Archief
Artikelen

Persepolis was ooit de hoofdstad van het Perzische Rijk dat zich omstreeks 500 v.Chr. uitstrekte tot Egypte en Turkije, Pakistan en Zuid Rusland. De stad heette eigenlijk Parsa, maar de Grieken noemden het Persepolis. Parsa was de hoofdstad van Iran, maar de stad was zo beroemd, dat men in het buitenland niet sprak van Iran, maar van Perzië.

De koningen van het Perzische Rijk stonden bekend om hun nobele bewind, hun wijsheid en menslievendheid. Toen koning Cyrus de Grote in 538 v.Chr. het Nieuw-Babylonische Rijk veroverde, liet hij de Joodse ballingen van Babylon terugkeren naar Jerusalem. In de Bijbel wordt deze koning Kores genoemd. Maar ook de ander koningen uit de dynastie der Achaemeniden stonden bekend als wijze en tolerante heersers. De heersende religie was het Zoroastrisme, een leer waarin de mensen bewust moeten kiezen voor goede daden. Zij zijn dus niet onderworpen aan de goden, maar zij hebben een vrije wil. De hoge Perzische beschaving berustte ook niet op slavernij, maar op loon naar werken. En de relaties met de omringende landen werden onderhouden door het uitwisselen van geschenken. De rijkdom was niet gebaseerd op roof, maar op ruilhandel.

Persepolis werd rond 330 v. Chr. verwoest door Alexander de Grote. Zijn legers plunderden de stad en staken de paleizen in brand. Daarna verdwenen de ruïnes onder zandduinen, waar ze tot in de moderne tijd niet verder zijn aangetast door erosie. Deze ruïnes zijn vanaf 1930 opgegraven door het Oriental Institute en in 1979 werden ze door Unesco uitgeroepen tot Wereld Erfgoed. Op grond van deze ruïnes hebben de Iraanse archeologen een virtuele reconstructie gemaakt van de stad ten tijde van de Perzische koningen.

We gaan even 2.500 jaar terug in de tijd. Deze prachtige Iraanse documentaire is vertaald in het Engels. Enjoy!

Persepolis Recreated duurt ongeveer 45 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

15 Reacties op “Persepolis, de antieke hoofdstad van Iran”

 • W. Post:

  Prachtige documentaire! Schitterende cultuur. Jammer dat dit eens zo grootse land nu in handen is van analfabete barbaren.

 • Geachte W. Post, u blijkt helaas mijn vorige post niet te hebben gelezen. Ik citeer daaruit:

  “Tegenwoordig is Iran een redelijk modern land. Na de Iraanse Revolutie is het analfabetisme gedaald van ruim 50% in 1980 tot ruim 20% in 2003. Het is sindsdien verder gedaald, want alle kinderen gaan naar school en het onderwijs is gratis. Er zijn overal gratis medische voorzieningen, ook op het platteland, en er heerst niet langer de bittere armoede van voor de revolutie.”

  Dat het land ooit is vervallen tot 50% analfabetisme, dat is te danken aan het regime van vader en zoon Pahlavi, die zich koning noemden, oftewel Sjah. Zij werden gesteund door het “Vrije Westen”, dat daar de olie mocht komen roven in ruil voor bescherming van de elite.

  Toen de Islamitische Revolutie in 1979 uitbrak, was de helft van de bevolking analfabeet. Dat percentage is in nog geen 30 jaar tijd teruggebracht tot 10%, dank zijn het gratis onderwijs voor alle kinderen.

  Een zelfde statistiek geldt overigens voor medische voorzieningen, ondervoeding en andere bittere armoede.

 • W. Post:

  Geachte mevrouw, als ik spreek over ‘in handen van’, doel ik niet op de bevolking als geheel, maar op de machthebbers: de agressieve, domme geestelijken, die misschien dan wel de leeskunst machtig zijn, doch deze enkel benutten om uit een achterlijk, agressief en rommelig geschreven boek uit de 7de eeuw uitspraken te pikken, waarmee ze vrouwen, homo’s en andersdenkenden het leven zuur kunnen maken. De uitspraak dat het land ooit is vervallen tot 50% analfabetisme vanwege het regime van de Sjah laat ik geheel voor uw rekening. Ik denk dat 50% analfabetisme in een islamitisch land voor die tijd (en misschien zelfs nu nog) vrij normaal was. In omringende landen als Afghanistan was het percentage analfabeten waarschijnlijk nog zelfs hoger.

 • Geachte W. Post,

  De uitspraak dat aan het einde van het regime van de Sjah het analfabetisme ruim 50% bedroeg, komt uiteraard niet voor mijn rekening. Het is een feit van algemene bekendheid.

  Tegenwoordig bedraagt het nog ongeveer 10%. Dat komt omdat alle kinderen nu naar school gaan en het onderwijs is gratis. De analfabetische oudere generatie is verantwoordelijk voor die laatste 10%.

 • W. Post:

  Geachte mevrouw. Dat het percentage analfabeten in Iran in1979 50% bedroeg moge een vaststaand feit zijn. Dit bestrijd ik dan ook niet. De vraag is echter of dit ‘te danken is’ – zoals u schrijft – ‘aan het regime van vader en zoon Pahlavi, die zich koning noemden, oftewel Sjah.’ Dit wekt de suggestie dat het percentage analfabeten in de jaren vijftig lager was en dat het aan bewust beleid van de boze Sjah te wijten is dat dit percentage is toegenomen. Ik wil dit wel even nazoeken, maar dit lijkt me onzin. Iran onder de Sjah was grosso modo stukken moderner dan alle omringende islamitische landen. Ik ben er in die tijd meerdere malen geweest. Vrouwen in Teheran gingen vlot en modern gekleed; meisjes werden gestimuleerd om naar school te gaan. Vergelijk dat eens met de mega-goelag die het aytollahregime ervan heeft gemaakt. Het nobele Persische volk verdient beter dan deze reactionaire schurkenkliek.

 • W. Post:

  Ter illustratie een recent bericht (21/07/08):

  Steniging om overspel
  TEHERAN – Acht vrouwen en een man zijn in Iran wegens overspel veroordeeld tot dood door steniging. Dat heeft de vrouwenrechtenactiviste en advocate Shadi Sadr bekend gemaakt. Volgens Sadr zijn zes van de negen veroordelingen slechts gebaseerd op het oordeel van de rechter, niet op basis van enige getuigenverklaring, en was geen advocaat bij de rechtszaak aanwezig.

  Een Koerdische vrouw zou veroordeeld zijn nadat haar man haar had gedwongen tot prostitutie. Nadat ze van hem gescheiden was, dwong hij hun dochter tot hetzelfde. Een andere veroordeelde voerde als verweer aan dat ze verkracht was. Die bewering werd echter niet verder onderzocht.

  De meeste veroordeelden zouden afkomstig zijn uit achtergestelde gebieden waar het analfabetisme groot is. Ze zouden weinig van hun eigen proces hebben begrepen, omdat dit in het Farsi plaatshad. Ook de verhoren zouden in het Farsi zijn gedaan. ”In alle gevallen was sprake van ofwel geweld jegens de veroordeelden of een gedwongen huwelijk of het weigeren van een aangevraagde scheiding,” aldus Shadi Sadr in de Britse krant The Guardian.

  Steniging is in Iran de laatste jaren zelden toegepast, maar de regering maakt het lang niet altijd bekend als de straf wordt opgelegd. De laatste keer dat iemand volgens de overheid is gestenigd, was in juli 2007.

  Volgens Sadr zijn de veroordelingen het gevolg van het steeds strengere politieke klimaat in Iran. Parlementsleden voelen zich steeds vrijer om draconische maatregelen in te voeren. Zo zijn er wetsvoorstellen voor het bestraffen van hekserij en het invoeren van lijfstraffen als blind maken en amputeren. (HET PAROOL)

 • W. Post:

  Lastig om historisch vergelijkende rapporten te vinden. We moeten het voorlopig even doen met een artikel uit “De Alkmaarsche Courant” van 11 januari 1935:

  “Het huidige Perzië, gelegen tusschen de Perzische golf en de Kaspische Zee, vormt de verbinding tusschen Voor- en Centraal-Azie. Het is ongeveer zoo groot als Engeland, Frankrijk en Duitschland tezamen […] Het land heeft 10 millioen inwoners waarvan een vierde deel nomaden zijn en het aantal analphabeten wordt in de steden op 95 pct. en in de dorpen op 98 pct. geschat. […]”

  Kortom, het Shah-regime heeft wel degelijk een flinke inspanning geleverd om het analfabetisme terug te dringen.

 • Geachte W. Post, dat laatste zal ik niet bestrijden. Maar het land is nu zeker niet in handen van analfabete barbaren.

  Waarom denkt u dat sjah Reza tot twee maal toe werd verjaagd door de bevolking? En waarom pleegde de CIA in 1953 een coup om hem terug aan de macht te helpen? Waarom is de haat tegen de VS onder de bevolking zo groot?

  Natuurlijk denk ik niet dat Iran een paradijs is, ik geloof volstrekt niet in de Islamitische heilsstaat. Maar ik geloof wel in een eerlijke verdeling van de rijkdom van dit land.

 • Cees:

  Iran heeft momenteel het grootste percentage vrouwelijke wetenschappers ter wereld.
  Uit ervaring kan ik zeggen dat het Iraanse volk bijzonder hartelijk en gastvrij is, daar kunnen we in Nederland nog een puntje aan zuigen.

 • Dank je wel, Cees. Als je daarbij nog een link kunt vinden, dan graag.
  Er volgt nog een bijdrage van mijn kant over vrouwen in Iran, maar ik kan niet alles tegelijk schrijven.
  Verder ontkent de VS dat er een vloot op weg is naar de Perzische Golf, maar het Bush-regime, dat zijn stiekemerds. Het is niet te hopen dat na Irak en Afghanistan ook Iran binnenkort wordt “bevrijd”.

 • Cees:

  Ik heb helaas geen link voor mijn stelling. Vorig jaar was er echter op de BRT tv een schitterende docu over het echte Iran, waarin deze stelling ter sprake kwam.
  Ondanks de godsdienst waanzin, leven daar moderne slimme mensen met een hart van goud. Hun laconieke houding over de Islam spreekt boekdelen, maar is dus geen reden om het land wederom te vergiftigen met de Neocon ellende.

 • E-bee:

  Iran is een land dat zo intelligent was om te doorzien welke bedoelingen de Amerikanen met ze hadden en ze er uit schopten. Dat de samenleving daarna in onrust verkeerde is als het pendulum van een klok, ze komt tot rust. Over de cultuur daar kunnen wij ons nauwelijks een oordeel vellen vanuit onze gebrekkige opvoeding, Iran heeft een grootse cultuur die een lange historie kent. In de periode van de Sjah was slechts een klein deel van de bevolking, de elite, welvarend en modern gekleed, maar op het platteland was de armoede groot. Het volk werd uitgebuit en onderdrukt. Dus de indruk van “beschaving” is niet uit een stadsbeeld op te maken. Ik ken wat Perzen, traditionele in de tapijthandel in Teheran, die bepaald niet gebukt gaan onder de Islam. Islamitisch land en dus onbeschaafd is slechts een vooringenomen idee. Juist hier gaat een wereld van cultuur achter schuil. Verder, de Amerikanen beschikken thans over een economie op ramkoers, gebrek aan olie en valuta, een corrupte leiding van skulls & Bones en zijn overal op oorlogspad. De reden dat ze nog niet met Iran zijn begonnen maar Georgie is omdat ze nucleaire wapens hebben in Iran. En deze duistere club van nazis beschikt over een kernarsenaal, wat ze Iran ontzegt. Ik denk dat binnenkort wel duidelijk wordt waar het woord beschaving synoniem mee is.

 • […] is een land met veel oliebronnen, een rijke historie, een eigen taal, een grootse natuur en een vriendelijke bevolking met een religieuze inslag. […]

Laat een reactie achter