Archief
Artikelen

Nog altijd geloven veel mensen, dat de oorlog in Irak is begonnen omdat de VS een wrede dictator wilden verdrijven: Saddam Hoessein. Helaas is dat een misvatting, gebaseerd op de leugens waarmee de VS deze oorlog heeft willen verkopen aan de internationale gemeenschap. Er bestaan omtrent deze oorlog nog veel meer misvattingen. Een zeer goed artikel verscheen onlangs op de Belgische website Vrede.BE: Vijf jaar oorlog. Vijf jaar vernietiging. Vijf jaar verzet.

Men zou willen dat iedereen dit artikel las, maar de Main Stream Media zal het zeker niet overnemen. Men blijft ons wijsmaken dat de chaos in Irak wordt veroorzaakt door religieuze conflicten en men zegt dat door de “surge”, het zenden van extra troepen door de VS, de rust in Irak is weergekeerd. Er wordt gevochten in Basra, over de huidige aanval op Mosul staat weinig tot niets in de kranten en de bomaanslagen gaan gewoon door.

Vijf jaar na het begin van de oorlog werd op de Nederlandse TV een uurtje gekeuveld over Al Qaida en Saddam Hoessein. Een jaar geleden zond de Canadese CBC een documentaire uit van the fifth estate, waarin de leugens van de VS werden ontzenuwd. Saddam Hoessein was ooit een bondgenoot van het westen, in de tijd van president Ronald Reagan was hij volledig salonfähig. Vanuit het westen importeerde hij wapens voor de oorlog tegen de vijand: Iran!

De helikopters en het gifgas werden niet alleen gebruikt op de slagvelden tegen Iran, maar ook tegen de Koerden, die deel uitmaakten van de eigen bevolking. Koerdistan was ooit een provincie van het Ottomaanse Rijk. De zelfstandigheid van deze provincies was groot, misschien wel groter dan die van Nederland binnen de Europese gemeenschap. In 1917 werden de Ottomanen verslagen in de Eerste Wereldoorlog en het Ottomaanse Rijk werd verdeeld door de westerse mogendheden. Koerdistan werd opgedeeld tussen Turkije, Iran, Irak en Syrië. De Koerden zijn het daar nog altijd niet mee eens. Hoewel Saddam Hoessein hen met gifgas bestookte, bleef hij salonfähig en de wapenverkopen gingen gewoon door.

Het probleem met de westerse mogendheden ontstond doordat Irak zich ontwikkelde tot een goed georganiseerde, seculiere en moderne staat. Binnen de OPAC kreeg Irak een leidende positie. Toen Koeweit de OPEC-afspraken schond door 40% meer olie te produceren dan was toegestaan, daalden de olieprijzen, waardoor alle OPEC-leden inkomsten misliepen. Saddam Hoessein greep in, waarbij hij zich aanvankelijk gesteund voelde door het westen. Zijn inval in Koeweit leidde echter tot de Eerste Golfoorlog.

Had men Saddam Hoessein ten val willen brengen, dan was dit het moment. In het Shi’itische zuiden, met als hoofdstad Basra, brak een opstand uit. Deze werd echter niet gesteund door de westerse alliantie en de opstand werd door Saddam Hoessein bloedig neergeslagen. Daarna volgden de economische sancties, in deze periode was Irak niet vrij om olie te exporteren. Op de wereldmarkt bleef de olieprijs daarom hoog en dat voordeel ging naar de overige OPEC-landen. Alle olie werd verhandeld in dollars. Pas toen Irak aankondigde dat het zijn olie in andere valuta wilde verkopen, zoals roebel en yen, moest Saddam Hoessein verdwijnen.

Iran heeft verleden jaar gedreigd om hetzelfde te doen: olie verkopen in andere valuta dan de dollar. Vandaar dat er vanuit de VS een zelfde propaganda begon tegen Iran. Het land zou kernwapens willen produceren en Ahmadinejad is een wrede dictator. Dezelfde smoes werd gebruikt om Irak te kunnen aanvallen. Intussen zijn er economische sancties tegen Iran van kracht. Zodra het land economisch uitgeput is, zal men zeggen dat Iran nu inderdaad een atoombom heeft, waarna men het land kan verwoesten. Alles wat dan nog intact blijft, zijn de oliebronnen, zo blijkt uit het voorbeeld van de oorlog tegen Irak. Als we van de geschiedenis van Irak willen leren, dan kunnen we voorkomen dat Iran een zelfde lot treft.

The Lies That Led To War duurt drie kwartier.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter