Archieven

Het Deventer alibi en de Hoge Raad

Deventer, reeds beroemd om zijn snijkoek, heeft onlangs nieuwe faam verworven in de vorm van het Deventer alibi. Op 18 maart besliste de Hoge Raad dat de Deventer moordzaak niet wordt heropend. In EenVandaag verklaarde Ernest Louwes onmiddellijk dat hij de strijd zal voortzetten. Volgens hem kan iedereen het slachtoffer worden van fouten bij justitie.

In NOVA kwam Michael de Jong aan het woord. NOVA kopte: “Voor het eerst op tv: de klusjesman.” Maar dat is niet waar! Michael de Jong is reeds eerder op de TV geweest, in 2001 in een programma van PR de Vries. Zie hier de beelden:

Dit zei Michael de Jong op 18 maart in NOVA:

Die zelfde avond mocht hij het bij Pauw & Witteman nog eens overdoen:

Vervolgens ging de discussie bij P&W over de nieuwe Revisieraad die er zou moeten komen, als opvolger van de tijdelijke Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. Deze commissie heeft zich nog nooit gebogen over de Deventer moordzaak. Ybo Buruma, de voorzitter van deze commissie, pleitte op 18 maart voor een uitbreiding van de taken van de Hoge Raad. De vraag is echter, of daar de oplossing ligt. Er gaan in de Deventer moordzaak zoveel dingen mis, dat een onafhankelijk onderzoek naar het onderzoek noodzakelijk lijkt.

De ex-vriendin van Michael de Jong is gehoord in het zogenaamde “oriënterend onderzoek” dat in 2006 werd gehouden naar de Deventer moordzaak, maar haar verklaring wordt ook door de Hoge Raad (p. 84, onder 11.2) terzijde geschoven, omdat deze “niet objectief kan worden onderbouwd.” Het OM heeft steeds gezegd dat haar verklaring niet consistent was. Deze ex-vriendin, die in Duitsland woont, zegt dat zij op vrijdag 24 september 1999 een afspraak had met haar advocaat en daarom in Deventer was. Ze ontmoette daar Michael en hij vertelde haar, dat mevrouw Wittenberg was overleden en dat hij een rouwadvertentie voor haar had opgesteld. De volgende dag werd ontdekt dat de weduwe dood was. Haar advocaat heeft bevestigd dat zij op 24 september een afspraak met hem had. Deze vrouw voelt zich door het OM volstrekt niet serieus genomen, zoals blijkt uit deze brief die ze schreef aan mr. F. Posthumus en die ze later op internet plaatste.

Luister ook naar een andere getuige, die nog steeds niet is gehoord:

Stan de Jong schreef in november vorig jaar al: “De klusjesman liegt dat hij barst.” In 2002 heeft Stan de Jong over de Deventer moordzaak een boek (pdf) geschreven. Vervolgens werd de zaak herzien en Louwes werd opnieuw veroordeeld, ditmaal op grond van nieuw bewijs dat uitsluitend bestond uit DNA dat (vlak voor de herzieningszaak diende) zou zijn gevonden in een bloedvlekje op de kraag van de blouse van de vermoorde weduwe. Waarom Louwes daarvoor nogmaals DNA moest afstaan, blijft onduidelijk en in een herzieningszaak wordt nieuw bewijs meestal niet toegelaten. Al het oude bewijs tegen Louwes was reeds onderuit gehaald, hij werd uitsluitend veroordeeld op grond van het DNA. De Hoge Raad heeft deze vreemde gang van zaken in cassatie goedgekeurd.

Met het alibi van Michael de Jong is nog steeds van alles mis (pdf). De weduwe werd vermoord op donderdagavond 23 september 1999. Michael werd voor het eerst verhoord op de maandag na de moord en zijn alibi bleek niet te kloppen met de verklaring van zijn vriendin. Hem werd na enige dagen de cautie voorgelezen, maar vervolgens werd het onderzoek naar Michael stil gelegd. Er is geen huiszoeking gedaan, zijn valse verklaring over de aanschaf van een magneetstrip werd niet nagetrokken en zijn niet kloppende alibi werd terzijde geschoven. Op 19 oktober 1999 werd de moordzaak behandeld in het programma Opsporing Verzocht, alsof er tot op dat moment geen verdachte was! Alles wat daarna nog wees in de richting van Michael, werd buiten het onderzoek gehouden. Oordeel zelf!

Het arrest (pdf, 106 pagina’s) waarin het laatste verzoek tot herziening werd afgewezen, bevat een griezelige clausule (op pagina 91):

11.4.3. Uit de stukken waarover het Hof beschikte, kan worden afgeleid dat al ten tijde van de behandeling van de zaak door het Hof vraagtekens werden gezet bij het alibi van [de J.]. Het Hof heeft daarmee dus rekening kunnen houden bij zijn oordeelsvorming. De omstandigheid dat [de J.] en [getuige W.] in het vanwege het College van Procureurs Generaal ingestelde oriënterend vooronderzoek consistente verklaringen hebben afgelegd over een ander alibi, dat wordt ondersteund door telefoonverkeergegevens, terwijl zij beiden redenen hebben opgegeven waarom zij pas toen met deze uitleg zijn gekomen, vermindert die twijfel over het alibi van [de J.]. In elk geval versterkt het aangevoerde die destijds reeds bestaande twijfel niet. Het aangevoerde kan dus niet het ernstige vermoeden wekken als bedoeld in art. 457 Sv.
Opmerking verdient bovendien dat ook indien zou moeten worden aangenomen dat [de J.] geen sluitend alibi heeft, dit geenszins impliceert dat hij de moordenaar is van [het slachtoffer].

De Hoge Raad zegt dat het alibi van Michael de Jong nu wel klopt, maar zoals Maurice de Hond onmiddellijk opmerkte, klopt ook het huidige alibi niet met de telefoongegevens. Maurice schrijft:

– In mei 2006 zegt De J. dat hij de hele avond in de studentensociëteit is geweest en dus niet de hele avond thuis was.
– W. beaamt dat in mei 2006 en zegt dat zij die avond voor 20 uur op die studentsociëteit aankwam, waarna ze de hele avond samen met De J. heeft doorgebracht.
– Maar uit de telefoongegevens van het huis van W., waarover het OM al sinds 1999 beschikt, blijkt dat zij om 20.20 uur een gesprek heeft gevoerd (naar een abonnee in de buurt van Utrecht).

Het venijn van het arrest zit echter in die laatste zin: Ook zonder sluitend alibi komt er geen onderzoek naar de rol van Michael de Jong. Dit arrest verschaft het OM een stevig alibi om een verdachte persoon niet te vervolgen! De vraag is dan, hoe en waarom de Hoge Raad tot dit onwijze besluit is gekomen.

Op YouTube staat sinds vorig jaar december een korte video: Sex en de Deventer moordzaak. Als dit ook maar een beetje waar zou zijn, dan heeft Ernest Louwes groot gelijk: Iedereen kan het slachtoffer worden van een corrupte justitie. En de moordenaar gaat vrijuit met het Deventer alibi!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

19 Reacties

 1. Dick

  mr. drs. BOU.

  Heftige voorstelling van zaken!
  Bijzonder die rechter die zei: je kan nog naar de hoge raad, terwijl zij wist dat zij het vonnis zo gemaakt had dat het niet overroeld kan worden.
  Heel invoelend!!!
  Misschien kan je haar en haar invoelden vermogen naar voren brengen.

  Groet,

  Dick

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste Dick,

  Het heikele punt van dit arrest zit volgens mij in de formulering, dat zelfs als Michael geen alibi heeft, dit hem nog niet bestempelt tot moordenaar. Uiteraard zit daar een kern van waarheid in, maar daardoor wordt ieder onderzoek naar Michael uitgesloten. Dat het alibi van Michael niet klopt, is nu nooit meer een nieuw feit!

  Zie ook deze pagina op de website van Wim Dankbaar:
  http://www.jfkmurdersolved.com/feiten.htm

  Dit alles doet volgens de HR niet ter zake, maar waarom niet?
  Natuurlijk ga ik er niet vanuit dat de HR zelf wordt gechanteerd door Michael, maar er zijn in deze zaak zoveel fouten gemaakt en vervolgens verdoezeld, dat dit enerzijds voor de HR een reden kan zijn om deze beerput maar niet te openen, terwijl anderzijds het vermoeden rijst dat Michael mensen binnen het OM kon chanteren.

  Op die reeks van gemaakte fouten kom ik nog terug. Zodra ik tijd heb, volgt er een nieuw stukje over de Deventer moordzaak.

  Antwoord
 3. wicher wedzinga

  Beste Bou,

  Voortreffelijk op een rij gezet: kort, bondig en helder. Het is bijna niet te geloven, maar helaas waar. Ik geloof niet dat de Hoge Raad wordt gechanteerd of zich laat manipuleren door andere belangen, maar de overweging van de Hoge Raad die jij aanhaalt a) wekt de indruk dat de Hoge Raad de oren te veel laat hangen naar de argumenten die het Openbaar Ministerie te berde brengt en b) toont aan dat de herzieningsprocedure in het Wetboek van Strafvordering te hoge eisen stelt. eisen die de Hoge Raad zelf heeft geïntroduceerd. Zie ook de bevindingen van Knigge in de herziening van de zaak Lucia de B.

  Natuurlijk moet er iets aan de herzieningsprocedure gebeuren. Een taak van de wetgever. Laat de Tweede Kamer eindelijk een keer wat zinnings doen in plaats van steeds maar weer te reageren op de waan van de dag. Maar een herijking van de herzieningsprocedure, in welke vorm dan ook, is te weinig. Het is zoiets als het paard achter de wagen spannen. Laat men fundamenteel nadenken over de vraag hoe fouten als die in de Deventer Moordzaak (en naar valt te vrezen in tal van andere zaken) kunnen worden vermeden. Daar is een parlementaire enquête voor nodig, een cocktail van medicijnen en een herstructurering van politie, justitie en zittende magistratuur. Alleen al de vele terechte twijfels over de waarde van het onderzoek in de Deventer Moordzaak zou een heropening rechtvaardigen. Dat dit tot op heden nog steeds niet is gebeurd, stemt triest.

  Antwoord
 4. mr. drs. BOU

  Beste Wicher, dank voor het compliment!

  Gelukkig is deze strijd nog niet gestreden. De achterban van Louwes is zich aan het beraden op nieuwe stappen. Ze doen steeds hardnekkige pogingen om aangifte te doen van valsheid in geschrifte door het OM. Tot op heden heeft het OM deze niet in behandeling genomen. Alleen al dat stemt tot nadenken!

  Maar er is nog zoveel meer… Als de HR het deksel op de beerput gooit, dan wordt het tijd om te gaan spitten in de rotte fundamenten. Zeg maar gerust dat dit een Deventer puinzooi is!

  Antwoord
 5. Fokke

  ‘De vraag is dan, hoe en waarom de Hoge Raad tot dit onwijze besluit is gekomen.’

  Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door de foto van de man met het balkje voor zijn ogen. Feestjes op de vliegbases Terlet en Deelen… De beerput moet coûte que coûte gesloten blijven.

  Antwoord
 6. Harald

  Wat een ranzige onzin. Zelfs al zou dhr. Demmink seks gehad hebben met minderjarige jongens, dan is het toch idioot om dit te koppelen aan alles van heroine handelaars uit Turkije t/m de klusjesman in de Deventer moordzaak, net hoe het uitkomt. Ik heb nergens zelfs maar het begin van enige info gelezen die het blackmailen van het OM door de klusjesman hiermee aannemelijk maakt. En zou hij over dit soort info beschikken, dan lijkt me dat hij die weduwe niet had hoeven te vermoorden om aan wat geld te komen! Terug naar de realiteit: de klusjesman leek me een oprechte man wars van sensationalisme die er terecht op aandrong dat Maurice de Hond eindelijk eens ophoudt met zijn lynchpraktijk. Maurice de Hond die overigens bij Paul & Witteman ook de kans kreeg om zijn verhaal maar weer eens naar voren te brengen, dit in tegenstelling tot de eenzijdige aankondiging in bovenstaand bericht. En dan nog iets, Bou je site werkt voor geen meter en loopt om de haverklap vast. Ik weet niet met welk doel je deze site uitbaat en voor wie, maar het lijkt me dat deze technische hickups een hoop mensen doet afhaken en dat nog geheel los van de inhoud. Mvg, Harald

  PS. laatst wel erg genoten van ‘we are the world’!

  Antwoord
 7. mr. drs. BOU

  Beste Harald,
  Was het maar ranzige onzin!
  Over het doel van deze site kan ik kort zijn: het is liefdewerk! Geen reclame, geen sponsors, maar gewoon mijn eigen mening zo goed mogelijk onderbouwd. Over de toestand van de rechtsstaat maak ik me zorgen, vandaar dat het hier vaak over juridische zaken gaat. En het schrijven maakt, dat ik me verdiep in de feiten. Ik heb er al zoveel van geleerd!
  Die klusjesman mag volgens jou oprecht lijken, maar hij liegt! Iedereen die de feiten kent, kan dat constateren. Lees eerst het boek van Stan de Jong, gratis op internet, en constateer zelf dat er naar de klusjesman geen onderzoek is verricht.
  Ook had de HR wel degelijk anders kunnen besluiten. Dit arrest is geen optelsom van feiten, maar het bevat een bewuste clausule om onderzoek naar de klusjesman in de toekomst uit te sluiten.
  Er is echter nog zoveel meer, dat niet klopt in deze zaak. Het is precies zoals Maurice de Hond zegt: overal waar je krabt, komt er pus uit.

  Het spijt me dat deze site bij jou zo vaak vast loopt. Ik weet niets van programmeren en webmaster Eagle heeft voorlopig geen tijd. Maar bij mij loopt hij niet vast. Misschien dat het aan je browser ligt. Mocht je nog werken met Internet Explorer, dan raad ik je aan om Firefox te downloaden. Het is gratis, want ook dat is liefdewerk, en deze browser is zoveel beter en sneller dan Internet Explorer!
  http://www.mozilla-europe.org/nl/products/firefox/

  Omtrent de zaak Baybasin Demmink valt trouwens ook nog wel iets te zeggen. Die zaak is zo ranzig, dat wil je niet weten! En ook hier reikt de corruptie tot aan de Hoge Raad, die de vervalste telefoontaps als enig bewijs accepteerde. Ons recht moest wijken voor het internationale politieke belang, Demmink was chantabel en een onschuldige (al was het een boef) kreeg levenslang!

  Beste Fokke, het gerucht over feestjes op Terlet Deelen circuleert ook al wat langer, maar het is slechts een gerucht. Opvallend is wel, dat er in de DMZ fout op fout wordt gestapeld, vanaf het eerste begin en nu ten tweede male tot aan de Hoge Raad. Het lijkt er op, dat Michael de Jong tot op heden uit de wind moet worden gehouden, zoals blijkt uit bovenstaand arrest. De burgerbeweging gaat echter gewoon door!

  Antwoord
 8. Kees

  Over Joris D. gesproken. Gaat de advocate van Baybasin, Adele van der Plas, eigenlijk nog in beroep tegen de beslissing van het OM om onze Turkse (Tsjechische, Roemeense, Portugese, Egyptische…) jongetjesvriend niet te vervolgen? Het lijkt wel of die hele zaak nu van de baan is.

  Antwoord
 9. mr. drs. BOU

  Beste Kees,
  Voor zover ik het kan overzien, is er niets van de baan. Heb dus geduld!
  Baybasin heeft geen geld, want al zijn rekeningen zijn geblokkeerd (pluk-ze wetgeving). Zijn advocate werkt dus gratis. Mocht jij iemand weten die Turkse artikelen gratis wil vertalen in het Nederlands, laat het dan weten. Ik zeg er bij dat het gaat om veel materiaal.

  Antwoord
 10. Kees

  Helaas, Bou, daar kan ik je niet bij helpen. Ik heb even wat zitten experimenteren met Turks-Engelse vertaalmachines op internet, maar het resultaat daarvan werkt helaas vooral op de lachspieren…

  Antwoord
 11. mr. drs. BOU

  Weet ik, Kees! Anders had ik ze zelf wel vertaald! 😉

  Een van oorsprong Turkse vriend van mij heeft ze gelezen en me een beetje laten weten wat er in staat. Maar voor echt vertaalwerk heeft hij geen tijd. Mocht iemand mij echter ooit aanklagen wegens smaad (iets wat Joris Demmink tot op heden niet heeft gedaan), dan kan ik zeggen: Alsjeblieft! Hier is het hele verhaal! Vertaal het maar!

  Mocht iemand nog niet begrijpen wat er achter die Demmink zaak steekt, zoek dan op deze site even naar Sibel Edmonds. Turkije blijkt namelijk niet alleen het productie- en doorvoerland voor heroïne, maar ook een belangrijk kanaal voor de illegale verkoop van atoomgeheimen. En wij hadden ooit hier die Pakistaan, Abdul Kadir Khan.

  Ook staat er op internet nog meer achtergrond-info, als men Googelt op “Turkse tolk”. Hij heet Tayar Cetinkaya, maar die naam staat er meestal niet bij. Ik ga echter pas weer schrijven over Baybasin, als er wat meer informatie vrijkomt.

  Antwoord
 12. Harald

  Hoi, ik meld nog even dat vanaf sommige pc’s je site het wel goed doet, heel erg goed zelfs! Mvg, Harald

  Antwoord
 13. mr. drs. BOU

  Dank je, Harald. En blijf gerust meelezen, al ben je het er niet altijd mee eens. Ik probeer alles zo goed mogelijk te onderbouwen en als blijkt dat ik het mis heb, dan corrigeer ik mezelf graag. Morgen gaat het trouwens weer over aardolie, aan die serie wordt ook nog steeds gewerkt.

  Verder kan ik Firefox als browser aan iedereen van harte aanbevelen, maar het kan ook zijn dat je werkgeheugen te klein is. Dat is mij ook eens overkomen. Even een extra kaart er in en alles liep weer gesmeerd. 😉

  Antwoord
 14. Ko van Dijk

  Niets is onmogelijk maar een Deventer randdebiel (MdJ)die contacten met de hoogste baas van het OM onderhoudt (JD) lijkt me te ver gezocht. K.I.S. (Keep it simple) Ik denk dat we dichter bij huis moeten zoeken. M. deed in het verleden iets met een Call Girls. Een vriendin van hem zat in dat werk. Heel goed mogelijk dat hij zodoende diensten leverde aan een officier(en) van het parket. Die heren zijn natuurlijk netjes getrouwd. Wie weet heeft MdJ wel foto’s en video’s van hun uitspattingen. De kern van het betoog dat MdJ chanteert blijft daarmee staan en acht ik niet onwaarschijnlijk.

  Antwoord
 15. mr. drs. BOU

  Beste Ko, ik geef je volkomen gelijk. Natuurlijk chanteert MdJ niet de HR, maar MdJ wordt niet vervolgd, hoewel er veel tegen hem wijst. Daaruit volgt het vermoeden dat MdJ iemand chanteert. De HR stopt dat liever in de doofpot, dan dat openlijk blijkt dat het OM niet integer is. Een kwestie van belangenafweging… Maar dan wel erg slecht en op den duur misschien zelfs doorzichtig.

  In de hoop dat het gordijn scheurt…

  Antwoord
 16. helder

  MdJ wordt niet vervolgd omdat hij deel uitmaakt van het circuit waar de secretaris generaal JD zich ook in begeeft. Aan MdJ moet in welke rechtszaak dan ook (o.a. de DMZ) het zwijgen worden opgelegd.
  In een klein land als Nederland, gelijk als in een dorp, kan men niet van verschillende netwerken spreken, ‘ons kent ons’.

  Tijdens de uitzending van Pauw en Witteman (n.a.v. de uitspraak van de HR in de DMZ) waar o.a. Maurice de Hond, MdJ en zijn advocaat mr. Vlug optraden, kwam naar voren ‘dat mr. Vlug voor MdJ loog (meineed pleegde) door te suggereren ‘dat men zich na 9 jaar niet meer kan herinneren wat men op een bepaalde dag heeft gedaan’, terwijl het ging om een verklaring van MdJ die hij slechts 5 dagen na de moord had afgelegd. Wat ook sterk opviel was dat zij hun optreden vooraf hadden gerepeteerd, niet alleen hun uitspraken maar ook hun houding, hoe ze naast elkaar achter de tafel zaten, ingestudeerd : ‘de handen over elkaar geslagen op tafel’.

  Pedofielen hebben meestal een matte uitstraling, doffe uitdrukkingsloze ogen, alsof zij kortgeleden (zij huilen ook regelmatig) hebben gehuild. Zij maken ook een verslagen uitgeputte indruk. Liegen is hun tweede natuur omdat dit niet uit mag komen. Zij zijn ook werkelijk uitgeput omdat zij dagelijks hun seksverlangen naar kinderen moeten onderdrukken (het zijn zieke mensen) ………… en dan een of twee keer per jaar noodzakelijk naar Praag of Tailand moeten afreizen.

  Antwoord
 17. Dennis

  Wel typisch dat alle video’s hier het niet meer doen. De meeste waren van Maurice de Hond. Hij schijnt dus zijn youtube kanaal verwijdert te hebben. Hebben ze hem zo ver de bek gesnoerd? Ik hoop dat hij het materiaal nog wel ergens in the cloud heeft staan. Stel je voor dat hij weer een inval zou krijgen…

  Antwoord
 18. mr. drs. Bou

  Beste Dennis,
  Dank voor de tip en dit is wel wonderlijk: alle YouTubes uit dit artikel zijn weg! Mocht iemand nog iets terug kunnen vinden, dan gaarne de links!

  Antwoord
 19. mrpettjo

  Ik las bij de reacties van deze draad (Fokke) en bij reacties o.a. op http://www.klokkenluideronline.nl dat Demmink betrokken was bij (pedo)feestjes op de vliegbases Terlet, Teuge en Deelen in Gelderland (jaren 80/90 toen Demmink een hoge positie bij Defensie had?) en dat DMZ verdachte Michael de Jong daar (vanuit de Kinderbescherming/Jeugdzorg?) naar toe gebracht werd om de heren seksueel te pleziern. Weet iemand daar meer details over.
  Ik hoor ze graag..

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën