Selecteer een pagina

Archieven

Misdaad en Smaad bij de Hoge raad

Er gebeurt op dit moment niet zo veel. In de Deventer moordzaak is de Hoge Raad zich aan het beraden, nadat de Raad een aantal getuigen heeft gehoord. Vandaag werd bekend dat Advocaat-generaal mr. A.J. Machielse de H.R. adviseert om de zaak niet te heropenen. In de zaak Baybasin werkt de advocate Adèle van der Plas aan een verzoekschrift tot herziening van het vonnis en een klaagschrift wegens het niet vervolgen van Joris Demmink. In de zaak Hörchner ligt er nog steeds geen aanklacht en ook Klaas Jan Bolt zit nog steeds in voorarrest. Lucia de Berk heeft nogmaals verzocht om vrijlating, maar Staatssecretaris Albayrak heeft daarover nog niet beslist. De gerechtelijke molens vermalen traag degenen die ten onrechte gevangen zitten.

Ach ja, er gebeurde toch iets: P.R. de Vries kreeg bij Pauw en Witteman een glas wijn in zijn gezicht, maar dat wijn-incident zal iedereen nu wel hebben gezien! Wie zich afvraagt waarom Joran dat deed, moet even Googlen op Natalee Holloway of Joran van der Sloot. Ook Beth Twitty, de moeder van Natalee, levert fraaie resultaten op, maar het leukste is de Google-video van de privé-detectives Dan Young & Kelly Castillo. P.R. de Vries zelf heeft echter alle verwijzingen naar de zaak Holloway van zijn website verwijderd. Men zal hem waarschijnlijk ook nooit meer horen zeggen dat Joran een moord op Natalee heeft gepleegd. Als Joran onschuldig is, dan is dat namelijk smaad. Vandaar dat er ook iets is dat men Maurice de Hond niet meer hoort zeggen. Triviant-vraag: Wat mag Maurice de Hond niet zeggen van de rechters?

Micha Kat kwam gelukkig met een positief bericht. Het Parool heeft begin jaren ’90 een artikel gepubliceerd waaruit bleek dat Louis van Gasteren ooit een doodgewone moord heeft gepleegd. Het Parool werd daarop wegens smaad veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan Van Gasteren en ook later wist Van Gasteren nog processen te winnen en geld te innen wegens smaad. In 1998 heeft Pamela Hemelrijk een “open brief” aan de Hoge Raad op Internet geplaatst. Daarin legt ze uit hoe en waarom Van Gasteren een moordenaar is en ze beklaagt zich over het feit dat dit niet mag worden gezegd. Van Gasteren heeft zich ook tegen deze publicatie verzet, maar de Hoge Raad heeft hem nu in het ongelijk gesteld.

Micha Kat schreef op 18 januari: Vandaag is cineast Louis van Gasteren ook door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld in zijn kruistocht tegen de fameuze ‘open brief’ aan diezelfde Hoge Raad die journaliste Pamela Hemelrijk tien jaar geleden schreef en publiceerde op internet omdat het AD, haar toenmalige werkgever, te schijterig was een column van haar over dit onderwerp af te drukken. Van Gasteren procedeerde tien jaar lang om deze brief van het internet verwijderd te krijgen. De hele kwestie draait om de vraag of Van Gasteren in de oorlog een onderduiker heeft vermoord “in het belang van het verzet” zoals hij altijd beweerde. Om deze overwinning van het recht te vieren volgt hier de complete tekst van deze open brief.

“Ik dacht altijd dat je in een vrij en beschaafd land alles mocht schrijven, zolang je je maar niet bezondigt aan racisme, opruiing, laster of smaad, maar dat schijnt niet waar te zijn…

Het gaat om de zogenaamde Oettinger moordzaak, oftewel moord in de Beethovenstraat. Louis van Gasteren heeft in 1943 de Joodse onderduiker Walter Oettinger vermoord. De moord werd bewezen en Van Gasteren werd veroordeeld, maar in 1945 werd Nederland bevrijd. Van Gasteren kreeg gratie en vervolgens werd hij zogenaamd volledig gerehabiliteerd. De moord zou een verzetsdaad zijn geweest. Volgens Pamela Hemelrijk wordt de waarheid hier grof geweld aangedaan, ook door de media, en dat wil ze openlijk mogen zeggen en schrijven. De Hoge Raad geeft haar daarin nu gelijk!

Louis van Gasteren heeft zich na de oorlog volledig kunnen ontplooien als kunstenaar en organisator. Inmiddels is hij 85 jaar en die moord is 65 jaar geleden gepleegd! Het lijkt een oude koe uit de sloot, maar is dat wel zo? Dat Van Gasteren die moord heeft gepleegd, stond reeds vast. De vraag is echter: wat is smaad?

Vorig jaar is Maurice de Hond wegens smaad veroordeeld tot een schadevergoeding van € 120.000,- aan Michael de Jong, met daar bovenop nog een flinke dwangsom. Vervolgens werd hij door de strafrechter ook nog veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk. Daarna wist heel Nederland natuurlijk wel wat De Hond niet mag zeggen. Alleen al daarom zijn deze vonnissen zo dwaas!

Het komende jaar dient het hoger beroep zowel in de civiele als in de strafrechtelijke smaadzaak tegen De Hond. Vandaar dat ik zo blij ben met die oude open brief van Hemelrijk. De Hoge raad heeft namelijk beslist dat Pamela Hemelrijk mag zeggen dat Louis…, maar daar gaat het niet om! Men weet op dit moment nog steeds niet wat men wel en niet mag antwoorden op onze Triviant-vraag. In het arrest van de HR (LJN: BB3210, Hoge Raad 18-01-2008, C06/161HR) staat onder andere:

Had Hemelrijk klemmende redenen van publiek belang bij het publiceren van de open brief?

3.9 De onderdelen 4-4.4 zijn gericht tegen het oordeel van het hof dat, ondanks het zwaarwegende belang van [eiser] bij respectering van zijn recht op privacy, toch voldoende klemmende redenen aanwezig waren om tot publicatie van de open brief over te gaan, nu (i) [eiser] door zijn uitspraken in “Het uur van de Wolf” over zichzelf heeft afgeroepen dat een kritische toeschouwer als Hemelrijk zich genoodzaakt voelde “deze misstand” aan de kaak te stellen en het algemeen belang dat hier in het spel is niet alleen de nagedachtenis van [betrokkene 1] betreft, maar ook de gevoelens van andere (nabestaanden van) slachtoffers van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

3.10 De onderdelen falen. (>>>) Het is voorts alleszins begrijpelijk dat het hof heeft geoordeeld dat het algemeen belang is gediend met het bevredigen van het rechtsgevoel en de emoties van de slachtoffers van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden.

De Hoge Raad is het met het Hof eens, dat het algemeen belang is gediend met het bevredigen van het rechtsgevoel en de emoties! Wat geldt voor de slachtoffers van de Jodenvervolging en hun nabestaanden, behoort uiteraard ook te gelden voor de slachtoffers van een falend OM en voor hun familie en vrienden. Daarom wens ik Maurice de Hond een voorspoedig nieuw jaar en vooral dat hij wint!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × vijf =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën