Archief
Artikelen

Reeds in 1990 protesteerden klimaatgeleerden tegen de Global Warming hoax. Hoe is het dan mogelijk dat Al Gore met zijn film “Inconveniant Truth” zoveel succes kon boeken? We hebben gezien dat wetenschappers belang hebben bij de financiering van hun onderzoek. Politici hebben belang bij een politiek issue dat een groot deel van de bevolking aanspreekt. En de media brengen graag een spannend verhaal. Dat de temperaturen inmiddels weer wereldwijd dalen, staat niet met vette koppen in de krant. Dat blijkt ook uit het volgende voorbeeld:

In India zijn geen tekenen te vinden van Global Warming. Vandaar dat India niet mee wil doen aan de beperking van de uitstoot van CO2. Ik citeer: Het Nationale Klimaatactie Plan van India heeft in de publiciteit rondom de recente G8 in Japan links en rechts de media gehaald. Geen van de grote, bekende nieuwsmedia heeft het nieuws uit het rapport gefilterd dat India fundamenteel twijfelt aan de realiteit van (negatieve gevolgen van) antropogene global warming (AGW). Het NRC kopt kortaf: ‘China en India: geen afspraak klimaat’ en meldt dat voor China en India industrialisering en armoedebestrijding voorop staan.

De volgende documentaire uit 2007 begint nogmaals met alle argumenten waaruit blijkt dat Global Warming door CO2 niet bestaat. De warme jaren die achter ons liggen, werden veroorzaakt door een verhoogde activiteit van de zon. Een toename van de CO2 in de atmosfeer kan ook volstrekt geen kwaad. In tegendeel, het helpt de planten zelfs om beter te groeien.

Deze documentaire gaat daarna echter nog een stap verder. De vraag is, waarom wetenschappers die de Global Warming theorie tegenspreken, geen financiering meer krijgen, zelfs niet van de olie-industrie die daar toch belang bij lijkt te hebben. De vraag is ook waarom sommige politici de Global Warming theorie zo ijverig propageren. Het heeft volgens deze documentaire alles te maken met het streven naar een wereldregering. Dit streven gaat uit van de top van de economische machthebbers, de mensen achter de schermen die de regering van de VS kunnen installeren, instrueren en controleren. Zij willen een Nieuwe Wereldorde, waarin slechts een regering heerst, door middel van slechts een leger, zodat alle landen en volkeren op aarde onderworpen zijn aan een en dezelfde macht: het kapitalisme.

Een probleem dat alle landen en volkeren bedreigt en dat vraagt om een snelle oplossing op mondiaal niveau, draagt bij aan de verwezenlijking van dat elitaire politieke ideaal. Wie reeds overtuigd is van het feit dat Global Warming een hoax is en de klimaatgegevens reeds kent, zou deze documentaire toch even vanaf minuut 54 moeten bekijken!

Global Warming or Global Governance? duurt een uur en 22 minuten

Een website met een overzicht van wetenschappelijke artikelen en argumenten die de Global Warming theorie van Al Gore tegenspreken, staat hier. Wie iets wil doen aan deze manipulatie van de publieke opinie, wordt opgeroepen om deze petitie te tekenen.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

2 Reacties op “Global Warming of Globalisering?”

Laat een reactie achter