Archief
Artikelen


illustratie: Hüseyin Baybasin

Op maandag 2 juni verscheen op verscheidene nieuws-sites het bericht dat Baybasin opnieuw de strafrechtelijke vervolging had geëist van Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink en de Bredase hoofdofficier Hugo Hillenaar. De Telegraaf bracht het nieuws om kwart voor 12 en rond 1 uur verscheen er een korter bericht op Nu.nl. Het AD was vervolgens weer iets uitgebreider en ook de Pers voegde iets toe. De Volkskrant en de Trouw brachten het bericht eveneens, Elsevier en zelfs het Reformatorisch Dagblad deden mee. Maar waar bleef het NRC? Wonderlijk dat deze Slijpsteen voor de Geest niet reageert op mijn Google-opdracht. Hebben zij het bericht overgeslagen? Uit goed fatsoen of uit gêne? Of is het niet belangrijk genoeg?

Twee elementen in de berichtgeving sprongen naar voren: mr. Van der Plas heeft vrijdag de resultaten van het onderzoek ook aan minister Hirsch Ballin opgestuurd. En: Het hof bepaalt volgens mr. Van der Plas waarschijnlijk in september of het OM alsnog wordt opgedragen vervolging tegen Demmink in te stellen. Kortom: de minister weet er van en het gaat nog maanden duren! Op de nieuwssite van de Tweede Kamer verscheen het bericht vandaag vrij uitgebreid. Wij mogen hopen dat politiek Den Haag zich ditmaal grondig zal buigen over deze onverkwikkelijke zaak. We zullen hen in elk geval blijven wijzen op de feiten, anders gaat de doofpot weer dicht.

Gelukkig is een aantal journalisten reeds met deze zaak bezig. Stan de Jong schreef op 2 juni reeds een pittige column op zijn weblog: Voor wie het niet meer weet, Joris D. is de hoogste ambtenaar op justitie die de herenliefde is toegedaan en daarbij niet altijd eerst op leeftijd checkt. Dat staat echt wel vast na het schandaal rond het Anne Frank Plantsoen, hoewel de Raad voor de Journalistiek er anders over dacht en NOS-verslaggever Lex Runderkamp, die onderzoek had gedaan in de zaak, in het ongelijk stelde. Maar ja, de Raad doet wel vaker gekke uitspraken. Leest u nog maar eens het overtuigende verweer (pdf) van (Laroes en) Runderkamp tegen de klacht van ‘X’… En: Ter achtergrondinfo: een interview met Van der Plas in Revu. Voor eerdere berichten op deze site over de kwestie: even rechtsboven in het witte vlakje Joris intikken. Of pedo. Kan ook.

Op dinsdag 3 juni stond er een prima artikel van Wim van de Pol in Vrij Nederland. Om het geheugen wat op te frissen, is dit een zeer leesbaar stuk! Ook bevat het belangrijke aanvullende informatie en een heldere samenvatting van de inhoud van het Rapport Langendoen. Opvallend is de laatste alinea: Uit een verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur van Vrij Nederland (gedaan door de auteur van dit artikel) blijkt dat Demmink sinds zijn aantreden als directeur-generaal Internationale Aangelegenheden in 1993 beschikte over een diplomatiek paspoort. Daarnaast beschikte Demmink over een persoonlijk paspoort. Hij zegt dat hij voor dienstreizen uitsluitend zijn diplomatieke paspoort heeft gebruikt. De behandeling van het artikel 12-verzoek begint waarschijnlijk in september. Daarnaast lopen er nog een aantal procedures van Baybasin: een civiele zaak tegen de staat en een klacht bij de Commissie-Buruma voor afgesloten strafzaken.

Wim van de Pol besluit zijn artikel met twee links naar documenten:
Beklag niet vervolgen strafbare feiten (pdf) bevat het volledige klachtschrift dat mr. Adèle van der Plas heeft ingediend bij het Hof ’s Gravenhage. We zullen dat document deze zomer grondig bestuderen en hier bespreken.
Verslag Langendoen Baybasin (pdf) is het Rapport van Langendoen, waaraan we reeds zijn begonnen. Gezien de hoeveelheid informatie, zal ik dat rapport voorlopig als basis gebruiken.

Op 4 juni publiceerde Micha Kat een gedetailleerde tijdslijn van de zaak Baybasin/Demmink. Deze is ook voorzien van links naar documenten. Wat een bruikbaar overzicht! Dank je wel, Micha Kat! Overigens ben ik van mening dat… deze beerput grondig moet worden gereinigd!

Vandaag kwam onze Kat alweer met een fraai stukje: uit het verweerschrift (pdf) van Lex Runderkamp tegen een zekere X bij de Raad voor de Journalistiek, viste Kat een fraai citaat: Nog persoonlijker wordt zijn relaas als hij bekent dat hij -vanwege alle roddels die over hem worden rondgestrooid- nooit op vakantie naar Thailand durfde, “En dat terwijl de cultuur van het land me bijzonder trekt. In 1981 heb ik ooit een overstap gemaakt op Bangkok, maar verder dan de luchthaven ging ik niet. Hetzelfde geldt voor een bestemming als Sri Lanka. Juist in mijn positie moet ik elke schijn vermijden. Ik ben niet achterlijk.”

Nee, Joris is niet achterlijk, in tegendeel! Demmink is vermoedelijk een pedofiele narco-crimineel. Als hoofd van de directie Politie, directeur-generaal Rechtspleging en sinds 1993 directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken kon deze sluwe man vele jaren zijn gang gaan! Sinds 1 november 2002 is hij, als secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, onder meer verantwoordelijk voor wetgeving op het gebied van het strafrecht, misdaadpreventie, strafoplegging en slachtofferzorg. Voor zijn slachtoffers heeft hij echter nooit gezorgd!

Een van deze slachtoffers is Huseyin Baybasin. Daarom tot besluit twee links naar de uitspraken in zijn proces:
De uitspraak van Gerechtshof ’s Hertogenbosch, d.d. 30-07-202, waarvan de essentie luidt: Ter terechtzitting is niet aannemelijk geworden dat de telefoongesprekken zijn gemanipuleerd. De vaststelling dat het technisch mogelijk is om telefoontaps te manipuleren is onvoldoende om aannemelijk te achten dat dit ook is gebeurd. Dit laatste is gelet op de praktische uitvoerbaarheid van manipulatie van een zeer grote hoeveelheid gesprekken als in de onderhavige strafzaak ook onwaarschijnlijk. Het Hof hecht daarbij grote waarde aan de getuigenis van een deskundige van het NFI over de betrouwbaarheid van de telefoontaps.
De uitspraak van de Hoge Raad, d.d. 21-10-2003, waarvan de essentie luidt: ’s Hofs oordeel dat manipulatie van telefoongesprekken niet aannemelijk is geworden, is niet onbegrijpelijk. Aldus veroordeelde de Hoge Raad Baybasin tot levenslang en heel Nederland tot de mogelijkheid om te worden veroordeeld op grond van valse telefoontaps en een enkele verklaring van het NFI!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

6 Reacties op “Vrij Nederland en andere linke documenten”

 • John:

  ‘Nee, Joris is niet achterlijk, in tegendeel! Demmink is vermoedelijk een pedofiele narco-crimineel.’

  Je onderbouwt het helaas niet, maar dit is een interessante stelling, Bou. En dan doel ik vooral op het tweede deel van je beschuldiging. Kijk, dat Joris D. een pedoseksueel is, staat zo langzamerhand wel vast – al wil die schijnheilige kwezel van een Hirsch Ballin, die vanuit zijn katholieke achtergrond op dit punt kennelijk wel wat gewend is, maar geen actie ondernemen om deze man op z’n minst tijdelijk op non-actief te stellen, zodat er eindelijk eens deugdelijk onderzoek kan plaatsvinden. Maar ik heb wel eens verhalen gehoord – en niet van de eerste de beste uit de wereld van het strafrecht – dat D. al sinds jaar en dag op de achtergrond ook een bijzonder kwalijke rol zou spelen ten behoeve van de grote jongens uit de drugswereld. ‘Of hij zich ervoor laat betalen, of dat hij gechanteerd wordt, weet ik niet’, zo sprak deze man. ‘Feit is dat ik dat – als ik daartoe in de positie verkeerde – daar graag eens een onderzoeksteam op zou zetten.’

 • John:

  ‘Sedert het begin van de jaren tachtig onderhield Bouterse kontakten met de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar van het beruchte Cali-kartel. Dit zakelijk contact was geregeld door de toenmalige ambassadeur Errol Alibux. En er werden goede zaken gedaan. Pasta uit Colombia werd ingevlogen via de landingsbaan Apoera, aangelegd met Nederlands geld en chemisch geraffineerd in laboratoria tot cocaïne. Deze harddrug werd verstopt in boomstammen, ingevroren vis en fruit en per diplomatieke post naar Nederlands gesmokkeld.

  De Nederlandse inlichtingendiensten, de BVD, de MID en de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) roken heel snel iets van deze drugssmokkel naar Nederland vanuit Suriname. De Amerikanen arresteerden in 1986 kordaat Etienne Boerenveen, de rechterhand van Bouterse en veroordeelden hem tot een lange gevangenisstraf. Maar de Nederlandse Justitie weigerde om stappen te ondernemen, waarbij Joris Demmink een rol speelde. In de loop der jaren bleek zelfs dat minister Frits Korthals Altes (VVD) van Justitie in 1986 een belangrijk CRI rapport over de betrokkenheid van Bouterse bij de drugshandel nooit had gezien. Toen bleek dat Demmink het rapport in zijn la had gehouden, omdat er niets nieuws in vermeld stond. Het ministerie verklaarde dat Demmink vrijgewaard werd van alle blaam.’

  bron: http://www.dewanand.com/suriname16.htm

 • Beste John, Dank voor de link naar Suriname. Dat is bruikbare informatie!

  Een jaar geleden vroeg ik me het volgende af:
  ———————-
  Winnie en Joris kennen elkaar, dat is zeker! Maar waarom heeft Winnie deze chantabele ondergeschikte niet op staande voet ontslagen? Weet Joris soms iets wat wij van Winnie niet mogen weten? Oftewel: wie chanteert wie?
  ———————
  Er is opeens heel veel informatie bijgekomen! Ik heb het allemaal heel snel doorgelezen. Uit de stukken die nu circuleren, is bij mij een vermoeden ontstaan. Dat Demmink praktiserend pedofiel is, dat zal wel. De vraag blijft, waarom hij zoveel macht heeft…
  Jawel, ik vermoed drugs! Maar of ik dat kan aantonen? Voorlopig niet, het hangt aan elkaar van losse aanwijzingen en vooral van dat wat ontbreekt: het motief om Demmink de hand boven het hoofd te houden!

  Ik zal de komende tijd nog wel met deze kluwen bezig zijn!

 • John:

  Motieven om Demmink de hand boven het hoofd te houden zijn er van velerlei aard. Een niet onbelangrijke – vanuit het gezichtspunt van Hirsch Ballin en diens voorganger Donner – is dat D. in zijn val een groot aantal mensen zal meesleuren: rechters, (hoofd)officieren, hoge ambtenaren van een aantal ministeries. Nederland zal er internationaal fraai opstaan, als dat gebeurt. Het vertrouwen in de rechtstaat – toch al wankel na het grote aantal spraakmakende blunders van het OM en de rechtspraak van de afgelopen jaren – zal nog verder ondermijnd worden, met alle gevolgen van dien. Dus nog maar liever een paar jaar op de doofpot blijven zitten en Demmink tzt wegpromoveren naar een fraai erebaantje in Brussel,waar Michel Nihoul mogelijk een goede klant aan hem heeft – zoals aan wel meer hoogwaardigheidsbekleders in het Brusselse circuit. Geen minister van Justitie wil hier zijn handen aan branden. Après nous la deluge…

Laat een reactie achter