Archief
Artikelen

Vijf jaar geleden werd Irak door de VS en Groot Brittannië bevrijd van Sadam Hoessein. Het regime van Hoessein was weliswaar elitair en onderdrukkend, maar het laatste decennium voor deze “bevrijding” werd de bevolking vooral getroffen door de armoede die voortvloeide uit de economische boycot. Een zelfde boycot treft op dit moment Iran.

Nadat Irak eind 1990 Koeweit was binnengevallen, kwamen de Amerikanen en Britten Koeweit bevrijden in de Eerste Golfoorlog. Het Irakese leger werd uit Koeweit verjaagd, maar de Amerikaanse en Britse strijdkrachten deden geen poging om Sadam Hoessein uit het zadel te stoten, in tegendeel! Een opstand die uitbrak in het zuidelijke deel van Irak, waar de bevolking overwegend Shi’itisch is, werd door de VS niet gesteund en door Sadam Hoessein neergeslagen. De dictator mocht aanblijven.

Vervolgens legden de Verenigde Naties, daartoe geprest door de VS en GB, harde economische sancties op aan Irak. Deze zijn 10 jaar lang van kracht gebleven. Dit betekende dat de invoer van alles aan grote beperkingen onderhevig was, met inbegrip van belangrijke geneesmiddelen. Als gevolg daarvan zijn meer dan een miljoen mensen gestorven, waarvan meer dan een half miljoen vrouwen en kinderen.

Het doel was een verandering van regime, maar die bleef uit. De slachtoffers waren voornamelijk de armen, bejaarden, vrouwen en kinderen. Het is een bekend gegeven dat economische sancties de allerarmsten het hardste treffen. Terwijl de sancties van kracht waren, hadden de rijkste mensen, zoals Sadam Hoessein en zijn kliek die de economie beheersten, alles wat zij wilden: voedsel, auto’s, herenhuizen, toegang tot de beste geneesmiddelen, enz.

De bekroonde journalist John Pilger heeft in 2000 de harde werkelijkheid van de sancties van de VN in deze confronterende documentaire vastgelegd.

Paying the Price, Killing the Children of Iraq duurt een uur en een kwartier.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

8 Reacties op “Irak en de economische boycot”

 • John:

  Beste Bou, ik begrijp inmiddels dat de inval in Irak door en door slecht was en dat de economische boycot al eveneens een duivelse, onmenselijke actie van de VS en Groot-Brittannië was. Met andere woorden: laten we dictators, vanuit een merkwaardige mix van angst en respect, voortaan maar met fluwelen handschoentjes aanpakken, net zoals in de jaren dertig met de Hopman van een hier niet nader te noemen buurland gebeurde.

  Dat sommige dictators zo cynisch zijn dat ze liever hun volk laten creperen en zelfs medicijnen, die niet onder de boycot vielen, weigeren te accepteren, om zo bij bevriende buurlanden en naïeve Europeanen verontwaardiging op te wekken met schrijnende tv-beelden van wegkwijnende kinderen, lijkt me toch niet de schuld van de VS of groot-Brittannië.

  Het is allemaal erg schrijnend en triest, dat spreekt voor zich. Maar wat is het alternatief? Elke dictator maar zijn gang laten gaan, met op den duur alle nog veel ergere gevolgen voor de bevolking van het eigen land en de buurlanden (Koeweit, Iran en israel kunnen erover meepraten) van dien?

 • Beste John,

  Sadam Hoessein kwam aan de macht dank zij steun van de CIA. De democratische Salvador Allende van Chili werd door de CIA vervangen voor de dictator Pinochet. De democratisch gekozen Hugo Chavez van Venezuela wordt door de VS afgeschilderd als een boef. De CIA zou hem graag vervangen voor een dictator, maar het is nog niet gelukt. Ze hebben het wel geprobeerd, maar de bevolking heeft er een stokje voor gestoken.
  Zie deze pagina.

  De bevolking van Irak had het slecht onder Sadam Hoessein, maar nu hebben ze het niet langer slecht: de situatie is volkomen onleefbaar! De dictator Sadam Hoessein was van plan om de olie van zijn land te verkopen in een andere valuta dan de dollar. Hadden we deze dictator dan maar zijn gang moeten laten gaan? De benzine kost in de VS nu 55 cent (omgerekend in Eurocenten per liter). En zelfs dat vinden de Amerikanen veel te duur.

  Ik denk dat ik nog maar even door moet gaan met het plaatsen van reportages over Irak, want het misverstand is levensgroot! Irak wordt nu volledig leeggeplunderd door de grote corporaties, zoals Haliburton en de Shell. De toestand van de bevolking is zo erbarmelijk!

 • John:

  Allende en Chavez democraten…? Ruime definitie van dat begrip houd jij er op na…

 • Bush en Cheney wel democraten? Ruime definitie van dat begrip houd jij er op na…

 • John:

  Dat laatste heb je mij niet horen beweren, Bou, dus dat laat ik voor jouw rekening. Ben blij dat die domme chimpansee en zijn ongelukkige jachtmaatje eindelijk het Witte Huis gaan verlaten. Vraag me alleen af wat we ervoor in de plaats krijgen…

 • John, zowel Allende als Chavez zijn door democratische verkiezingen aan het bewind gekomen. Dat was met Bush niet het geval. Bush moest het hebben van propaganda en toen dat niet voldoende bleek, maakte hij gretig gebruik van verkiezingsfraude.

  Wat heet democratie? De vraag is niet, wat een woord betekent. De vraag is, wie de macht heeft!

 • John:

  Tja, Hitler en Poetin zijn ook via ‘democratische verkiezingen’ aan het bewind gekomen. En Poetin’s opvolger ook weer… Dat zegt op zichzelf helaas echter nog niks over het democratische gehalte van de figuren in kwestie zelf; het zegt méér iets over ofwel de kortzichtigheid van de bevolking, ofwel over de meedogenloosheid van het systeem.

  Maar we dwalen af. Mijn punt is dat het achteraf leveren van kritiek op zowel de economische boycot als het ingrijpen enigszins gratuite is. Nogmaals: wat is het alternatief? Wrede dictators maar laten zitten? We hebben helaas maar al te vaak gezien waar ook dat toe kan leiden…

 • John, je zegt: “Nogmaals: wat is het alternatief? Wrede dictators maar laten zitten? We hebben helaas maar al te vaak gezien waar ook dat toe kan leiden…”

  Deze wrede dictator Saddam Hoessein was dik bevriend met de president van de VS Ronald Reagan. Hij kreeg van hem alle middelen om gifgas te produceren, niet zozeer bedoeld tegen de Koerden, hoewel zij er ook het slachtoffer van werden, als wel tegen de Iraniërs. Die moesten van RR maar eens wegwezen!

  De reden dat de VS Irak binnenvielen, heeft niets te maken met het feit dat daar een wrede dictator zat. De jacht op Saddam Hoessein is pure propaganda. Het gaat uitsluitend om de jacht op de olie!

Laat een reactie achter