Selecteer een pagina

Archieven

Hoe Peter R. de Vries de getapte Hörchner vertrapte

Op zondag 18 november besteedde Peter R. de Vries weer een uitzending aan de affaire Hörchner. Daarin werden twee onthullingen gedaan. De eerste ging over de telefoontap die in het strafproces tegen Hörchner het bewijs moest vormen. Volgens Hörchner is het tapverslag gemanipuleerd, zodat het lijkt alsof hij geld voor de huur van zijn bedrijfspand heeft ontvangen. Peter R. de Vries liet de geluidsband onderzoeken en kwam tot deze conclusie: Het tapverslag klopt niet met het telefoongesprek en het proces verbaal klopt niet met het tapverslag. Uit het telefoontje bleek geen enkele betrokkenheid van Hörchner met de XTC-bende, maar in het proces verbaal werd de tekst zo veranderd dat de indruk werd gewekt, dat Robert zijn bedrijfshal aan de bende verhuurd had. Deze onthulling heeft grote gevolgen voor de praktijk van ons strafrecht.

In de uitzending werd dit echter volledig overschaduwd door een tweede onthulling, die ging over Hörchner zelf. Hij blijkt in 1993 betrokken te zijn geweest bij een drugstransport, dat door de douane van Engeland werd onderschept. Uit de context bleek dat hij actief aan dit transport had meegewerkt, maar geen deel uitmaakte van de smokkelbende.

De uitzendingen van Peter R. de Vries staan niet online. Het heeft daarom even geduurd voor ik die uitzending rustig kon bekijken. De teneur was echter duidelijk: Peter R. de Vries heeft de hand gelegd op een proces verbaal uit 1993 met een bekentenis van Robert Hörchner. Hij heeft meegewerkt aan een transport van 42 kilo hasj naar Engeland en is veroordeeld tot 240 uur taakstraf. Volgens de Vries blijkt Robert een crimineel die het OM vals beschuldigt. In Polen zou Robert de organisator zijn achter de wietplantage van Janusz Urbanski. De Poolse officier van Justitie, M. Dydyszko, noemde Robert een “grote vis.”

Bij nadere beschouwing blijkt er weinig te kloppen van deze uitzending. Laten we daarom nog eens kijken naar de feiten. De tijdslijn is daarbij van het grootste belang. Deze begint in november 1999, maar wat vooraf ging staat in de aangifte die Robert en Annelies in 2006 tegen het OM hebben gedaan. Een aanvulling staat in het commentaar van Annelies op de uitzending van de Vries. Wie wil weten wat er werkelijk is gebeurd, zou deze stukken eens moeten lezen! Daaruit blijkt namelijk het volgende:

In oktober 1999 had Robert zijn meubeltextielbedrijf verplaatst van Brabant naar Polen. Het huurcontract voor zijn bedrijfshal in Brabant kon echter pas twee jaar later worden opgezegd. Robert mocht de hal wel onderverhuren, in overleg met de eigenaar. In de hal stond nog één machine, die was verkocht. Op 26 oktober 1999 werd die machine door de koper afgebroken en op 27 oktober door een vrachtrijder weggehaald. Robert was toen in Polen, de sleutel van de bedrijfshal was in handen van de koper van de machine en de hal stond leeg.

De XTC-fabriek bevond zich in Baarle Nassau, hun huurcontract liep eind december af. Op 13 november 1999 zou een makelaar het pand komen bezichtigen, daarom moest de XTC-bende daar hals over kop weg. Zij hadden wel reeds een ander pand op het oog, maar daar konden ze pas op 1 december terecht. Op 13 november verhuisden ze de fabriek naar de leegstaande hal van Hörchner. Zij hoopten daar tot 1 december te blijven, maar Robert had Annelies gevraagd om te zorgen dat de sleutel terug kwam. Op 3 november, dus binnen een week nadat de machine was opgehaald, vroeg Annelies telefonisch om de sleutel, waarop nog ettelijke telefoontjes volgden. Ze werd steeds afgescheept en toen ze op 16 november zelf ging kijken, waren er mannen in de hal. Deze lieten haar niet toe, maar het OM beweerde later van wel. Ook uit een tapgesprek van 23 november tussen de bendeleden, blijkt dat Annelies nergens van wist. Op 25 november deed de politie een inval en rolde de bende op.

Deze bende werd al maanden afgeluisterd en geobserveerd. De recherche was dus op de hoogte van de datum van de verhuizing. Toch werd Robert ervan beschuldigd, dat hij deze bende al sinds 25 oktober onderdak had verleend. Het bewijs bestond uit één telefoontje tussen twee bendeleden, waarin werd gezegd: “Zeg maar tegen Robert dat die Lange nog wilde huren, een maand.” Een onverstaanbaar gedeelte werd vervolgens zo ingevuld, dat het leek alsof Robert geld voor de huur zou ontvangen. Daarop werden Robert en Annelies beiden beschuldigd van het verhuren van de hal aan de XTC-bende.

Deze beschuldiging was apert in strijd met de bij de recherche bekende feiten. Het tapverslag klopte niet met wat er werd gezegd en het proces verbaal klopte niet met het tapverslag. Maar er was meer! De dossiers van de bendeleden, waarin de ontlastende verklaringen voor Robert stonden, werden welbewust buiten het proces tegen Robert gehouden. Het OM wist dat Robert onschuldig was, maar zette de vervolging door. In 2003 werd Robert door het Hof vrijgesproken met de woorden: Uit het dossier volgt in tegendeel dat de verdachte alles in het werk heeft gesteld om die ander of anderen uit het pand te verwijderen.

De onthulling over het tapverslag werd door de Vries afgedaan met de woorden: “Een verzoek in een vroeg stadium aan het Nederlands Forensisch Instituut om de opnames technisch te verbeteren, had een hoop juridisch gesteggel kunnen voorkomen.” Maar het OM wist dat Robert onschuldig was! Het bewijs van zijn onschuld werd welbewust achtergehouden.

De uitzending werd vervolgd met een uitgebreid verslag van alle valse verdenkingen van het OM. Uit telefoontjes van Robert met meubelfabrikant H., over het stiksel van kussens, zou blijken dat met “stiksel” ook iets anders bedoeld kon zijn, volgens de recherche. Bij de telefoontaps was op de achtergrond de stem van Hörchner te horen, volgens de recherche. Er was een nachtelijke bijeenkomst in Motel Eindhoven, volgens de recherche. De “reconstructie” was rijkelijk voorzien van neonlicht en dreigende muziek. Mede gezien het aantal malen dat de recherche als bron werd genoemd, leek de regie volledig in handen van het OM. Zowel de Rechtbank als het Hof hebben de hersenspinsels van de recherche naar het land der fabelen verwezen! Omdat de Vries aan de zaak Hörchner al eerder twee uitzendingen heeft besteed, mogen we er van uitgaan dat hij dit wist. Willens en wetens werd door Peter R. de Vries het beeld geschapen van Robert Hörchner als zware crimineel.

In haar reactie op de uitzending zegt Annelies: Tijdens de zitting voor de rechtbank is vast komen te staan dat Robert in het geheel niet in Motel Eindhoven is geweest en daar een ontmoeting met criminelen zou hebben gehad, er door hem ook niet werd gebeld vanuit MOTEL EINDHOVEN, maar dat een ander telefoongesprek ging over `MODEL Eindhoven´ i.v.m. het proefmodel dat Robert in Polen had laten maken m.b.t. het stikwerk. Dit gesprek vond ook niet midden in de nacht plaats.
Verder heb ik vandaag alle tapgesprekken uit ons dossier doorgelezen en nergens gesprekken tussen criminelen kunnen vinden die gingen over “stikwerk”. Het bestaan van deze gesprekken is ook nooit ter sprake gekomen tijdens de zittingen. Mochten deze tapgesprekken wel bestaan, zou ik daar graag alsnog de tapgegevens van krijgen.

Om zijn programma extra spannend te maken, heeft de Vries deze gesprekken uit zijn eigen duim gezogen, tenzij ze afkomstig zijn uit de duim van het OM! Op zijn website reageerde de Vries echter met een hernieuwde aanval op Robert en Annelies. De pot verwijt de ketel, meneer de Vries!

Robert, Annelies en hun advocaat mr. Korvinus deden jarenlang alle moeite om de telefoontaps in handen te krijgen. Dit werd hen geweigerd op grond van de privacy van de bendeleden. In augustus 2006 besliste de Rechtbank echter dat de taps aan hen moesten worden overhandigd. Daarmee werd een belangrijk precedent geschapen! Deze positieve beslissing over de Equality of Arms danken we aan de strijdbaarheid van Robert en Annelies.

In januari 2007 vroegen ook de leden van de XTC-bende de telefoontaps op. En in mei 2007 vroeg Peter R. de Vries om de omstreden tap, dit ten behoeve van zijn programma. Deze werd hem zonder enige aarzeling door het OM verstrekt! De Vries legde echter tevens de hand op dat p.v. met die bekentenis uit 1993.

Nu weet iedereen dus hoe het zit: Robert Hörchner is een boef! De Hörchners zijn niet langer getapt, ze zijn door Peter R. de Vries genadeloos in de drek getrapt. De verontwaardiging die daarop volgde, staat overzichtelijk op Nujij, terwijl ook op het Zaplog een pittige discussie ontstond. Het publiek voelt zich bedrogen door Hörchner, terwijl het feitelijk werd bedrogen door Peter R. de Vries.

De Vries kreeg het bewuste tapgesprek moeiteloos in handen, maar hoe legde hij de hand op dat p.v.? Volgens Stan de Jong blijkt het vrijwel onmogelijk om een gerechtelijke uitspraak te verkrijgen, terwijl die uitspraak toch openbaar is. Zelfs een burger, een jurist die zijn eigen verdediging voerde, bleek zijn eigen processtukken niet te ontvangen! Alleen het OM bezit die stukken en het OM stuurt ze slechts door aan de advocaat.

In tegenstelling tot een gerechtelijke uitspraak, is een proces verbaal niet openbaar. Het valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).
Art. 9 Wpb zegt: Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Een p.v. met een bekentenis uit 1993 is uiteraard niet verkregen om in 2007 te worden gebruikt voor een uitzending. Deze wijze van verwerking lijkt me zeker onverenigbaar met de doeleinden. De verantwoordelijkheid wordt door de Wbp zowel gelegd bij degene die de gegevens verzamelt, als bij degene die ze verwerkt.
Art. 49 Wbp zegt: Indien iemand schade lijdt doordat in strijd wordt gehandeld met deze wet geldt het volgende: Voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, heeft de benadeelde recht op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. De verantwoordelijke is als eerste aansprakelijk voor de schade of het nadeel. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover ontstaan door zijn werkzaamheid.
Art. 50 Wbp zegt: Indien de verantwoordelijke of de bewerker handelt in strijd met deze wet en een ander daardoor schade lijdt, kan de rechter hem bevelen om maatregelen te treffen tot herstel van de gevolgen van dat gedrag.

De bewerker is ons bekend. De vraag is nog, wie de verantwoordelijke is. Wie heeft dit proces verbaal in handen gespeeld van Peter R. de Vries?

Een journalist hoeft zijn bron niet bekend te maken, zoals onlangs nog bleek in de zaak Voskuil. In een email aan Micha Kat liet de Vries die vraag dan ook open. Er zijn volgens mij echter slechts twee instanties die over dit p.v. konden beschikken: de advocaat die Hörchner in 1993 verdedigde en het OM. Die advocaat had geen enkel belang bij deze onrechtmatige daad. De telefoontap werd aan de Vries verstrekt door het OM. Zou die geluidsband soms zijn voorzien van een illegale bijlage?

Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

9 Reacties

 1. mr. drs. BOU

  In het Katholiek Nieuwsblad schreef Henk Rijkers vandaag het volgende:

  “Ten tijde van de uitzending van Rondom 10 op 7 april jl., waarin de Hörchners een hoofdrol speelden, was KN benaderd door een goed geïnformeerde en duidelijk belanghebbende politiebron, dezelfde die later ook Peter R. de Vries zou benaderen. Deze onthulde dat Hörchner in 1992 betrokken was geweest bij een drugstransport.”

  Daaruit blijkt dat het p.v. waarover Peter R. de Vries beschikte, inderdaad afkomstig was van het OM. We mogen het OM dus feliciteren met deze geslaagde karaktermoord, maar het overhandigen van dat p.v. is in strijd met de wet!

  Antwoord
 2. Dick

  Wie doet aangifte?
  Wie mag aangifte doen?
  Waar kan deze aangifte gedaan worden?
  Hoe wapen je tegen het doofpot systeem?
  En hoe zit dat met denk ik verdachte Peter R de V?

  Antwoord
 3. mr. drs. BOU

  Beste Dick,
  De benadeelde partij kan een beroep op de Wbp doen. In dit geval zowel Robert als Annelies en misschien zelfs mr. Korvinus. Natuurlijk hoop ik dat mr. Korvinus ook deze stap zal nemen. Want dan kan deze rat nog een flinke staart krijgen! Maar de Wpb valt niet binnen het strafrecht. De sanctie zal hoogstens bestaan uit rehabilitatie of schadevergoeding.

  Belangrijk is m.i. echter ook dat de mensen beseffen, dat de echte boeven niet Hörchner heten, maar zich anoniem kunnen verschuilen binnen bij voorbeeld het OM. Juist deze instantie zou niet op een onwettige manier te werk behoren te gaan.

  Overigens doet de persoon die het p.v. aan P.R. de Vries gaf, niet zo ter zake. Het OM is als instantie verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Uit het stuk van Rijkers blijkt, dat een belanghebbende politiebron de informatie heeft verstrekt. Dat wijst rechtstreeks naar het OM!

  Antwoord
 4. Dick

  Ik heb het stuk van Henk Rijkers Katholiek Nederland nogmaals goed gelezen.
  Ik begrijp het niet, waarom op het verkeerde been gezet?

  Als het OM zich misdraagt is het dan van belang, dat het slachtoffer in het verleden eens een taakstraf heeft gehad?

  Ik kan begrijpen dat het als een vervelende verrassing wordt ervaren, maar waar leren we de stelling eens een dief altijd een dief?
  Er zijn culturen waarbij je voor altijd een merkteken krijgt.
  Maar toch niet bij ons?

  Kennelijk zijn de belangen zo groot voor het OM, dat ze een en andermaal de Wet bescherming persoonsgegevens overtreed.
  Aanvankelijk omdat Henk Rijkers zich niet liet gebruiken, zonder succes, maar met Peter R de V hebben ze meer succes.

  De rechtbank wilde een valse deportage voorkomen, wissel rechter en ex-Landsadvocaat mr. A.A. Spoel pakt of aanvaard deze deportage zaak en brengt daarbij ook schade toe aan de hele rechtelijk macht. Het zal je collega maar wezen.

  Terecht was er verontwaardiging over die onbevoegde rechter, maar een rechter met belangenverstrengeling is zeker zo kwalijk. En waarom de media daar niet meer mee doen is mij een raadsel.

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Beste Dick, dank je wel voor deze reactie en je begrijpt het.
  Er volgt meer. Want het gaat niet om Robert Hörchner of om Ernest Louwes of Baybasin. De kern van het probleem is het OM.
  En de media volgen…

  Antwoord
 6. Rob Brockhus

  Het probleem zit per definitie bij het OM, de rechterlijke macht als geheel, zie de onthullingen van dr. Wedzinga (chipshol bijv.) en de advocatuur die de rechter-plaatsvervanger uithangt. belangenverstrengeling ten top. De politie en recherche blijven meestal buitenbeeld omdat het juridisch gevecht meestal daarna komt. Neem nu de zaak van Johan Veldhuis (www.sdnl.nl\veldhuis-corruptie-politie.htm) en nog meer zaken die echt fout zitten in het rechtssysteem als geheel.

  Liegen, bedriegen, verdraaien, vals beschuldigen, vals veroordelen, alles wat er vals kan worden gedaan gebeurt ook in het rechtssysteem wanneer de langen van de overheid of die van de elite in het geding zijn.. De staat heeft er groot, zeer groot belang bij om het grove onrecht onder het tapijt te houden. Kijk maar naar http://www.sdnl.nl/corruptie.htm dan heb je er een paar op rij. Het probleem is dat zowel de media als de Tweede kamer zwijgen als het graf over de grove tekortkomingen in het rechtssysteem als geheel.

  Ze zijn individueel te bang voor repercussies, die nu een heel klein beetje kunnen worden voorkomen met de nieuwe wet voor de klokkenluiders. De vraag is welke partijen in het parlement ware NIET voor een bescherming van moedige mensen die grof onrecht naar buiten durven brengen? Ja, ja het christelijke CDA en de oh zo liberale VVD. Kennelijk hebben die veel vrienden in het corruptiecircuit, zoals de VVD’er Hofstra in alle onnozelheid in de Kamer vermeldde in de discussie over de bouwfraude. Hij zei: Dat zijn broer als bouwondernemer daar ook aan van wist, en dat iedereen wist hoe de hazen liepen in de bouw.

  Kortom, ik denk dat de corruptie in Nederland van wereld- en topkwaliteit is. Je ziet hem bijna niet, maar is overal aanwezig. Ik zeg het altijd zo: Om capo te kunnen worden bij de maffia op Sicilië moet eerst drie jaar stage lopen in Den Haag.

  Peter R. de V. heeft overigens alle zaken die op de website bij de SDN staan zorgvuldig laten liggen. En er komen er nog meer aan zoals die nu spelen rond het Emslandermeer Park in Vlagtwedde en de Eese op de Bult in Steenwijkerland. Zie http://www.sdnl.nl/emslandermeer.htm Een mooie test om de integriteit van Petertje R. de Vries eens tegen het licht te houden.

  Antwoord
 7. deDeurs

  Ik twijfel er niet aan dat OM hier een slaatje uitslaat, maar gezien het feit dat de eerdere veroordeling niet meer dan een taakstraf opleverde kunnen we daar uit concluderen dat de rechter Hörchner niet beschouwde als een grote vis. Geen reden om Hörchner als een drugscrimineel te stigmatiseren, dus.
  Toch is de reactie van het publiek begrijpelijk, ook ik voel me lichtelijk teleurgesteld. Hörchner had hier vanaf het begin open over moeten zijn. Het komt toch een keer uit. En de achterliggende gedachte is nu: als het één keer is gebeurd, is het niet onmogelijk dat hij nog een keer de fout in is gegaan. Ik zeg niet dat het zo is, en ik neem aan dat u als juridisch adviseur zeker van uw zaak bent, maar het feit blijft dat in de publieke opinie de twijfel er in is geslopen.

  De manier waarop hij naar Polen is weggesluisd en daar al twee maanden in voorarrest zit, is en blijft natuurlijk een gotspe. Hetzelfde verhaal met Klaas Jan Bolt. Iemand een dergelijke behandeling aandoen is vele malen misdadiger dan een wiettransportje.

  De rol van Peter de Vries in deze zaak is me overigens volstrekt onduidelijk. Publieksgeilheid is misschien zijn standaard motivatie, maar in die hoedanigheid heeft hij in diverse zaken waar onrechtvaardigheid troef was, een positieve inbreng gehad. Dus waarom Hörchner een douw geven? Puur en alleen om kijkcijfers te scoren? Als Hörchners onschuld alsnog aangetoond wordt, zal de Vries wel wat uit te leggen hebben, lijkt mij.

  Antwoord
 8. mr. drs. BOU

  Beste deDeurs, PR de Vries houdt altijd een slag om de arm. Hoewel hij wist of had behoren te weten dat die hele betrokkenheid van Hörchner in die XTC-zaak een fabel is, maakte hij er een spannend verhaal van, om even later te zeggen dat het OM dit niet heeft kunnen bewijzen.
  Jammer dat deze uitzending niet online mag worden gezet. PR heeft het copyright, dus wie iets van hem online zet, kan daar last mee krijgen. Maar na drie maal kijken, wordt die uitzending zo doorzichtig als oude klare! Kleine versprekingen, een loods in den Bosch, in de bos… in ‘t bos… De intonatie, de “reconstructies”, de groenig ingekleurde oude beelden van Hörchner, knap geknipt en geplakt…

  Maar er zijn van die kleine dingen die me blijven verbazen. Zo blijkt EenVandaag heel veel moeite te hebben gedaan om naar Polen te komen, maar je weet niet half wat een gedoe dat is met die Poolse instanties… maar PR de Vries gleed daar moeiteloos langs.

  Yes, I can fly with a little help from my friends…

  Voorwaar ik zeg u: de regie van deze uitzending was volledig in handen van het OM.

  En er is nog iets, dat door PR bewust buiten de uitzending werd gehouden, maar dat er toch in blijkt te zitten. Het p.v. wordt door het beeld geschoven, zodat je steeds maar enkele woorden kunt lezen. Behalve als je van die beelden stills maakt. In dat p.v. staat dan o.a.: “Dit was de eerste keer dat ik verdovende middelen zag.”
  Ik vraag me af of Korvinus en Annelies dat p.v. ooit te lezen hebben gekregen… Ik ben bang van niet.

  En dan: het delict vond plaats in oktober ’92, het p.v. is van juli ’93. Die criminele bende waarvan Robert deel zou gaan uitmaken, dat had zich nog steeds niet gerealiseerd. Ik denk dat Robert voor zijn “vriendendienst” zelfs nooit betaald kreeg! Hij werd in dat geval genept door een ervaren boeven-kliek.

  Volgens PR werd de zaak door Hörchner gebagatelliseerd, maar PR heeft de zaak juist opgeblazen! En de reden dat Robert een taakstraf kreeg, zal wel gelegen zijn in het feit dat hij de naam van zijn “vriend” niet wilde noemen! Ook dat staat in het p.v. Had hij dat wel gedaan, dan was hij er wellicht afgekomen met een voorwaardelijke straf. Maar beter blo-jan dan do-jan!

  Antwoord
 9. deDeurs

  Eén ding is zeker: de Hörchners kunnen ooit een bestseller schrijven…
  Ik hoop voor ze dat er nog voor de kerstdagen een eind komt aan hun nachtmerrie.

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. NED. JUSTITIE, ROT TOT OP ‘T BOT « Silvia Videler's Site - [...] werd die positieve media-aandacht door PR de Vries (en vervolgens ook nog Jelle Visser van EenVandaag) vakkundig gesmoord in…
 2. MURDOCH-PRAKTIJKEN BIJ PETER AIR. | DutchTV - [...] site reeds herhaaldelijk werd ontmaskerd als bedrieger en loopjongen van Justitie [backgrounds; ook Boublog] maakt zich schuldig aan dezelfde…

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

vier + acht =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën