Selecteer een pagina

Archieven

Micha Kat en de e-mails van Wedzinga

kat email

Hoewel het lijkt alsof Micha Kat alleen nog Lippens en Fortis belaagt, is de jacht op Demmink allerminst gestaakt. Op Klokkenluider staan nu reeds 35 artikelen over deze affaire. Verhelderend is het overzicht dat Kat bijhoudt van de perikelen rond Joris D. Daarin ontbreekt echter de uitzending van NOVA op 15 juli 1998 over de kinderporno in Zandvoort. Misschien achtte Kat dat niet relevant, maar deze zaak gaf aanleiding tot het Rolodex-onderzoek, terwijl de porno in de doofpot werd gestopt. Binnenkort kan er trouwens weer een feit aan het overzicht worden toegevoegd: het Hof Amsterdam zal in september besluiten of het OM op grond van de aangifte van Baybasin moet overgaan tot vervolging van Joris D. Het klaagschrift (pdf) inzake het niet vervolgen van Joris D. hebben we reeds in juni besproken.

Op 12 juni vroeg Kat zich af, hoe het mogelijk was dat Joris D. ooit zo omhoog kon vallen. Bij deze een samenvatting:

Primo: bij de benoeming van Demmink heeft de AIVD maar liefst 40 meldingen onderzocht over de seksuele escapades van Demmink (bron: de Runderkamp-papers) maar gaf uiteindelijk zonder blikken of blozen een verklaring af van geen bezwaar (persbericht Justitie via De Telegraaf). Secundo: eerder was een benoeming aan de orde van Demmink als SG op Defensie, het ministerie waar hij eerder werkzaam was (tot 1982) maar die benoeming werd tegengehouden door de MIVD (De Telegraaf). Wie was na de val van het kabinet Kok-II die zomer (over Srebrenica), enkele maanden voor de benoeming van Demmink, juist minister van Justitie geworden in het kabinet Balkenende-I? Piet Hein Donner. Maar hier is natuurlijk veel meer aan de hand! Donner is door Demmink gechanteerd. We begrijpen nu in elk geval wel waarom Donner zo hysterisch reageerde toen Demmink eind 2003 tegen de lamp liep in het Eindhovense Anne Frank-plantsoen.

Hoewel deze redenering gedeeltelijk lijkt te berusten op vermoedens, is hij niet gespeend van logica. Net als in België bestaat er ook in Nederland een netwerk van mensen die zich chantabel hebben gemaakt door hun bizarre seksuele gedrag. Op 19 juni bracht Kat dat netwerk al gedeeltelijk in beeld. Een belangrijke spil was Frits Salomonson, andere spelers zijn Hans Holthuis, Job de Ruiter en uiteraard Joris D. Mogelijke kandidaten: Ed Nijpels, Jan Wolter Wabeke, Oscar Hammerstein (zakenpartner van Salomonson), Joost Tonino, Fokke Fernhout, professor Van Rhoon en Ed van Thijn.

Op 3 augustus schreef Kat een artikel over Ed Nijpels, destijds burgemeester van Breda. Ook dat vat ik even samen:

Rond Nijpels heeft altijd een merkwaardig geurtje gehangen van seksuele perversiteit en dat lijkt niet ten onrechte. Het artikel Linksgestrickt meldt dat Nijpels ‘een relatie’ onderhield met mr. Frits Salomonson. Daarnaast deden macabere geruchten de ronde dat Nijpels met zijn seksuele escapades werd gechanteerd, met name door oud-Telegraafjournalist Jaap Metz die via deze chantage zelfs enige maanden in de Tweede Kamer belandde ook al had -ook hij- een besmet verleden. Na een zegetocht door politiek Den Haag vertrok Nijpels begin 1990 naar Breda om burgemeester te worden wat hij tot medio 1995 zou blijven. In een gelegenheid die ‘Club Paradise‘ heette en die onder leiding stond van de travestiet Leonne Zeegers, liet Nijpels zich volgens de tipgever ‘afrossen in een purperen jurkje’.

Er volgt dan een horror-story over snuff-films die indertijd zouden zijn verspreid vanuit Breda, waarbij ten slotte Jan Wolter Wabeke opduikt als hoofdofficier.

Op 20 augustus noemde Kat zijn bron voor het pikante verhaal over Ed Nijpels. De tipgever bleek de Rammende Rechter, meester Wicher Wedzinga, voormalig universitair docent strafrecht in Groningen en Amsterdam, voormalig raadsheer bij het Hof van Leeuwarden. Micha Kat publiceerde twee van zijn e-mails, maar Wedzinga was daar niet blij mee, aangezien hij voor deze plaatsing geen toestemming had verleend. Volgens Kat had hij echter evenmin om geheimhouding gevraagd en tot op heden is het artikel niet verwijderd. Opvallend is daarbij, dat geen van de genoemde personen op het artikel heeft gereageerd. Alleen al daarom mogen we vermoeden dat het waar is, maar Wedzinga heeft ook geen belang bij laster of smaad.

