Selecteer een pagina

Archieven

Crisis in de rechtsstaat met punt

Het punt heet Fred Spijkers. Hij was ooit bedrijfsmaatschappelijk werker bij het ministerie van Defensie. In september 1984 kwam de munitiespecialist Rob Ovaa om het leven tijdens het testen van een Nederlandse AP-23 mortiermijn. Spijkers kreeg opdracht om de weduwe van Ovaa te vertellen dat haar man door eigen schuld was verongelukt. Dan hoefde Defensie haar geen schadevergoeding te betalen. Er was al eerder een ongeluk gebeurd met die AP-23 mijnen, waarbij zes militairen waren omgekomen en tien zwaar gewond. Spijkers vermoedde dat die mijnen niet deugden en begon een onderzoek.

De ondeugdelijkheid van deze mijnen bleek al sinds 1970 bij defensie bekend. Ze waren levensgevaarlijk, maar wegens belangenverstrengeling met Eurometaal, een Nederlandse wapenfabriek, deed men bij defensie doodleuk alsof dit niet zo was. Toen Spijkers aan de bel trok, kreeg hij het etiket “politiek crimineel”. Vervolgens werd hij psychiatrisch onderzocht en kreeg de diagnose “paranoïde schizofreen.” Zo kwam hij in 1987 in de WAO, maar Spijkers bleef zijn diagnose en zijn WAO-uitkering aanvechten.

In 1989 werd Spijkers door militairen beschoten. Hij wist de daders te achterhalen, maar de militaire rechtbank gaf hen slechts een disciplinaire straf. Het was een grapje, zo sprak de rechter! Leuke jongens, die van defensie. Spijkers bleef vechten voor zijn rechten. In 1997 begon Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad te schrijven over deze zaak. De laatste zin van het eerste artikel luidde: “De AP-23, die al in 1970 officieel verboden werd, bevindt zich na 27 jaar nog steeds in de Nederlandse bewapening en kan iedere dag nieuwe doden maken.”

In september 1997 diende de ontslagkwestie eindelijk bij de Centrale Raad van Beroep. Die zitting verliep uiterst merkwaardig. Spijkers werd in het ongelijk gesteld, maar het bleek dat de rechter van de CRvB partijdig was. Die AP-23 mijnen werden zelfs verkocht aan Derde Wereld landen en ook bleek dat er in 1970 een goedkeuringsrapport voor die mijnen was vervalst. Henk Rijkers concludeerde: “Een parlementaire enquête naar de hele wandel en handel van het ministerie van Defensie is de enige afdoende oplossing.” Wat later beschreef Rijkers de belangenverstrengeling tussen Defensie en de wapenindustrie.

Er kwam geen onderzoek naar de AP-23 mijnen en de zaak Spijkers. Zelfs een parlementair onderzoek naar de Srebrenica-kwestie bleek onhaalbaar. Pas nadat in 2002 het kabinet Kok was gevallen over Srebrenica, werd er toch een parlementaire enquête over gehouden. In het onderzoek naar de mijnen bleven Kamervragen in 1999 onbeantwoord, er werd gelogen en gedraaid, nogmaals kwamen er Kamervragen, waarop weer geen eerlijk antwoord kwam. Staatssecretaris Van Hoof van Defensie deed tijdens een kamerdebat zelfs alsof eerherstel voor Spijkers in strijd zou zijn met de rechtsstaat.

Per 1 september 1998 werden het inkomen van Spijkers volledig stopgezet. In 1999 ontving hij de van de SP de Rooie Reus-Prijs. Ook mocht hij in 2000 een klokkenluidersmeldlijn van het FNV openen. Sindsdien heeft Agnes Jongerius van het FNV zijn zaak actief gesteund. Eerbewijzen brengen echter geen brood op de plank, Spijkers kreeg zelfs geen bijstand en werd depressief. De Ombudsman was de zaak intussen aan het onderzoeken, maar dat onderzoek bleek niet volledig. In het rapport stond weliswaar dat de gang van zaken rond die mijnen onthutsend was, maar de zaak Spijkers bleef gedeeltelijk buiten beschouwing.

De procedures gingen door. Het Gerechtshof in Den Haag vonniste in 1999 dat Spijkers opzettelijk en ten onrechte gek verklaard was. Als erkend klokkenluider pleitte Spijkers nu voor een regeling waarbij klokkenluiders bij een notaris terecht konden, maar tevergeefs. En hoewel de kritiek van de Ombudsman op Defensie vernietigend was, loste dat rapport voor Spijkers niets op. Er volgde een onderzoek door KPMG, maar dat ging langzaam. Intussen schreef Henk Rijkers in KN over belangenverstrengeling door nevenfuncties, tot de Hoge Raad aan toe. Het KPMG kwam met een bindend advies, maar Defensie weigerde zich eraan te houden. Ook de nieuwe staatssecretaris van Defensie, Van der Knaap, stond in de Tweede Kamer te liegen en draaien. Dat Spijkers inmiddels van staatssecretaris Van Hoof een excuusbrief had ontvangen, deed kennelijk niet ter zake.

In een brief van 8 november 2002 verklaarde Defensie, middels de Landsadvocaten Pels, Rijcken en Fortuijn, dat het bindend advies van KPMG buitengerechtelijk was vernietigd door de Staat. In KN geeft Henk Rijkers dan een overzicht van de verwarrende feiten. Er volgde een Kamerdebat waarin Van der Knaap werd gedwongen om zich te houden aan het bindend advies. Nog dezelfde dag, op 27 november 2002, werd een vaststellingsovereenkomst getekend tussen Defensie en Spijkers. Daarin erkende het ministerie van Defensie dat het Spijkers, de Tweede Kamer, de media en de samenleving achttien jaar lang systematisch had misleid. Spijkers zou een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro ontvangen, plus een vergoeding van juridische en medische kosten. Hij zou volledig worden gerehabiliteerd en zijn dossiers zouden worden geschoond van kwalificaties als “politiek crimineel” en “politiek psychiatrisch geval”. Hij zou wachtgeld krijgen en koninklijk worden onderscheiden.

Dat opschonen van het dossier zou gebeuren door Deloitte Enterprise Risk services. Defensie betaalde Deloitte € 546.187,20 aan archiefonderzoek, maar dit onderzoek is nooit verricht. Het hele dossier verdween in de kelders van het Nationaal Archief. Voor het lintje dat Spijkers zou krijgen, moest de SP eerst weer nieuwe Kamervragen stellen. In Netwerk (vanaf minuut 7) werd duidelijk dat de zaak nog steeds niet naar behoren was afgehandeld. Spijkers was nu wel Ridder in de Orde van Oranje Nassau, maar stond nog steeds te boek als Politiek Crimineel! Aan de schadevergoeding bleek de voorwaarde verbonden dat hij voortaan zou zwijgen. Defensie dreigde het bedrag terug te vorderen, daarom bleef het geld in depot.

Eind augustus 2005 liet Van der Knaap de Tweede Kamer weten, dat het archief over Spijkers pas 50 tot 70 jaar na diens dood openbaar wordt gemaakt. Ook meldde hij dat de juridische en medische kosten van Spijkers niet zouden worden vergoed. In september 2005 kreeg Spijkers een belastingaanslag van 900 duizend euro over de schadevergoeding, hoewel deze belastingvrij zou zijn. Het geld stond nog steeds in depot! In oktober 2005 nam Ombudsman Alex Brenninkmeijer de bemiddeling op zich. Deze bemiddeling mislukte en werd in juli 2006 gestaakt. In oktober 2005 werd ook bekend dat Spijkers in 2000 door staatssecretaris Van Hoof was bedreigd met “een dodelijk wapen” als hij de stukken waarover hij beschikte naar buiten zou brengen. Spijkers bevestigde dit in Nova. Ook deed hij een dringend beroep op premier Balkenende, maar volgens deze was het zijn zaak niet. De premier maakte zich volgens KN aldus medeschuldig aan het bedrog.

In oktober 2006 verscheen over de zaak Spijkers het boek Een man tegen de staat van de journalist Alexander Nijeboer. Op de website van Nijeboer, waar in 2006 een archief begint, kunnen we de zaak verder volgen. In zijn boek toonde Nijeboer aan dat bewindslieden de Tweede Kamer 49 keer hebben voorgelogen over de kwestie Spijkers. Staatssecretaris Van der Knaap blijkt zelfs 20 maal te hebben gelogen tegen de Kamer. En nog altijd weigerde Defensie de gemaakte fouten te herstellen.

Voormalig minister van Defensie Job de Ruiter en voormalig staatssecretaris Van der Knaap stapten naar de rechter om het boek te laten verbieden. Generaal-majoor Diederik Fabius, die door Nijeboer wordt beschuldigd van frauduleus onderzoek naar het mijnongeluk van Ovaa, volgde hun voorbeeld. Ze stuurden de rekening van de landsadvocaat door naar Defensie, terwijl Nijeboer de proceskosten zelf moest ophoesten. Alle pogingen om het boek te laten verbieden, zijn overigens mislukt.

Waar zouden die ondeugdelijke mijnen intussen zijn gebleven? Ze konden spontaan ontploffen en niemand wist waar ze waren. Sommigen beweerden dat ze illegaal opgeslagen waren op het terrein van de vuurwerkfabriek in Enschede. Dit zou zowel de grote schade door de vuurwerkramp verklaren, als het feit dat deze ramp nooit behoorlijk is opgehelderd. Dit gerucht werd nooit ontzenuwd door Defensie.

Belangwekkend is ook het volgende gerucht: Bij de dossiers over Spijkers die in de kelders van het Nationaal Archief verdwenen, zouden documenten zitten over de val van Srebrenica. Deze hebben niets met de zaak Spijkers te maken, maar ze moesten verdwijnen, vandaar. Ook zouden er bewijzen zijn waarvan het ministerie van Defensie altijd het bestaan heeft ontkend, zoals een filmopname van de ontploffing waarin Ovaa omkwam. De nieuwe staatssecretaris Jack de Vries antwoordde op Kamervragen, dat dit allemaal niet waar is. Maar wat zijn Kamervragen nog waard, als blijkt dat men daarop straffeloos kan liegen?

Begin deze maand waaide er opeens een frisse wind door de zaak Spijkers. Elf academici van de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van rechtsethicus Joep van der Vliet, hebben een jaar lang onderzoek verricht naar de zaak Spijkers. Op 7 maart publiceerden zij een wetenschappelijk artikel in Openbaar Bestuur, onder de titel: Rechtsstaat zonder zelfkritisch en zelfreinigend vermogen: Waar politieke, bestuurlijke en ambtelijke gezagsdragers hun bevoegdheden misbruiken, wordt de rechtsstaat bedreigd. De zaak Spijkers.

In het artikel constateren zij dat het leven van Spijkers werd verwoest door toedoen van politieke, bestuurlijke, rechterlijke en ambtelijke gezagsdragers namens de Nederlandse staat. Sommige gezagsdragers hebben hun politieke verantwoordelijkheden en natuurlijke plichten ten opzichte van Spijkers op een reeks van manieren grof geschonden. Onder hen zijn in elk geval de ministers en staatssecretarissen van Defensie en Binnenlandse Zaken, van 1984 tot heden. Het ontbreekt deze gezagsdragers aan morele moed en waardigheid. Ze hebben 23 jaar lang rechtsstatelijke middelen gebruikt om onrecht te begaan. Zij zijn dus slecht of zelfs kwaadaardig wegens hun klaarblijkelijke onverschilligheid over dat onrecht. Zij waren geen hoeders van de rechtsstaat, integendeel, ze gebruikten hun bevoegdheden om de rechten van een burger met voeten te treden. Ministers, staatssecretarissen, hoge ambtenaren, rechters en zelfs de Nationale Ombudsman negeren rechtsstatelijke beginselen en procedures als hun dat uitkomt. Ze doen dat om hun eigen hachje te redden of om de vermeende belangen van hun ministerie, of van hun politieke partij te beschermen.

Nova kopte: ONDERZOEK: OVERHEID MAAKT RECHTSSTAAT KAPOT en besteedde er een uitzending aan. En Alexander Nijeboer vertelde op TV Gelderland over het gesjoemel met de dossiers. Misschien dat Fred Spijkers binnenkort eindelijk zijn recht krijgt, maar de Nederlandse wapenhandel gaat nog altijd door!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

48 Reacties

 1. Harald

  Het is crisis…

  Antwoord
 2. wicher wedzinga

  Ja, het moeilijke is dat er bijna geen woorden voor te vinden zijn. Ik althans slaag er niet in. Ik ben sprakeloos en voel me machteloos!

  Antwoord
 3. Harald

  Zolang er leven is, is er hoop. 🙂

  Antwoord
 4. Bart

  Ziekmakend. Helder geschreven.Blij dat er nog voorvechters van waarheid zijn.

  Antwoord
 5. oosterom

  Zolang er leven is is er hoop Harald. Ja, hoop op wat?
  Dat politici minder gaan liegen, bedriegen en oorlogen veroorzaken? En economische crises niet te vergeten.
  In de hele geschiedenis van de mensheid is de eigen overheid meestal de grootste bedreiging voor de burgers.
  Of er nu een totalitair koningshuis, of partijleider van de enige partij aan de macht is, ofwel wanneer we gebukt gaan onder de fluwelen leugens van gekozen volksvertegenwoordigers……………..liegen en bedriegen is het vak van de politicus. O ja, en ook het uitzenden van jongens en meisjes naar verre landen om de wereld een beetje beter en veiliger ta maken en om de mensen daar “te helpen”. O we zijn toch zo goed en nobel!!!! Lang leve de westerse democratien, dat hun sterren mogen stralen tot in de hemel! Zoveel goedheid en goede bedoelingen van onze westerse politici, de overal ter wereld vechten voor de “westerse waarden”.

  Antwoord
 6. Harald

  Nou, nou… zo erg is ‘t nou ook weer niet allemaal!

  Antwoord
 7. mr. drs. BOU

  Harald, de vraag is volgens mij niet hoe erg het is. De vraag is, hoe structureel dit is.

  Antwoord
 8. Mo - Woerden

  Politiek Den Haag = crimineel!.
  Hoe kan je als volksvertegenwoordiger leven met de wetenschap dat wat je doet en zegt allemaal een cover-up is. Je bent dan moedwillig en bij volle verstand (?) iemand zijn leven aan het verwoesten.
  Fred Spijer. Je werd gewoon geofferd.
  Wie speelt er hier nou voor GOD.
  WAT EEN SHITZOOI.
  Veroordelen die zakken.

  Antwoord
 9. erik

  De vraag is inderdaad hoe structureel dit is en of dit wel ligt aan het systeem. Het is in mijn opinie veeleer een menselijke eigenschap om alles naar goeddunken voor zichzelf te regelen, ongeacht de gevolgen voor anderen. Of het nu gaat om de bouw, defensie, politiek of anderszins. Vaak kiezen mensen een koers en zijn ze daar niet meer van af te brengen. Dit kan gelden voor justitie, maar ook voor mensen die om wat voor reden dan ook gefrustreerd raken en uit rancune een heksenjacht beginnen. In beide gevallen wordt de waarheid, zo die al bestaat, geweld aangedaan.

  Zoals een fanatiek gelovige alleen maar bijbelteksten spaart en tegenbewijs negeert, zo zoekt de heer BOU naar de extreme incidenten om aan te tonen dat het systeem niet deugt.

  Dat heeft niet zoveel te maken met waarheidsvinding.

  Antwoord
 10. Chris

  Krijg steeds minder vertrouwen in onze regering. Dit moet worden aangepakt. JP toon nu eens dat je een vent bent. Zet dit recht.!!!!Minder ge O.H. over dingen die nog niet duidelijk zijn. Kom voor je volk op.

  Antwoord
 11. mr. drs. BOU

  Beste Chris,

  Uit zowel de analyse van Henk Rijkers in het Katholiek Nieuwsblad als de grondige wetenschappelijke analyse van professor Joep van der Vliet en zijn medewerkers is gebleken, dat JP hier al heel lang van wist, maar er niets aan deed. JP komt niet op voor zijn volk, maar voor het in stand houden van zijn systeem.

  Het wordt tijd voor een nieuwe regering, met een nieuwe premier. 😉

  Antwoord
 12. mr. drs. BOU

  Beste Erik,

  Je schrijft: “Het is in mijn opinie veeleer een menselijke eigenschap om alles naar goeddunken voor zichzelf te regelen, ongeacht de gevolgen voor anderen.”

  Neem me niet kwalijk, maar dat is de definitie van een psychopaat! Deze stoornis komt voor bij ongeveer 4% van de mensen. En vergis je niet: de meeste zijn geen criminelen, maar velen van hen bezetten hoge functies in het systeem.

  Dit vind ik verontrustend. Niet alleen leven we met een systeem dat hen tolereert, ze worden zelfs beloond voor hun gebrek aan geweten. De vraag is, of de bevolking van Ede zo blij is met hun nieuwe burgemeester. Die man is benoemd door de Kroon.

  Verder is je laatste alinea weer eens beledigend. Ik bespreek inderdaad zaken waaruit blijkt dat het systeem niet deugt, maar de vraag is, of dit incidenten zijn, of systematische fouten. De kwalificatie “fanatiek gelovige” lijkt me meer van toepassing op jezelf. Jij gelooft fanatiek in de goedheid van het systeem, zelfs als het tegendeel blijkt. Dat noem je dan een extreem incident.

  Die ondeugdelijke landmijnen zijn nog altijd niet boven water. Een gedeelte is via Portugal (illegaal) geëxporteerd naar Derde Wereld landen. Met medeweten van Defensie uiteraard. De rest is wellicht ontploft in wat eufemistisch een “vuurwerkramp” wordt genoemd.

  Dit “extreme incident” lijkt jou echter niet te verontrusten. Misschien heb jij ook wel de eigenschap om alles naar goeddunken voor jezelf te regelen, ongeacht de gevolgen voor anderen.

  Tot slot nog dit: je kost me veel tijd en ik vind je niet snugger, niet flexibel en niet sympathiek. Je blijft me schofferen. Je bent hier te gast, maar je maakt jezelf erg onwelkom. In het vorige topic heb ik oprecht geprobeerd om een zinnige discussie met jou te voeren, maar als je het verliest, ga je kennelijk vlug naar de volgende draad. Misschien kun je beter een ander stekkie zoeken om jouw beperkte visie uit te dragen.

  Antwoord
 13. Harald

  Mw. mr. drs. BOU: “Het wordt tijd voor een nieuwe regering”

  Je bedoelt: een nieuw kabinet.

  Wel de puntjes op de isis blijven zetten, aub zeg!

  Antwoord
 14. mr. drs. BOU

  @ Harald: Een nieuw kabinet? Ben ik helemaal voor. Maar ik ben bang dat ook dit splinternieuwe meubel slechts zal dienen om die verdwenen mijnen onder de kast te vegen.

  Verder vind ik het leuk dat ik door jou word aangesproken op de juiste wijze. Je bent in elk geval snugger en dat mag ik wel! 🙂

  Kusje!

  Antwoord
 15. erik

  Bou: ik zal niet ingaan op je herhaaldelijke persoonlijke aanvallen op mij. Zo zit IK niet in elkaar. Ik ga in op argumenten en speel niet op de man. Misschien een idee voor je. Jij vindt iemand die het niet me je eens is meteen niet snugger en niet sympathiek. Waarvan akte.

  Je vraag is duidelijk. Het antwoord is dat dit incidenten zijn. Vervelende incidenten weliswaar, maar op de honderdduizenden strafzaken beslist zeer weinig te noemen en bovendien met geen enkel systeem uit te roeien. Je strijd is dan ook die van Don Quichote.

  Antwoord
 16. mr. drs. BOU

  @ Erik: “Jij vindt iemand die het niet me je eens is meteen niet snugger en niet sympathiek.”

  Beste Erik, je hebt op mij vrijwel niet anders dan persoonlijke aanvallen gedaan. En je begrijpt zelfs de meest voor de hand liggende zaken niet. Daarom vind ik je niet snugger en niet sympathiek.

  Maar goed, dit zijn volgens jou dus incidenten. Moeten ze daarom dan maar niet worden bestraft? Is het daarom niet nodig om deze gezagsdragers strafrechtelijk te corrigeren?

  In dat geval kan men ook zeggen: moord is een dusdanig zeldzaam misdrijf, dat zijn slechts incidenten. De meeste mensen moorden niet, daarom hoeven moordenaars niet te worden vervolgd.

  Dat een reeks van ministers en staatssecretarissen de Kamer bijna twee decennia lang aantoonbaar heeft misleid en voorgelogen, ach, wat zou dat nou? Weliswaar is het de kern van onze parlementaire democratie dat de 2e Kamer de regering mag controleren, maar ach, iedereen liegt immers wel eens. Dat zijn incidenten.

  Dat er sinds 1970 ondeugdelijke landmijnen werden geproduceerd en geëxporteerd door Nederland, dit met medeweten en financieel belang van mensen bij Defensie, dat is ook een incident. We blijven internationaal diplomatiek immers openlijk tegen landmijnen ageren. Nederland is braaf!

  Terwijl jij je druk maakt om een verongelukte tasjesdief (dood door schuld?), maak ik me druk om de slachtoffers van de vuurwerkramp. Vermoedelijk allemaal dood door schuld en dit vermoeden is door Defensie nooit ontzenuwd. Ze hadden ons toch gewoon kunnen vertellen waar die landmijnen zijn gebleven?

  En zeg nou niet dat ze werden gedetoneerd en aldus onschadelijk gemaakt. Dat was namelijk ook een foutje in de constructie: niet alleen konden die dingen vanzelf op scherp gaan staan, maar het bleek onmogelijk om ze te detoneren! Toch ging men vrolijk door met de productie. Even een vervalst goedkeuringsrapport in 1970 en de productie kon doorgaan tot diep in de jaren ’90. Slachtoffers in ons eigen leger? Eigen schuld! Hoeveel slachtoffers elders? Niet bekend! Jouw antwoord is, dat dit incidenten zijn! En dan maar jammeren over de dood van een tasjesdief!

  Op de honderdduizenden strafzaken waar jij van spreekt, is er niet één dagvaarding geweest van de hebzuchtige en gewetenloze heren die dit hebben aangericht.

  Dat jij mijn motivatie miskent en me daarom voortdurend beledigt, dat is nog tot daar aan toe. Maar je verdiept je volstrekt niet in de achtergrond van mijn stukjes. Je kraakt ze alleen maar af.

  Nu kun je twee dingen doen: òf je biedt je excuses aan voor zoveel kortzichtigheid en voor je beledigende insinuaties aan mijn adres, òf je gaat hier weg en komt nooit meer terug!

  Antwoord
 17. mr drs R. Winter

  De meeste mensen behartigen alleen hun eigen belangen, of ze nu ambtenaar zijn of een andere functie bekleden.
  Klokkenluiden is een gevaarlijke bezigheid, want het is zo simpel om de diagnose paranoide te krijgen van een psychiater. Een psychiatrische diagnose is onmogelijk wetenschappelijk te bewijzen. Het is subjectief.

  Klokkenluiders roepen bij mij automatisch aversie op, omdat het zelden aantrekkelijke, succesvolle personen zijn. Het zijn meestal lagere functionarissen. Doordat ze geen contacten op hoog niveau hebben is het zo gemakkelijk om hen alles af te pakken en hen paranoide te verklaren. Zielig. Geen enkele advocaat wil hen bijstaan, want de meeste advocaten hechten aan veel geld en macht en goede contacten. Wie durft nu nog zijn nek uit te steken in Nederland?

  Wat mij interesseert is waarom iemand klokkenluider wordt. Is het onnozelheid? Is het angst voor God? Of is het overlevingsdrift?

  Ik vind het zo vermakelijk om te zien dat psychiaters er altijd in worden betrokken om de klokkenluider te vernietigen. Dat is namelijk het gemakkelijkst. Het is legaal. Er is geen rechtsbescherming, geen eerlijk proces. Stempel paranoide erop en klaar is Kees! Mensen legaal vernietigen kan alleen in de psychiatrie.

  De Nederlandse Rechtsstaat bestaat niet!

  Antwoord
 18. mr. drs. BOU

  Beste mr. drs. R. de Winter, bent u soms een collega van mij? In dat geval aangenaam om kennis te maken!

  U schrijft: “Wat mij interesseert is waarom iemand klokkenluider wordt. Is het onnozelheid? Is het angst voor God? Of is het overlevingsdrift?”

  Er is ook nog zoiets als integriteit, oftewel het menselijke geweten. Dat druist vaak in tegen het simpele opportunisme. Hetzelfde speelde tijdens WO II. Waarom gingen mensen in het verzet? Het kwam van twee kanten: uiterst links (communisten) en uiterst rechts (gereformeerden).

  Interessante vraagstelling! Wees welkom!

  Antwoord
 19. deDeurs

  @18 “Klokkenluiders roepen bij mij automatisch aversie op, omdat het zelden aantrekkelijke, succesvolle personen zijn. Het zijn meestal lagere functionarissen.

  Ik geloof mijn ogen niet. Is dit serieus bedoeld? Dus lagere functionarissen zijn per definitie losers en paupers? De bovenlaag wordt bezet door ‘aantrekkelijke, succesvolle personen’? Hoe wil je aangesproken worden, mijnheer Winter? Met Graaf, Markies of Baron?

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

dertien − twee =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën