Archief
Artikelen

Zaterdag jongstleden stond in de Telegraaf een paginagroot artikel van de hand van Joost de Haas. Dit was de kop:

  Is D. slachtoffer maffiacomplot?

Schokkende getuigenis van vermeende seks met 12-jarige jongen in Turkije

Het artikel stond op pagina 5 van de papieren krant. Het verscheen op Internet (pdf) en er werd al snel ook wel over geschreven. Joris D., de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, wordt door De Haas niet bij zijn volle naam genoemd. Joris D. is weliswaar nog steeds geen verdachte, want het OM heeft tegen hem nog altijd geen vervolging ingesteld, maar we zullen de journalistieke gedragscode van de Telegraaf inzake de naamsvermelding van criminelen volgen. Ook hier is Joris voortaan geen Demmink meer, maar de van pedofilie en andere misdaden verdachte D.

In de Telegraaf vraagt Joost de Haas zich af: “Zijn de beschuldigingen in elkaar gezet en is sprake van een doelbewuste beschadigingsactie vanuit de onderwereld?” Hij citeert dan een Haagse inlichtingenbron, die zegt dat er gerede twijfel zal ontstaan over het waarheidsgehalte van de verklaringen. “Het valt immers niet uit te sluiten dat deze mensen in Turkije zijn betaald om die verhalen te vertellen. Dan is mogelijk sprake van een doelbewuste beschadigingsactie vanuit de onderwereld.”

De Haas zou behoedzamer moeten zijn, want dit riekt naar laster en smaad!

De beschuldigingen tegen Joris D. zijn immers afkomstig van:
– de Turkse strateeg en analist Huseyin Celebi, die het Aanvullend Rapport heeft geschreven;
– de Turkse journalist Burhan Kazmali, die naar de zaak Baybasin een diepgaand journalistiek onderzoek heeft gedaan, talloze betrokkenen heeft opgespoord en geïnterviewd, en tot slot over deze zaak een reeks van artikelen heeft gepubliceerd;
– de voormalige directeur van politie te Istanbul, Necdet Menzir, later de Turkse minister van staat en transport;
– de Israëlische luitenant kolonel Meir D., die verklaarde dat een getapt telefoongesprek met hem was vervalst;
– de Iraanse diplomaat Ali Homan Ghazi, zoon van de legendarische stichter van de Koerdische Republiek Mahabat, voormalig lid van het Koerdisch Parlement in Ballingschap en coördinator van MED TV;
– de Duits-Turkse onderzoeksjournalist Mehmet Salih Çeviker;
– de indertijd rechtstreeks bij het onderzoek tegen Baybasin betrokken politieman X1;
– de nog altijd in functie zijnde technicus bij de Politie Istanbul X2, oftewel onze brave tapvervalser;
– de beveiligingsagent van Joris D. te Istanbul, Mehmet K., die een kind voor Joris moest regelen;
– de ten onrechte van moord beschuldigde en ernstig gemartelde Yavuz Yavuztürk;
– de inmiddels volwassen Mustafa Y. die verklaart dat hij op 12-jarige leeftijd werd geronseld voor en verkracht door Joris D.;
– nog anderen, waarvan de verklaringen minder bekend zijn…

De beschuldigingen gaan ook niet alleen over pedofilie, maar Joris D. zou zich tevens schuldig hebben gemaakt aan opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving, meineed, valsheid in geschrifte, schending van geheimen en andere ambtsmisdrijven, misdrijven tegen het leven gericht, mishandeling enzovoort.

De beschuldiging van opzettelijke vrijheidsberoving wordt ondersteund door vier rapporten van deskundigen over de vervalsing van tapgesprekken:

– deskundigenrapport 11 april 2003 van Barry G. Dickey;
– onderzoeksrapport d.d. 27 juni 2004 van ing. J.W.M. van de Ven;
– onderzoeksverslag d.d. 6 december 2004 van John Beerends, TNO Telecom te Delft.
– deskundigenrapport d.d. 15 oktober 2006 van Schlomo Peller;

Volgens Joost de Haas is dit een doelbewuste beschadigingsactie vanuit de onderwereld! Het valt immers niet uit te sluiten dat deze mensen in Turkije zijn betaald om die verhalen te vertellen. Dat is de omgekeerde wereld van een Telegraaf-journalist. Welnu, zijn naam is Haas en hoeveel hij betaald krijgt voor het verspreiden van desinformatie ter bescherming van het pedofiele netwerk, dat mag Joost weten!

Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

7 Reacties op “Joris D. en de omgekeerde wereld van de Telegraaf”

 • Dick:

  Bou,

  Heb terug gezocht en vond de naam van Mr G.H. Rip OvJ
  Hij kon een art12 tegemoet zien….

  Ik wilde ook terug lezen wat het OM destijds georeerd heeft, maar helaas….

  Niet beter te weten test u de linken als u ze geplaatst heeft.

  Dus denk ik dat het in de digitale doofpot is gekomen, verouderd, is dat een synoniem?

  Misschien kunnen ze het motiveren, ben benieuwd!

 • Beste Dick,
  De naam van de officier van Justitie mr. G.H. Rip komt twee maal voor op NWO-INFO.
  De eerste maal was hier:
  http://www.nwo-info.nl/2007/07/16/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-24/
  Mr. Rip was toen lid van het Landelijk Parket. Hij behoort daarmee tot de mensen die een onderzoek naar de zaak Baybasin tegenhouden.

  De tweede maal was hier:
  http://www.nwo-info.nl/2007/07/15/baybasin-eist-dat-demmink-wordt-vervolgd/
  Zes getuigen werden geweigerd in het onderzoek!

  Helaas blijkt de link naar het OM verouderd, maar dat doet niet af aan de waarheid van mijn artikelen. In het vervolg zal ik waakzaam proberen te zijn, want ook ik hecht waarde aan permanente links. Dat het OM daar niet aan doet? Helaas!

 • Dick de pagina is inmiddels niet meer actueel maar wel gearchiveerd door het OM. Zie:
  http://www.om.nl/parket/landelijk/nieuwsarchief/2007/32024/

  Bou het artikel heeft afgelopen zaterdag wel op internet gestaan. Je kan hem downloaden als pdf op
  http://dmz.homelinux.net/docs/divers/080621_Telegraaf.pdf

 • Beste Undercover, dank je wel voor je hulp. Ik heb mijn column aangepast en de link naar de Telegraaf er in geplaatst. Ook heb ik in mijn oude column de link naar het OM hersteld.

  Ik begrijp uit de link onder je naam, dat jij ook bezig was met de Deventer moordzaak. Schandalig dat de herziening is afgewezen! Ik hoop dat de groep die daarmee bezig is nu begrijpt, dat de zaak Baybasin een veel krachtiger breekijzer kan zijn.

  De bewijzen omtrent de onschuld van Baybasin en de schuld van het OM zijn zo overvloedig. Als men deze stroom wil stoppen, dan is een doofpot niet voldoende, men heeft dan minstens een delta-plan nodig. Ik ben benieuwd hoe het OM zich hier uit wil redden.

  De zaak ligt ook bij de commissie Buruma. Daar heb ik meer vertrouwen in!

 • Weet iemand waar ik een wapen kan kopen en heeft iemand het adres van JORIS DEMMINK? Ik wil hem een bloemetje sturen.

 • Geachte dr. R. Clavan,

  Het scherpste wapen dat ik ken,
  is het puntje van mijn pen.
  Te koop bij iedere kantoorboekhandel…

  Persoonlijke bedreigingen, hoe verkapt ook, zijn hier uiteraard niet welkom. Het gaat om waarheidsvinding!

 • Persbericht.

  Geachte redactie.

  Op maandag 15 december vanaf 19.00 uur gaan een tiental alternatieve nieuwsmedia op het internet een campagne starten ter ondersteuning van klokkenluider Micha Kat. Wij willen daarmee aangeven dat de wijze waarop de politiek en de rechterlijke macht omgegaan zijn en nog omgaan met de enorme bewijslast in de zaak Joris D., niet in overeenstemming is met de beginselen van de Nederlandse rechtstaat. Dat er naar de handel en wandel van deze man, ondanks vier onafhankelijk van elkaar gedane aangiften en een in dertien jaar opgebouwde zeer overtuigende bewijslast nog geen duidelijk onderzoek is gedaan, laat het totale failliet van de Nederlandse politiek en rechtspraak zien. Het laat tevens zien dat ons landsbestuur en rechtspraak op zijn minst volledig onbetrouwbaar zijn ten aanzien van het toepassen van het gelijkheidsbeginsel in de rechtspraak. Tevens willen wij laten zien dat wij bewuste burgers meer dan genoeg hebben van de doofpottencultuur van de Nederlandse politiek.

  Wij zullen onze campagne zodanig voeren, door een in kracht toenemende golf aan meewerkende mediasites te scheppen, dat wij hiermee de huidige politieke verantwoordelijken onder druk zullen zetten om het recht te doen zegevieren. Wij verlangen dan ook dat Joris D. van zijn functie wordt ontheven en er een onderzoek wordt gestart, indien nodig hij een eerlijke, betrouwbare openbare rechtszaak krijgt. Tevens verlangen wij dat bij deze rechtszitting onafhankelijke juridische waarnemers aanwezig zullen zijn evenals vertegenwoordigers van de onafhankelijke media, om toe te zien op een juiste rechtsgang. Hetzelfde verlangen wij ten aanzien van alle verantwoordelijke hierbij betrokken politici en ambtenaren.

  Wij zullen deze campagne stoppen op het moment dat aan onze verlangens is voldaan.
  Wij zullen ons ook laten horen en zien via de reguliere media, getuige dit persbericht.

  Noot voor de redactie:

  U kunt op bovenstaand persbericht reageren via het emailadres redactie@argusoog.org

Laat een reactie achter voor Undercover

Recente reacties