Selecteer een pagina

Archieven

Telefoontaps en tapvervalsing

Elke dag worden er in Nederland bijna 1.700 telefoons getapt. In de VS zijn dat er slechts 2.208 per jaar! Baybasin werd in 2002 veroordeeld tot levenslang, uitsluitend op telefoontaps. Volgens de verdediging was er met die taps geknoeid, maar het Hof ‘s Hertogenbosch hield slechts rekening met het ordeel van een “deskundige” van het NFI, die alleen maar naar de banden had geluisterd. Een technisch onderzoek heeft het NFI niet verricht. Op de website Geen Onschuldigen Vast staat een Zwartboek, waaruit blijkt hoe “deskundig” het NFI soms te werk gaat.

In het Aanvullend Rapport, dat in het Rapport Langendoen wordt aangeduid met “EK Rappor”, staat het volgende:

Uit Turkije worden aan Nederland archieven met telefoongesprekken verstrekt. Bij het onder de loep nemen van de geluidsbanden waarvan wordt beweerd dat zij toebehoren aan Hüseyin Baybaşin, blijkt dat er een scenario is opgezet waarbij telefoongesprekken die voor 1990 zijn gevoerd met elkaar zijn “gemixt” zodat het lijkt alsof zij na 1997 zijn gevoerd en zijn “gemonteerd” alsof er een delict wordt gepleegd.

Het mixen en monteren van geluidsbanden blijkt vrij eenvoudig, maar het Hof den Bosch oordeelde in de zaak Baybasin: De vaststelling dat het technisch mogelijk is om telefoontaps te manipuleren is onvoldoende om aannemelijk te achten dat dit ook is gebeurd. Het Hof geeft toe dat manipulatie mogelijk is, maar een technisch onderzoek naar die geluidsbanden werd terzijde geschoven! Dat blijkt uit de volgende reportage van Zembla, die werd uitgezonden op 6 februari 2003. Op dat moment was ook de Deventer moordzaak actueel. Zembla schreef over deze uitzending:

In geen enkel land ter wereld wordt zo veel afgeluisterd als in Nederland. Telefoontaps vormen in veel zware criminaliteitszaken zelfs het belangrijkste bewijsmateriaal. Maar de explosieve toename van mobiele telefoons en telecombedrijven hebben van het, ooit zo overzichtelijke, afluistersysteem een digitale jungle gemaakt waar nog maar weinig mensen greep op hebben. In geruchtmakende rechtszaken, zoals de zaak Baybasin en de Deventer moordzaak, wordt ernstig getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de telefoontaps.

PERSBERICHT: AFLUISTEREN
In de telefoongesprekken die zijn gebruikt in de rechtszaak tegen de Koerdische leider Baybasin is gemanipuleerd. Mogelijk is dat gebeurd terwijl deze gesprekken digitaal waren opgeslagen in de computers van de tapkamers van de Nederlandse politie. Dat blijkt uit de Zembla-documentaire ‘Afluisteren’.

Twee vooraanstaande communicatie-IT’ers spreken in Zembla over het lek in het Nederlandse afluistersysteem. Ze behoren tot de tot de architecten van het systeem en werkten tot voor kort als hoofd signaalanalyse bij de Militaire Inlichtingendienst (Hans van de Ven) en als medewerker van de politie Amsterdam-Amstelland (Martien Kuylman). Ze laten door een digitale analyse van gesprekken in Zembla zien waar in de zaak Baybasin de manipulaties hebben plaatsgevonden. Opvallend genoeg erkent de verantwoordelijke officier van justitie, Taco Stein, dat het Nederlandse systeem niet waterdicht is. Maar zijn Openbaar Ministerie weigert, net als de rechters in de zaak Baybasin, de twee deskundigen over de manipulaties te horen.

Geen controle
“In Nederland worden, in absolute zin, jaarlijks meer telefoonlijnen getapt dan in de Verenigde Staten”, zegt Van de Ven. Doordat ‘na Van Traa’ opsporingsmethoden zoals infiltratie aan banden kwamen te liggen, stortte de Nederlandse politie zich massaal op het telefoontappen dat in Nederland sneller wordt toegestaan dan in de VS. En nu heeft de snelle ontwikkeling van de computers en de software de enorme stapels verslagen van de telefoontaps in de Nederlandse rechtbankdossiers onbetrouwbaar gemaakt, zeggen Kuylman en Van de Ven. Ze stellen verder dat de Israëlische leverancier Comverse in de meeste Nederlandse tapkamers een systeem heeft gebouwd waarop de Nederlandse politie, justitie en dus ook de rechtbanken geen enkele controle of toezicht kunnen houden. Bij de Nederlandse overheid is de broncode van de software niet bekend zodat de systemen functioneren als een ‘zwarte doos’. Geen Nederlandse ambtenaar weet wat er met de opgeslagen telefoongesprekken gebeurt.

Kwalijke gevolgen
Nederlandse ambtenaren hebben in het algemeen geen idee hoe de techniek van tappen en telefonie werkt en dat heeft kwalijke gevolgen. Zo is in de Deventer moordzaak waarschijnlijk onterecht een verdachte wegens moord veroordeeld. Oorzaak: de politie trok, op grond van een verkeerde plaatsbepaling van het GSM-toestel van de verdachte, verkeerde conclusies over de plaats waar hij zich op het tijdstip van de moord bevond.

Boven water
Comverse raakte ook in de VS in opspraak doordat, volgens Fox News, door de FBI getapte gesprekken van verdachten van de aanslag op 11 september bij de Israëlische geheime dienst terechtkwamen. Enkele dagen na de uitzending verwijderde Fox de documentaires van de website, zonder verder commentaar te leveren. Zembla haalde deze uitzendingen van Fox News weer boven water.
Of de Mossad inderdaad meeluistert met de Nederlandse politie en inlichtingendiensten, laten Van de Ven en Kuylman in het midden. Zij vinden het belangrijker dat officieren van justitie en rechters zich ervan bewust worden dat de betrouwbaarheid van telefoontaps als bewijsmiddel in het geding is. En ze zijn van mening dat de overheid de betrouwbaarheid van de verslaglegging van telefoongesprekken en van de gespreksgegevens (zoals datum, plaats en tijd) moet garanderen. Probleem voor de overheid is dat de advocatuur in steeds meer rechtszaken de betrouwbaarheid van taps aan de orde stelt. Als advocaten erin slagen voor de rechter aan te tonen dat de telefoontaps in het strafdossier niet betrouwbaar zijn, raakt dat het fundament van de rechtspleging tegen de zware misdaad in Nederland.

Betrouwbaarheid telefoontaps in het geding, Zembla 6 februari 2003 duurt 38 minuten. De zaak Baybasin begin op minuut 12.11

Een tijdje na deze uitzending verscheen er een mededeling van de redactie van Zembla: Deskundige J.W.M. van de Ven, voormalig hoofd signaal-analyse van de Militaire Inlichtingendienst, heeft door deze uitzending van Zembla schade ondervonden. Hij krijgt sinds de uitzending vrijwel geen opdrachten meer van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven. Zo vergaat het klokkenluiders in Nederland!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

1 Reactie

  1. Arjan

    Bo, geweldig dat je dit allemaal doet!

    Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

  1. NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin en de Grijze Wolven - [...] gearresteerd. Om deze laatste beschuldiging te begrijpen, gaan we even terug naar de uitzending van Zembla, op 6 februari…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

een × vijf =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën