Selecteer een pagina

Archieven

Turkse tapvervalser verzoekt aan Commissie Buruma

Baybasin 05
(illustratie Huseyin Baybasin)

Naar aanleiding van het verhaal van de Turkse tapvervalser, vroeg Dick zich af waarom deze man zo gemakkelijk aan de praat te krijgen was. Deze vraag wordt door hem zelf duidelijk beantwoord. In het Klachtschrift van mr. Adèle van der Plas namens Baybasin, wegens het niet vervolgen van Demmink, Hillenaar en consorten, wordt deze Turkse agent X2 genoemd. Over hem zegt het Klachtschrift het volgende:

De reden waarom hij ondanks gevaar voor eigen leven met Kazmali en Langendoen praat, is omdat hij aanvankelijk dacht dat het een legale opdracht betrof. Het manipuleren van telefoongesprekken is in zijn ogen toelaatbaar als dit het Staatsbelang dient. Maar het manipuleren van taps in de zaak van Baybasin heeft slechts particuliere belangen gediend, zo heeft hij nu begrepen. Dat is illegaal. En dat is de reden waarom hij hierover openheid van zaken wil geven.

X2 heeft daarom nu een verzoek ondertekend, gericht aan de Nederlandse Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken, ter heropening van het onderzoek in de zaak van Huseyin Baybasin waarin deze op 30 juli 2002 door het Gerechtshof te ‘s Hertogenbosch tot levenslang werd veroordeeld. Het verzoek doet hij steunen op de verklaring die hij tegenover Klaas Langendoen heeft afgelegd. Het verzoek vermeldt over deze verklaring:

“In deze verklaring heb ik melding gemaakt van het feit dat ik persoonlijk getuige ben geweest van en ook betrokken ben geweest bij zaken die in de jaren 1996 en 1998 hebben plaats gevonden in het door Nederland en Turkije gezamenlijk uitgevoerde onderzoek in de strafzaak tegen Hüseyin Baybasin en die in strijd waren met de wet. Ik heb tegelijkertijd tegen de heer Langendoen verteld hoe ik werd gedwongen om oude telefoongesprekken (van Baybasin) uit de archieven van Turkse politiefunctionarissen en inlichtingendiensten met door de Turkse en Nederlandse politie verstrekte nieuwe telefoongesprekken van Baybasin zodanig met elkaar te mixen en te manipuleren dat het leek alsof Baybasin serieuze discussies voerde over zware delicten.

Ik werd ertoe gedwongen om dit te doen door mijn baas Ferruh Tankuz. Bij het vervaardigen van de van mij verlangde gemanipuleerde telefoongesprekken heb ik hulp gekregen van een Turkse amateur artiest en iemand die werkzaam was bij de Turkse politieradio.

Ik weet dat deze gemanipuleerde telefoongesprekken in de strafzaak tegen Hüseyin Baybasin zijn gebruikt met de bedoeling om aan te tonen dat hij betrokken zou zijn bij zware criminele delicten waarmee hij in werkelijkheid niets te maken had.”

(bijlage 20: Verzoek d.d. 1 mei 2008 van X2 aan de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken)

Tot zover het Klachtschrift van mr. Van der Plas aan het Gerechtshof te Den Haag. Ook de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken zal zich over deze kwestie buigen. Het gaat hier echter niet om een gerechtelijke dwaling, waarvan men achteraf kan zeggen: “Ach, er zijn fouten gemaakt… maar tunnelvisie… vergissen is menselijk, nietwaar?” In de zaak Baybasin is dat niet waar! Het gaat om bewuste manipulatie, oftewel bedrog. Alle betrokkenen hebben zich schuldig gemaakt aan samenzwering, meineed, valsheid in geschrifte en zo voort, met als enige doel de vrijheidsberoving van Baybasin, opdat Demmink zijn praktijken kan voortzetten, waarvan men in Turkije reeds lang op de hoogte is.

De Turkse agent X2 dacht aanvankelijk dat hij handelde in het belang van de staat. Hij handelde in opdracht van zijn baas, de Turkse hoofdcommissaris van politie in drugszaken Ferruh Tankuş, die in 1998 werd gearresteerd wegens drugshandel. Daarover later meer. Toen X2 ontdekte dat hij slechts de belangen diende van de drugscriminele bende van presidente Tansu Ciller, kreeg hij last van zijn geweten. Daarom heeft hij niet alleen zijn verhaal verteld aan Kazmali en Langendoen, maar ook de Commissie Buruma verzocht om herziening van het vonnis van Baybasin. Spoedig zal blijken of mr. Ybo Buruma even eerlijk, moedig en gewetensvol is als die Turkse agent X2.

Tevreden, Dick?

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

4 Reacties

 1. John

  Is dit toeval of betreft dit een gevalletje ‘damage control’? Zou Joris D. trouwens mee zijn? Moeders, houdt uw zoontjes thuis!

  Hirsch Ballin en Albayrak op werkbezoek naar Turkije
  Gepubliceerd 06-06-2008 Juridisch

  Op uitnodiging van de Turkse minister van Justitie Mehmet Ali Şahin brengen minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie een werkbezoek aan Turkije. Behalve met de minister van Justitie Şahin staat in Ankara (op 11 en 12 juni) een ontmoeting met de minister van Binnenlandse Zaken Beşir Atalay op het programma. Onderwerpen die aan bod komen zijn eergerelateerd geweld, samenwerking op het gebied van terugkeer, illegale migratie, mensenhandel en databescherming.

  Naast de ontmoetingen met de beide ministers zullen minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak een ontmoeting hebben met leden van het Turkse parlement en NGO’s. Met de NGO’s wordt gesproken over eergerelateerd geweld.

  Op vrijdag 13 juni brengt minister Hirsch Ballin in Kayseri een bezoek aan de rechtbank en staatssecretaris Albayrak bezoekt een project voor psychosociale hulp aan asielzoekers.

  Na afloop van het werkbezoek is er voor de media op vrijdagmiddag om 16.00 uur in Kayseri een gelegenheid om de minister en de staatssecretaris te spreken over de resultaten van het werkbezoek.

  http://justitie.nl/actueel/persberichten/

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Dank je wel, John. We houden het in de gaten. Intussen ontleed ik de stukken, langzaam maar zeker…
  Jammer dat ik geen Turks versta!

  Antwoord
 3. Dick

  Niet te geloven… Verhelderend!

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Over deze politieman, getuige X2, staat in het Klachtschrift nog het volgende:

  “X2 heeft vele malen tegenover zowel Kazmali als Langendoen benadrukt welk gevaar hij loopt. Zijn vroegere opdrachtgever Ferruh Tankuz heeft X2 recent, na zijn eerste contacten met Kazmali, benaderd en hem bedreigd om niets over het verleden aan derden te vertellen. X2 legt in het vraaggesprek van 1 mei 2008 aan Langendoen uit mede zo angstig voor Ferruh Tankuz te zijn omdat deze als militant lid is van de politieke beweging van de Grijze Wolven. De gesprekken met X2 vonden dan ook in het diepste geheim plaats.”

  Deze getuige is dus minder veilig dan ik dacht.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

8 + achttien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën