Selecteer een pagina

Archieven

Sweeney, moordenaar of slachtoffer van justitie?

Naar aanleiding van mijn column over de zaak Sweeney ontving ik een bericht waarin werd gezegd dat Kevin Sweeney drie maal getrouwd is geweest en steeds een hoge levensverzekering afsloot op zijn vrouw, waarna de vrouw overleed. Ook zou hij zich hebben geprofileerd als zakenman, terwijl hij geen zaken deed. Dat lijkt het profiel van een serial killer!

Op zoek naar de achtergrond van dit bericht, viel het me op dat de zaak Sweeney op Internet nauwelijks voorkomt. Ik Googlede tevergeefs. Toch haalde de zaak in 2001 alle kranten. Het is me een raadsel, waarom ik die artikelen niet kan vinden. Inmiddels weet ik echter wel, dat Kevin Sweeney geen serial killer is, maar sommigen denken kennelijk van wel. We zullen daarom eerst zijn levensloop onder de loep nemen, alvorens te kijken naar de juridische ellende in deze zaak.

Een belangrijke bron is het pleidooi van Sweeney in 2003 voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Iedere alinea is genummerd, ik zal naar die nummers verwijzen. Het antwoord van de Staat der Nederlanden heb ik niet kunnen vinden, evenmin als de uitspraak van het Hof. We mogen er echter van uitgaan, dat het pleidooi geen feitelijke onwaarheden bevat, omdat deze slechts munitie zouden verschaffen aan de tegenpartij.

Sweeney is geboren op 24 juli 1950, als kind van Schotse zendelingen. Hij werd gedoopt in Poona, in India. (15.94). Hoewel Engels staatsburger, woonde hij meestal buiten Engeland. (14.2). Zijn eerste vrouw, waarvan hij gescheiden is, werd door de Deense politie ondervraagd, maar haar verklaring is buiten het procesdossier gehouden. (15.45 (ix)). Zij is dus niet overleden! Later trouwde hij nogmaals, maar zijn tweede vrouw stierf in augustus 1993 aan een hartaanval. (14.2). Sweeney was toen 43 jaar en hij had twee dochtertjes van ongeveer 2 en 5 jaar.

Hij hertrouwde in november 1994 met Suzanne Davies, die een dochter had van 2 jaar oud. Zij was vrij onevenwichtig, ze heeft geleden aan anorexia en is verslaafd geweest aan drugs. Hij hielp haar om haar schulden af te betalen en steunde haar in haar eigen bedrijf. (14.2). Sweeney verdiende in deze periode ongeveer 180.000 euro per jaar, zoals blijkt uit zijn bankafschriften die door de politie zijn opgevraagd. (15.95).

In de lente van 1995 kocht het echtpaar een huis in Steensel, iets ten zuiden van Eindhoven. Ze woonden toen in Bousval, een dorpje bij Genappe, 25 km ten zuiden van Brussel. Het huis in Steensel werd gerenoveerd en in het weekeinde van 15/16 juli 1995 waren ze samen in Nederland, terwijl een oppas voor de kinderen zorgde. Die zondagavond belde Suzan met haar broer Simon, die de volgende dag op bezoek zou komen. (14.3). Omdat een van de kinderen ziek was geworden, keerde Sweeney die nacht terug naar Bousval. De volgende morgen werd hij gebeld dat zijn vrouw was omgekomen in een brand.

Het leek een ongeluk, ontstaan door een brandende sigaret, maar op 4 december 1995 werd Sweeney gearresteerd in België. Hij werd verdacht van verzekeringsfraude, brandstichting en moord op zijn vrouw. Het duurde tot maart 1996 voor hij werd overgeplaatst van een Belgische gevangenis naar een Nederlandse politiecel. (14.7). Daar heeft hij 13 dagen gezeten, vanaf 18 maart 1996. Hij werd in deze dagen 200 uur lang ondervraagd, maar hij bleef volhouden dat hij onschuldig was. Gedurende de tijd dat hij in de politiecel zat, werden er bedreigingen geuit aan het adres van zijn moeder en zijn dochters, die toen 7 en 4 jaar oud waren. (15.6).

Onmiddellijk na zijn arrestatie in december 1995 waren zijn dochters (in strijd met de Belgische wet) naar de ouders van Suzanne in Engeland gebracht. (15.85). Volgens de Engelse wet kan iemand de ouderlijke macht verliezen door de enkele reden dat de kinderen zich in het nieuwe pleeggezin hebben gesetteld. (15.86). Sweeney heeft sinds zijn arrestatie eind 1995 geen contact meer met zijn dochters gehad. (15.87).

Hij bleef tot zijn proces in voorarrest. (14.8). Op 10 september 1996 diende zijn zaak voor de rechtbank in Den Bosch. Op 12 september werd Sweeney vrijgelaten, nog voor de rechtbank een uitspraak had gedaan. Zijn onschuld leek evident en op 24 oktober 1996 werd hij volledig vrijgesproken. (14.9 en 14.10). Het OM ging echter in Hoger Beroep en op 3 november 1997 werd Sweeney nogmaals opgeroepen om te verschijnen, ditmaal voor het Hof Den Bosch. De aanklacht van fraude had het OM inmiddels laten vallen, maar moord en brandstichting bleven staan. Het Hof besloot echter dat het OM onvoldoende nieuw bewijs had en gaf een bewijsopdracht. Het OM moest eerst een brandtest doen. (14.13).

Ruim 3 jaar later, in december 2000, hoorde Sweeney dat hij op 6 februari 2001 opnieuw moest verschijnen voor het Hof Den Bosch. Hij verscheen op de zitting en werd na afloop gearresteerd, terwijl de uitspraak nog niet bekend was. Deze gevangenneming is in strijd met de Nederlandse wet. Op 20 februari 2001 werd hij veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf wegens moord. (14.14 en 14.15). Sweeney wilde onmiddellijk in cassatie, maar daarvoor had hij de schriftelijke uitspraak nodig van het Hof.

Deze uitspraak werd echter niet gepubliceerd! Daarom begon Sweeney in augustus 2001 een hongerstaking, die hij beëindigde toen hij in september, ruim 7 maanden na de veroordeling, eindelijk de uitspraak kreeg. (14.19). Ook bij de Hoge Raad werd de zaak nog een aantal malen verdaagd, maar op 26 november 2002 besliste de Hoge Raad dat er met de rechtsgang tegen Sweeney niets mis was. Alleen de straf werd verlaagd van 13 jaar naar 12 jaar en zes maanden. (14.20). Dit arrest is zo krakkemikkig, dat ik het zeker nog wil bespreken!

De volgende stap was een beroep van Sweeney op het Europese Hof. Zijn zaken waren inmiddels verlopen, zijn geld was opgegaan aan advocatenkosten, hij zat nog steeds achter de tralies, met zijn kinderen had hij geen contact meer. Het Europese Hof besliste echter dat er in Nederland nog een rechtsgang openstond: Sweeney kon een herziening van zijn vonnis aanvragen. Naar deze uitspraak, waarin de herzieningsprocedure tot een volwaardige rechtsgang wordt verklaard, ben ik nog op zoek. De mogelijkheden voor herziening zijn zo beperkt, dat er van een volwaardige rechtsgang in mijn ogen geen sprake is. Herziening kan eigenlijk alleen op grond van een nieuw feit.

Sweeney wilde nu zelf een verzoek tot herziening schrijven. Daar had hij zijn procesdossier voor nodig, maar dat kreeg hij niet. Hij spreekt geen Nederlands en hij kreeg geen vertaling van de stukken. Hij vroeg om een computer, maar de gevangenis weigerde hem dat. Op dinsdag 3 augustus 2004 meldde het nieuws: (ANP) – De 53-jarige Engelsman Kevin S., die een straf voor moord op zijn echtgenote uitzit, is sinds begin juli in hongerstaking. De man wil zo bereiken dat hij een computer en andere attributen krijgt waardoor hij zijn verdediging beter kan voeren.

Deze nieuwe hongerstaking trok internationaal de aandacht. Sweeney tekende een verklaring, dat hij niet wilde worden gereanimeerd, als hij bewusteloos zou raken. Pas na 235 dagen heeft hij deze hongerstaking beëindigd, in februari 2005. Hij was toen op sterven na dood, maar hij kreeg zijn computer en zijn dossier. Op grond daarvan heeft hij onlangs een verzoek tot herziening (pdf) van zijn vonnis ingediend.

Inmiddels heeft Sweeney steun gekregen van een aantal mensen. Het onderzoeksrapport (pdf) van de branddeskundige Fred Vos is bij het verzoek tot herziening gevoegd. Zeer steunend is ook de Engelse wiskundige en statisticus Richard D. Gill, die reeds zijn steen heeft bijgedragen aan de herziening van het vonnis van Lucia de Berk. Richard Gill is verbonden aan de Universiteit van Leiden. Zijn feitenrelaas over wat er gebeurde in de nacht van de bewuste brand, is helder en exact. Ook deze column over Sweeney op zijn weblog is het lezen waard, voor wie Engels verstaat.

De zaak Sweeney is opgepikt door Fair Trials International, een stichting die meestal ijvert voor gevangenen in Derde Wereldlanden! Verder is er deze Engelstalige website van familie en supporters van Sweeney. Daarop staat veel informatie over zijn zaak. Wie wil weten hoe men in het buitenland denkt over het Nederlandse rechtssysteem, zou deze pagina eens moeten lezen. Het is werkelijk rampzalig en alom bekend!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

5 Reacties

 1. T

  Een heel andere zaak in Belgie die wel enige gelijkenis heeft met deze zaak.
  De meerderheid van de Belgen denkt dat Marcel Vervloesem van de Morkhoven actiegroep die o.a. de Temse en Zandvoortse kinderpornozaak aan het rollen heeft gebracht, een kindermisbruiker is omdat de kranten dat (door de staat daartoe gewongen i.v.m. dagbladsubsidies) systematisch schrijven en justitie hem als staatsvijand op valse gronden als kindermisbruiker achter de tralies wil brengen.
  Dit kan gewoon in een land dat zich een democratie en rechtstaat noemt..

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste T, dank voor je reactie.

  De zaak Marcel Vervloesem is een ander voorbeeld van rechtsmisbruik. Vervloesem ging de strijd aan tegen kinderporno en seksueel misbruik van kinderen, maar hij vond de gebroeders Lippens op zijn weg.

  Er is wel een groot verschil tussen de zaak Vervloesem en de zaak Sweeney. Bij Sweeney is het OM gewoon aan het klojen, ze stapelen fout op fout, ze willen hun gelijk halen en doen alles om het te krijgen. Zes miljoen guldens en drie jaar later is er een onderzoek dat zijn schuld zou bewijzen.
  Ik zal morgen iets schrijven over de “rechtsgang” in deze zaak. Zo erg, zo verschrikkelijk vreselijk erg, dat ik het eerst niet geloofde! Maar na bestudering van de stukken blijkt het allemaal waar!!! Hoe leg ik dat uit aan lezers die géén rechten hebben gestudeerd?

  De zaak Vervloesem heeft ook heftige politieke implicaties en lijkt wat dat betreft dus meer op de zaak Baybasin. De reden dat ik aarzel om de zaak Vervloesen te bespreken, komt omdat ik niet geschoold ben in het Belgische rechtssysteem. Men verwacht van mij in elk geval een correcte juridische analyse, maar voor het Belgische kan ik dat niet garanderen…

  Misschien schrijf ik er ooit nog weleens iets meer over. Al was het maar omdat de pornoverzameling Zandvoort nog altijd niet boven water is. Het gerucht ging, dat ook prins Friso daar feest vierde. Zie op dit moment Stan de Jong.

  In de zaak Sweeney vermoed ik een boze schoonmoeder…

  Antwoord
 3. T

  Bou, bedankt voor je uitgebreide reactie.
  Ik meen dat de studiegenoot van Bea in Leiden, ik ben even z’n naam kwijt, op de boot waarop kinderporno opnamen door de Duitser Ulrich (doodgeschoten door z’n Belgische compagnon in Toscane) op de goelige plaat is vastgelegd. Die studiegenoot dook ook op in het recente verhaal over de homoseksualiteit van wijlen prins Claus (God hebbe zijn ziel).

  De Zandvoortse zaak werd zoals gewoonlijk als het KH erbij betrokken is in de doofpot gemanoevreerd:

  Kinderporno in Zandvoort was eenmansactie
  In Zandvoort bestond geen organisatie van handelaren in kinderporno. Deconstructie van een ‘complot’.
  Achter het ‘Zandvoortse netwerk’ school één gevaarlijke hobbyist. Wereldwijde ophef en een overvloed aan complottheorieën zijn na een jaar van onderzoek door 38 rechercheurs tot een minimum gereduceerd. Er is geen enkel bewijs voor een vanuit de badplaats bestierde internationale organisatie van producenten van kinderpornografie. In het Zandvoortse appartement van Gerry Ulrich zijn geen tienduizenden, maar ‘slechts’ 710 afbeeldingen met kinderpornografie gevonden. Of daar ook kinderen zijn misbruikt, is niet bewezen.
  Dat maakte de Haarlemse hoofdofficier van justitie H. van Brummen bekend. Het onderzoek is niet afgerond, maar het interregionale rechercheteam is alvast teruggebracht tot 11 rechercheurs. En Zandvoort is weer een gewone badplaats. Net zo ‘gewoon’ als de dorpen en steden in 13 Nederlandse politieregio’s waar afgelopen tijd tijdens een gezamenlijke actie 31 verdachten thuis zijn opgezocht. Allen bezaten kinderpornografie uit de collectie van Gerry Ulrich ( ook Vervloesem Marcel ) Twee personen werden aangehouden, grote hoeveelheden pornografie zijn in beslag genomen.
  De vermeende organisatie van Ulrich was een netwerk van pedofielen zoals er op Internet zoveel zijn. Te vergelijken met een grimmig soort ruilbeurs. (nietwaar Vervloesem Marcel ) Men wisselt plaatjes uit. Liefhebbers konden afbeeldingen van de verzameling van Ulrich binnenhalen van electronische prikbord ‘Apollo’, een computer waarop via een modem rechtstreeks kon worden ingelogd. Ulrich kopieerde zijn afbeeldingen van Internet en verkocht ze zo buiten Internet om. Groot geld heeft hij er niet mee verdiend. De afbeeldingen kostten ,,een schijntje’, aldus hoofdofficier Van Brummen. Dat heeft de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) uitgezocht.
  De 31 verdachten hebben ieder slechts één tot tien afbeeldingen via Apollo gekopieerd. Sinds een uitspraak van de Hoge Raad is ook het in bezit hebben van één enkele afbeelding van kinderpornografie strafbaar. (nietwaar Vervloesem Marcel ) Of de verdachten worden vervolgd bepaalt het openbaar ministerie van de arrondissementen waarin zij wonen. ( vonnis proces Vervloesem Marcel november 2006 )
  ,,Ruis in het onderzoek.” Zo noemt hoofdofficier Van Brum[men de vondst waarmee de Zandvoortse kinderporno- affaire begon. Het ging om diskettes van de Belgische werkgroep Morkhoven, die volgens woordvoerder Marcel Vervloesem afkomstig waren van Gerry Ulrich. Ulrich was in juni vorig jaar dood aangetroffen in het Italiaanse Volterra, zijn vriend Robby van der P. was daar aangehouden op verdenking van moord. En het televisieprogramma Nova, aan wie Vervloesem de diskettes doorspeelde, had de gruwelijke beelden die erop stonden getoond. Grof misbruik van kinderen, baby’s nog. Juist naar de afnemers van de in totaal 1.600 ernstig kinderpornografische afbeeldingen op deze diskettes heeft het onderzoeksteam niet gezocht. Dit omdat niet bewezen kon worden dat het materiaal werkelijk afkomstig is uit de collectie van Gerry Ulrich, aldus Van Brummen. Met veel rumoer had de werkgroep Morkhoven de diskettes overhandigd aan justitie in Nederland.
  Het onderzoek spitste zich toe op wat daadwerkelijk is aangetroffen in Ulrichs Zandvoortse appartement en in zijn computerwinkel Cube Hardware. Alle afbeeldingen op de in beslag genomen computers en diskettes zijn geïnventariseerd. Computerspecialisten van de politie traceerden gebruikers van het bulletin-board Apollo. Het bestand bleek 60.000 verschillende foto’s te bevatten. Zedenrechercheurs hebben ze stuk voor stuk bekeken.
  Het merendeel bestond uit zogenoemde tienerpornografie. Van de 710 kinderpornografische afbeeldingen bleek het grootste deel jaren geleden te zijn gemaakt. Er zijn daarop 370 herkenbare portretten van kinderen en drie daders gevonden. Ze zijn opgenomen in het landelijk Recherche Informatie Bulletin, maar geen kind is nog getraceerd. Het onderzoeksteam hoorde 184 getuigen, onder wie Robby van der P. Justitie is er ,,voor 95 procent zeker van” dat hij niet betrokken was bij het vervaardigen of verspreiden van kinderporno. Vraag blijft of en waarom hij Ulrich vermoordde.
  Ook is niet gebleken dat Van der P. betrokken was bij de verdwijning van het Duitse jongetje Ma[nuel Schadwald in 1993, zoals de Werkgroep Morkhoven beweerde. In het Amsterdamse homoprostitutie-circuit is slechts een ‘look-alike’ van Schadwald gevonden. Voor misbruik van kinderen op het zeilschip ‘Apollo’ van Ulrichs levensgezel, de inmiddels overleden KPMG-accountant Leo van Gasselt, zijn ook geen bewijzen gevonden. En voor kinderhandel tussen Ulrich en beruchte Belgische, Duitse en Engelse pedofielen evenmin.
  Alles wat de Werkgroep Morkhoven aandroeg is definitief gereduceerd tot suggestie en fantasie.

  Antwoord
 4. T

  Bovenstaande reactie is niet het krantenartikel in de NRC (wat ik bedoelde) maar een bewerking door een anti-Vervloesem persoon (gezien de valse verdachtmakingen van Marcel Vervloesem).
  Het geeft in ieder geval aan dat Ulrich en Vervloesem (pedonetwerkfighter) door justitie en politie worden geisoleerd.
  Want netwerken van pedo- en andere misbruikers bestaan volgens politie en justitie in Belgie en Nederland niet..

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

19 − 4 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën