Selecteer een pagina

Archieven

Maand: april 2008

De geschiedenis van de Islam

Omstreeks 600 AD was het Arabische schiereiland dun bevolkt en de bewoners leefden in stamverband. Geen van de grote rijken uit de geschiedenis had dit gebied ooit veroverd. Door de uitgestrekte woestijn liepen karavaanwegen en langs de kusten lagen havensteden, maar de bewoners waren deels nog nomadisch. Een belangrijke stad was Mekka, waar zich de Zwarte Steen bevond die uit de hemel was gevallen. In de oudheid aanbad men de hemel en de planeten werden beschouwd als goden, deze meteoriet was dus afkomstig van de goden. Vandaar dat die steen zo heilig was!
Lees meer…

Het Byzantijnse Rijk


Klik hier voor een grotere afbeelding van de kaart.

Laten we eens kijken naar het Byzantijnse Rijk. Toen keizer Constantijn de Grote in 330 AD Byzantium tot zijn residentie maakte, was het reeds een oude stad, die in 667 v.Chr. zou zijn gesticht door Griekse kolonisten uit Megara en genoemd naar hun koning Byzantas. Vanaf de tijd van Constantijn zou de stad Constantinopel worden genoemd en 1000 jaar lang was het de hoofdstad van een groot rijk, dat zijn naam dankte aan de oude naam van de hoofdstad.
Lees meer…

De rivalen van Jezus

Toen Jezus van Nazareth omstreeks het jaar 30 AD als prediker door Judea trok, was hij beslist niet de enige. In die tijd bestond er een heftige concurrentie tussen allerlei religies en predikers. Johannes de Doper, die in het Christendom wordt beschouwd als een voorloper van Jezus, was een zelfstandige prediker met talloze volgelingen in het hele Romeinse Rijk. In 350 bestond er nog steeds een groep volgelingen van Johannes. Toen het Christendom de Romeinse staatsreligie werd, zijn zij naar een afgelegen plek in Koerdistan getrokken. Men noemt hen Mandaeërs en Johannes de Doper is nog steeds hun belangrijkste profeet.
Lees meer…

De Velikovsky-controverse

Immanuel Velikovsky is beroemd om zijn boeken, zoals “Werelden in Botsing” en “Eeuwen in Chaos”, waarvan miljoenen exemplaren zijn verkocht. Deze Joodse psychoanalyticus werd in 1895 geboren in Rusland. In 1921 studeerde hij af in de medicijnen, maar onder druk van het antisemitisme week zijn familie uit naar Duitsland. Daar werkte Velikovsky aan het samenstellen van een Hebreeuwse wetenschappelijke bibliotheek, waardoor hij in contact kwam met grote Joodse geleerden, zoals Einstein, met wie hij later bevriend raakte. Zijn leer-analyse deed hij bij Wilhelm Stekel. Vervolgens werkte hij als arts en psychiater in Palestina. Vlak voor het uitbreken van WO II verhuisde hij naar de VS en vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw publiceerde hij een aantal boeken die de wetenschappelijke wereld dusdanig schokten, dat “serieuze” wetenschappers ze zelfs niet wilden lezen. Volgens Velikovsky is de aarde in het verleden herhaaldelijk getroffen door een komeet.
Lees meer…

De Exodus-controverse

Deze BOUblog was oorspronkelijk geplaatst op 23 april 2008. Uit mijn statistiek bleek dat hij sinds 1 oktober reeds 294 maal is bekeken, maar de video deed het niet meer. Die heb ik nu hersteld. Omdat dit verhaal tijdloos is, heb ik het herplaatst.

In de Bijbel staat een verhaal dat de kern vormt van het monotheïsme: de Exodus. Het gaat over een reeks van dramatische rampen die, als ze waar gebeurd zouden zijn, een diepe indruk moeten hebben achtergelaten op alle volkeren die toen leefden. Het verhaal is geschreven vanuit het perspectief van de Israëlieten, die op dat moment in Egypte woonden, maar die oorspronkelijk uit Mesopotamië kwamen.
Lees meer…

Een geschiedenis van God

Toen de mensheid nog maar pas begon met het optekenen van gebeurtenissen, speelden de goden reeds een belangrijke rol. Bij de Sumeriërs, die ruim 5000 jaar geleden als eersten een schrift ontwikkelden, was de tempel het centrum van beschaving en de eerste kleitabletten bevatten lijsten van geschenken aan de goden. Drie grote goden beheersten het bestaan: Anu, de hemel, Enlil, de wind, en Enki, de zoetwaterstroom. Daarnaast werden de zon, de maan en Venus aanbeden. In iedere stad werd een van deze goden specifiek vereerd, de tempel was gewijd aan deze stadsgod. In Egypte was het al niet veel anders en omdat er veel steden waren, bestonden er talloze goden. Ook had ieder huis een eigen huisgod, die werd gerepresenteerd in de vorm van een godenbeeldje.
Lees meer…

De geschiedenis van Mesopotamië

Een van de meest tragische slachtoffers van de strijd om de oliebronnen, is Irak. De Eufraat en de Tigris, vormen de slagaders van dit gebied. Deze rivieren, waaraan Mesopotamië zijn naam dankt, ontspringen in het gebergte van Oost Turkije. De Eufraat stroomt dan eerst door noord Syrië, een zeer vruchtbaar gebied waar voldoende regen valt voor akkerbouw. De Tigris komt ten noorden van Mosoel Irak binnen en beide rivieren stomen traag door het laagland van Irak, om uit te monden in de Perzische Golf. De landbouw ontstond rond het stroomgebied van de Eufraat in noord Syrië, waar tarwe en gerst van nature groeien. De ontwikkeling van de landbouw begon daar 10 tot 12 duizend jaar geleden.
Lees meer…

De geschiedenis van aardolie: Dubai

Dubai (bruin op de kaart) is een van de zeven Verenigde Arabische Emiraten (VAE), waarvan Abu Dhabi (geel) de grootste is. Ze zijn gelegen op het Arabische Schiereiland, langs de zuidkust van de Perzische golf. Toen Abdul Aziz al Saoed in het begin van de vorige eeuw het schiereiland verenigde tot het koninkrijk Saoedi-Arabië, werden sommige streken langs de kust niet door hem veroverd. De meeste stonden onder de bescherming van de Engelsen, die aldus de route naar hun kolonie India beschermden. Het Ottomaanse Rijk, dat zich ooit langs de Rode Zee tot Jemen uitstrekte, heeft nooit de zuidkust van de Perzische Golf bereikt.
Lees meer…

De geschiedenis van aardolie: Saoedi-Arabië

Saoedi-Arabië is een uitgestrekt woestijngebied, waar ongeveer een eeuw geleden slechts anderhalf miljoen mensen woonden. Deze bevolking was voor een groot deel nomadisch en leefde in stamverband. Omstreeks 1750 predikte Mohammed ibn Abdul al-Wahhaab in dit onherbergzame gebied een zeer strenge variant van de islam, waardoor er binnen de Soennitsche islam een nieuwe stroming ontstond: het Wahabisme. Deze conservatieve religie is tot op heden de staatsgodsdienst van Saoedi-Arabië. Andere religies zijn er verboden en de koning wordt in zijn besluiten gecontroleerd door de imams.
Lees meer…

Joint Strike Fighters en de vrede

Zoals we weten, werkt het Nederlandse leger in Uruzgan, Afghanistan, aan een vredesmissie, of zo u wilt een opbouwmissie. Dit zijn beelden van deze opbouw en deze vrede:

Ook maakt het Nederlandse leger gebruik van Apache helikopters, met als doel de vrede en opbouw in Afghanistan te bewerkstelligen:
Lees meer…

Categorieën