Archief
Artikelen

Baybasin 27
(illustratie: Huseyin Baybasin)

Volgens het Hof Den Bosch heeft Baybasin nog een poging tot moord op zijn geweten, en wel in Nederland, vlak voor hij werd gearresteerd. Om deze laatste beschuldiging te begrijpen, gaan we even terug naar de uitzending van Zembla, op 6 februari 2003. Vanaf minuut 12 wordt daarin verteld hoe Baybasin in Europa een boekje open deed over heroïnesmokkel door hoge Turkse functionarissen. Zijn bemoeienis met de Koerdische strijd voor onafhankelijkheid maakt hem ook al niet geliefd bij de Turkse overheid. Mr. Adèle van der Plas zegt dan het volgende:

Hij stond ook op een lijst van belangrijke Koerdische zakenlui die geëlimineerd moesten worden. Hij stond niet zomaar op die lijst, hij stond bovenaan. En… en de hele lijst is eigenlijk al weg, die mensen zijn allemaal geëlimineerd en Baybasin leeft nog.

In 1996 vroeg Turkije om zijn uitlevering, maar de Hoge raad besliste dat hij niet mocht worden uitgeleverd, omdat in Turkije voor zijn leven moest worden gevreesd. Op 18 februari 1998 wordt Baybasin ’s avonds laat gebeld door Ilhami Metin, vanuit een koffiehuis. Metin zegt hem, dat twee mannen naar hem vragen: Mehmet Malkoc en Mehinet Marsil. Baybasin was reeds gewaarschuwd, hij vraagt naar hun signalement. Baybasin zegt dan tegen Metin, dat deze mannen zijn gekomen om hem te liquideren. Uit de stukken wordt niet duidelijk of Metin toen een pistool trok, maar hij heeft wel geprobeerd om Marsil en Malkoc te beletten om het koffiehuis te verlaten.

Als Baybasin in maart 1998 wordt gearresteerd, wordt hij geplaatst in de Extra Beveiligde Inrichting in Vucht, omdat alleen daar zijn veiligheid zou zijn gewaarborgd. Baybasin heeft 6 jaar doorgebracht in de EBI, tot het Europese Hof verklaarde dat dit in strijd was met het EVRM. Sindsdien verblijft hij in een normale gevangenis. Dat Baybasin bedreigd werd, lijkt een feit van algemene bekendheid. Met dit in gedachten gaan we kijken naar feit 5: de poging om Metin te bewegen om Marsil en Malkoc van het leven te beroven.

Het Hof Den Bosch zegt onder punt 13:

Er heeft zich nog een vrijheidsbeneming voorgedaan en wel die van Mehinet Marsil en Mehmet Malkoc. Baybasin ging er van uit dat er mensen uit Turkije zouden komen om hem te vermoorden en toen Marsil en Malkoc zich bij Ilhami Metin meldden, veronderstelde Baybasin dat zij de verwachte moordenaars waren. Baybasin heeft telefonisch gesproken met Metin, die in het gezelschap was van deze twee personen. Op aandringen van Baybasin heeft Metin deze personen van hun vrijheid beroofd. In de loop van de gesprekken heeft Baybasin aan Metin opdracht gegeven om Marsil en Malkoc van het leven te beroven. Dit is uiteindelijk niet gebeurd omdat de indruk bestond dat te veel mensen Marsil en Malkoc in gezelschap van Metin hadden gezien.

Het bewijs waarop dit oordeel gebaseerd is, staat onder 10.4:

De verklaring van Mehinet Marsil met betrekking tot een tapgesprek d.d. 18 februari 1998, 23.38 uur, in welke verklaring hij aangeeft dat Metin heeft getelefoneerd, dat Metin heeft gezegd dat degene waarmee hij sprak Baybasin was, en dat hij, Mehinet Marsil, ook heeft deelgenomen aan dat gesprek.

En vervolgens onder 10.6.5 / Feit 5 (“Mehinet Marsilzaak”)

Uit de telefoontaps leidt het hof af, gelet op de tijdstippen waarop de gesprekken werden gevoerd en de informatie die door de gespreksdeelnemers wordt uitgewisseld in combinatie met de voor Baybasin belastende verklaringen van Malkoc en Marsil, dat de telefoontaps betrekking hebben op het bewezen verklaarde en de rol van Baybasin daarin.

De verdediging heeft een beroep gedaan op noodweer. De verdediging heeft daartoe aangevoerd dat Baybasin uit betrouwbare bron had vernomen dat door de Turkse overheid een hitteam op hem was afgestuurd in een nieuwe poging om Baybasin te liquideren. Vervolgens meldden zich op 18 februari 1998 twee personen bij Ilhami Metin met de vraag of ze Baybasin konden spreken. Het bleek dat zij voldeden aan het signalement dat Baybasin had ontvangen. Eén van beiden, Mehinet Marsil, bleek ook recent vanuit Turkije te zijn aangekomen in Nederland en in het bezit te zijn van een groen paspoort, te weten een paspoort waarop politieambtenaren uit Turkije recht hadden. Marsil had dienst gedaan bij de afdeling van de Turkse politie die is belast met de beveiliging van staatsfunctionarissen en buitenlandse consuls. Tijdens zijn verblijf in Nederland had Marsil verbleven bij de jeugdvereniging van de Grijze Wolven in Rotterdam.

Het hof verwerpt dat verweer. Uit hetgeen door de verdediging naar voren is gebracht volgt niet dat er sprake is geweest van een ogenblikkelijke (dreigende) wederrechtelijke aanranding. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting hebben de beide mannen de Baybasin niet ontmoet en wisten zij niet waar hij verbleef.

Tot zover het Hof den Bosch. Dat deze Grijze Wolven inmiddels iemand hadden opgespoord die wel degelijk wist waar Baybasin verbleef, doet voor het Hof niet ter zake. Ook vergeet het Hof, dat Baybasin werkelijk werd bedreigd. Dit is een feit van algemene bekendheid en behoeft daarom geen bewijs!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter