Archief
Artikelen

We hebben al zo lang niets meer gehoord van Robert Hörchner, die in Polen gevangen zit. Hij mag niet telefoneren en geen bezoek ontvangen. Vorig jaar oktober werd hij door de Nederlandse justitie overgeleverd aan Polen en sindsdien zit hij in de gevangenis van Bydgoszcz, met acht man in een cel.

Hörchner zou een “grote vis” zijn in een crimineel netwerk dat wiet verbouwde in Polen. In Nederland had het OM hem sinds eind 1999 reeds vervolgd wegens het herbergen van een XTC-laboratorium, maar uit alles bleek dat een XTC-bende zonder zijn medeweten tijdelijk onderdak had gezocht in zijn leegstaande loods. Nadat Hörchner was vrijgesproken, ging het OM in hoger beroep, tegen beter weten in en met gebruikmaking van een frauduleus tapverslag.

Nadat Hörchner ook in hoger beroep was vrijgesproken, wilde hij schadevergoeding eisen wegens onterechte vervolging, maar daarvoor had hij het bewijs van dat vervalste tapverslag nodig. Een goed overzicht van de gang van zaken stond eind november vorig jaar in het Katholiek Nieuwsblad. Henk Rijkers schreef: Het dossier had inmiddels een verrassende wending genomen. Na een jarenlange worsteling hadden de Hörchners de hand weten te leggen op de originele telefoontap. Het college van procureurs-generaal had de opname ‘geheim’ verklaard, wat er opnieuw op duidde hoezeer Justitie met de zaak in de maag zat. Voor de Hörchners was dit het centrale bewijsstuk voor hun schadeclaim tegen de Staat. Toen kwam de verrassing: toen het OM geen kans meer zag de opname onder zich te houden, ging opeens ook een uitleveringsprocedure tegen Robert Hörchner lopen, op grond van een Europees arrestatiebevel.

Op 20 december besteedde EenVandaag nog wat aandacht aan de zaak, maar in feite was Hörchner reeds op 18 november door PR de Vries schuldig verklaard. De publieke opinie en de media volgden deze PR. In deze uitzending van EenVandaag kwam ook echter een vrouw voor, Ardona Hoffman, de weduwe van de eigenaar van de loods waarin de wietplantage was gevestigd. Zij verklaarde luid en duidelijk tegenover Jelle Visser, dat haar man de loods had verhuurd aan Hörchner en dat deze man hun leven kapot had gemaakt. Daarna werd het stil rond Hörchner.

Op 1 januari stond op de website van Hörchner een stuk over de ontknoping van het onderzoek naar het vervalste tapgesprek. Daaruit bleek dat Hörchner geen enkele weet had gehad van die XTC-fabriek in zijn loods. Helaas zat Hörchner zelf toen reeds in Polen. Hij kon zich niet meer verdedigen tegen de negatieve PR.

De voorbereiding van het proces in Polen verliep ook allerminst voorspoedig. Hörchner mocht niet telefoneren, zelfs niet met zijn advocaat, en de processtukken werden voor hem niet uit het Pools vertaald. Ook bleek de Poolse advocaat geen betrouwbare verdediger van de belangen van Hörchner. Intussen verzette de vrouw van Hörchner hemel en aarde om dit alles in goede banen te leiden. Op 6 maart vond ze voor hem een andere advocaat.

Op 12 maart begon het proces tegen Hörchner en zijn “zakenpartner Janusz U.”. Deze Janusz Urbanski is een bekende Poolse society-figuur, die getrouwd is met een voormalige miss-Polen. De rechtszaak werd in de Poolse kranten daarom uitgebreid verslagen. Urbansky is de hoofdverdachte waartegen een groot aantal aanklachten lopen, waaronder oplichting, meineed, valsheid in geschrifte en vervalsing van identiteitsbewijzen.

Hörchner en Urbansky

De nieuwe advocaat van Hörchner wist echter gedaan te krijgen dat zijn proces werd losgekoppeld van de zaak tegen Urbansky, die wel eens zeer langdurig zou kunnen worden. De Poolse kranten hadden geen belangstelling voor Hörchner, zodat ook daar een stilte viel.

De verrassende wending kwam op 22 april, toen de weduwe Ardona Hoffman voor de rechtbank moest getuigen. Zij verklaarde dat de Hörchner die zij kende en die haar leven had verwoest, niet in de rechtszaal aanwezig was! Ze wees op Robert Hörchner, die in de beklaagdenbank zat, en sprak: “Dat is niet de man die het pand had gehuurd, dat is niet de man die ik kende als Hörchner.” Men zou verwachten dat Robert Hörchner daarna onmiddellijk in vrijheid zou worden gesteld, maar niets blijkt minder waar!

Er volgde weer een soort Kafka! Er moest eerst nog een brief worden vertaald, wat duurde tot 26 juni! Vervolgens eiste de rechter een borgsom ongeveer € 4.500,-, te betalen binnen drie dagen. Toen dat bedrag op tijd was overgemaakt, ging de rechter met vakantie. Daarna besliste ze dat de persoon die de borgsom had overgemaakt op 24 juli in Polen voor de rechtbank moet verschijnen. Dat is aanstaande donderdag en ook dat is geregeld! Maar komt Hörchner dan ook vrij?

Op de website van Hörchner is nu het stilzwijgen doorbroken. Op de website staat: Nu informeerde de advocate ons, dat het in het Pools juridisch systeem mogelijk is, dat na afloop van alle door de rechter gestelde termijnen, de hechtenis kan blijven voortduren. Als dit gebeurt, dan ben je aan de goden overgeleverd. Er is dan geen controle meer op je verblijf en je verdwijnt in de juridische mallemolen. Een horrorscenario wat we koste wat kost willen voorkomen.

Als Hörchner a.s. donderdag niet wordt vrijgelaten, dan volgt er géén nieuwe zitting. Hij verdwijnt dan voor onbepaalde tijd in de Poolse bureaucratie. Mr. Korvinus heeft reeds een spoedbrief gestuurd aan minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, met het verzoek om te bemiddelen voor de vrijlating van Hörchner, maar de minister heeft nog niet gereageerd. Als Robert Hörchner niet wordt vrijgelaten, dan wordt hij door het Poolse rechtssysteem verzwolgen. Daarom wil ik iedereen vragen om dit bericht zo breed mogelijk te verspreiden: Robert Hörchner is onschuldig! Hörchner moet vrij!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

5 Reacties op “Waar blijft Robert Hörchner?”

 • petje:

  Met dank aan Peter R. die ook al de zaak Holloway heeft verkloot.. Peter R. kan het geen zak schelen of mensen door zijn bewuste manipulatie van de feiten achter de tralies belanden of door SBS gepeupel achterna worden gezeten. Bedankt, Peter R. Je bent de grootse amorele klootzak onder de zogenaamde journalisten..

 • Er staat ook een bericht over op Nujij. Wie stemt het even omhoog?

 • […] mr. drs. BOU Stem of voeg toe aan :   Tags: Europa, kabinet, klokkenluider, Politiek […]

 • helder:

  De mentaliteit van de gemiddelde Nederlander is : zolang het met mij goed gaat, heb ik geen probleem.
  Als zij bijvoorbeeld midden in de winter na een fantastisch feest een taxi bellen die hen naar huis brengt struikelen over een Nederlander die half naakt op de straat ligt, lopen zij daar met een boog omheen, langsheen, vervolgen hun weg en vleien zich, het portier werd voor hen door de taxichauffeur netjes opengehouden, in de warme taxi die hen naar huis brengt.

  De identiteit van de gemiddelde Nederlander is : ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’………: ‘Loof De Heer want hij is goed’, loof hem met een blij gemoed’.

  M.a.w. : Nederlanders hebben niets met elkaar dan alleen als er bij iemand iets te halen valt : overdadige lekkere hapjes en drankjes bij de barbeque in de mooie tuin …………… : ‘Survival of the fittist’, is de identiteit van de gemiddelde Nederlander.

  Het is een hard en lelijk volk met opportunisten, sadisten (Donner, Hirsch Ballin, Maxime Verhagen, J.P. Balkenende, Jaap de Hoop Scheffer, c.s. ) in de Regering.

  Een volk krijgt de Regering die het verdient zolang het er niet massaal tegen in opstand komt.

 • helder:

  Correctie laatste alinea voorgaand bericht, en een aanvulling :

  Ons volk kreeg wat het verdient : een dictatoriale Regering / een fout Regiem, omdat het er niet massaal tegen tegen in opstand komt, men het zo wel goed vindt. De Regering en de Rechters zijn nu eenmaal een afspiegeling van het volk.

Laat een reactie achter voor petje