Selecteer een pagina

Archieven

Baybasin en de Moord in de Theetuin

(illustratie: Huseyin Baybasin)

De heroïnehandelaar Nuri Korgut zat sinds 9 januari 1998 in de gevangenis van Istanbul, waar men hem probeerde te laten verklaren dat hij in opdracht handelde van Baybasin. Baybasin zelf werd op 27 maart 1998 in Lieshout gearresteerd. Om iemand levenslang achter de tralies te krijgen, is een poging tot smokkel van 20 kilo heroïne echter niet voldoende. Baybasin moest worden veroordeeld als gevaarlijke topcrimineel! Men laat hem daartoe vervolgens een onopgeloste moord plegen. Onze brave Turkse tapvervalser zorgt voor het bewijs!

Op 9 november 1997, om 16.25 uur, werd in Istanbul in een theetuin Sadik Suleyman Öge doodgeschoten. Dit wordt feit 1 in de tenlastelegging:

…dat hij in of omstreeks 28 oktober tot en met 9 november 1997 te [plaats in Nederland], tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk en met voorbedachten rade Sadik Suleyman Öge van het leven heeft beroofd; verdachte heeft tezamen en in vereniging met anderen die moord beraamd; verdachte heeft opdrachten met betrekking tot dat misdrijf gegeven (aan met name ene Yavuz Yavuztürk en/of ene Nuri Korkut en/of aan ene Düzgün Dilaver Eren en/of aan ene Osman Katmer); één van verdachtes mededaders heeft op 9 november 1997 in Istanbul, opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, met een pistool één of meer kogels op het hoofd van Sadik Suleyman Öge afgevuurd, tengevolge waarvan Sadik Suleyman Öge is overleden;

Het Hof Den Bosch zegt in rechtsoverweging 10.6.1 over Feit 1:

Uit de telefoontaps leidt het hof af, gelet op de tijdstippen waarop die gesprekken gevoerd werden en de informatie die over en weer tussen de gespreksdeelnemers werd uitgewisseld, dat verdachte nauw bij de moord op Sadik Suleyman Öge betrokken was.

Verdachte had voor de moord telefonisch contact met Yavuz Yavuztürk en Nuri Korkut. Daaruit blijkt dat verdachte opdrachten met betrekking tot de moord geeft, indirect de personen die uiteindelijk de opdracht moesten uitvoeren, aanstuurt en de gang van zaken daaromheen dirigeert.

Ook uit de telefoongesprekken na de moord blijkt van die betrokkenheid:

– verdachte wordt op de hoogte gehouden van de uitvoering van de opdracht. Als blijkt dat Sadik Suleyman Öge ‘s middags om 16.25 uur in een theetuin in Istanbul wordt vermoord, wordt verdachte kort daarna, om 17.16 uur, door Yavuz Yavuztürk gebeld dat de “opdracht” in de tuin was uitgevoerd, waarop verdachte verheugd reageert (tapgesprek A-1-1).
– verdachte geeft opdracht dat over deze zaak niet mag worden gesproken (tapgesprek A-1-3).
– er worden details over de zaak in uitgewisseld.
– er is sprake van de eerloze Sakkali (man met de baard) (tapgesprek A-1-4), terwijl op de foto van het slachtoffer in de Hürriyet een persoon te zien is met een volle baard.
– er is eenmaal op het slachtoffer geschoten (tapgesprek), hetgeen overeenstemt met een ter zake opgemaakte medische verklaring.
– er worden bijzonderheden over de liquidatie besproken. Er wordt aangegeven dat het contract op de werkplaats was en dat daarbij één keer op hem was geschoten (tapgesprek A-1-5). Dat het de werkplaats was van het slachtoffer blijkt uit eerdergenoemd artikel in de Hürriyet, waarin wordt vermeld dat Sadik Suleyman Öge de theetuin exploiteerde.

Het hof is van oordeel dat tot medeplegen van moord kan worden geconcludeerd. De betrokkenheid van verdachte bestond uit het geven van opdrachten met betrekking tot de moord en het aansturen van de uiteindelijke dader. Het hof is van oordeel dat tussen verdachte, die in Nederland verbleef, en Yavuz Yavuztürk, Nuri Korkut en de pleger van het feit, een zeer nauwe samenwerking heeft bestaan, die op niets anders dan de dood van Sadik Suleyman Öge gericht kon zijn. Verdachte moet dan ook als mededader worden aangemerkt en daaraan doet niet af dat hij bij de moord niet lijfelijk aanwezig was.

In het “>Aanvullend Rapport staat echter:

Maar bij de Rechtbank voor Zware Strafzaken te Bakırköy, die de zaak behandelt, wordt de zogenaamd door Baybaşin ‘uitgelokte’ persoon Yavuz Yavuztürk vrijgesproken. Terwijl Baybaşin dan normaal gesproken ook vrijspraak had moeten krijgen, wordt de overbrenging van Baybaşin uit de gevangenis voor het benodigde verhoor in de procedure door de Nederlandse autoriteiten verhinderd.

In het klaagschrift staat daarover het volgende:

Het belangrijkste feit waarvoor Baybasin in Nederland tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld, betreft de moord in Turkije op een zekere Öge. Baybasin zou daartoe vanuit Nederland telefonisch opdracht hebben verstrekt aan de Turken Yavuz Yavuztürk en Nuri Korkut. Het motief van de moord zou volgens het OM zijn gelegen in een drugskwestie.

Het “Aanvullend Rapport” laat van deze beschuldiging niets heel. Vermeld wordt dat het bij de Turkse inlichtingendienst bekend is dat de moord niets met drugs-kwesties heeft te maken, en heeft plaatsgevonden in het kader van een ruzie tussen Öge en derden over de verdeling van gelden uit een grote investering waarbij was gemalverseerd.

Voorts wordt vermeld dat de Nederlandse behandelend officier van justitie Hillenaar nog vóór de arrestatie van Baybasin in 1998 in Nederland door hooggeplaatste en met name genoemde Turkse justitiefunctionarissen (o.m. M. Emin Arslan) uitdrukkelijk is gewaarschuwd dat Baybasin niets met deze moord te maken had en dat deze beschuldiging niet staande kon worden gehouden, waarop de Nederlandse officier van justitie zou hebben geantwoord dat Baybasin niet de kans zou krijgen om zich te verdedigen.

In dat verband wordt in het “Aanvullend Rapport” nog benadrukt dat de Turkse recherche van meet af aan in het beschikbare bewijsmateriaal onvoldoende grond zag om Nuri Korkut zelfs maar als verdachte aan te merken.

Het hof leidt de betrokkenheid van Baybasin bij deze moord bij uitsluiting af uit telefoongesprekken. Het hof noemt met name de tapgesprekken A-1-1, A-1-3, A-1-4 en A-1-5. Van deze tapgesprekken zijn er nu twee opnieuw onderzocht door de verdediging, met als uitkomst dat deze taps zijn gemanipuleerd.

In het Turkse onderzoek zijn indertijd de tapverslagen en gesprekken uit het Nederlandse zaaksdossier 1 ingebracht. Op grond van deze uit Nederland ontvangen stukken en het op grond hiervan vervolgens in Turkije plaats gevonden onderzoek is ten eerste nooit een strafvervolging geïnitieerd tegen Nuri Korkut, die in die tijd in Turkije ter zake van een ander delict was gedetineerd. Wel is in Turkije op verdenking van samenzweren tot de moord op Öge een strafvervolging geïnitieerd tegen Yavuz Yavuztürk, Düzgün Dilaver Eren en Osman Katmer.

Deze strafvervolging is op 13 oktober 2004 geëindigd met een vrijspraak van al deze verdachten omdat er na jarenlang aanvullend Turks onderzoek “verre van voldoende wettig en overtuigend bewijs voor hun veroordeling voorhanden was”, aldus een vonnis van 13 oktober 2004 van de Rechtbank te Bakirköy. De rechtbank volgde hierin de Turkse officier van justitie, die zelf voor vrijspraak pleitte met de volgende argumenten:

“Tegen de verdachte Yavuz Yavuztürk wordt deelneming aan de uitlokking tot moord en oprichting van een organisatie met het oogmerk misdrijven te plegen ten laste gelegd, aan de verdachte Düzgün Dilaver Eren en Osman Katmer wordt de oprichting van een organisatie met het oogmerk om misdrijven te plegen ten laste gelegd, (—) op grond van de plaatsgevonden behandeling en de verzamelde bewijsstukken; aangezien tijdens het vooronderzoek (afgezien van het feit dat persoon genaamd Silvanli Metin de verdachte Yavuz Yavuztürk heeft gebeld en tegen hem heeft gezegd “ik heb de man die zijn arm tegen jouw keel heeft gedrukt, gedood”) geen enkel ander bewijs voorhanden was en de verdachte Yavuz Yavuztürk tijdens de behandeling van de zaak heeft gesteld dat deze verklaring onder druk van de politie van hem is opgenomen, is vastgesteld dat er voor de deelname aan uitlokking van moord en het oprichten van een organisatie met het oogmerk om misdrijven te plegen onvoldoende bewijs is geleverd; en wordt vrijspraak voor ieder van de verdachten voor de aan hen ten laste gelegde feiten geëist.

Volgens hetzelfde requisitoir van de Turkse officier van justitie in de strafzaak tegen Yavuz Yavuztürk betreft de zaak Öge “een moord (—) die in Turkije is begaan en die niets te maken heeft met de smokkel van verdovende middelen” Ook dit moet onverenigbaar worden geacht met het door het hof aan de bewijsconstructie ten grondslag gelegde uitgangspunt, dat de moord op Öge een vergelding betrof van een niet aan de organisatie van Baybasin betaalde drugsschuld. Dit uitgangspunt wordt door het hof als volgt verwoord: “De organisatie hield zich bezig met drugsdelicten en kende daarnaast een geweldsafdeling die zorgde voor de incasso van schulden en voor vergelding” (rechtsoverweging 13 van het arrest van 30 juli 2002).

Deze conclusie van de Turkse officier van justitie vindt weer directe steun in de uitspraken van de Turkse politiefunctionaris X1 over deze zaak, zoals hiervoor al gememoreerd. Hij verklaarde:

“In Bakırköy had een voormalige terrorist genaamd Süleyman Öge zijn eigen vrienden opgelicht; zijn vrienden hebben hem toen volgens een georganiseerde methode geëxecuteerd. Süleyman Sadık Öge is in opdracht van zijn eigen vrienden vermoord. Iemand die niet van hun organisatie was zou niet van de plek van het voorval hebben kunnen ontsnappen. En de vrienden die Süleyman Sadık Öge hebben laten vermoorden hebben degene die de trekker heeft overgehaald laten ontsnappen. Anders zou hij niet hebben kunnen wegkomen. Op verzoek van de Nederlandse politie is die moord ook Hüseyın Baybaşin in de schoenen geschoven.

Tot zover het klaagschrift. Aldus is de zaak van de Moord in de Theetuin opgelost. Nuri Korkut had er niets mee te maken, Yavuz Yavuztürk en de anderen evenmin, zij werden vrijgesproken, terwijl Nuri Korkut er zelfs niet voor werd vervolgd. Schuldig blijkt ook niet Baybasin, maar Öge werd in zijn eigen theetuin vermoord door zijn eigen trawanten!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

1 Reactie

  1. vincent

    Wanneer wordt de politiek nu eens wakker en kunnen we ons land ontdoen van valse, liegende, huichelende justitie/OM viezerikken.
    Door internet zal de waarheid zowiezo boven komen drijven, niemand zal zich nog kunnen verschuilen.
    U levert goed onderzoekswerk, ga zo door

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

acht − vijf =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën