Selecteer een pagina

Archieven

Overgeleverd aan Frankrijk: Klaas Jan Bolt.

Begin oktober van dit jaar werd Robert Hörchner overgeleverd aan Polen. Het zou in 1999 betrokken zijn bij een wietplantage. In maart 2001 heeft Polen een verzoek tot rechtshulp ingediend bij het Nederlandse OM, maar daar is toen verder niets mee gedaan. In maart van dit jaar kwam er echter een overleveringsverzoek uit Polen, dat op grond van de Overleveringswet uit 2004 werd omgezet in een bevel. Hoewel Hörchner kan bewijzen dat hij op de door Polen genoemde datum niet in Polen was, maar in Nederland, zegt de nieuwe wet dat de Nederlandse rechter een Overleveringsbevel niet aan de feiten mag toetsen. Hörchner moet zijn bewijs van onschuld overleggen aan de rechter in Polen, als het daar ooit komt tot een proces. Tot op heden is er zelfs geen aanklacht, terwijl het zou gaan om een delict uit 1999. Robert Hörchner blijkt echter niet het enige slachtoffer van deze wet.

Klaas Jan Bolt, een vrachtwagenchauffeur uit Harlingen, zit al 2 ½ jaar in Frankrijk in voorarrest. Telefonisch contact met zijn vrouw en zijn vier kinderen is verboden, de post wordt gecensureerd en vaak niet doorgestuurd. Hij deelt zijn cel met een of twee willekeurige en steeds wisselende anderen, het eten is onvoldoende en erg slecht, de behandeling is mensonterend. Zijn zaak zou in november van dit jaar eindelijk voorkomen, maar is weer uitgesteld.

gevangenis Gradignan in Bordeaux.
(gevangenis Gradignan in Bordeaux.)

De Leeuwarder Courant berichtte op 2 november: Parlementariër Jan de Wit van de SP wil dat de ministers van justitie en buitenlandse zaken zich inzetten voor vrachtwagenchauffeur Klaas-Jan Bolt. De Harlinger wordt al tweeënhalf jaar door Frankrijk in voorarrest gehouden op verdenking van drugssmokkel. De Wit wil dat de ministers Ernst Hirsch Ballin (justitie) en Maxime Verhagen (buitenlandse zaken) aan de Franse autoriteiten vragen of Bolt zijn proces in Nederland mag afwachten. De van drugssmokkel verdachte Fries werd in mei 2005 door de Nederlandse autoriteiten aan Frankrijk uitgeleverd. Sindsdien heeft hij zijn vrouw en kinderen niet meer gezien. De familie vreesde dat Bolt zelfmoord zou plegen. Advocaat Han Vallenduuk zocht hem vorige week op in de gevangenis Gradignan in Bordeaux.

In 2006 heeft mr. Vallenduuk een rapport gepubliceerd over Nederlandse gedetineerden in Frankrijk: “Alleen op de Wereld.” In dat rapport staat een kritische beschouwing over het Europese Overleveringsbevel, de manier waarop dat tot stand kwam en de wijze waarop de regels in Nederland (niet) worden nageleefd. Ook wordt de achtergrond van de zaak van Klaas Jan Bolt helder uiteengezet, maar hij blijkt niet het enige slachtoffer. Vooral chauffeurs, maar ook argeloze zakenlieden en zelfs toeristen, lopen het risico om in het buitenland in de gevangenis terecht te komen.

Eind oktober ging mr. Vallenduuk naar Frankrijk, nadat hij een zeer verontrustende brief van Klaas Jan Bolt had ontvangen. Het zelfmoordcijfer in de Franse gevangenis ligt hoog en ook voor het leven van Klaas Jan wordt gevreesd als er niet snel verandering in de zaak komt.

Op het forum van Transport Online staat over dat bezoek:
“De omstandigheden waren schrikbarend”, aldus Vallenduuk. “Dit kun je je nauwelijks voorstellen van een West-Europees land. Er moet echt snel iets gebeuren aan deze situatie en aan al die andere zaken waar chauffeurs onder deze omstandigheden gevangen gehouden worden.”

Op 10 november besteedde EenVandaag aandacht aan deze zaak.
De vrachtwagenchauffeur Klaas Jan Bolt zit al 2,5 jaar in voorarrest in een Franse cel. Hij wordt verdacht van cannabis-smokkel. Zelf ontkent hij iets met die smokkel te maken te hebben. Zijn nieuwe werkgever, waar hij pas 2 ritten voor had gemaakt, zou erachter zitten. Maar schuldig of niet, Bolt is in het voorjaar van 2005 uitgeleverd aan Frankrijk en zit zonder enige vorm van proces inmiddels al 2,5 jaar vast. Hoe kan het dat een mogelijk onschuldige verdachte met hulp van de Nederlandse autoriteiten zo lang in het buitenland wordt vastgezet?

Hoe dat mogelijk is, kan Klaas Jan Bolt het beste zelf vertellen. Hij houdt namelijk een dagboek bij. Dit wordt door Stichting 3DA, oftewel Duch Drivers Detained Abroad, uitgetypt en online geplaatst.

Het verhaal van Klaas Jan is bitter en wrang. Niet alleen heeft hij zelf in Spanje ontdekt dat er hasj in zijn wagen verstopt zat, maar hij heeft daarop de politie gewaarschuwd. Hij liet de vrachtwagen in Spanje staan, nam de trein naar Nederland en is ook daar naar de politie gegaan. Hij is met die hasj nooit in Frankrijk geweest! Toch kwam er uit Frankrijk een Overleveringsverzoek, dat door Nederland klakkeloos werd ingewilligd. In het eerste deel van het dagboek staat bij voorbeeld:

Nou om tussen twee haakjes nog even terug te komen op de uitlevering. Ik was doodziek had een infectie aan mijn onderbeen. Je kon het bot zien, een gat van 10 cm lang en 5 cm breed, maar de dokter in het MCC Leeuwarden zei: ”Ach daar redt Frankrijk zich maar mee, 40 graden hoort bij de uitlevering + hernia.”

Dat Klaas Jan Bolt 40 graden koorts plus een hernia had, belette niet dat hij door Nederland aan Frankrijk werd overgeleverd! De manier waarop hij in Frankrijk werd behandeld, wordt door hem in simpele, maar indringende woorden verteld. Het is werkelijk schandalig!

In het tweede deel van zijn dagboek schrijft Klaas Jan Bolt ook over andere gevangenen.
Een ander schrijnend geval is een Hollandse jongen die hier al 10 maanden vast zit. Hij heeft al deze tijd nog geen post van zijn vrouw gehad. Ze schrijft hem wel, ook volgens zijn dochter waar hij wel post van krijgt. Als een rechter je hier niet gelooft houden ze je post gewoon vast. Dit overkomt mijn celmaat ook regelmatig. ‘Mindfucking’ heet dat hier. Ze maken je hier geestelijk helemaal kapot. Het moraal van mijn celmaat is om op te schieten. Ver beneden pijl, geen post van thuis, 3e week gaat in, normaal zeker 1 maar vaak 2 x post per week, dus weet u wel hoe wij ons voelen. Dit is regelmaat van de dag. Waar je nooit aan gewend raakt is pesten, pesten, pesten. Zo willen ze je onschuldig schuld laten bekennen.

In januari 2007 heeft de SGP Kamervragen gesteld over deze situatie en het rapport van mr. Vallenduuk. In het antwoord van minister Hirsch Ballin staat o.a.:
Wie aldaar berecht wordt en ontevreden is over de rechtsgang kan in hoger beroep gaan en uiteindelijk zelfs in cassatie. De gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens staat als laatste instantie open en de manier waarop Frankrijk uitvoering geeft aan de arresten van dit Hof is allereerst ter beoordeling van het Franse parlement en in tweede instantie van het Comité van Ministers en de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

Klaas Jan Bolt zit nog steeds in voorarrest, dus waar hééft de minister het over? Het kan jaren duren, voor men zelfs maar voor de rechter wordt gebracht, terwijl een beroep op het EHRM slechts openstaat voor iemand die overigens is uitgeprocedeerd. Een dergelijk antwoord is niet alleen volkomen wereldvreemd, maar ook onmenselijk wreed.

De website van 3DA biedt een aantal mogelijkheden om Klaas Jan Bolt te steunen en om te protesteren tegen deze gang van zaken. Zo kan men deze Franse brief kopiëren en versturen aan president Sarkozy via deze mailbox. Een vertaling van de brief staat ook hier. Ook kan men een bijdrage overmaken t.n.v. Stichting 3DA te Haarlem, banknummer 12.85.96.657.
En Transport Online heeft voor Klaas Jan Bolt een steunboek gemaakt. Daar kan iedereen een bemoedigende boodschap plaatsen, die zal worden doorgestuurd.
Ansichtkaarten zijn ook welkom:

Klaas Jan Bolt,
ecriou 15667 218
Maison d’Arret Gradignan
B.P. 19
33173 GRADIGNAN CEDEX
FRANCE

Op Omroep Friesland staat over deze kwestie een gesprek met Han Vallenduuk en ook een interview met Jan de Wit van de SP. De Wit pleit er voor, dat Nederland pas mensen uitlevert, als het proces begint. Op zich lijkt dit een voor de hand liggende maatregel, maar het is niet voldoende. Een adequate rechtshulp aan mensen die in het buitenland worden beschuldigd van een misdrijf, ontbreekt namelijk volledig. Een behoorlijke verdediging blijft daarom vaak achterwege, of deze kost handen vol geld.

Daarom lijkt het noodzakelijk dat de Overleveringswet zodanig wordt aangepast, dat de Nederlandse rechter de gronden waarop een Overleveringsbevel gebaseerd is ten minste marginaal kan toetsen. Gezien de huidige onverschillige houding van de minister van Justitie is daarvoor politieke druk nodig. Dat onschuldige mensen jarenlang in den vreemde onder barre omstandigheden gevangen zitten, lijkt me ernstig in strijd met het EVRM. En het kan iedereen overkomen, ook toeristen! Daarom wijs ik nogmaals op het rapport ““Alleen op de Wereld” van mr. Han Vallenduuk. Let dan vooral op de conclusies en aanbevelingen!

16 Reacties

 1. Ria Hoek

  Geachte mr. drs. BOU,
  Dit is een goed totaaloverzicht van de situatie tot op dit moment van Klaas Jan (mijn broer).
  Het is geweldig dat er – eindelijk – zoveel aandacht komt voor zijn zaak én voor alle soortgelijke zaken. Het is echter wel zuur dát het zo lang heeft moeten duren voordat er iets gebeurt.
  Dat er iets moet veranderen aan de wijze waarop Nederland omgaat met het uitleveren van verdachten, wel of niet schuldig, is duidelijk.
  Dit kabinet heeft de mond vol over mensenrechten, maar wat er met zijn eigen mensen gebeurt na uitlevering?!
  Wij hopen dat Klaas Jan snel weer thuis is en dat zijn lijdensweg er in ieder geval toe mag leiden dat er politiek iets gaat veranderen!
  Met vriendelijk groet
  Ria Hoek-Bolt

  Antwoord
 2. mr. drs. BOU

  Beste Ria,
  Dank je wel voor deze reactie. Het heeft mij ook verbaasd dat er zo lang zo weinig aandacht was voor Klaas Jan. Dat journalisten vaak weinig belangstelling hebben voor persoonlijk leed, dat valt te begrijpen. Maar dit is een politieke kwestie en Klaas Jan blijkt daar een duidelijk voorbeeld van.

  Dit kabinet heeft wel de mond vol over mensenrechten, maar hun hart loopt daar niet van over. Was het reclame, dan zou de Reclame Code Commissie ingrijpen wegens misleiding van de consument. Maar het is helaas politiek…

  Jan de Wit van de SP heeft ook vragen gesteld over Hörchner. Op die manier ontstaat er een dossier. Ook ik hoop dat er politiek iets zal veranderen, want dit beleid gaat ten koste van de mensen.

  En natuurlijk wens ik Klaas Jan toe dat hij snel weer thuis is, niet alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn vrouw en kinderen, en nu dus ook voor zijn zus. Ik wens jullie veel sterkte!

  Antwoord
 3. Bert Maathuis

  Wijzen op de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

  Meneer Hirsch Ballin kan het blijkbaar vlot en gemakkelijk afschuiven: hij zelf hoeft niets te doen. Wat is het persoonlijk belang van deze man om tegen de Franzen te zeggen: ik geef jullie alle macht en alle ruimte in handen t.a.v. Klaas Jan. Ik leg jullie geen strobreed in de weg. Ik bemoei me er niet mee, ook al is dat wél mijn verantwoordelijkheid.
  Verantwoordelijkheid!
  Misschien speelt er voor meneer Hirsch Ballin een geheel andere verantwoordelijkheid. Welke post streeft hij na?
  Welke persoonlijke (maar misschien nog niet al te zichtbare) betrekkingen spelen hier een hoofdrol?
  Verantwoordelijkheid, duidelijkheid …………..

  Duidelijk is dat deze meneer Ballin geen menswaardig spel speelt.
  Uitermate verfoeilijk en FATAAL voor onschuldige slachtoffers.
  Zorg dat meneer Klaas Jan Bolt vrij komt en laat hém de baan van meneer Kirsch Ballin overnemen. Hij zal NIET nalaten te handelen. Maar meneer Ballin handelt NIET. Hij laat zijn medemens(en) geheel in de steek. Uiteindelijk zullen echter de rollen worden omgedraaid….

  Bert Maathuis,
  Almelo

  Antwoord
 4. hans bolt

  hallo ik heb klaas jan afgelopen week (07-02-08)opgezocht in zijn hel/cel
  de omstandigheden zijn gewoon klote en het is daar een grote teringzooi alles oud en verot
  ik hoop dat hij in mei vrijgesproken word en dan zal ik samen met hem hemel en aaarde bewegen om zowel nederland als frankrijk te laten boeten wand zij zijn de nazi,s in deze zaak en niet kj wat een kutregering hier en een kut justitie daar
  hans bolt

  Antwoord
 5. mr. drs. BOU

  Beste Hans,
  Dank je wel voor je reactie en als ik het goed begrijp, zal Klaas Jan in mei eindelijk worden berecht, na drie jaar voorarrest!
  Ik ben benieuwd hoe de aanklacht luidt en welke bewijzen er zijn. Als Klaas Jan wordt vrijgesproken, dan heeft hij recht op schadevergoeding, maar ook dat gaat niet automatisch.
  Ik wens jullie heel veel sterkte met dit gevecht!

  Antwoord
 6. Peter

  Ongelooflijk hoe Nederland met zijn onderdanen omgaat. Des te schrijnender dat als een afgewezen asielzoeker wordt uitgewezen de oppositie gelijk al een onderzoek eist als hij bij wijze van spreke zijn teen stoot bij het uitstappen van het vliegtuig.

  Antwoord
 7. Foppe de Jong

  Lees net het verhaal over Klaas, doet me denken aan mijn eigen verhaal.Jaren geleden heeft de Ned. politie een groep mensen laten arresteren in Portugal. Ik werd eerst na bijna een jaar ergens van beschuldigd. “___Er is een verdrag van Rome “__welke zegt: dat een verdachte binnen 3 jaar na de officiele beschuldigging definitief veroordeeld moet zijn.4 jaar na datum van vast name was ik dat nog niet, meester Orie heeft de regering gedwongen om in te grijpen. En ik werd na 4 jaar dus vrij gelaten. Ondanks nederlandse rechters die gelogen hadden en officier van justitie welke valsheid van geschrifte had gepleegd. (alles is door de ombusman uitgezocht), maar schade vergoeding zei men in de Haag moet je naar Portugal gaan want daar hebben ze je vast genomen. daar zei men eerst maar weer zitten, tot een nieuwe rechtzaak. Dus ik heb het laten zitten
  Hier in Nederland is bij een zaak van de groninger recht bank naar de beroeps rechter in Leeuwarden mijn hele dossier verdwenen over deze zaak en dus omdat er geen stukken waren kon de zaak niet dienen. zo werd alles wat onze justitie had verkeerd gedaan met de mantel der verdwijning bedekt, geen lijk geen misdaad.
  Hoop dat Klaas terug komt in goede gezondheid. Wens hem sterkte.
  Recht bestaat niet, ” ALLEEN AFWEGING VAN BELANGEN’

  Veel Sterkte

  Foppe de Jong

  Antwoord
 8. mr. drs. BOU

  Beste Foppe, dank je wel voor je reactie. Het is heel belangrijk om deze informatie naar buiten te brengen. Mensen vertrouwen justitie, of ze denken: “Dat gebeurt mij niet.” Maar het kan iedereen overkomen.

  Het wordt tijd dat de bezem door het OM wordt gehaald!

  Antwoord
 9. Manita

  Beste Klaas Jan & familie,

  Zojuist de uitzending op SBS6 over Klaas Jan gehoord. Ongeloof, onmacht en ongerechtigheid zijn woorden die bij mij naar boven komen. Ik wil jou, je vrouw & kinderen en al je andere familie een hart onder de riem steken en veel sterkte wensen. Al lijkt dat weinig, het betekent misschien weer een beetje extra hoop. Geef niet op, het zal en moet uiteindelijk goed komen. Bliif in jezelf en je onschuld geloven!
  Groeten, Manita uit Purmerend

  Antwoord
 10. Mieke

  Beste Klaas Jan en Familie,

  Wij (ik, mijn man en mijn dochter) hebben met verontwaardiging gekeken naar het programma, wat ging over Klaas Jan.

  Kippenvel kregen we, hoe iemand zo behandeld kan worden, en dan nog wel in Europa.
  We zagen de trui (van Klaas Jan) met vlekken en dachten eerst nog dat het een bepaald patroon was in zijn trui, maar toen zagen we dat het echt vlekken waren. Ik zei tegen mijn dochter, wat erg toch!!!

  Alleen om een voorbeeld te stellen aan andere buitenlanders, moet Klaas Jan de dupe worden?
  Schei toch uit!!!

  Wij hebben zelf al veel meegemaakt, en zijn er nog lang niet, veel verdriet en zorgen, maar we willen jullie heel veel sterke toewensen.
  Wij hopen dat 23 mei een verlossing voor jullie wordt.
  Heel veel sterkte en lieve groeten, Bart, Mieke en Jodie

  Antwoord
 11. Janny

  Gisteravond heb ik de uitzending gezien van Klaas Jan . Nu de volgende morgen denk ik er nog steeds aan.

  Het is ongeloofelijk dat Nederland, de regering niets voor hem doet om uit deze mensonterende situatie te komen. Ik kan hier een lang verhaal neerzetten hoe de maatschappij aan het verharden is en ieder alleen aan zichzelf denkt( je bent tegenwoordig maar een nummer) maar daar gaat het nu niet over.

  Ik hoop voor Klaas Jan en zijn familie dat deze holecoust snel over mag zijn want niets is zo erg als niet weten hoe je toekomst eruit ziet.
  Lieve Klaas Jan …HOU VOL! Er zijn in Nederland nog wel mensen die aan je denken!
  Veel sterkte voor je vrouw en kinderen en verdere familie.

  Antwoord
 12. marco lenting

  Sorry ik heb geen website. Ik zie net de uitzending op SBS 6 het is nog bezigig. Ik heb erg met hem en de fam te toen. ik weet wat hij denkt weer z’n lul die weet waarover hij schrijft. Maar snachts komen de spoken. mijn advies is praat er over , niet met fam maar met iemand die het zelfde heefd mee gemaakt.Niet met mij. ik heb niet dat wat jij megemaakt hebt.Maar mijn advies zoek rust in je zelf en doe het rustigaan stap voor stap het lukt je groetjes marco lentng pinksterbloem 62 opmeer sterkte en vooral voor de fam

  Antwoord
 13. Dinand

  Misschien speelt er voor meneer Hirsch Ballin een geheel andere verantwoordelijkheid.

  Gouden Tip :
  Zorg ervoor dat je de papieren krijgt , waarop staat vermeld dat Hirsch Ballin de goedkeuring heeft gegeven voor uitlevering.
  2.5 jaar onschuldig vast zitten ?
  dan licht de verantwoordelijk ook bij Hirsch Ballin dus zoek de duurst advocaat op in heel nederland en gooi ie Hirsch Ballin voor de rechter
  iemand die z,n blunder maakt , moeten ze ontrekken en ontkrachten van zijn machtpositie en gelijk alle minuut ontslaan.
  en de gezeten onschuldige dagen 2,5 jaar lang
  250 euro per dag + schadevergoeding + smartegeld
  op marktplaats.nl zit een advocaat
  oke hij kost 5000 euro per uur maar dan heb je ook wat
  die kosten terug laten vorderen naar Hirsch Ballin hij heeft toch geld zad en denkt een machtpositie te hebben hier in nederland
  REGEL DIT !!!!!!

  Antwoord

Trackbacks/Pingbacks

 1. Lucaswashier » Blog Archive » Hirsch Ballin, de neo-nazi van Justitie? - [...] over Bolt op nwo.info.nl Stem of voeg toe aan [...]
 2. NWO-INFO » Blog Archive » Geslaagd, gezakt of blijven zitten? - [...] Klaas Jan Bolt is weer eens blijven zitten, in voorarrest in Frankrijk wel te verstaan. Onze minister van Justitie…
 3. NWO-INFO » Blog Archive » Misdaad en Smaad bij de Hoge raad - [...] het niet vervolgen van Joris Demmink. In de zaak Hörchner ligt er nog steeds geen aanklacht en ook Klaas…
 4. NWO-INFO » Blog Archive » Klaas Jan Bolt komt in mei voor de rechter - [...] jaar november heb ik een stukje geplaatst over Klaas Jan Bolt, die toen al 2 ½ jaar in een…
 5. NWO-INFO » Blog Archive » Klaas Jan Bolt mag eindelijk voorkomen - [...] Jan Bolt, de vrachtwagenchauffeur die drie jaar geleden werd overgeleverd aan Frankrijk, zit niet langer in voorarrest, maar in…
 6. NWO-INFO » Blog Archive » Geen vrijspraak voor Klaas Jan Bolt - [...] Friese vrachtwagenchauffeur Klaas Jan Bolt, die ruim 3 jaar geleden werd overgeleverd aan Frankrijk, is op woensdagavond 21 mei…
 7. NWO-INFO » Blog Archive » Van kleine berichten en de grote stilte - [...] maar de douane heeft hem overgedragen aan de Franse politie. Daar mag hij zich voegen bij Klaas Jan Bolt,…

Laat een reactie achter voor Ria Hoek Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

negentien − tien =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën