Archief
Artikelen

Haute de la Garenne

Haut de la Garenne, op het idyllische eiland Jersey, is in 1867 gebouwd als ambachtsschool voor “jongeren uit de lagere sociale klassen en verwaarloosde kinderen”. Het doel was om de jeugddelinquentie te bestrijden, door verwaarloosde kinderen in een kostschool te plaatsen. Volgens historici leidde wangedrag in die tijd tot strenge straffen, waaronder zweepslagen en eenzame opsluiting. Na de Tweede Wereldoorlog werd het tehuis eerst een school en vervolgens weer een tehuis voor jongens en meisjes met opvoedingsproblemen. In 1986 werd het tehuis gesloten. Daarna was het even een politiebureau en vervolgens een jeugdherberg.

In 2006 startte de Engelse politie een onderzoek naar dat tehuis, dit naar aanleiding van klachten over kindermishandeling in de jaren ’60 en ’70. Voormalige tehuiskinderen vertelden over systematische martelpraktijken, waarbij ze werden gedrogeerd, verkracht en geslagen. In februari van dit jaar richtte het politieonderzoek zich op de dichtgemetselde kelders van het tehuis, waar de schedel werd gevonden van een kind. De zaak kwam in Engeland uitgebreid in het nieuws, waarna er ook slachtoffers begonnen te spreken over een tehuis in Islington in Londen, waar dezelfde praktijken zouden hebben plaatsgevonden. Die schedel bleek later de schil van een kokosnoot. Ook de Nederlandse pers besteedde aandacht aan de zaak.

Volgens de leider van het politieonderzoek, Lenny Harper, hadden zich in februari al meer dan 140 slachtoffers gemeld. De politie had een lijst van 40 verdachten, gerespecteerde mensen die hoge posities bekleedden in de tehuizen. Men onderzocht 27 concrete gevallen. In maart werden er vier geheime ruimten in de kelders ontdekt, waarvan er een voorzien was van een ondiep bad en boeien. Getuigen hadden verteld dat deze martelkamers bestonden. In folterkamer drie en vier vond de recherche melktanden en botfragmenten. Men vermoedde dat de kinderen die overleden, werden verbrand, waarna de restanten onder de vloer werden geveegd.

De minister voor het welzijn van kinderen op Jersey, Ben Shanton, probeerde het onderzoek te dwarsbomen. Vervolgens beschuldigde de dochter van de directeur van het tehuis haar reeds overleden vader van incest. Ook voormalige politieagenten probeerden het onderzoek te stoppen en hoofdinspecteur Lenny Harper ontving bedreigingen. Wonderlijk is ook, dat drie invloedrijke Britse politie agenten kort na elkaar “zelfmoord” pleegden. In mei was het aantal verdachten reeds gegroeid tot 70.

De minister van gezondheid op Jersey, Stuart Syvret, was in 2007 ontslagen, nadat hij aandacht had gevraagd voor seksueel misbruik in een ander tehuis. Dat het misbruik in Haut de la Garenne tientallen jaren kon voortgaan, komt volgens Syvret door het karaker van de samenleving op Jersey. Er is een kleine elite van politici en zakenlieden die er alles aan doen te voorkomen dat de goede naam van hun eiland wordt aangetast. Schandalen gaan de doofpot in, critici wordt het zwijgen opgelegd. De parlementaire controle op het eiland stelt niets voor en de onderlinge banden zijn zeer nauw, zowel beroepsmatig als privé. Op 3 maart zond Netwerk een reportage uit over de toestand op Jersey, waarin ook Syvret aan het woord komt.

Kinderverkrachting en lustmoord zijn echter niet specifiek voor het eiland Jersey, evenmin als de doofpot waarin dit soort zaken plegen te belanden. Kleintje Muurkrant formuleerde het aldus:

Neem bijvoorbeeld de villa in het Belgische Sint-Genesius-Rode waar koters uit tehuizen in de omgeving uitgebreid gehopst werden door geilbuiken uit de top van de Belgische samenleving. Een netwerk? Nee hoor. Neem de affaire in het Portugese kindertehuis Casa Pia, waarvan de onschuldige bewoners ook decennia lang door misselijkmakende high society figuren bestegen werden. Een netwerk? Ben je gek? En nu dit weer in Engeland, waar zelfs onbekende lijkjes worden opgegraven. Stilletjes omgekomen in de doofpot. Dezelfde doofpot waarin samen met de wortelen, de piepers en de sudderlappen de namen wegpruttelden van luitjes als Salomonson, Demmink, Fernhout, Brongersma, Wolff, De Ruiter, Heinemann, Van Roon, Van Thijn, Vrakking, Holthuis enzovoort enzovoort. Een netwerk? Natuurlijk niet. Een serieus onderzoek? Voelt u zich wel kits achter de rits? Ja? Stay in dat geval tuned.

We hebben in deze liever geen gelijk, maar op 14 juli j.l. berichtte de Telegraaf:

Het vermeende Zandvoortse kinderpornonetwerk, tien jaar geleden onderzocht door de Haarlemse politie en justitie, duikt op in de gruwelmisdrijven in een voormalig kindertehuis op het Britse kanaaleiland Jersey. Volgens Engelse media zijn foto’s die in het verleden in het bij Haut de la Garenne gelegen tehuis van tal van misbruikte en zelfs doodgemartelde kinderen werden gemaakt later via ‘Zandvoort’ doorverkocht aan pedofielen. De politie Kennemerland verrichtte in 1998 diverse invallen op adressen in Zandvoort, waaronder de woning van de destijds in Italië geliquideerde Gerrie Ulrich. Zijn softwarebedrijf werd ervan verdacht een dekmantel te zijn geweest voor een enorm kinderpornonetwerk met wereldwijde tentakels. In de woning werden onder meer 9000 foto’s en cd-roms met nog eens 40.000 afbeeldingen gevonden. Een jaar later maakte justitie bekend dat er geen bewijs was, maar particuliere onderzoekers en andere bronnen hebben dat altijd weersproken.

De Engelse krant News of the World meldt nu dat de in Zandvoort gevonden foto’s deels afkomstig zijn uit Jersey’s ‘House of Hell’ waar tussen 1960 en 1980 misdrijven zijn gepleegd die ieder voorstellingsvermogen te boven gaan.

De plaatselijke politie is al maanden verwikkeld in een grootschalig onderzoek nadat er aanwijzingen waren binnengekomen voor mishandelingen en moorden op kinderen die in het tehuis zaten. Een onbekend aantal slachtoffers, onder wie zelfs baby’s, werd er verkracht, gefolterd en gedood in speciaal ingerichte martelkamers. Forensisch experts hebben daar inmiddels bewijzen voor gevonden in de kelders van het tehuis. Onder de houten vloerdelen ontdekten technisch rechercheurs 65 melktandjes en ruim honderd botfragmenten. Aangenomen wordt dat de lichaampjes in een oven in het complex werden verbrand, waarna de resten onder de vloerdelen werden geveegd.

Naar de kinderporno in Zandvoort is indertijd geen onderzoek gedaan. De zaak werd na een jaar geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Het Zandvoort-netwerk had zowel banden met Dutroux als, naar nu blijkt, met Haut de la Garenne. Wie meer wil weten over dit netwerk, kan ik een serie van Kleintje Muurkrant aanbevelen: Van Estoril naar Zandvoort. Wees niet verbaasd als u daar ook oom Frits tegen komt, in gezelschap van een van de prinsjes.

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

17 Reacties op “Welkom in Haut de la Garenne, Jersey.”

Laat een reactie achter