Selecteer een pagina

Archieven

Maand: maart 2008

De geschiedenis van aardolie: koolstofchemie

Alle levende wezens, zowel planten als dieren, bestaan uit ketens van koolstof waaraan waterstof gebonden is, met nog wat andere elementen, zoals stikstof of zwavel. Om deze ketens te vormen, is energie nodig. De planten halen deze uit het zonlicht, ze breken CO2 en H2O af, ze stoten de zuurstof O2 uit en van de koolstof C en waterstof H maken ze ketens van koolwaterstoffen. Dieren eten deze planten en verteren of verbranden ze met behulp van zuurstof. Zo verkrijgen dieren de grondstoffen en de energie voor het vormen van hun eigen koolstofketens. Als een koolstofketen uiteenvalt, dan komt de vormingsenergie weer vrij.
Lees meer…

Islam, wetenschap in schoonheid

Wie heeft Fitna nog niet gezien? Op LiveLeak is de server overspannen geraakt, maar hij staat ook op Googlevideo. Hij duurt ruim 16 minuten, dat is ruim 16 minuten te lang. De kranten staan er vol van, het NRC, de Volkskrant, De Pers, allemaal geven ze Fitna een slechte recensie. Ook Iran heeft de film veroordeeld, als zijnde gruwelijk en godslasterlijk. Dat vind ik ook: gruwelijk saai en godslasterlijk dom.
Lees meer…

Irak: de verkoop van een oorlog

Hoe krijgt men een bevolking die graag vrede wil, zo dwaas om oorlog te gaan voeren? Er zijn verschillende manieren, maar de belangrijkste is deze: jaag hen angst aan voor de vijand, door deze te demoniseren. Schilder hem af als een baarlijke duivel, verzin extreme misdaden die deze duivel heeft begaan, of nog liever: zal begaan, tenzij men hem nu tegenhoudt door hem te verslaan. Het voordeel van deze laatste truck is, dat niemand ooit het tegendeel kan bewijzen. “Als de VS het regime van Saddam Hoessein niet had verslagen, dan zou Saddam Hoessein in de toekomst misschien wel massavernietigingswapens hebben ingezet tegen de hele wereld, inclusief de VS.”
Lees meer…

Irak: leugens en misvattingen

Nog altijd geloven veel mensen, dat de oorlog in Irak is begonnen omdat de VS een wrede dictator wilden verdrijven: Saddam Hoessein. Helaas is dat een misvatting, gebaseerd op de leugens waarmee de VS deze oorlog heeft willen verkopen aan de internationale gemeenschap. Er bestaan omtrent deze oorlog nog veel meer misvattingen. Een zeer goed artikel verscheen onlangs op de Belgische website Vrede.BE: Vijf jaar oorlog. Vijf jaar vernietiging. Vijf jaar verzet.
Lees meer…

Irak: winst als (black)water

De oorlog in Irak kost niet alleen geld, hij levert ook geld op. Als de VS een dollar uitgeeft, dan wordt er immers ergens een dollar ontvangen! De kosten van de oorlog worden afgewenteld op de Amerikaanse belastingbetalers, maar ook geleend van andere landen. Op dit moment zijn die kosten opgelopen tot ruim 505 miljard dollar en de nationale schuld is 9,398 biljard dollar. Dat wil echter niet zeggen dat dit geld verloren gaat. De VS betaalt van dat geld wapens, militairen, maar ook zogenaamde “private contracters”, een soort huursoldaten. Een belangrijke firma die deze particuliere huursoldaten levert, is Blackwater. Maar ook de tolken werden betrokken van een particulier bedrijf: Titan. Deze bedrijven zijn slechts uit op het maken van winst.
Lees meer…

Irak: de economische oorlogsprofiteurs

Wie denkt dat de oorlog in Irak een totale mislukking is die slechts geld kost, heeft iets niet begrepen. Er worden grote winsten gemaakt, in elk geval door het militair industrieel complex, oftewel de wapenindustrie. En voor zover er in Irak al sprake was van wederopbouw, blijkt dit een sigaar uit eigen doos!
Lees meer…

Irak 5 jaar later in de studio

Op donderdagavond 20 maart zond Nova in samenwerking met de NPS en NOS een programma van ruim een uur uit over Irak. Life vanuit de studio in Den Haag besprak presentator Twan Huys met tal van gasten de toestand in Irak vijf jaar na de invasie. Twan Huys is zeven jaar lang vanuit New York correspondent geweest voor Nova en hij is zeker geen fan van Bush.
Lees meer…

Irak: het einde is nog niet in zicht

Dat Irak in vijf jaar tijd is veranderd in een totale chaos, zal niemand ontkennen. Hoe het zo ver heeft kunnen komen, is echter de vraag. Op 19 maart 2003 begonnen de VS en Groot Brittannië hun Operation Iraqi Freedom. Tien jaar lang was de bevolking van Irak toen reeds het slachtoffer geweest van zowel een wrede dictator als de economische sancties van de VN. Daarvoor had het land bijna tien jaar lang oorlog gevoerd, eerst tegen het buurland Iran en vervolgens in een mislukte invasie in Koeweit. Sinds 1980 heeft Irak nauwelijks een moment van vrede gekend!
Lees meer…

Irak: het bloedbad en de wanhoop

Op de website van Amnesty International verscheen begin deze week dit bericht:

Vijf jaar na de invasie van Irak door de VS verkeert het land nog steeds in chaos. Met de mensenrechten is het rampzalig gesteld, er heerst een klimaat van wetteloosheid, de economie is aan flarden en het aantal vluchtelingen blijft stijgen.

Een nieuw rapport van Amnesty International: Carnage and Despair (Bloedbad en Wanhoop), Irak na vijf jaar, zegt dat ondanks de aanwezigheid van de VS en de Irakese veiligheidstroepen, Irak een van de gevaarlijkste landen ter wereld is, waar maandelijks honderden Irakese burgers worden gedood. Gewapende milities, die zich verzetten tegen de Irakese regering en de door de VS geleide Multi-National Force (MNF), zijn verantwoordelijk voor willekeurige beschietingen, zelfmoordaanslagen, ontvoering en marteling.
Lees meer…

Irak en de economische boycot

Vijf jaar geleden werd Irak door de VS en Groot Brittannië bevrijd van Sadam Hoessein. Het regime van Hoessein was weliswaar elitair en onderdrukkend, maar het laatste decennium voor deze “bevrijding” werd de bevolking vooral getroffen door de armoede die voortvloeide uit de economische boycot. Een zelfde boycot treft op dit moment Iran.
Lees meer…

Categorieën