Archieven

De Deventer schrijfproef

Op zaterdag 25 september 1999, de dag dat de moord op weduwe Wittenberg werd ontdekt, vond de politie in de voortuin van de weduwe een anoniem briefje, waarin iemand excuses aanbood voor de diefstal. Was er behalve van moord dan ook sprake van diefstal? De politie beweert van niet, maar er is veel dat wijst op het tegendeel! Een braadslee die altijd op zolder achter de CV-ketel stond, werd aangetroffen in de woonkamer. In deze braadslee bewaarde de weduwe geld en juwelen. Ze had volgens sommige geruchten kort daarvoor een groot bedrag aan zwartgeld van een buitenlandse bank gehaald, maar in de braadslee lag slechts 3000 gulden en de juwelen waren verdwenen.

Op 21 oktober 1999, twee dagen nadat de Deventer moordzaak landelijk bekend werd in Opsporing Verzocht en nog voor Ernest Louwes als verdachte werd aangemerkt, ontving de politie weer zo’n anoniem briefje, ditmaal met de mededeling dat weduwe Wittenberg gigolo’s zou ontvangen. Die tip werd nagetrokken, maar bleek vals. Deze briefjes lijken sterk verband te houden met de moordzaak, maar de vraag door wie ze geschreven zijn, heeft geleid tot een wonderlijke gang van zaken!

Het tweede briefje zat in een envelop die was dichtgeplakt. Naar vingerafdrukken of DNA-sporen op dit briefje of de envelop is geen onderzoek verricht. Het echtpaar Waisvisz, beiden handschriftdeskundige, kwam tot de conclusie dat deze briefjes zijn geschreven door Meike, de vriendin van Michael. Een Amerikaanse handschriftdeskundige, Curt Bagget, bevestigde deze analyse.

Mede door het boek van Stan de Jong, begonnen deze briefjes de aandacht te trekken, maar onder druk van Maurice de Hond werd er ten slotte actie op ondernomen. In maart en april 2006 heeft het OM een schrijfproef gehouden, waarin naast Meike nog drie andere vrouwen een tekst zouden hebben geschreven. Het OM verklaarde: De twee briefjes zijn bij het aanvullend onderzoek vergeleken met de geanonimiseerde handschriften van vier vrouwen, waaronder het handschrift van de vriendin uit 1999. Het NFI heeft uit dit onderzoek geconcludeerd dat de vriendin hoogstwaarschijnlijk niet de schrijver is van een of beide briefjes.

Deze schrijfproef zou zijn afgenomen door vier rechercheurs: mevrouw Bulder en de heren Schoenmaker, Harts en Van Roemburg. Wim Dankbaar wist hen op te sporen, maar zij bleken niets te weten van hun deelname aan deze schrijfproef. Wim bleef doorvragen, maar daarop kregen ze een spreekverbod. Men kan alle schrijfproeven zelf hier bekijken. De blokken onder de vier formulieren lijken alle in hetzelfde handschrift ingevuld en bij twee daarvan staat dezelfde paraaf. De schrijftest door Roemburg en door Schoenmaker lijken daarbij geschreven door één persoon: Meike. Dit riekt naar fraude!

Als het OM fraude pleegt, dan is dat ernstig. In een interview door Eddy van der Ley, een journalist van het AD, is Wim Dankbaar daar zeer duidelijk over. Er is aangifte gedaan van deze fraude, ook door Ernest Louwes zelf, maar volgens de Hoofdofficier van Justitie te Zwolle, mr. A.B. Vast, was er niets aan de hand. Een groep bezorgde burgers, waaronder Ronald Beetz, heeft daarop een klacht aan Harm Brouwer geschreven, maar in het antwoord werd men terugverwezen naar mr. Vast. Er volgde nogmaals een brief, met weer hetzelfde antwoord, maar mr. Vast was inmiddels vervangen door mr. W.B.M. Tomesen. Bij hem werd op 8 oktober 2007 door een groep mensen aangifte gedaan tegen super-PG mr. Harm Brouwer, tegen mr. Vast en tegen de heer van de Meijden, die voor de schrijfproef verantwoordelijk was. Het OM was nochtans niet onder de indruk, zo blijkt uit dit radio-interview met mr. Tomesen. Vervolgens diende men in arren moede een klacht in bij Harm Brouwer tegen mr. Tomesen, wegens het niet in behandeling nemen van deze aangifte tegen o.a. Harm Brouwer.

Het arrest van de Hoge Raad gaat op p. 93 onder 11.5 over die briefjes, maar de HR neemt de conclusie van de deskundige van het NFI klakkeloos over. Onderzoek naar de gang van zaken rond die schrijfproef is niet gedaan en de vraag waarom de betrokken rechercheurs nergens van wisten, bleef onbeantwoord. Door wie de twee briefjes dan wel zijn geschreven, is door het OM ook nooit onderzocht. Een overzicht van alle acties, mails, brieven, aangiften en antwoorden staat op de website van Ronald Beetz.

Misschien denkt men nu dat die briefjes niet meer zo ter zake doen, omdat Louwes werd veroordeeld op grond van DNA. Helaas blijkt ook met dat DNA-bewijs van alles mis en ook hier rijst weer de vraag of er opzet of fraude in het spel is. Lees bij voorbeeld dit oudere interview van Eddy van der Ley met Wim Dankbaar. Ook van het geknoei met dat DNA-onderzoek is eind vorig jaar een goed onderbouwde aangifte (pdf) gedaan. Het OM heeft echter alle vrijheid om na een aangifte al dan niet over te gaan tot vervolging. Uit de gang van zaken blijkt, dat het OM zijn eigen leden niet wil vervolgen.

In deze moordzaak blijft daarom een reeks van vragen onbeantwoord. Ernst Louwes zit een straf uit voor een moordzaak die nooit is opgelost. Daarom voeg ik er nog maar even een vraag aan toe: Op een wijnfles die ontkurkt, maar onaangebroken op tafel stond, zaten naar ik weet helemaal geen vingerafdrukken. Hoe kan dat? Zouden in Deventer de wijnflessen zichzelf ontkurken, of is die fles soms geopend door iemand die handschoenen droeg?

Tot slot nog dit: Gisteren kwam ik een brief tegen van de ex-vriendin van Michael de Jong aan mr. F. Posthumus. Zij is gehoord in het zogenaamde “oriënterend onderzoek” naar de Deventer moordzaak, maar haar verklaring wordt ook door de Hoge Raad (p. 84, onder 11.2) terzijde geschoven, omdat deze “niet objectief kan worden onderbouwd.” Het OM heeft steeds gezegd dat haar verklaring niet consistent was. Deze ex-vriendin, die in Duitsland woont, zegt dat zij op vrijdag 24 september 1999 een afspraak had met haar advocaat en daarom in Deventer was. Ze ontmoette daar Michael en hij vertelde haar, dat mevrouw Wittenberg was overleden en dat hij een rouwadvertentie voor haar had opgesteld. Haar advocaat heeft bevestigd dat zij op die dag een afspraak met hem had. De volgende dag werd ontdekt dat de weduwe dood was. Toen Michael na het weekeinde werd verhoord, beweerde hij voor het eerst te horen dat de weduwe dood was. Maar deze informatie hoort eigenlijk bij het vorige artikel. Ik zal hem daar ook plaatsen.

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

0 reacties

Trackbacks/Pingbacks

  1. NWO-INFO » Blog Archive » De Deventer schrijfproef-fraude - [...] geplaatst waarin hij onze super-PG Harm Brouwer aanklaagt wegens meineed. Het gaat daarbij om de schrijfproef die zou zijn…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën