Selecteer een pagina

Archieven

Atelier Baybasin: PI Haaglanden, Zoetermeer

Dat Huseyin Baybasin graag schildert, bleek reeds uit de illustraties die boven mijn laatste columns staan. In de gevangenis is hij met deze hobby doorgegaan. Niet al zijn schilderijen zijn gesigneerd en slechts weinigen dragen een titel, maar ze hebben allemaal een bijzonder krachtige uitstraling. Een groot deel van zijn schilderijen is in 2003 naar zijn geboorteplaats in Diyabakir gestuurd voor een tentoonstelling. De opbrengst van de verkoop ging naar een project voor dakloze kinderen.

Huseyin Baybasin werd op 27 maart 1998 gearresteerd. Na een lang proces werd hij op 30 juli 2002 door het Hof Den Bosch veroordeeld tot levenslang. We hebben gezien, hoe alle bewijzen tegen hem vervalst zijn. Inmiddels zit Baybasin reeds ruim 10 jaar onschuldig in de gevangenis en zijn contact met de buitenwereld wordt tot het minimum beperkt. De redactie van Zembla wil hem graag interviewen, maar al zijn verzoeken tot contact met journalisten worden afgewezen.

Baybasin werd aanvankelijk opgesloten in de EBI te Vugt, zogenaamd voor zijn eigen veiligheid, want de Grijze Wolven stonden hem naar het leven. In de EBI heerst een zeer streng regime: geen contact met de buitenwereld, slechts twee uur per dag buiten de cel, wekelijks anale visitatie en zo voort. In december 2003, na bijna zes jaar, werd Baybasin overgeplaatst naar een normaal regime. Op 6 juli 2006 besliste het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dat deze behandeling in strijd is met art. 3 van het EVRM. Sindsdien loopt er een procedure tegen de Staat, voor een vergoeding van de immateriële schade. Aan deze langdurige mishandeling heeft Baybasin een post traumatische stress stoornis overgehouden. Zijn grootste angst is, te worden teruggeplaatst in de EBI.

Baybasin 24

Na zijn plaatsing in een normaal regiem is Baybasin tot twee maal toe opnieuw geïsoleerd, met als doel om hem terug te plaatsen in de EBI. De eerste keer was in de zomer van 2005. De directeur van de gevangenis beriep zich op een advies van het GRIP, maar het GRIP wist van niets. Na ingrijpen van zijn advocaten is Baybasin toen in Alphen aan de Rijn geplaatst.

Op 12 april 2007, tien dagen nadat zijn advocaten een aanklacht hadden ingediend tegen Demmink cs, stapte Demmink deze gevangenis binnen, samen met het hoofd Gevangeniswezen, Gijs Wouters, en de Advocaat-generaal in zijn zaak, mr. Kolkert. Baybasin werd toen geïsoleerd, samen met een andere gevangene die over Demmink had geschreven in de bajeskrant Respond. Het Kort Geding om Demmink (en Wouters en Kolkert) te verbieden om zich nog verder te bemoeien met de situatie van Baybasin, werd afgewezen. Het hoger beroep loopt nog.

Na het vonnis in kort geding begonnen in de gevangenis in Alphen berichten te circuleren als zou Baybasin willen ontsnappen. Op zijn verzoek is dat direct aan de directeur gemeld met de mededeling dat hiervan geen sprake was. Toch werd Baybasin op basis van een anonieme tip in december 2007 weer geïsoleerd en naar Vught gebracht, met het doel hem in de EBI te plaatsen. De anonieme tip bleek volledig in strijd met wat er in de gevangenis van Alphen over Baybasin werd gezegd: men noemde hem daar een modelgevangene. Toen heeft men hem maar in Zoetermeer geplaatst, op de afdeling Beperkt Gemeenschaps Geschikten (BGG). Sindsdien heeft hij bijna geen mogelijkheden tot telefoneren, de meeste van zijn medegevangenen hebben een psychische stoornis en zo voort. Het lijkt een ideale omgeving om iemand met een stress syndroom, opgelopen door zes jaar eenzame opsluiting in de EBI, nog wat verder te pesten.

Twee weken geleden een ontving Bybasin opnieuw een waarschuwing dat men iets tegen hem aan het organiseren was. Op dit moment is Baybasin dus aan de goden is overgeleverd. Het einde van zijn bestaan zou voor een aantal figuren bij Justitie wel bijzonder goed uitkomen! Maar dat laten we niet gebeuren…

Met ansichtkaarten en brieven kunnen we zowel Baybasin opbeuren, als het gevangenispersoneel laten weten, dat hij niet alleen staat in zijn strijd. Ook een vriendelijk briefje aan de directeur van de gevangenis, dat de veiligheid van Baybasin ons ter harte gaat, kan de kans op nieuwe stiekeme acties tegen hem misschien wat verminderen. Het adres is:

PI Haaglanden
t.a.v. Huseyin Baybasin
geb. 25 juni 1956
Postbus 99
2700 AB Zoetermeer

Help Huseyin Baybasin om deze strijd te overleven! En vergeet vooral niet te genieten van zijn schilderijen, want daar maakt deze schilder ze ten slotte voor! Dit is mijn favoriet:

Het aanschouwen van de hemelse vrouwe… voor wie haar wil zien!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

8 Reacties

 1. mr drs R. Winter

  Ik heb met eigen ogen kunnen aanschouwen en ondervinden dat het isoleren en onthouden van elk contact met de buitenwereld, psychische schade toebrengt. Deze taktiek wordt in Nederland gebruikt in strijd met het EVRM verdrag en met instemming van medische tuchtrechters. Bij gebrek aan een strafbaar feit, kan een Nederlandse burger van zijn of haar vrijheid worden beroofd, door deze onterecht te beschuldigen van een geestelijke stoornis. Er hoeft geen stoornis te worden aangetoond en er behoeft geen bewijs van deze stoornis te worden geleverd, ook al stelt de Hoge Raad dat een geestesziekte op deugdelijke wijze moet zijn aangetoond, alvorens een Nederlandse burger van zijn of haar vrijheid mag worden beroofd middels opsluiting in een isoleercel op een gesloten psychiatrische afdeling in een ziekenhuis.

  Zonder enige procedure kunnen Nederlandse burgers van hun vrijheid worden beroofd, geisoleerd, gepest door instellingspersoneel, waaronder artsen, waarbij contact met de buitenwereld en contact met een advocaat hen wordt onthouden.

  Vrijheidsbeneming middels opsluiting in een psychiatrische isoleercel, zonder deugdelijk bewijs van een geestesziekte, wordt door Nederlandse tuchtrechters, zoals mr R. Torringa, Paleis van Justitie te Den Haag, niet in strijd met de mensenrechten of de vakbekwaamheidseisen van artsen geacht. Dit betekent dat ook zonder strafbaar feit, Nederlandse burgers gemakkelijk van hun vrijheid kunnen worden beroofd door hen geestesziek te verklaren, ook al zijn zij hoog opgeleid. Een enkele valse medische verkaring van een psychiater – niet behandelaar – volstaat.
  Ik maakte zelf mee dat ik werd vrijgelaten uit de isoleercel, omdat een IBS beschikking ontbrak voor mij. Ik was opgesloten als belangenbehartiger van een patient, welke werd gemarteld door de psychiatrische behandeling. Hij was zodanig gesedeerd dat hij z’n eigen belangen niet behartigen en werd met een valse medische verklaring van de ziekenhuispsychiater geisoleerd in het ziekenhuis. Tijdens de IBS aanvraag voor de patient met de valse medische verklaring werd ik in een isoleercel van mijn vrijheid beroofd, zodat ik geen bezwaar kon aantekenen hiertegen. Daarna werd ik vrijgelaten. Tijdens mijn opsluiting werd rondgebazuind door het ziekenhuispersoneel dat ik aan een ernstige geestesziekte zou lijden, maar aan mij zelf werd dit niet verteld. Ik vernam dit bericht dus van degenen die over mij waren ingelicht zonder mijn medeweten.
  Dit is laster en smaad, maar het was te gretig gedaan door het lagere ziekenhuispersoneel, dat mij in het ziekenhuis overviel en mijn handtas en sieraden had afgepakt, waardoor het bericht over mij niet geloofd werd.
  De patient was de dupe, want hij werd zwaar gemedicaliseerd en ernstig beschadigd. Ik slaagde er in om hem later alsnog over te plaatsen, zodat hij een menselijke behandeling kreeg.
  Vele mensen worden psychisch mishandeld op psychiatrische afdelingen, omdat zij geen belangenbehartigers hebben en familie op afstand wordt gehouden.

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste R. Winter, in principe zou dit niet mogelijk moeten zijn. Zonder IBS verklaring is er eenvoudig sprake van vrijheidsberoving! Daaraan doet niet af dat deze plaatsvond binnen een psychiatrische setting!

  Een IBS verklaring kan alleen worden afgegeven als er een acute dreiging is van gevaar voor zichzelf of anderen. Deze verklaring moet worden opgesteld door een onafhankelijke psychiater en ondertekend door de burgemeester.
  Zie bij voorbeeld deze pagina.

  De situatie van Baybasin is echter anders. Hij is op valse gronden veroordeeld tot levenslang en de heren van Justitie die daaraan meewerkten, willen hem volledig monddood maken. Vandaar zes jaar EBI en nu op een afdeling voor sociaal gestoorden.

  Baybasin zou graag Nederlands leren, maar dat mag niet, want hij heeft geen geldige verblijfsvergunning. Hij was namelijk nog asielzoeker, toen hij werd gearresteerd. Leuker kunnen we het niet maken! Gekker eigenlijk ook niet…

  Daarmee wil ik de problematiek van de psychiatrische ziekenhuizen niet bagatelliseren, maar dat probleem lijkt me structureel. Er was een tijd dat men geloofde in gedragstherapie, maar tegenwoordig is het allemaal medicatie! En zo min mogelijk personeel…

  De situatie van Baybasin is niet structureel, maar crimineel. Er is opzet in het spel, bóós opzet!

  Antwoord
 3. Tell me

  Waarom staat er een pagina groot artikel ( eindelijk) in de Telegraaf van zaterdag, en staat dit artikel niet online op de Telegraaf !
  Als je zoekt op de naam Joris Demmink, ook bij Google.nl zie je maar 7 oude berichten. En alle lof aan mevrouw Adele van der Plas, laten we haar niet vergeten .

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Beste Tell me, dat artikel in de Telegraaf, dat wist ik niet! Ik zal eens rondvragen wie die krant nog heeft…

  En inderdaad: alle lof aan mr. Adèle van der Plas!

  Antwoord
 5. m.koster

  zonder enige reden is er voor mij een onrechtmatige ibs inwerking gesteld, ik ben bruut van mijn vrijheid beroofd na doorverwezen te zijn naar het ggz ivm huiselijk geweld om even tot rust te komen, vervolgens ben ik ingesponnen in hhet web van ggz en psychiaters die mijn feiten(huiselijk geweld en doorverwezen willen worden naar een blijfvanmijnlijfhuis)tot wanen maken en mij inene tot psychiatrisch patient maken alszijnde hebbende een stoornis, en doorgesluisd naar de gesloten afdeling, de deur gaat op slot en alle recht wordt je ontnomen om voor je recht te strijden, ik zou je dan ook willen vragen of u misschien mij advies zou kunnen geven als ervaringsdeskundige om mij uit dit verschrikkelijke web te bevrijden, welke juridische weg kan ik nemen met als enige middel mijn telefoontje om alle juridisch advies in te winnen die ik maar kan, advocaten geven geen gehoor met hart voor rechtvaardigheid, heb nu een advocaat van de instelling ( corrupt) maar heb iemand nodig die inbreekt hier in het apparaat om het recht te laten zegevieren, hopelijk kunt u me helpen, tel 061905328/ e-mail dreamtheatre44@hotmail.com
  mvg margreet koster

  Antwoord
 6. BOU

  Beste Margreet,

  Neem me niet kwalijk, maar ik kan je niet echt helpen. De enige die dat wel kan, ben jij zelf! Wat jou overkomt is niet uniek, het overkomt zovelen. Onze zogenaamd vrije en democratische maatschappij heeft nou eenmaal een zelfkant van dwang en psychiatrie. Laat je dus niet verleiden tot machteloosheid en waanzin, maar besef dat je een waardevol mens bent. Huiselijk geweld is een misdaad tegen vrouwen! En het komt zo vaak voor…

  Weliswaar ben ik psychologe en juriste, maar ik ben als zodanig slechts een blogger zonder praktijk. Zelfs goedwillende advocaten knappen soms af op het systeem van arrogantie en macht. Alleen als de slachtoffers begrijpen dat het systeem niet rechtvaardig is en als ze zich daaromtrent organiseren, ontstaat er een tegenbeweging die misschien de zaken veranderen kan. Dat gaat langzaam, maar het lijkt me de enige weg.

  Denk dus vooral niet dat je gek bent, maar kijk om je heen en zoek naar andere slachtoffers van dit systeem. Ik wens je veel sterkte met dit gevecht.

  Antwoord
 7. jacqueline

  Vreemd of niet mij werd ook om hulp gevraagd, weliswaar
  onder een andere naam maar ook hier rest mij niets dan
  vraagtekens te zetten bij dit soort hulpverzoekjes.

  Ik heb het vermoeden dat men iemand graag onderuit wil
  halen met nog een proces.

  Dan zal ik nu mijn vermoeden even uiten….

  Dhr. Wedzinga is geen advocaat en zal dan ook niet als
  zodanig betiteld worden!

  Het staat hem vrij om juridische ondersteuning of advies
  te geven!

  zie hier

  Nadat ik een mailtje gestuurd had aan de persoon die om
  hulp vroeg (die nogal dringend leek te zijn) heb ik niets
  meer gehoord.

  En laten we eerlijk zijn…een hulpverzoek wordt normalite
  gesproken via een contactformulier of prive gedaan.

  Antwoord
 8. BOU

  Jacqueline, je hebt gelijk, Margreet Koster is een trol. Het IP-nummer klopt niet en ik kreeg ook geen mail van deze reactie.

  Wat een trollentroep!

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin en het geheim van de raadkamer - [...] dagen later ontving ik een brief van Baybasin. We corresponderen al een tijdje en ditmaal ging de brief vergezeld…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

elf + dertien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën