Selecteer een pagina

Archieven

Getuige X1: nog een eerlijke Turkse politieman

Baybasin 07
(illustratie Huseyin Baybasin)

We hebben reeds gezien dat de Turkse tapvervalser na de arrestatie en berechting van zijn baas Ferruh Tankuş last kreeg van zijn geweten. Toen hij werd benaderd door de journalist Kazmali, wilde hij wel praten. De reden die hij daar zelf voor geeft, is dat hij een fan van Kazmali is. Zijn identiteit moest echter geheim blijven. Nadat Kazmali zijn verklaring had gepubliceerd in zijn krant, de Yalova Cizgi, kwam er een Hollander vragen of hij hem mocht spreken. Deze agent heeft toegestemd en tegenover Langendoen verklaarde hij nog meer, dan tegenover Kazmali. We mogen vermoeden dat dit komt omdat de publicatie van Kazmali voor hem geen negatieve gevolgen heeft gehad. Hij wordt getuige X2 genoemd.

Een andere politieagent kreeg al eerder last van zijn geweten, maar als een Turkse politieman uit de school klapt over corruptie, dan kan dat voor hem gevaarlijk zijn. Deze agent stapte naar een advocaat, mr. Mehmet N. Aytekin, en legde bij hem een schriftelijke verklaring af, met het verzoek om deze te doen toekomen aan de verdediging van Baybasin. Hij wil verder niet praten, niet met Kazmali en evenmin met Langendoen. In het Rapport Langendoen speelt hij daarom geen rol, al heeft Langendoen wel gepraat met mr. Aytekin, die de authenticiteit van de verklaring slechts bevestigde. Van dit gesprek is een video-opname gemaakt. In het Klachtschrift van mr. Van der Plas aan het Hof Den Haag wordt de verklaring van deze politieman uitgebreid geciteerd. Hij wordt getuige X1 genoemd.

Het Klachtschrift zegt op p. 5, onder 6:

… een verklaring uit 2007 van een rechtstreeks bij het onderzoek tegen Baybasin betrokken Turkse politieman over de gevolgde werkwijze. Deze politiefunctionaris, hieronder verder aan te duiden als X1, wenst om veiligheidsredenen zijn identiteit niet openbaar te maken. (bijlage 10, Brief d.d. 8 januari 2007 van Mehmet N. Aytekin, gericht aan Mr. A.G. van der Plas met videoverklaring van de heer Aytekin op 10 januari 2008).

idem op p. 14 onder 13:

… een in januari 2007 tegenover de Turkse advocaat Mehmet N. Aytekin afgelegde anonieme, maar gedetailleerde verklaring van een Turkse politieman X1 over de voorbereiding in Turkije van de Nederlandse strafzaak tegen Baybasin. Deze politieman was rechtstreeks betrokken bij dit onderzoek onder leiding van Ferruh Tankuz. In zijn verklaring wendt X1 zich tot de Nederlandse Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken, ook wel de Commissie Posthumus genoemd, met het verzoek om de strafzaak Baybasin opnieuw te onderzoeken op basis van de feiten die hij aandraagt. Hij stelt kennis te hebben van ondermeer het volgende (waarbij de alinea-volgorde deels is veranderd door mij, Bou):

“Nadat Hüseyin Baybaşin naar Nederland is geweest, zijn er afspraken gemaakt met de Nederlandse autoriteiten; vooral met ingang van het jaar 1995 is sprake van samenwerking. Binnen deze samenwerking is ook een gezamenlijke computerlijn ontwikkeld en via deze lijn zijn allerlei met betrekking tot deze persoon geschapen berichten doorgegeven. Op soortgelijke wijze heeft ook uitwisseling plaatsgehad van bandopnamen met telefoongesprekken van deze persoon, foto’s en beeldregistraties.

Een daarvan lijkt mij zeer belangrijk. Zelfs de bandopnamen en de banden van telefoontaps van de jaren voordat Hüseyin Baybaşin Turkije heeft verlaten, zijn aan de Nederlandse autoriteiten verstrekt. Een van die verstrekte bandopnamen betrof een telefoongesprek tussen de advocaat mr. Necmettin Yıldız, die ik beroepsmatig goed ken, en Hüseyin Baybaşin.

Er is nog iets waarover ik wetenschap heb, namelijk het volgende; er is een schrijven van de Narcoticadienst, waarin de naam van Hüseyin Baybaşin werd genoemd, dat al voordat het naar de met deze zaak belaste instantie, het Tribunaal voor Staatsveiligheid (Devlet Güvenlik Mahkemesi = afgekort DGM) werd verzonden, naar de Nederlandse instanties is gezonden. Er werd toen een groep gevolgd waarin zich ook buitenlanders bevonden in verband met een zaak waarin ook de persoon genaamd Nuri Korkut voorkwam. De werkzaamheden met betrekking tot deze zaak zijn van het begin af aan samen met de Nederlandse autoriteiten uitgevoerd. In het kader van deze werkzaamheden ben ik er getuige van geweest dat de Nederlandse autoriteiten, waarvan bekend was dat zich onder hen een officier van justitie, politiemensen en functionarissen van de inlichtingendienst bevonden, naar Turkije kwamen en dat zij de stand van zaken evalueerden en zelf werkzaamheden uitvoerden. Mij is bekend dat de politiemensen die kwamen verbonden waren aan de Eenheid Noord en Oost Nederland.

(—) Alle telefoongesprekken vanaf het jaar 1989 tot aan de dag van de arrestatie van Hüseyin Baybaşin zijn beluisterd door mij en mijn teamgenoten. Er was geen enkel gesprek bij dat betrekking had met drugszaken. Alle gesprekken van Hüseyin Baybaşin gingen over handel of hadden te maken met diverse mensen die hij behulpzaam was met hun problemen. Er waren gesprekken bij met de PKK-leiders, en ook met Öcalan. We luisterden ook gesprekken af met de Volksvertegenwoordigers in Turkije, ministers, de MIT (=Turkse Veiligheidsdienst), bevoegde personen op het hoogste niveau bij de politie en in het leger. Wij kennen degenen die vanuit Turkije helemaal naar Nederland gingen om Hüseyin te smeken. Wij kennen degenen die hem vroegen om hen met de PKK in contact te brengen omdat zij wilden dat Hüseyin Baybaşin contact zou opnemen met de PKK. Hüseyin Baybaşin heeft de leiders van de PKK rechtstreeks contact laten opnemen met onze superieuren. Wij hebben hun telefoongesprekken beluisterd.

(—) Ik weet dat alle straf- en ontnemingszaken die in ons land tegen Hüseyın Baybaşin en zijn familieleden worden gevoerd, hebben plaatsgevonden conform de bevelen die de Nederlandse en Duitse politie aan onze hoofdcommissaris Ferruh Tankuş en onze directe chef Hüdai Sayın hebben opgedragen.

(—) Later hebben wij vernomen dat mijn hoofdcommissaris Ferruh Tankuş en mijn directe chef Hüdai Sayın grote geldbedragen hebben ontvangen in de zaak tegen Hüseyin Baybaşin. Aan ons heeft niemand ooit een cent gegeven. Ze hebben gezegd dat de terroristen van Hüseyin Baybaşin de PKK ondersteunden. Ze hebben ons wijs gemaakt dat zij Turkije probeerden omver te werpen met Christelijke maatregelen. Later bleek het dat het allemaal om eigen gewin is gegaan.

(—)Kijk, omdat ik U vertrouw geef ik U mijn personalia en details over mijn functie. Deze zaak en Hüseyın Baybaşin zijn mijn dagen en nachten gaan beheersen. Ik heb zaken die ik weet verteld aan mensen met een functie bij de inlichtingendienst en de juridische afdeling op wie ik vertrouwde. Ik consteerde dat zij al op de hoogte waren van hetgeen ik wist, ik heb het deels aan de delegatie die uit Nederland was gekomen, verteld. Nog diezelfde avond hebben ze mij bedreigd.

Tot zover voorlopig deze Turkse politieman. Getuige X1 verklaarde nog meer, we zullen hem nog wel vaker citeren. Zijn volledige verklaring is niet alleen bijgevoegd in het Klachtschrift aan het Hof Den Haag, dat moet oordelen over de vervolging van Demmink, Hillenaar en consorten, maar ook gezonden aan de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. Ook aan deze eerlijke Turkse politieagent kunnen Ybo Buruma en zijn medewerkers dus een voorbeeld nemen.

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

3 Reacties

 1. John

  Welke ‘delegatie uit Nederland’ wordt hier bedoeld? Nederlandse politie- en/of justitiebeambten? Namen? En waaruit bestond die bedreiging? Klinkt serieus genoeg om dit eens uit te zoeken en aan de kaak te stellen.

  Antwoord
 2. Dick

  Knap weerstand bieden tegen bedreiging!

  Antwoord
 3. mr. drs. BOU

  John, natuurlijk moet dit worden uitgezocht. Er staat ook:

  In het kader van deze werkzaamheden ben ik er getuige van geweest dat de Nederlandse autoriteiten, waarvan bekend was dat zich onder hen een officier van justitie, politiemensen en functionarissen van de inlichtingendienst bevonden, naar Turkije kwamen en dat zij de stand van zaken evalueerden en zelf werkzaamheden uitvoerden. Mij is bekend dat de politiemensen die kwamen verbonden waren aan de Eenheid Noord en Oost Nederland.

  Het klachtschrift gaat niet alleen over het vervolgen van Joris Demmink, al lijkt voor de meeste bloggers en commenters zijn pedofilie het belangrijkste.

  Er is ook nog de officier van justitie mr. H.M.P. Hillenaar als directe uitvoerder van het complot in Nederland. Hij is de Nederlandse tegenpool van Ferruh Tankus. Verder wordt vervolging geëist van alle anderen die hieraan hebben meegewerkt.

  Het klachtschrift formuleert het zo: …zal hierna aangifte worden gedaan in de vorm van aangifte tegen NN, aangezien hun identiteit voorshands nog onvoldoende vast staat.

  Voorlopig ben ik ook nog niet klaar met het uitspitten van de stukken. Handicap is, dat ik slechts beschik over de geanonimiseerde uitspraken van het Hof en de HR. Langzaam maar zeker ben ik alle namen daar weer in aan het invullen. Voordeel daarvan is wel, dat ik steeds heel goed moet nadenken of het wel klopt, wat ik schrijf. We hebben tot september de tijd! 😉

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

negentien − 15 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën