Archieven

De Deventer speurhonden

In de Deventer moordzaak is de laatste tijd van alles gebeurd. Het wordt dan lastig om de grote lijn in het oog te houden. We zullen proberen om de zaken op een rijtje te zetten, niet chronologisch, maar systematisch, want er gebeurde elke dag wel wat.

Eerst even deze zaak: Op 22 november stonden zeven speurhondengeleiders terecht wegens meineed en valsheid in geschrifte. Van 1997 tot 2006 hebben ze systematisch de regels voor de geurproeven overtreden, terwijl ze dit onder ede ontkenden in hun processen verbaal. Tegen hen zijn werkstraffen geëist van 240 uur. Zes van hen zouden tevens twee jaar op non-actief moeten worden gesteld. Er is gefraudeerd met ruim 2600 geurproeven, in ruim 1900 gevallen kwam het tot een veroordeling en voor 58 van deze vonnissen is reeds een verzoek tot herziening ingediend. Kortom: een juridische puinhoop! De uitspraak volgt op 11 december.

Onder de frauduleuze geurproeven valt ook het mes dat werd gevonden op anderhalve kilometer van het huis van weduwe Wittenberg. Het werd door Spike, een speurhond van dit frauderende team, gekoppeld aan Ernest Louwes. Aldus werd “bewezen” dat hij de moord op de weduwe had gepleegd. Zonder deze geurproef had men Louwes nooit kunnen veroordelen. Voor hem biedt dit proces echter geen enkel soelaas. Het mes dat door de hond Spike aan hem werd gekoppeld, is later onderzocht op DNA, waarbij is gebleken dat dit mes het moordwapen niet kon zijn. Toch werd Louwes toen opnieuw veroordeeld, ditmaal omdat het NFI in 2004 DNA van Ernest Louwes op de blouse van de weduwe had aangetroffen.

Het proces tegen de geurproefhondenbegeleiders was slechts gericht tegen het team Noord- en Oost- Nederland. In de rest van het land gaan de geurproeven gewoon door. Volgens prof. dr. Jan Frijters zouden die geurproeven volledig uit het strafrecht moeten verdwijnen. De methode blijkt namelijk uiterst onbetrouwbaar, oftewel: de geurproef stinkt. Stan de Jong plaatste ook vraagtekens bij de geurproeven die zijn uitgevoerd in andere regio’s. Deze zijn door de Rijksrecherche buiten het onderzoek gehouden. Maar is dat wel terecht?

Tegen Maurice de Hond werd op 10 november eveneens 240 uur werkstraf geëist, dit wegens smaad, omdat hij Michael de Jong openlijk had aangewezen als de Deventer moordenaar. Daarboven eiste het OM tegen hem ook een maand voorwaardelijk. Op 22 november is Maurice veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Hij schrijft daarover: De essentie van mijn optreden was het aan de kaak stellen van het genant slechte opsporingwerk van de (technische) recherche. Het gebrek aan eerlijke en objectieve waarheidsvinding door het Openbaar Ministerie. Slecht en niet onafhankelijk werk door het NFI. En rechters die dat niet hebben gecorrigeerd. Natuurlijk is dat voor Nederlandse rechters een moeilijk verhaal. Mij vrijspreken betekent immers impliciet dat men mij gelijk geeft met onze constateringen. Mede op basis van mijn ervaring bij de civiele zaak had ik werkelijk heen enkele fiducie in de uitspraak van de rechter. Vanzelfsprekend ga ik in Hoger Beroep. Ik denk dat het zeker 6 tot 12 maanden zal duren voordat die zaak dient. Mocht ik dan nog steeds veroordeeld worden en het wordt in cassatie bevestigd dan ga ik zeker naar het Europese Hof. Die is veel ruimer ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting.

Over die speurhondenfraude schrijft Maurice: De eis tegen de 7 frauderende speurhondengeleiders was symptomatisch voor de crisis van onze rechtsstaat. Overall was het lager dan wat tegen mij geëist werd.
Rechters bouwen op verklaringen van politie. Ze gaan uit van de eerlijkheid van zowel politie als openbaar ministerie. Als een burger dit soort handelingen verricht is dat al een fors misdrijf. Maar het heeft geen gevolgen voor onze rechtsstaat. Maar als een politieambtenaar dit doet zijn de consequenties veel groter. Het tast de basis van ons rechtssysteem aan. In een goed functionerende rechtsstaat zouden politieambtenaren die dergelijke misdrijven hebben gepleegd niet alleen direct ontslagen zijn, maar ook een aanzienlijke gevangenisstraf krijgen. Om daarmee uit te drukken hoe belangrijk het is de rechtsstaat overeind te houden en als voorbeeldwerking voor anderen in de justitiële keten.
Dat het Openbaar Ministerie slechts 240 uur taakstraf eist zonder ontslag (men mag slechts een tijd geen opsporingsactiviteiten verrichten), is symptomatisch voor de wijze waarop het Openbaar Ministerie met onze rechtsstaat omgaat.

Michael de Jong heeft intussen toegegeven dat hij op de zaterdag na de moord in Arnhem geen magneetstrip kocht, maar inderdaad een mes! En hij spande alwéér een rechtszaak aan tegen Maurice, middels zijn advocaat, mr. Jan Vlug. In april werd Maurice reeds veroordeeld tot betaling van zo’n €120.000,- aan Michael, maar daartegen ging hij in hoger beroep. Hij heeft Michael wel een voorschot van €25.000,- gegeven, maar dat geld is kennelijk al weer op. In april bepaalde de rechter tevens dat Maurice aan Michael een dwangsom van €5.000,- moet betalen voor elke keer dat hij Michael als moordenaar noemt. Volgens Michael is dat sinds april meer dan vijftig maal gebeurd, niet alleen door Maurice, maar ook door anderen, op de website van Maurice. Hij eist daarom €250.000,- en hij heeft prompt een dwangbevel voor dat bedrag laten uitreiken.

Maurice heeft daarop een kort geding aangespannen, hij eist een verbod op de executie van dat dwangbevel. Binnen twee weken na dato (18-11-’07) zal worden bepaald of dat dwangbevel rechtsgeldig is. Maar Michael heeft haast. Op 26 november werd er beslag gelegd op het huis van Maurice. Zo denkt Michael kennelijk te voorkomen dat Maurice stiekem zijn huis verkoopt en het geld verduistert, zodat die arme klusjesman toch nog achter het net vist. Het hoger beroep tegen het vonnis waarop deze geldzucht gebaseerd is, moet nog beginnen! Volgens P.R. de misdaadverslaggever is er echter niets mis met die aartsbengel, getuige deze videoclip van het Gesprek van de Dag.

We gaan nu even terug in de tijd: op 14 februari 2007 deed de politie van Amsterdam, 11 man sterk, een inval bij Maurice de Hond. Een ander team deed in Overveen hetzelfde bij Wim Dankbaar. Hun huizen werden overhoop gehaald, alle digitale informatie werd meegenomen om te worden gekopieerd. Aanleiding was een email-kraak bij mr. Jan Vlug, de advocaat van Michael en Meike. De hacker stuurde een deel van de mail door aan Maurice en Wim. Op de website van Maurice verscheen ook informatie die alleen op deze manier kon zijn verkregen. Op 14 februari was de dader echter reeds aangehouden. Ook had het OM volgens Maurice reeds de beschikking over de computers van die hacker en toegang tot alle email van Maurice zelf!

Op 27 november schreef het OM aan Maurice dat hij in deze zaak niet zal worden vervolgd. Ook Wim Dankbaar kreeg een dergelijke brief. Maurice wil de Staat nu aanklagen wegens onrechtmatig gedrag, want volgens hem was die inval slechts intimidatie.

Rond de Deventer moordzaak is dit jaar al meer dan tien maal aangifte gedaan en/of een klacht ingediend over de fouten van het OM, onder meer met de schrijfproef. Dat gaat over de twee anonieme briefjes waarvoor nog steeds geen verklaring bestaat. Volgens handschriftkundigen zijn ze geschreven door Meike, de vriendin van Michael, maar een “schrijfproef” door het OM “bewees” het tegendeel. Met die schrijfproef is echter wel degelijk alles mis. Een groep van 71 bezorgde burgers heeft daarom op 26 november bij minister Hirsch Ballin een klacht ingediend, o.a. over de hoofdofficier van het parket in Zwolle, Wilbert Tomesen, die steeds weigerde om in te gaan op de aangiften tegen ambtenaren van het OM die werken onder zijn verantwoordelijkheid.

Diep bedroevend is dit: HP/de Tijd kopte vorige week: Extra straf voor Louwes. Ernest Louwes was reeds meester in de rechten toen hij werd veroordeeld. In de gevangenis heeft hij een opleiding gevolgd tot advocaat en hij heeft een stageplaats gevonden bij een advocatenkantoor. Het is gebruikelijk dat langdurig gedetineerden het laatste gedeelte van hun straf in “open kamp” mogen doorbrengen. Justitie geeft echter geen toestemming voor deze stage, omdat Louwes dan inzage zou kunnen krijgen in gevoelige dossiers. De kwestie ligt nu ter beoordeling bij staatssecretaris Nebahat Albayrak van Justitie.

Het is om moedeloos van te worden! Laten we daarom maar eindigen met een vrolijke noot: de Deventer Moordzaak – de Musical, starring Claudia de Breij en Maurice de Hond!

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

2 Reacties

 1. Ko

  Prima stuk weer mr. drs. BOU

  Ik zie die PRDV gelukkig zelden of nooit, maar wat een vreeeeeeselijke man is dat in dat interview Gesprek vd Dag.

  DMZ de musical maakte gelukkig veel goed… 🙂

  btw: soelaas is met de oe van oehoe

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Dank je wel, Ko. En ik heb soelaas even verbeterd. 🙂

  Op zijn weblog gaat Maurice nog even dieper in op die speurhonden, in een fictief gesprek tussen de OvJ en de advocaat:

  Adv.A.: “En waar zijn jullie op uitgekomen”.
  OvJ.A.: “Ik heb het opgenomen met mijn superieuren. Het probleem is dat de maximumstraf niet alleen 9 jaar is, maar dat die straf voor ambtenaren met de factor een derde verhoogd wordt.”
  Adv.A.: “Dat weet ik ook, maar dat hoeft toch niet gezegd te worden.”
  OvJ. A.: “Dat ga ik ook niet doen. Niemand die het opvalt. We vragen 240 uur taakstraf voor alle even plus ontslag, want dat laatste is toch het minste wat je dan dient te doen.”
  Adv.A.: ” Met die taakstraf kan ik accoord gaan, maar met ontslag niet. Dan is er helemaal geen reden voor ze om verder hun mond te houden over de betrokkenheid van het OM en hun superieuren. Daar moet een betere oplossing voor gevonden worden.”
  OvJ. A.: ” Ok, dan eis ik slechts dat ze 2 jaar geen opsporingsactiviteiten meer mogen uitvoeren. Is dat wel OK.”
  Adv.A.: ” Dat lijkt me een goede oplossing.

  Zo doen ze dat dus bij Justitie…

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. NWO-INFO » Blog Archive » Crisis in de rechtsstaat met uitroepteken - [...] wordt er een “voorbeeld gesteld.” Dan krijgen frauderende speurhondbegeleiders een taakstraf, maar ze blijven politieagent. Ontzetting uit het ambt…
 2. NWO-INFO » Blog Archive » De Deventer schrijfproef-fraude - [...] wordt gefraudeerd, dan zal er een stroom van herzieningsverzoeken volgen, nog veel meer dan met die frauderende speurhondbegeleiders. De…
 3. NWO-INFO » Blog Archive » Het Deventer DNA-bewijs - [...] zicht op de erfenis waarover hij als executeur testamentair was aangesteld, bleek onzinnig. Met die geurproef bleek pas later…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën