Archief
Artikelen

demonstratie Iran

Dit is géén foto van Iraanse vrouwen, maar van een demonstratie in de Nederlandse regen, tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Die onderdrukking is reëel, maar het probleem ligt niet eenvoudig. Enerzijds kent Iran een traditie van invloedrijke vrouwen, anderzijds is het al sinds de 7e eeuw een Islamitisch land. De zwarte sluier blijkt ook allerminst de traditionele Iraanse dracht! De volgende foto-collage van vrouwen door de eeuwen heen in Iran duurt 10 minuten.

Tijdens het bewind van de Pahlavi’s werden de rechten van vrouwen op een westerse leest geschoeid, in een land dat al 12 eeuwen Islamitisch was. Die rechten golden echter slechts voor de vrouwen en dochters van rijke mensen in de grote steden. Op het platteland heersten nog de strenge Islamitische zeden. De culturele kloof tussen stad en platteland werd steeds groter. Na de Islamitische Revolutie werden de rechten van vrouwen teruggebracht tot wat de ayatollahs zagen als de wil van God: de sharia die wordt ontleend aan de Koran. Vrouwen mogen echter wel werken. Daarbij vallen vooral de kledingvoorschriften op, wat soms leidt tot belachelijke taferelen. Deze dames doen examen voor het beroep van politieagent:

Maar de sharia gaat verder: een man mag met vier vrouwen trouwen en daarnaast nog tijdelijke huwelijke sluiten, terwijl van de vrouwen een absolute kuisheid wordt vereist. Overspel en seks buiten het huwelijk worden bestraft met zweepslagen of zelfs steniging. Een man kan zijn vrouw verstoten, maar een vrouw kan geen echtscheiding aanvragen. De getuigenis van een vrouw geldt als half zoveel waard als die van een man en ook haar leven is slechts half zoveel waard als dat van een man. Een getrouwde vrouw heeft de toestemming van haar man nodig voor alles wat ze doet, terwijl na een echtscheiding het ouderlijk gezag automatisch naar de vader gaat. En een meisje kan worden uitgehuwelijkt vanaf haar zevende jaar. Dergelijke wetten zijn barbaars!

Intussen vechten de vrouwen in Iran voor het herstel van hun rechten. Ze hebben wel kiesrecht, daarom hopen ze op de juiste politicus. Ook gaan ze allemaal naar school en veel meisjes hopen door een goede opleiding een beter leven en meer vrijheid te krijgen. In 2007 studeerden er aan de Iraanse universiteiten meer vrouwen dan mannen! Ook heeft Iran een actieve vrouwenbeweging, maar toen zij vorig jaar op 8 maart vreedzaam wilden demonstreren, werden de leidsters gearresteerd. Deze BBC-reportage duurt 10 minuten.

Het is nog lang niet alles koek en ei, daarom voert Amnesty International op dit moment een schrijfactie voor de vrouwen in Iran. Maar ook in Saoedi Arabië worden meisjes uitgehuwelijkt tegen hun wil. Het probleem is dus niet specifiek voor Iran.

Het volgende filmpje kan ik niet verstaan, maar wel een beetje begrijpen. Het is afkomstig van de Iraanse TV. Er wordt op straat een vrouw tot bloedens toe geslagen omdat ze geen hoofddoek draagt en de kuis gesluierde nieuws-presentatrice is het daar niet mee eens!

Ook deze jonge vrouw loopt zonder hoofddoek op straat, maar als de vrouwelijke agente van de zedenpolitie haar wil bekeuren, dan wordt ze toch kwaad!

Onzedelijkheid wordt in elk geval bestraft met zweepslagen, maar soms zelfs met de doodstraf, soms door ophanging, maar ook wel door steniging. Naast moord en drugssmokkel is ook seks buiten het huwelijk een halsmisdaad. Uiteraard staat op homoseksualiteit dan ook de doodstraf, het is immers seks buiten het huwelijk! Iran heeft de International Convention on Civil and Political Rights ondertekend en daarbij verklaard dat er geen mensen van 18 jaar of jonger worden geëxecuteerd. Maar de Islamitische rechtbanken houden zich niet aan de besluiten van het parlement. Tussen 1990 en 2007 werden er in Iran minstens 24 kinderen geëxecuteerd wegens zedenmisdrijven.

Op 15 augustus 2004 werd Atefah Sahaaleh uit het stadje Neka in het noorden van Iran ter dood veroordeeld en in het openbaar opgehangen wegens “misdaden tegen de kuisheid.” Ze werd beschuldigd van overspel en men zei dat ze 22 jaar was. Ze was echter pas 16 jaar en ongehuwd. Ze had een relatie met een veel oudere man die haar verkrachtte, maar ook de rest van haar leven bestond uit verwaarlozing, kommer en kwel. In 2004, het jaar waarin ze stierf, werden minstens 159 mensen geëxecuteerd op grond van de Islamitische Sharia.

Ook op de Iraanse TV werd schande gesproken van de executie van Atefah!

Execution of a Teenage Girl in Iran is een documentaire uit 2005 van de BBC, samen met France 3. Uit de reconstructie blijkt dat er vele vormen van seksueel misbruik meespelen. Als een meisje wordt verkracht, dan wordt zij schuldig verklaard. Nog altijd zitten er vrouwen in de dodencel wegens dergelijke “misdaden”. Sindsdien staat Atefah symbool voor de strijd tegen deze barbaarse zedenwet.

Execution of a Teenage Girl in Iran duurt 48 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter