Archief
Artikelen

Overmorgen, op 24 juli a.s. neemt de Poolse rechter een beslissing over het lot van Robert Hörchner.

Op het weblog van Maurice de Hond vraagt H.J. Vonk sr.:
Willen jullie mijn e-mail oproep aan de Poolse autoriteiten voor zijn vrijlating ondersteunen? Alvast bedankt.

Dat wil ik zeker! En ik hoop dat anderen hetzelfde zullen doen. Men kan deze tekst copy-pasten en ondertekenen als supporter. Vermeld daarbij wel je volledige naam en adres.
Vul als onderwerp in: Wesola Nowine: Robert Hörchner
Het e-mail adres is: cirinfo@kprm.gov.pl

Letter to the Polish Prime-Minister mr. Donald Tusk and
the Polish Minister of Justice, mr. Zbigniew Cwiakalski.

Dear Sirs,

If there is one Nation that has been incarcerated under foreign oppression for so long and paid the highest price for self-determination, it is the Polish People. In retrospection of my visit to the places of glory and tragedy of your country, so deeply connected with your fight for freedom, I repeatedly hear the hymn “Wesola Nowine“, “Happy News“, by the Choir of Warshaw Cathedral.

This dear experience inspired me to send a request to You, concerning mr. Robert Hörchner, a compatriot of mine, who has been imprisoned in Bydgoszcz, Poland, for about ten months now.
Mr. Hörchner was suspected of manufacturing and selling soft drugs in Poland and for that reason he was extradited by the Dutch Judicial Authorities to Poland for investigation on the 4th of october 2007.
However, up untill now no single trace of evidence has been found.
Nevertheless, Mr. Hörchner’s release has been postponed for several times.
That’s why I appeal to you, Dear Sirs, to contribute to “a Wesola Nowine”, “a Happy Message“ for mr. Hörchner, that he will be set free and re-united with his beloved wife and daughters in the Netherlands, his home country.

Yours Sincerely,

H.J. Vonk sr

(supported by: mr. drs. BOU)
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.

Vertaling.

Aan de Poolse Minister-President de Heer Donald Tusk en
De Poolse Minister van Justitie, de Heer Zbigniew Cwiakalski.

Mijne Heren,

Als er één volk is dat zo lang onder vreemde onderdrukking gevangen is geweest en de hoogste prijs heeft betaald voor het recht op zelf-beschikking, is dat het Poolse volk. Terugblikkend op mijn bezoek aan de plaatsen van roem en tragedie in Uw land, zo diep verbonden met Uw strijd om vrijheid, hoor ik voortdurend het gezang “Wesola Nowine“, “het Goede Nieuws“, gezongen door het kathedrale koor van Warschau.

Deze dierbare ervaring inspireerde mij een verzoek tot U te richten, betreffende Robert Hörchner, een van mijn landgenoten, die al ongeveer 10 maanden gevangen zit in het Poolse Bydgoszcz.
Hij werd er van verdacht in Polen soft drugs te hebben vervaardigd en verkocht en om die reden werd hij door de Nederlandse Justitiële Autoriteiten op 4 oktober 2007 uitgezet naar Polen voor nader onderzoek.
Tot heden werd evenwel geen spoor van bewijs gevonden.
Niettemin werd de vrijlating van meneer Hörchner verscheidene malen uitgesteld.
Daarom doe ik een beroep op U, Heren, om bij te dragen tot “een Wesola Nowine“, een blijde boodschap voor meneer Hörchner, dat hij zal worden vrijgelaten en herenigd met zijn geliefde vrouw en dochters in Nederland, zijn thuisland.

Hoogachtend,

H.J. Vonk sr
(ondersteund door mr. drs. BOU)

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

3 Reacties op “E-mail actie voor Robert Hörchner”

Laat een reactie achter