In de eerste e-mail staat:

In Breda zat (zit) een SM-huis dat zich siert met de naam “club paradise”. Het wordt gerund door een soort Japanse Sumoworstelares (vroeger: worstelaar) met de naam Leonne Zeegers. Zij ontving daar allemaal hotemetoten, w.o. Demmink, Donner, Hirsch Ballin, Nijpels (in purperen jurkje) en schijnt in het bezit te zijn van compromitterende foto’s van deze schuinsmarcheerders. Ik ben daar een keer met iemand geweest om haar (vroeger dus “hem”) te helpen in een juridische procedure. Mevrouw Zeegers is moeilijk of niet los te weken van de foto’s, maar mogelijk biedt het toch een aanknopingspunt. Ook rechters en officieren schijnen deze locatie menigmaal gefrequenteerd te hebben, maar het bezoek van Donner en Hirsch Ballin is natuurlijk wel erg pikant.

De tweede mail voegt er aan toe:

Zeegers heeft foto’s, zeer compromitterende foto’s. Want de ultieme kick voor deze mensen is kennelijk zich in de meest genante pose op de foto te laten nemen door de meester(es). Dan geef je je pas echt over aan hem/haar. Alles heeft met macht te maken, macht waarmee ze zelf kennelijk niet overweg kunnen.
Ik heb van Zeegers begrepen dat met name Nijpels bang is. Zijn advocaat heeft haar, zo zei zij, onder druk gezet. Tja, valt ook niet mee voor Edje. Zelfs destijds verantwoordelijk als burgemeester voor de openbare orde en goede zeden en dan ’s nachts in purperen jurkje zich laten afranselen in club paradise. Ook Donner, Hirsch Ballin en, last but not least, Demmink kwamen er af en toe buurten, zo verzekerde mevrouw (vroeger meneer) Zeegers mij.
Ze is bang en heeft de foto’s in een kluis bij een notaris gedeponeerd, beweert ze. Ondertussen heeft ze om de haverklap bonje met de politie en moet ze de club sluiten. Misschien dat geld nu wel een factor van belang is. Dat zich onder de clientèle ook veel juristen (rechters, officieren etc.) bevonden (welke zei ze niet) zal je niet verbazen.

Inmiddels is SM-Paradise gesloten, getuige een reactie van Leonne Zeegers op dit artikel, maar er bestaan nog andere clubs voor SM-seks. Dat is op zich niet verboden, maar als burgemeesters, rechters, officieren van justitie, ministers en topambtenaren zich chantabel maken, hoeveel vertrouwen kunnen we dan nog hebben in hun beleid? Zowel Donner als Hirsch Ballin houden Joris D. de hand boven het hoofd. Chantage zou verklaren waarom Joris D. niet wordt vervolgd. En intussen reageren deze heren hun onbehagen af op Baybasin, die nu alwéér in isolatie gevangen zit. Wat een sadisme!

Eind jaren ’80 moest alles mogen, ook SM was geaccepteerd. Alleen de necrofielen hadden nog reden tot klagen. Necrofilie was taboe!

Koot en Bie: Het laatste Taboe duurt 5 minuten

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

11 Reacties

 1. Rode draad

  Hierbij een gedeelte uit het artikel, de val van een privé-detective in Vrij Nederland, week 24 2008. Ook Michel Kraaij lijkt me een slachtoffer van Demmink en c.s..
  ‘Er zit heel veel kennis in zijn hoofd’, merkte hoofdavocaat-generaal M.A.A. van Capelle over Kraaij op. Dat citaat hield Kraaij ’s nachts uit de slaap, want wat beoogde de magistraat met zijn bewering duidelijk te maken? Dat Kraaij teveel wist en daardoor gevaar liep? De zes maanden opsluiting in het Huis van Bewaring vielen hem zwaar. Doordat hij netjes formuleerde en gestreken overhemden droeg, gingen mede-gedetineerden ervan uit dat hij wel een politie-informant zou zijn. Op zijn beurt meende hij dat hij door verklikkers werd omringd. Rare dingen gebeurden er. ‘Ze hebben Fons Spooren opgepakt, maar dat is een afleidingsmanoeuvre’, zei bijvoorbeeld een gestrafte tegen hem, maar hoe kon die man weten dat Kraaij kort tevoren in opdracht van het weekblad Panorama onderzoek naar de van pedofiele contacten verdachte trainer van PSV had verricht? De televisierubriek Nova suggereerde later dat de arrestatie deel uitmaakte van een justitiële actie tegen een omvangrijk pedo-netwerk waar een topambtenaar van het ministerie van Justitie toe zou behoren. Harde bewijzen werden niet geleverd, maar het is geen wonder dat de affaire Kraaij sterkte in zijn achterdocht. Temeer Panorama opdrachtgever bij Goderie van Groen BV was en willens en wetens door justitie buiten schot is gehouden. Het OM heeft nimmer aktie naar haar ondernomen nadat er een apart PV over Goderie van Groen BV in mijn strafdossier is opgesteld waarover ik uitvoerig heb verklaard. Bovendien is zij al in 1999 al eens onderwerp van onderzoek geweest van het CBP.

  Antwoord
 2. Jasper

  Herman Tjeenk Willink zou ook tot dit clubje behoren…………

  Antwoord
 3. mr. drs. BOU

  Beste Rode Draad, bedankt voor je post en ik vond het eerst wat cryptisch, maar Michel Kraaij is de man die werd veroordeeld voor het aanleveren van persoonsgegevens aan o.a. PR de Vries.
  En Goderie van Groen is een juridisch adviesbedrijf.
  Zo komen we stukje bij beetje weer wat meer aan de weet! 😉

  Beste Jasper, kun je mij een bron geven? Zo niet, dan is het namelijk laster…

  Antwoord
 4. Jasper

  Beste mr. drs. Bou,

  Het kan geen laster of smaad zijn want het is een andere Herman Tjeen Willink.

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Beste Geus, bedankt voor de linkdump, maar op NWO-INFO staat reeds een reportage over het seksueel misbruik binnen de RK-kerk. Misschien had u die link beter daar kunnen dumpen, want dat zou daar wel on topic zijn. Nu zal ik hem daar zelf plaatsten, maar ik kan u slechts verzoeken om in het vervolg eerst even rond te kijken, voor u een dergelijke reactie achter laat.

  Overigens vraag ik me af of u hier ooit nog terug zult komen om mijn reactie te lezen.

  Antwoord
 6. tess

  Klopt het dat het weblog Klokkenluider on line niet bereikbaar is? Weet iemand waarom?

  Antwoord
 7. Pierre Lebon

  Klokkenluideronline idd onvindbaar. Krijg volgende tekst:

  Error establishing a database connection
  This either means that the username and password information in your wp-config.php file is incorrect or we can’t contact the database server at localhost. This could mean your host’s database server is down.

  Are you sure you have the correct username and password?
  Are you sure that you have typed the correct hostname?
  Are you sure that the database server is running?
  If you’re unsure what these terms mean you should probably contact your host. If you still need help you can always visit the WordPress Support Forums.

  Antwoord
 8. tess

  Hij is er weer … goddank!

  Antwoord
 9. mr. drs. BOU

  Geen paniek, Tess. Soms is de server overbelast. 😉

  Antwoord
 10. Geus

  @Mr. drs. BOU
  Hier ben ik weer. Ik zal mij zo direct begeven naar de bewuste reportage. Bedankt voor de link.

  De reden dat ik die link plaatste, is omdat ik doorgaans in een artikel als dit hier verbanden zie en zoek naar de Contrareformatie, hoe absurd dit ook moge klinken voor lieden buiten mijn bagage. Het purperen rokje van Ed Nijpels, dezelfde die de Blauwe Aanslag heeft ontruimt, daarin zoek ik dan een verband met bepaalde lieden die een purperen rok dragen voor hun beroep. Bisschoppen dragen ook een purperen rok, daarom leek mij de link wel passend. Misschien is dat vergezocht.

  De realiteit van een artikel als dit, komt op mij over als Opus Dei ascese, die wat uit de hand is gelopen. Opus Dei is namelijk niet Celibatair, ik kan me voorstellen dat dergelijke lieden hun zweep gaarne door een ander laten bedienen. Zeker met de bedragen die dergelijk lieden binnenhalen met Heilige Inquisitie.

  Opus Dei is een Geheime dienst, ten dienste van een bepaald soort van buitenlanders. Opus Dei is vele malen strenger in geheimhouding als bijvoorbeeld Vrijmetselarij of de Franciscanen Orde, dus alle aanwijzingen in die richting kunnen belangrijke feiten opleveren voor een breder onderzoek. Mijn gerechtelijke ingang is hier, dat aantonen van hoogverraad een interessante ingang kan zijn voor eventuele vervolging van deze misdadigers.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

negentien + 5 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën