarschijnlijk zijn zij blinder dan ik want zij vertrouwen op de bijbel blindelings
  wat ook al niet goed is
  je moet je toch vragen stellen bij iets wat je leest?
  ik lees geen reacties dus je denkt ervan wat je wilt .
  grts

Laat een reactie achter